Link til kirkekalenderLink til menu

Søndagens prædiken (Arkiv)

Fredag den 18. april 2008

Bededag

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus:

Jesus sagde: »Bed, så skal der gives jer; søg, så skal I finde; bank på, så skal der lukkes op for jer. For enhver, som beder, får; og den, som søger, finder; og den, som banker på, lukkes der op for. Eller hvem af jer vil give sin søn en sten, når han beder om et brød, eller give ham en slange, når han beder om en fisk? Når da I, som er onde, kan give jeres børn gode gaver, hvor meget snarere vil så ikke jeres fader, som er i himlene, give gode gaver til dem, der beder ham!

Derfor: Alt, hvad I vil, at mennesker skal gøre mod jer, det skal I også gøre mod dem. Sådan er loven og profeterne.

Gå ind ad den snævre port; for vid er den port, og bred er den vej, der fører til fortabelsen, og der er mange, der går ind ad den. Hvor snæver er ikke den port, og hvor trang er ikke den vej, der fører til livet, og der er få, som finder den!«

Matt 7,7-14Julens helligdage, Påskens helligdage og Pinsens helligdage udspringer alle af begivenheder i den bibelske historie. Ja hele vores kirkeår fra advent til advent er så at sige bygget op over frelseshistorien og over Jesu liv. Men det gælder ikke for St. bededag, som vi har i dag. Store bededag har en anden forudsætning end den direkte bibelske.

Baggrunden for st. bededag var at op gennem 1500-tallet og 1600 tallet var Danmark blevet ramt af mange ulykker i form af en række sygdomsepidemier og krige, og det havde bevirket, at man indførte mange ekstraordinære bededage året rundt for at afvende Guds vrede, som folket mente, måtte være årsag til alle ulykkerne.

Men senere i 1600 -tallet, helt præcist i år 1686, besluttede den danske konge sig til at samle en håndfuld bods - og bededage til én almindelig bededag. Denne helligdag i dag , stor bededag, blev så lagt kort efter påske, hvor så menigheden skulle tilskyndes til at bede til Gud.

Alt det er jo nu for længst historie, og derfor er Bededagen blevet en underlig størrelse i vores kalenderår. Nogle spørger rent ud: hvad skal vi med den? Men de færreste vil af med den, for det er jo en fridag, og den er der ikke mange, der har lyst til at undvære. Er der i det hele taget mennesker, der beder længere?

Jo, dem, der er opdraget til det. Men hvad med de mennesker, der lever en fortravlet hverdag med en masse gøremål? ja der er tilsyneladende ikke megen plads til bøn, stilhed og eftertanke i moderne menneskers tilværelse. Bønslivet synes at have temmelig trange kår og det skyldes sikkert, at bøn faktisk kræver samling i sindet, dvs. koncentration, kontemplation, altså fordybelse og stilhed i sindet og ro i omgivelserne. Stilheden og roen er i mange rum en mangelvare, fordi det, som vi kunne kalde forlystelsesindustrien, har gjort sit indtog i mange hjem med fjernsyn og mobiltelefon, musikanlæg og computerens flimren og larm. Tag f.eks. fjernsynet - fjernsynet bruges i høj grad til adsprede, altså adspredelse og underholdning , ikke samling af sindet - og dermed bliver rammen for bønslivet let kørt ud på et sidespor .

Men, når det er sagt, ser vi også en modreaktion i disse år - et ulmende opgør med hverdagens travlhed, ræs og støj - man vil tilbage til stilheden. Flere og flere får øjnene op for stilhedens og fordybelsens betydning - at sjælen skal have tid og plads til samling i en verden, der så rigeligt er præget af opbrud og flygtighed. Flere og flere opdager, at vi har brug for at samle vores liv sammen i eftertanke og overvejelse og formulere os om det, og vi har også brug for bestemte steder og tider til at gøre det. Flere og flere er blevet klar over, at vores liv går i stykker for os og falder fra hinanden, hvis ikke vi lægger det frem for Gud i bøn om, at han vil samle de mange spredte brudstykker sammen, og at han vil samle de skår, som engang imellem bliver ud af det liv, der ikke lykkes, som vi håbede.

Jeg vil give et par eksempler på det.

De færreste konfirmander, der begynder at gå til konfirmationsforberedelse har tilsyneladende lært at bede. Det er i hvert fald de færreste, der kender bøn som en levende praksis i deres hjem.

