Link til kirkekalenderLink til menu

Søndagens prædiken (Arkiv)

Søndag den 24. februar 2008

3. søndag i fasten

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes:

Jesus sagde til dem: »Hvis Gud var jeres fader, ville I elske mig, for det er fra Gud, jeg er udgået og kommet. Jeg er ikke kommet af mig selv, men det er ham, der har udsendt mig. Hvorfor forstår I ikke, hvad jeg siger? Fordi I ikke kan høre mit ord. I har Djævelen til fader, og I er villige til at gøre, hvad jeres fader lyster. Han har været en morder fra begyndelsen, og han står ikke i sandheden, for der er ikke sandhed i ham. Når han farer med løgn, taler han ud fra sig selv; for løgner er han og fader til løgnen. Men jeg siger sandheden, derfor tror I mig ikke. Hvem af jer kan påvise nogen synd hos mig? Når jeg siger sandheden, hvorfor tror I mig da ikke? Den, der er af Gud, hører Guds ord; men I hører ikke, fordi I ikke er af Gud.«
Jøderne sagde til ham: »Har vi ikke ret i at sige, at du er en samaritaner og besat af en dæmon?« Jesus svarede: »Jeg er ikke besat af en dæmon, jeg ærer derimod min fader, men I vanærer mig. Jeg søger ikke min egen ære; der er en, der søger den, og han dømmer. Sandelig, sandelig siger jeg jer: Den, der holder fast ved mit ord, skal aldrig i evighed se døden.«

Joh 8,42-51Vi hører så ofte udtrykket: "Sandheden er ilde hørt". Ja hvordan kan det være at sandheden ofte kaldes afslørende, nådesløs, ubarmhjertig og knusende?

Når løgnen til gengæld kaldes både nådig, skånsom, barmhjertig, smigrende og hvid.

Hvorfor lukker vi så ofte ørerne og nægter at høre sandheden?

Hvorfor dukker vi hovedet, når nogen bebuder, at nu vil de fortælle os et par velanbragte sandheder?

Hvorfor foretrækker vi oftest de halve, lidt sminkede, sandheder frem for den rene og nøgne sandhed? Ja det er nok udtryk for en menneskelig svaghed og tilbøjelighed.

Når nu mennesket i så ringe grad vil at høre sandheden, så kan man godt forstå, hvad der er på spil i dagens evangelium - selv om det måske lige umiddelbart lyder mystisk, når Jesus siger: "Jeg siger sandheden, derfor tror I mig ikke."

For vi har alle sammen brændt os på sandheden, vi ved, der findes sandheder, der knuser vores syn på verden og os selv, derfor fristes vi hele tiden til at stikke os selv blår i øjnene og vælger at leve på løgnen.

---

Men hvad er det da for løgne, vi foretrækker ?

Ja, isralitterne i ørkenen foretrak åbenlyst at danse om guldkalven frem for tålmodigt at vente nyt fra den levende Gud, der ikke blot havde befriet dem fra slaveriet under kong Farao , men som også var en krævende Gud, der ikke var bleg for at gøre krav på både deres trofasthed, lydighed og som oven i købet tillod sig at plage dem med overholdelsen af de ti bud.

Vi kan betragte det som valget mellem på den ene siden dansen om guldet, altså troen på at livets mening findes i det materielle og så på den anden side- troen på-himlens og jordens skaber, der lader det regne over retfærdige og uretfærdige, og som lader sin sol skinne over gode og onde.

Denne dans om guldløgnen kostede dem en ørkenvandring.

Budskabet må være at uanset hvor tillokkende guld og penge virker, så er det dog alligevel en løgn, der ender med at gøre dit liv til en ørkesløs stræben, mens du mister det væsentlige, det som aldrig kan købes for selv det fineste guld.

---

Går vi til evangeliet - Jesu voldsomme og barske angreb på tilhørerne - og dermed nu på os.

Ja, så hænger voldsomheden sammen med, at de gode folk dengang ikke vil eller kan tro, at det virkelig er sandt, at i dette menneske, i denne mand fra Nazaret - der står de ansigt til ansigt med Gud selv. Der hører de Gud tale direkte til dem gennem Jesu mund, der ser de Gud handle gennem Jesu hænder.

Hvorimod En Gud i himlen - en Gud skjult i skyen på et bjerg - en Gud ,der giver bud og stiller krav og straffer de ulydige - det kan tilhørerne tro på.

Men en Gud i kød og blod, i et menneskes skikkelse, en Gud, der går i kødet på-dem og benhårdt tvinger dem til stillingtagen.

Det er for meget - sådan en mand er bindegal - besat af en dæmon - den sandhed er for utrolig til at kunne være sand.

Og så står alligevel han der, tømrersønnen fra Nazaret - barnet i krybben, manden på korset og siger til os i dag: "Hvis Gud var jeres far, ville I elske mig, for det er fra Gud, jeg er udgået og kommet."

Og det er netop det er Guds personlige tiltale til os hver især, den samme tiltale som vi hørte i dåben for lidt siden. : En personlig tiltale, der siger:

: I Jesus Kristus ser du, hvem Gud er.

