Link til kirkekalenderLink til menu

Søndagens prædiken (Arkiv)

Søndag den 20. januar 2008

Septuagesima

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus:

Jesus sagde: "Det er med Himmeriget som med en mand, der skulle rejse til udlandet og kaldte sine tjenere til sig og betroede dem sin formue; én gav han fem talenter, en anden to og en tredje én, enhver efter hans evne; så rejste han. Den, der havde fået de fem talenter, gik straks hen og handlede med dem og tjente fem til. Ligeledes tjente han med de to talenter to til. Men den, der havde fået én talent, gik hen og gravede et hul i jorden og gemte sin herres penge. Lang tid efter kommer disse tjeneres herre tilbage og gør regnskab med dem. Den, der havde fået de fem talenter, kom og lagde andre fem talenter på bordet og sagde: Herre, du betroede mig fem talenter; se, jeg har tjent fem talenter til. Hans herre sagde til ham: Godt, du gode og tro tjener; du har været tro i det små, jeg vil betro dig meget. Gå ind til din herres glæde! Også han med de to talenter kom og sagde: Herre, du betroede mig to talenter; se, jeg har tjent to talenter til. Hans herre sagde til ham: Godt, du gode og tro tjener; du har været tro i det små, jeg vil betro dig meget. Gå ind til din herres glæde! Så kom også han, som havde fået den ene talent, og han sagde: Herre, jeg kender dig som en hård mand, der høster, hvor du ikke har sået, og samler, hvor du ikke har spredt, og af frygt for dig gik jeg hen og gemte din talent i jorden. Se, her har du, hvad dit er. Men hans herre sagde til ham: Du dårlige og dovne tjener! Du vidste, at jeg høster, hvor jeg ikke har sået, og samler, hvor jeg ikke har spredt. Så burde du have betroet mine penge til vekselererne, så jeg havde fået mit igen med rente, når jeg kom tilbage. Tag derfor talenten fra ham og giv den til ham med de ti talenter. For enhver, som har, til ham skal der gives, og han skal have overflod, men den, der ikke har, fra ham skal selv det tages, som han har. Og kast den uduelige tjener ud i mørket udenfor. Dér skal der være gråd og tænderskæren."

Matt 25,14-30Hvad vil det sige at betro nogen noget ? Ja at betro nogen noget betyder at overdrage noget til et menneske i fuld tillid. Gud har betroet mennesket noget. Vi er blevet betroet et menneskeliv, betroet vores evner og færdigheder, en familie, kærlighed - noget som man skal passe på og værne om og gøre brug af. Vi er blevet betroet noget på lånt tid.

Om lidt skal vi synge salmen "Du gav mig, O herre, en lod af din jord", hvor K.L.Aastrup beskriver hvorledes mennesket har fået overdraget noget i tillid - Aaastrup beskriver hvordan mennesket er betroet noget ,

"som jeg nu min egen må kalde". "Nu herre , for dig jeg mig bøjer, den mark som blev min , var altid dog din". "Så lær mig da herre, at dig til behag - at jeg bruger det pund, der blev mig givet".

Det liv, man har fået givet, er ligesom betroet gods, det skal altså bruges. Et Menneskeliv er grundlæggende forbundet med at have ansvar for noget, ansvaret for et betroet liv, der skal forvaltes. Men denne lignelse siger jo ikke noget bogstaveligt om, noget konkret om, hvad der er galt og hvad der er rigtigt, så vi får noget at holde os til, så vi får et bestemt ord at rette os efter, altså en konkret opskrift på hvordan man skal leve, men lignelsen rammer alligevel lige ind i vores liv. Det er ikke blot det ansvar lignelsen forkynder, men der er også en virkelighed af ansvarlighed og skyld, som lignelsen tager sit afsæt i.

Når der her tales om talenter - hvad skal vi forstå ved talenter? For betyder talenter i denne lignelse det vi, som sædvanligvis forstår ved et talent? Altså et menneske med en særlig begavelse eller dygtighed indenfor et område. F.eks. en dygtig sportsmand med et særligt talent?

