Link til kirkekalenderLink til menu

Søndagens prædiken (Arkiv)

Torsdag den 20. marts 2008

Skærtorsdag

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes:

Det var før påskefesten, og Jesus vidste, at hans time var kommet, da han skulle gå bort fra denne verden til Faderen; han havde elsket sine egne, som var i verden, og han elskede dem indtil det sidste. Og mens de holdt måltid - Djævelen havde allerede sat sig for, at Judas, Simon Iskariots søn, skulle forråde ham; og Jesus vidste, at Faderen havde lagt alt i hans hænder, og at han var udgået fra Gud og nu gik tilbage til Gud - så rejser Jesus sig fra bordet og lægger sin kjortel, tager et klæde og binder det om sig. Derefter hælder han vand op i et fad og giver sig til at vaske disciplenes fødder og tørre dem med klædet, som han havde bundet om sig. Han kom så til Simon Peter, og Peter sagde til ham: »Herre, vasker du mine fødder?« Jesus svarede ham: »Hvad jeg gør, fatter du ikke nu, men senere skal du forstå det.« Peter sagde: »Aldrig i evighed skal du vaske mine fødder.« Jesus svarede: »Hvis jeg ikke vasker dig, har du ikke lod og del sammen med mig.« Simon Peter sagde til ham: »Herre, så ikke kun fødderne, men også hænderne og hovedet!« Jesus sagde til ham: »Den, der er badet, behøver ikke at få vasket andet end fødderne, men er ren over det hele. Og I er rene; dog ikke alle.« Han vidste nemlig, hvem der skulle forråde ham; derfor sagde han: I er ikke alle rene.

Da han nu havde vasket deres fødder og taget sin kjortel på og sat sig til bords igen, sagde han til dem: »Forstår I, hvad jeg har gjort mod jer? I kalder mig Mester og Herre, og med rette, for det er jeg. Når nu jeg, jeres Herre og Mester, har vasket jeres fødder, så skylder I også at vaske hinandens fødder. Jeg har givet jer et forbillede, for at I skal gøre, ligesom jeg har gjort mod jer.«

Joh 13,1-15Der er mange måder at oprette et testamente på. Når man kommer på det rene med ,at timen kommer , da man skal gå bort fra denne verden, da kan man skrive ned i et testamente, hvem der skal arve kaffestellet og klaveret - ja ens ejendom og hvad der måtte være af formue, når man selv er borte.

Men i mere omfattende forstand kan et testamente oprettes i tale og handling. Man kan gøre sig umage med at sige, hvad man gerne vil give videre til dem, der bliver tilbage, når man selv er borte.

Man kan gøre sig umage med at vise hvad man ønsker at give videre til dem, der bliver tilbage, når man selv er borte. Rundhåndet give ud af det bedste man har at give, milde gaver og milde blikke, gode glas og gode ord. For det sidste man siger og det sidste man gør, fæstner sig som billeder i sindet og bliver stående i erindringen hos dem, der lever videre.

Hvor lykkeligt er det ikke , hvis det sidste man så får sagt, var et kærligt ord eller et fortroligt ord. Og det sidste, man fik gjort, var at smile. Også det bliver en slags testamente, ganske vist ikke på skrift, men så i ord og handling.

Da Jesus opretter sit testamente bliver der ikke skrevet et ord, det var for så vidt ikke nødvendigt, for det sidder i erindringen på dem, der overværede det. Og det han har at give videre til dem , han elskede, kan ikke sættes på formel i døde bogstaver. Det er ikke et skrift, eller en hellig lov, de skal arve. Det er ord og handlinger, der griber ind i menneskers liv. Ja netop sådan opretter Jesus sit testamente den sidste aften, han lever, skærtorsdag aften,. I ord og handling, der efterlader et uudsletteligt og klart indtryk i sjælen og i erindringen.

Han samler de mennesker, han elsker, til det sidste måltid. Det er det sidste Jesus og hans disciple foretager sig sammen med hinanden , spise sammen med alt, som det indebærer af liv og fællesskab, glæde og frimodighed.

Og samler vi epistel-læsningen fra før og evangelium-læsningen i et billede, så gør Jesus dér ved bordet to ting, som hver på deres måde tydeligt og uforglemmelig, udtrykker, hvad han vil give videre til dem, han snart skal skilles fra. Hvad de skal have i arv;

Jamen de skal havde det hele. For de skal have ham selv og alt, hvad han har med. Det er det, han viser dem, når han rækker dem brødet og vinen og siger, at det er ham selv, de får.

