Link til kirkekalenderLink til menu

Søndagens prædiken (Arkiv)

Søndag den 13. april 2008

3. søndag efter påske

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes:

Jesus sagde: »Jeres hjerte må ikke forfærdes! Tro på Gud, og tro på mig! I min faders hus er der mange boliger; hvis ikke, ville jeg så have sagt, at jeg går bort for at gøre en plads rede for jer? Og når jeg er gået bort og har gjort en plads rede for jer, kommer jeg igen og tager jer til mig, for at også I skal være, hvor jeg er. Og hvor jeg går hen, derhen kender I vejen.« Thomas sagde til ham: »Herre, vi ved ikke, hvor du går hen, hvordan kan vi så kende vejen?« Jesus sagde til ham: »Jeg er vejen og sandheden og livet; ingen kommer til Faderen uden ved mig. Kender I mig, vil I også kende min fader. Og fra nu af kender I ham og har set ham.«

Filip sagde til ham: »Herre, vis os Faderen, og det er nok for os.« Jesus sagde til ham: »Så lang tid har jeg været hos jer, og du kender mig ikke, Filip? Den, der har set mig, har set Faderen; hvordan kan du så sige: Vis os Faderen? Tror du ikke, at jeg er i Faderen, og Faderen er i mig? De ord, jeg siger til jer, taler jeg ikke af mig selv; men Faderen, som bliver i mig, gør sine gerninger. Tro mig, at jeg er i Faderen, og Faderen er i mig; hvis ikke, så tro på grund af selve gerningerne.«

Joh 14,1-11Vi lever i en tid, hvor vi oplever, at de fleste af vores fællesskaber er midlertidige fællesskaber. Vi bliver ikke nødvendigvis boende , hvor vores familie har boet i generationer; vi bliver heller ikke nødvendigvis sammen med hinanden indtil døden skiller os ad, og vi bliver ikke nødvendigvis på den samme arbejdsplads fra Dag 1 og så til pensionen. Dette opbrud i fællesskabet, i samfundslivet og familielivet er jo tematikken i den slægtsroman, Mærkedage, som vi arbejdede med torsdag i sidste uge til litteratur-aftenen i konfirmandstuen. I Jens Smærup Sørensens slægtsroman, Mærkedage, læste vi om landsby-patriarken og storbonden Søren Godiksen, der til sin sorg opdager, at hans søn Peder ikke vil overtage gården, men i stedet rejser ud i verden. Vi læste om Sørens børnebørn, der næsten alle rejser væk fra landsbyen og bliver forretningsfolk eller akademikere. Vi læste om, at landbo-samfundet igennem det 20 årh. affolkes - de få tilbageværende gårde i lokalsamfundet får volumensyge og bliver til industrier - mange folk forlader landsbyen og rejser ud i verden og globaliseringen trænger sig på.

Og den fortælling rører os, for det er ikke bare fortælling om et lille landsbysamfund ved Limfjorden, men fortællingen om os selv, om udviklingen på landet i hele Danmark.

I bogen hører vi historier, som vi også kender fra virkelighedens verden om hvordan folk hele tiden skal videre , de bryder op og rejser ud. Og hvordan folk flytter væk og finder sammen, hvordan de mødes og skilles og forlader hinanden igen. Nye forhold opstår, nye familier bliver til, nye venskaber opstår, nye udfordringer skal findes, nye sammenhænge.

Det er nye tider, der bringer fornyelse med sig.

Selv de fællesskaber, som vi ikke kunne drømme om at ofre på fornyelsens alter, er i en vis forstand midlertidige, for de bliver brudt den dag, døden banker på døren og tager en af os væk og skiller os ad.

Jo mere vi oplever, at vores fællesskaber bliver midlertidige og diffuse desto mere urolige spørger vi - hvor er så vores fysiske og åndelige hjemstavn?! Hvor hører jeg hjemme ? Det handler Mærkedage jo også om ,at de gamle fællesskaber opløses og nye former for fællesskaber opstår. I bogen lever fællesskaberne særligt ved de store fester - de store mærkedage.

Ja fællesskaber bekræftes allerbedst, når vi sidder omkring et bord og spiser sammen. Det er det, Jesu vil skærtorsdag om aftenen, da han går til bords med sine disciple lige før alt er forbi for deres fællesskab. Han vil nu bekræfte fællesskabet imellem dem og sig for sidste gang. I løbet af måltidet går det op for disciplene og os andre, at fællesskabet omkring dette bord har en særlig karakter. Adskillelsen mellem dem er nært forestående. Det véd Jesus og det véd disciplene, og det er ikke til at bære.

