Link til kirkekalenderLink til menu

Søndagens prædiken (Arkiv)

Søndag den 16. marts 2008

Palmesøndag

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Markus:

Da Jesus var i Betania i Simon den Spedalskes hus og sad til bords, kom der en kvinde med en alabastkrukke fuld af ægte, meget kostbar nardusolie. Hun brød krukken og hældte olien ud over hans hoved. Men nogle blev vrede og sagde til hinanden: »Hvorfor ødsle sådan med olien? Denne olie kunne jo være solgt for over tre hundrede denarer og givet til de fattige.« Og de overfusede hende. Men Jesus sagde: »Lad hende være! Hvorfor gør I det svært for hende? Hun har gjort en god gerning mod mig. De fattige har I jo altid hos jer, og når I vil, kan I gøre godt mod dem; men mig har I ikke altid. Hun har gjort, hvad hun kunne. Hun har på forhånd salvet mit legeme til begravelsen. Sandelig siger jeg jer: Hvor som helst i hele verden evangeliet prædikes, skal også det, hun har gjort, fortælles til minde om hende.«

Mark 14,3-9Det er jo egentlig en stilfærdig scene, der rulles ud for vores blik her i evangeliet til i dag. Det er en lille episode i et landsbyhus udenfor Jerusalem, fjernt fra de begivenheder, der skal ske her i den kommende uge i påsken.

I dag er det palmesøndag - den dag, hvor Jesus red ind i Jerusalem på et æsel. Jublende folk gav ham en varm og hjertelig velkomst. Med palmegrene i hænderne dannede de en skyggefuld, viftende espalier, mens andre folk glædestrålende bredte deres kapper ud på jorden som en løber, hvor Jesus kom ridende.

På Palmesøndag i de ulige år hører vi Indtogsberetningen fra Matthæus evangeliet, medens evangelielæsningen på palmesøndag i de lige år, er fra Markus evangeliet her med episoden med kvinden, der ødsler med den kostbare nardusolie.

Og det er en ejendommelig handling, som kvinden foretager ved bordet i Simon den spedalskes hus. For det første er det overraskende i det hele taget at se kvinden ved bordet, hvor der kun er mænd. Hun er slet ikke er inviteret med til selskabet, så hun spreder med sin blotte tilstedeværelse en pinlig stemning. For det andet overrasker hun alle de tilstedeværende mænd med at tage en krukke med kostbar nardusolie, og så hun hælder den fine olie ud over Jesu hoved.

Kvinden omtales i de andre evangelier som en skøge, altså en prostitueret, og det må have været en betagende syn, at se en kvinde resolut åbne en krukke af olie til pris, der svarer næsten en årsløn og så uden tøven bruge det hele på Jesus. Denne flotte og overraskende gestus vil svare i dag til at en narko-prostitueret fra Istedgade ville bruge en hel årsløn på et øjeblik på Jesus!

I samme øjeblik som olien bliver hældt ud over Jesus, breder der sig en vidunderlig velduft i stuen, men en af disciplene springer forfærdet op og udbryder - "Sikke da et frygteligt ødsel du gør der - olien kunne være solgt for 300 denarer og så kunne pengene være brugt til nytte og gavn for de fattige".

Og det er et værre ødsel for hvis vi skulle bruge et andet nutidigt billede vil det vil svare til, at kvinden på et øjeblik hælder olie til værdi af 200.000 kr. i hovedet på Jesus. De tilstedeværende mænd var forargede og kritiserede og overfusede kvinden - "Det var i hvert tilfælde det rene ødsel og spild - kunne hun ikke have udtrykt sin respekt og kærlighed på en mere hensigtsmæssig måde"? "Hvad gavn gør det, at hun bruger så dyre sager på ham"!?

"Kunne hun ikke bare nøjes med at give ham et kys "?

Sådan spørger fornuften og nytte-tænkningen. Og det var da også på sin vis ufornuftigt at brænde så mange penge af på en gang.

Men hun gjorde det i kærlighed til Jesus og kærligheden handler sådan af sig selv, når den virkelig er kærlighed.

Kærligheden laver ikke først beregning på indtægter og udgifter.

Kærligheden søger ikke efter nogen begrundelse.

Kærligheden er sin egen begrundelse.

Kærligheden som handling lader sig ikke underkaste en nytte-betragtning om det nu kan betale sig - den handler bare.

Hvis kærligheden virkelig tænkte i nytteværdi så vil det svare til hvis et ægtepar er begyndt at regne på, om det nu kan betale sig at blive sammen og stordriftsfordelene i ægteskabet opvejer ulemperne, så er det jo nok ikke kærligheden, der er drivkraften og bærekraften i et ægteskab.

På en måde er der ikke nødvendigvis en konflikt mellem vores opfattelse af nytteværdi og evangeliets kærlighed i denne beretning. Forskellen er blot, at den kærlighed vi ser hos kvinden hører hjemme på et plan, der ligger dybere end fornuftige beregninger og beregnende nytte-betragtninger. For kærlighedens dybeste og inderste væsen er, at den vil ofre sig selv, selv en hel årsløn, for at leve og elske.