Nej, talent her er et billede på det, som mennesket fik at arbejde med, hver efter sin evne, som der også står, dvs. der kræves ikke noget af os hver især, der overgår vores evne. Det er ganske bogstaveligt, at vi hver især har fået betroet noget, som vi hver dag skal forvalte så godt og samvittighedsfuldt, som vi formår.

Centrum her i denne lignelse er forholdet mellem Herrens sindelag og tjenernes lydighed overfor den opgave, der blev stillet dem. Lignelsen kan på den måde i et glimt afsløre for os hele menneskets stilling, sådan som den er og altid bliver. Eller rettere lignelsen kan afsløre hvem Gud er og afsløre vores forhold til ham. Lignelsen kaster lys over hvad Gud i Kristus forlanger af et menneske.

Lignelsen tager sit afsæt i den erfaring, at vi mennesker ikke altid formår at skabe overskud af det liv, som vi bliver betroet. Det spiller ikke nogen rolle her, at tjenerne ikke får lige meget betroet. Det understreger bare at hver især er ansvarlige for det, som de har fået betroet og at den ene skæbne ikke kan sammenlignes med den anden.

Den første tjener, der havde fået fem talenter forstod sig på at investere dem og inden længe havde han handlet sig til fem talenter til. Og den tjener, der af sin herre havde fået overdraget 2 talenter, tjente snart to talenter til. Men interessen samler sig her om den sidste tjener. Den sidste tjener, der var blevet betroet en enkelt talent. Ja, han gik hen og gravede et hul i jorden og gemte sin herres penge dér. Hvorfor gravede han det ene talent ned? Jo naturligvis for bevare den ene talent et sikkert sted , så han kunne aflevere den tilbage helt og uskadt. For ikke at risikere at tabe den ene talent og stå nøgen og tomhændet, når regnskabet skulle gøres op. Hvorfor gjorde den sidste tjener sådan? Jo drevet af en angst for skyld og fordømmelse fik ham til at handle som han gjorde. Tjeneren siger det jo selv : - "Ja, jeg kender dig jo som en hård mand, der høster hvor du ikke såede og af frygt for dig gik jeg hen og gemte dit talent i jorden. " se - her har du hvad der er dit". Sådan taler et menneske for hvem det er magtpåliggende at være retfærdig og fejlfri - et menneske holder sig borte fra opgaver og steder, hvor man risikerer at sætte noget over styr.

Sommetider har jeg talt med præster og meget fromme kristne medlemmer af vores folkekirke, der forklarer hvad de vil gøre i forskellige situationer og de slutter ofte af med bemærkninger som: "Så kan der ikke sættes en finger på mig!". "Så er vores sti ren!". Det er folk, ligesom den sidste tjener, der er bange for skyld og fordømmelse. Denne angst for skyld drejer perspektivet indad, hvor man forsøger at placere sig i en position af moralsk uangribelighed ved hjælp af moralisme og med en vis selvtilfredshed til følge. Frygten for skyld og fordømmelse forhindrer dem i at række hånden frem mod kærligheden og livet. Den sidste tjener vovede heller ikke at række hånden frem mod livet, men var begyndt at filosofere over sit eget værd, og glemt sin herres tillidsfulde sindelag.

Dommen faldt prompte over den sidste tjener, denne ængstelige forsigtigpeter, der manglede modet til at investere talentet, sit liv, ham, der svigtede sin bestemmelse. Ja han blev kastet ud i mørket. I Jesu forkyndelse af gudsriget spiller dommen også en rolle, men den er underordnet gudsriget.