Men midt i det ubærlige fortæller han dem det stik modsatte; at han ikke går bort, for at de skal skilles for altid. At Han tværtimod går bort, for at de skal være sammen for evigt. Sådan lyder det her i evangeliet til i dag : Jeg går bort for at gøre en plads rede for jer, siger han, for at også I skal være, hvor jeg er. Det fællesskab, som disciplene har været en del af, og hvor har de set Jesu livgivende gerninger og hørt hans Ånd tale, er åbenbart ikke et midlertidigt fællesskab, som vi ellers kender så rigeligt af. Det fællesskab går ikke i stykker ved forræderi, fornægtelse eller fangenskab, for Han vil ikke finde sig i, at det standser. Og fællesskabet bliver heller ikke opløst ved hans død. Ordene i dagens evangelium siger det samme, som brødet og vinen siger uden ord: Han dør, for at fællesskabet imellem dem kan bestå tværs igennem døden - hans og deres - og forlænges helt ind i evigheden.

Jesus taler her i dagens evangelium om evigheden med et smukt billede. At evigheden er hans faders hus. Huset med de mange boliger, hvor han har gjort plads rede til os.

Grundtvig udtrykker vejen til evigheden på en anden måde i salmen, der er en vej, som verden ikke kender, som vi skal synge om lidt i det 6 vers. Det lyder:

Den vej på jord
til livets land og lykke
er Jesu ord
med stråleglimt i skygge;
de strækker sig
til Himmerig
hvor de kom fra, hvor de har hjemme.

Inden Jesus og hans disciple går fra bords den skærtorsdag, beder Jesus den bøn, som vi også kunne bede, når der er nogen, som vi ikke kan bære at miste. Fader, siger han, jeg vil, at hvor jeg er, skal også de, som du har givet mig, være hos mig. Med brødet og vinen og de håbefulde ord den aften har han bundet sig til dem. I skal være, hvor jeg er. I bønnen lægger Jesus deres samhørighed frem for Gud. Se vi er forbundet. De mennesker du gav mig, er blevet mine nærmeste, dyrebare, uerstattelige, umistelige for mig. Skil os ikke ad. Lad os få lov at blive sammen.

Og det blev langfredag og det blev påske-morgen. Det blev påske-morgen, fordi Faderen hørte hans bøn. Fordi han ikke lod sin søn ligge i graven, men sendte ham ud til det fællesskab, der ikke kunne undvære ham.

Om kort tid bliver det Pinse, fordi han kommer i sin Ånd og binder sig til os og vore skrøbelige liv med de samme håbefulde ord. Hvor jeg er, skal også I være. Dåb holder vi for at høre, at han er med enhver af os alle dage indtil verdens ende. Nadver holder vi for at høre og smage, at han binder os den dag i dag i et fællesskab, der åbner sig mod evigheden.

Således under alle midlertidige fællesskaber, som vi hver især løbende er en del af, ligger der her et fællesskab, som ikke er midlertidigt. Før vi når at blive en del af nogen andre fællesskaber, hører vi sammen med ham, der har gjort en plads rede for os i sin fars hus. Det gør vi også, når alle andre fællesskaber bliver forbi.

Amen.

Kirkekalender
Søndag 19. september
16. søndag efter trinitatis
Særslev:
Ejlby:
Melby:10.30
Høstgudstjeneste
Ved Gunvor Sandvad
Se flere datoer

Information
Afstandskravene er ophævet i Folkekirken fra og med lørdag d. 14. august. Det betyder, at der nu ikke længere er nogen begrænsning på, hvor mange der må være inde i kirkerne ad gangen. Kort sagt: Vi må fylde kirkebænkene, synge og holde gudstjeneste og kirkelige handlinger, ligesom vi gjorde før corona-epidemien.

Arrangementer
Høstgudstjeneste
Søndag 19. sept. kl. 10.30 i Melby Kirke
Vi håber, at høsten er kommet godt i hus - og samles til høstgudstjeneste og synger de dejlige høst-....
Læs mere
Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021 14. søndag efter trinitatis v. sognepræst Gunvor Sandv....
Læs mere
Prædiken ved konfirmation - Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke
Prædiken ved konfirmation Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke 13. søndag efter trinitatis....
Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
Referater
Referat af åbent menighedsmøde 1. september 2021. Referatet kan læses som PDF-fil ved at klikke på ....
Læs mere
Konfirmationer i Særslev Kirke
Konfirmationer i Særslev Kirke Nu er det endelig blevet tid til konfirmationer! Hvor vi gl....
Læs mere
Kommende møder:
07. oktober 2021 kl. 19.00
02. november 2021 kl. 19.00
01. december 2021 kl. 19.00

Nyt fra graveren
Kirkegårdene
Kirkegårdene Der er sket store forandringer på vore kirkegårde det seneste par år. Der er blevet....
Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad
Tlf.: 64 84 11 37 (fastnet)
Tlf.: 23 44 71 09 (mobil)
Mail: gsa@km.dk

Tilgængelighedserklæring