Der ser du en Gud, der ikke viger en tomme for hverken djævelens fristelser i ørkenen, eller for de religiøse lederes forsøg på at true ham til tavshed eller for Pilatus rå soldatermagt.

Der ser du en Gud, der er parat til at gå vejen, også når den viser sig som den tornestrøet vej, der fører til kors på Golgata.

---

Og går vi Jesu budskab efter i sømmene - så bliver det sandt for dyden ikke lettere at tro på, at han ikke blot bringer os sandheden, men at han selv er vejen til sandheden om både Gud og det menneskeliv vi lever fra vugge til grav.

For han fortæller os jo ikke blot den gamle historie om at Gud engang befriede israelitterne fra trældommen i Egypten.

Nej, han siger, hvis ikke du tager imod den befrielse jeg skænker dig fra trældommen under synden, så er du fortabt.

Han siger, du lever på en løgn, hvis du bilder dig ind, at du kan leve uden Gud og uden hans kærlighed og tilgivelse.

---

Og den sandhed er ilde hørt af alle os, som gerne vil bilde os selv ind, at vi er frie selvberoende mennesker, der ikke skylder nogen noget.

"Jeg siger sandheden, derfor tror I mig ikke " siger Jesus - og den sandhed vi ikke bryder os om, men må indrømme, det er, at vi blot er jævne mennesker, at vi er underlagt magter vi ikke er herre over, og som får bugt med os før eller siden, djævelen, løgnen, døden.

Igen og igen fristes vil til at tro, at enhver er sin egen lykkes smed.

Her over for står Jesus og siger, at din evige salighed ligger alene i Guds gode hænder.

Kun i kraft af hans kærlighed er der håb for dig.

Kun i kraft af hans tilgivelse er der håb for dig.

Og alt du skal gøre er at turde tro, at det er sandt.

---

Se det er en tale, som det selvberoende og stolte menneske har svært ved at tage imod - på den ene side er det alt for meget - på den anden side lyder det alt for nemt - derfor er fristelsen til at kaste sig ud i dansen om guldkalven nok så tillokkende.

Men det er ikke desto mindre den sandhed, Jesus rækker os.

Det er den sandhed han er parat til at sætte livet på spil for.

Og det er den sandhed, der igen og igen skal forkyndes -at uanset hvor vildt dansen går om guldkalven i 2008 - så vil den levende og krævende Gud have dig og mig i tale - vise os en vej ud af ørkenvandringen - vise os en vej hen til den oase, hvor dåbens bad og nadverens brød og vin forfrisker og styrker os.

En vej hen til den oase, hvor Gud selv sidder i den svale skygge under den højeste daddelpalme og byder dig velkommen.

En vej hen til den oase, hvor du er befriet fra, at alt er op til dig selv og befriet til at leve som Guds elskede og tilgivne menneske.

Og selv om du tænker: Det her lyder næsten for godt til at være sandt - så er det det kristne håb - at dette ikke er et blændværk - men SANDHEDEN.

Amen.

Lov og tak og evig ære være dig vor Gud,
Fader, Søn og Helligånd
Du, som var, er og bliver én sand treenig Gud
Højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed.
Amen.

Kirkekalender
Søndag 19. september
16. søndag efter trinitatis
Særslev:
Ejlby:
Melby:10.30
Høstgudstjeneste
Ved Gunvor Sandvad
Se flere datoer

Information
Afstandskravene er ophævet i Folkekirken fra og med lørdag d. 14. august. Det betyder, at der nu ikke længere er nogen begrænsning på, hvor mange der må være inde i kirkerne ad gangen. Kort sagt: Vi må fylde kirkebænkene, synge og holde gudstjeneste og kirkelige handlinger, ligesom vi gjorde før corona-epidemien.

Arrangementer
Høstgudstjeneste
Søndag 19. sept. kl. 10.30 i Melby Kirke
Vi håber, at høsten er kommet godt i hus - og samles til høstgudstjeneste og synger de dejlige høst-....
Læs mere
Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021 14. søndag efter trinitatis v. sognepræst Gunvor Sandv....
Læs mere
Prædiken ved konfirmation - Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke
Prædiken ved konfirmation Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke 13. søndag efter trinitatis....
Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
Referater
Referat af åbent menighedsmøde 1. september 2021. Referatet kan læses som PDF-fil ved at klikke på ....
Læs mere
Konfirmationer i Særslev Kirke
Konfirmationer i Særslev Kirke Nu er det endelig blevet tid til konfirmationer! Hvor vi gl....
Læs mere
Kommende møder:
07. oktober 2021 kl. 19.00
02. november 2021 kl. 19.00
01. december 2021 kl. 19.00

Nyt fra graveren
Kirkegårdene
Kirkegårdene Der er sket store forandringer på vore kirkegårde det seneste par år. Der er blevet....
Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad
Tlf.: 64 84 11 37 (fastnet)
Tlf.: 23 44 71 09 (mobil)
Mail: gsa@km.dk

Tilgængelighedserklæring