Måske havde denne kvinde i virkeligheden - som en af de eneste - fornemmet lidt af det, som ventede Jesus. Sådan tolker Jesus i hvert fald hendes handling. "lad hende være!" "Hun har på forhånd salvet mig til min begravelse" siger han.

Mødet med Jesus havde fyldt kvinden med den virkelige form for kærlighed, der netop er villig til øjeblikkelig at ofre noget af sig selv i hengivelse for ham. Kvinden var opfyldt af så stor en kærlighed til Jesus, at hun var villig bringe et offer så stort, at det var det rene spild.

Den kærlighedens handling, som kvinden foretager , den er så mættet af glæde og ødselhed og smerte, at hendes oliesalvelse af ham peger hen på langfredag, ja hendes kærlighed til Jesus peger hen på stedet for Guds kærlighed: nemlig påskens kors.

Men var påskens kors ikke grunden ikke bare spild af kræfter? For folk havde fulgt Jesus , fordi han viste dem en kærlighed, som end ikke døden kunne få bugt med. Ham havde de knyttet deres forventninger til. De havde troet, at kærligheden og værdigheden mellem mennesker skulle vokse , når mange flere forstod, at Jesus er Guds søn. Og Palmesøndag rider han ind i Jerusalem, som den konge han er. Og alle hylder ham. Hvilket spild af guddommelige kræfter er det så ikke, når Jesus få dage senere hænger dødsdømt som et offer på et kors?

Og de nytte-beregnende i landet siger: Det er bedre, at et menneske dør, end at der bliver alt for meget uro i folket. For hvad er et menneske i grunden værd - når det kommer til stykket? Sådan siger nytte-tænkningen - med et skuldertræk.

Hvor der handles, dér spildes.

Men evangeliet vender det hele på hovedet og siger: Netop hvor der spildes, dér handler Gud. Gud er hos det forspildte og de forladte. For Gud har netop ved påske-korset sat os i efterfølgelse af Jesu kærlighed , der ikke blot er et tilbud man lige så godt sige ja som nej til, men som er en forpligtende kærlighed, der siger ; du skal elske også den, der er uden nytte, ja dem, der har spildt sig selv, ja, dem der i nyttebetragtningen kunne ofres, ikke mindst dem skal du elske, for Jesus har ladet sig selv bringe som offer på deres vegne, så ikke flere menneskeliv skal ofres.

I kærlighed spildte kvinden med olien hele sin formue. I kærlig ødselhed gør hun en eneste gerning, som hverken gør fra eller til. Den ændrer ingen verdens gang. Den oliesalving er det rene spild - som kærlighedens gerninger altid er spild for den, der kun kan se med nytte-værdiens målestok.

Men uden for nytte-tænkningens synsfelt forenes hendes kærlighed alligevel med hans større kærlighed.

Og når Jesus fra påskekorset råber i angst : Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Ja så kommer Gud alligevel dér hos ham i hans forladthed. Gud kommer alligevel samler det spildte op - og gir nyt liv til de forspildte liv og til de fortabte liv.

Og for at det store offer ved påskekorset ikke skulle være spildt, så lod Gud ham, der lod sig selv ofre, sprænge sig en vej ud af gravens, dødens og ensomhedens mørke.

Glædelige palmesøndag amen.

Kirkekalender
Søndag 19. september
16. søndag efter trinitatis
Særslev:
Ejlby:
Melby:10.30
Høstgudstjeneste
Ved Gunvor Sandvad
Se flere datoer

Information
Afstandskravene er ophævet i Folkekirken fra og med lørdag d. 14. august. Det betyder, at der nu ikke længere er nogen begrænsning på, hvor mange der må være inde i kirkerne ad gangen. Kort sagt: Vi må fylde kirkebænkene, synge og holde gudstjeneste og kirkelige handlinger, ligesom vi gjorde før corona-epidemien.

Arrangementer
Høstgudstjeneste
Søndag 19. sept. kl. 10.30 i Melby Kirke
Vi håber, at høsten er kommet godt i hus - og samles til høstgudstjeneste og synger de dejlige høst-....
Læs mere
Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021 14. søndag efter trinitatis v. sognepræst Gunvor Sandv....
Læs mere
Prædiken ved konfirmation - Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke
Prædiken ved konfirmation Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke 13. søndag efter trinitatis....
Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
Referater
Referat af åbent menighedsmøde 1. september 2021. Referatet kan læses som PDF-fil ved at klikke på ....
Læs mere
Konfirmationer i Særslev Kirke
Konfirmationer i Særslev Kirke Nu er det endelig blevet tid til konfirmationer! Hvor vi gl....
Læs mere
Kommende møder:
07. oktober 2021 kl. 19.00
02. november 2021 kl. 19.00
01. december 2021 kl. 19.00

Nyt fra graveren
Kirkegårdene
Kirkegårdene Der er sket store forandringer på vore kirkegårde det seneste par år. Der er blevet....
Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad
Tlf.: 64 84 11 37 (fastnet)
Tlf.: 23 44 71 09 (mobil)
Mail: gsa@km.dk

Tilgængelighedserklæring