Og når han lægger sig selv på knæ og vasker deres fødder og siger, at de er rene. Det er det, han har levet for og det han vil overdrage til dem og deres efterkommer. Og det er det han skal dø for. At de skal have lod og del sammen med ham. arve alt, hvad der er hans. Forholdet til hans far, hans tro og håb og kærlighed. hans rene og uforfærdede liv. Det er det, han giver dem til trods for deres svigt , og til trods for deres forræderi og til trods for sin død, får de det, medens deres fødder drypper af vandet og vinen blusser i deres kinder. Sådan opretter han sit testamente skærtorsdag aften. Testamentet underskriver han langfredag med sit eget blod dryppende fra korset. Og påskemorgen stadfæster hans Far i himlen testamentets gyldighed. Ja Påskemorgen står Faderen inde for, at beretningen her om skærtorsdag fortæller os sandheden om Vor Herre Jesus Kristus og om os.

Ja der skal handling til ord. Derfor vaskede Jesus disciplenes fødder for at få tilgivelsen til at slå igennem. Tilgivelsen kommer ikke kun til udtryk i direkte tale, der skal somme tider handling til. Tilgivelsen kommer også til udtryk i et kærtegn, i et ansigt, der endelig løftes og lyser , et blik, der langt om længe møder ens eget, i en stemme, der fra at være flad , monoton og farveløs, slår over og bliver varm og livfuld igen. I kender sikkert situationen, hvor den man har svigtet eller trådt på, beder en om en tjeneste, om en hjælpende hånd i køkkenet eller i haven eller ved arbejdsbordet, ja så er der intet man hellere vil end at give den hånd. For det betyder jo at den man forbrød sig imod, regner med en på ny. Det er den levende tilgivelse; at vedkommende ser en som et menneske, som man kan forvente noget af igen. At tilliden imellem os er genoprettet.

Det er præcis det, der sker, da Jesus slutter sit testamente skærtorsdag aften med at sige, at nu skal de og vi gøre det som han gjort. Vi skal vaske hinandens fødder, ikke i bogstavelig forstand, men virkeligt alligevel, tjene hinanden , bære over med hinanden.

Men disciplene er såre menneskelige og derfor troløse og forræderiske, hovmodige og savner selvindsigt og bliver vi lidt pressede er vi ikke meget bedre. Men Vor Herre Jesus Kristus ser os på trods af det, som mennesker han regner med. I er rene, siger han og det er jo ikke helt rigtigt, synes vi. Men det er vi i hans øjne .

Rene og frimodige i kraft af hans tilgivelse er vi mennesker , der kan tjene ham med det han ville have gjort. Vi kan gøre som han selv, når vi nu har fået ham overdraget, ja fået testamenteret ham til os. I den tillid er vi i tjeneste for ham. Det er forpligtelsen i det testamente vi fik overdraget af ham i nadveren . Når vi arver hans far , hans eget liv, hans tro og håb og kærlighed, så skal vi også leve som det, han siger, vi er . nemlig i testamentet Hans medarvinger, frimodige børn af den himmelske fader.

Amen.

Kirkekalender
Søndag 19. september
16. søndag efter trinitatis
Særslev:
Ejlby:
Melby:10.30
Høstgudstjeneste
Ved Gunvor Sandvad
Se flere datoer

Information
Afstandskravene er ophævet i Folkekirken fra og med lørdag d. 14. august. Det betyder, at der nu ikke længere er nogen begrænsning på, hvor mange der må være inde i kirkerne ad gangen. Kort sagt: Vi må fylde kirkebænkene, synge og holde gudstjeneste og kirkelige handlinger, ligesom vi gjorde før corona-epidemien.

Arrangementer
Høstgudstjeneste
Søndag 19. sept. kl. 10.30 i Melby Kirke
Vi håber, at høsten er kommet godt i hus - og samles til høstgudstjeneste og synger de dejlige høst-....
Læs mere
Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021 14. søndag efter trinitatis v. sognepræst Gunvor Sandv....
Læs mere
Prædiken ved konfirmation - Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke
Prædiken ved konfirmation Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke 13. søndag efter trinitatis....
Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
Referater
Referat af åbent menighedsmøde 1. september 2021. Referatet kan læses som PDF-fil ved at klikke på ....
Læs mere
Konfirmationer i Særslev Kirke
Konfirmationer i Særslev Kirke Nu er det endelig blevet tid til konfirmationer! Hvor vi gl....
Læs mere
Kommende møder:
07. oktober 2021 kl. 19.00
02. november 2021 kl. 19.00
01. december 2021 kl. 19.00

Nyt fra graveren
Kirkegårdene
Kirkegårdene Der er sket store forandringer på vore kirkegårde det seneste par år. Der er blevet....
Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad
Tlf.: 64 84 11 37 (fastnet)
Tlf.: 23 44 71 09 (mobil)
Mail: gsa@km.dk

Tilgængelighedserklæring