Hvordan skal denne tale om, at "tjeneren skal kastes ud i mørket" tolkes. : Ja evangeliet sammenfatter tingene ved at sige: Tiden er inde, Gudsriget er nært, omvend jer og tro på evangeliet. Centrum er gudsriget og omvendelse. Her skal man bemærke sig rækkefølgen - først forkyndelse af gudsriget - dernæst omvendelse. Nogle vil måske lade sig friste til at lave om på rækkefølgen og vha. af dommen i slutningen af denne lignelse at forsøge at skræmme folk ind i gudsriget. Den går ikke. Så modsætter man sig evangeliets forehavende. Dommens dag er ikke som en dag for aflæggelse af regnskab for menneskets mere eller mindre moralsk forfejlede levned, men derimod dom over dets forhold til Kristus - altså over dets tro. Lignelsen siger her. Hold op med at tro, at du selv er bunden under dit eget liv - Du skal vide, at Gud har godtaget dig og accepteret dig uden alle dine selvopfundne betingelser.

Denne lignelse om de betroede talenter har et bud til alle os, som kender til den angst for skyld og fordømmelse - til os mennesker, der godt kender til den forsvarsposition af angst overfor livet og livets giver. For der er en ting vi skal huske. Nemlig det, at vi ikke må skille lignelsen om de betroede talenter fra ham, der fortalt den til os. Dette budskab, der lyder til os her om at forvalte sit talent kommer ikke bare ud af den blå luft. Dette budskab, kommer fra ham, der gjorde sig til eet med os vantro mennesker - ham, der blev kaldt frådser , vindranker og syndernes ven. Den ven af mennesket, Jesu Kristus, der aldrig fandt et menneske for ringe til at ville værne om det -alle mennesker, også de mennesker der havde misbrugt deres eget liv ,misrøgtet deres ansvar, dem som ikke magtede deres liv - eller dem som var ved at gå til i angst over skyld og fordømmelse. Jesus kendte ingen , der var for usle , han kendte ingen overflødige eksistenser, han kendte ingen som ikke var omfattet tilgivelsens ord, af Guds nåde. Det er det glædelige budskab at fra ham, der fortalte lignelsen, Jesus Kristus, udstrømmede der et overskud af kærligheden - så vores røde tal på bundlinjen vendes til vores favør - blot skal vi høre ordet, tro det og tage imod det. Amen.

Hellige Fader, hellige du os i din sandhed; dit ord er sandhed. Amen.

Lov og tak og evig ære være dig, vor Gud, Fader, Søn og Helligånd, du, som var, er og bliver én sand treenig Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen.

Kirkekalender
Søndag 19. september
16. søndag efter trinitatis
Særslev:
Ejlby:
Melby:10.30
Høstgudstjeneste
Ved Gunvor Sandvad
Se flere datoer

Information
Afstandskravene er ophævet i Folkekirken fra og med lørdag d. 14. august. Det betyder, at der nu ikke længere er nogen begrænsning på, hvor mange der må være inde i kirkerne ad gangen. Kort sagt: Vi må fylde kirkebænkene, synge og holde gudstjeneste og kirkelige handlinger, ligesom vi gjorde før corona-epidemien.

Arrangementer
Høstgudstjeneste
Søndag 19. sept. kl. 10.30 i Melby Kirke
Vi håber, at høsten er kommet godt i hus - og samles til høstgudstjeneste og synger de dejlige høst-....
Læs mere
Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021 14. søndag efter trinitatis v. sognepræst Gunvor Sandv....
Læs mere
Prædiken ved konfirmation - Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke
Prædiken ved konfirmation Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke 13. søndag efter trinitatis....
Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
Referater
Referat af åbent menighedsmøde 1. september 2021. Referatet kan læses som PDF-fil ved at klikke på ....
Læs mere
Konfirmationer i Særslev Kirke
Konfirmationer i Særslev Kirke Nu er det endelig blevet tid til konfirmationer! Hvor vi gl....
Læs mere
Kommende møder:
07. oktober 2021 kl. 19.00
02. november 2021 kl. 19.00
01. december 2021 kl. 19.00

Nyt fra graveren
Kirkegårdene
Kirkegårdene Der er sket store forandringer på vore kirkegårde det seneste par år. Der er blevet....
Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad
Tlf.: 64 84 11 37 (fastnet)
Tlf.: 23 44 71 09 (mobil)
Mail: gsa@km.dk

Tilgængelighedserklæring