Men når man taler med konfirmander om at bede, som det at få lov til at sige lige netop det til Gud, som de har på hjerte og giver dem lov til at udtrykke det på skrift, så opdager man, at bønnens sprog ikke behøver at være et svært sprog, men det, som kommer frem hos dem, kan være bøn om at Gud skal bevare den familie, som de er en del af.; at han vil tage sig af en bedstefar, som er død og som man savner, eller en mor, som er syg. Eller så er det ord om, at Gud vil være med mig i den fremtid, som jeg kan stå usikker overfor, og med den verden, hvor der er så megen ufred.

Naturligvis var der blandt mine konfirmander et par underlødige bønner; en ønskede sig en ny cykel - en anden bad inderligt at Gud måtte sørge for at han kom tilstrækkelig mange gange i kirke inden konfirmationen.

Men en af mine konfirmander fra Særslev formulerede en smuk bøn, hvori hun skrev. Kære Gud. Jeg takker dig for dagen og for at min familie og mig kan få mad på bordet hver dag, men jeg beder dig også om at velsigne og passe på alle de fattige børn i andre lande. Jeg beder dig passe på alle som jeg har mistet, så lover jeg til gengæld at passe på alle dem jeg stadig har. Jeg takker dig for alt hvad jeg har fået. amen.

Hvor er det en glæde at vende tilbage til denne bøn til hendes fine sans for den kontrakt mellem hende og Gud , den sondring mellem hans ansvarsområde og hendes ansvarsområde.

Konfirmandens bøn er et fint eksempel på, at bønnens sprog ikke behøver at være et svært og utilgængeligt sprog, men udtrykker på en gang hvad der ligger os dybest på sinde . Som salmisten sagde fra før.: Fra det dybe råber jeg til dig, Herre. Herre, hør mit råb, lad dine ører lytte til min tryglen!

Evangeliet til i dag er et lille udpluk af Jesu undervisning af sine disciple i, hvordan de skulle bede. Disciplene trængte til undervisning til hjælp for at komme i gang. Pointen i Jesu undervisning var, at disciplene ikke skulle bede længe og omstændeligt og ordrigt, som hedningerne bad, eller stå frem og bede i alle folks påsyn, sådan som farisæerne bad. Derfor lærte Jesus sine disciple at bede kort og klart. Fadervor er mønsterbønnen. Heri var det hele sagt, og mere behøvedes ikke.

Jesus siger i dag : Bed, så skal der gives jer; søg, så skal I finde; bank på, så skal der lukkes op for jer. For enhver, som beder, får, og den, som søger, finder; og den, som banker på, lukkes der op for."

Jesu ord er en opmuntring, en tilladelse, en vej, der åbnes for os til Gud.

Bøn fødes altid ud af et menneske, af et råb, af en længsel eller af en indre glæde. Bønnen baner sig vej fra vort indre og vil ud. Og så må vi have lov til at give plads for den. Vi må have lov til at formulere det og sætte ord på alt det indestængte og give det fri luft.

Så kan der også ud af den dybe nød og smerte skabes plads for lovsang. Så kan der gives plads for en ny og glædelig og overraskende dimension i vores liv.

Amen.

Kirkekalender
Søndag 19. september
16. søndag efter trinitatis
Særslev:
Ejlby:
Melby:10.30
Høstgudstjeneste
Ved Gunvor Sandvad
Se flere datoer

Information
Afstandskravene er ophævet i Folkekirken fra og med lørdag d. 14. august. Det betyder, at der nu ikke længere er nogen begrænsning på, hvor mange der må være inde i kirkerne ad gangen. Kort sagt: Vi må fylde kirkebænkene, synge og holde gudstjeneste og kirkelige handlinger, ligesom vi gjorde før corona-epidemien.

Arrangementer
Høstgudstjeneste
Søndag 19. sept. kl. 10.30 i Melby Kirke
Vi håber, at høsten er kommet godt i hus - og samles til høstgudstjeneste og synger de dejlige høst-....
Læs mere
Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021 14. søndag efter trinitatis v. sognepræst Gunvor Sandv....
Læs mere
Prædiken ved konfirmation - Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke
Prædiken ved konfirmation Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke 13. søndag efter trinitatis....
Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
Referater
Referat af åbent menighedsmøde 1. september 2021. Referatet kan læses som PDF-fil ved at klikke på ....
Læs mere
Konfirmationer i Særslev Kirke
Konfirmationer i Særslev Kirke Nu er det endelig blevet tid til konfirmationer! Hvor vi gl....
Læs mere
Kommende møder:
07. oktober 2021 kl. 19.00
02. november 2021 kl. 19.00
01. december 2021 kl. 19.00

Nyt fra graveren
Kirkegårdene
Kirkegårdene Der er sket store forandringer på vore kirkegårde det seneste par år. Der er blevet....
Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad
Tlf.: 64 84 11 37 (fastnet)
Tlf.: 23 44 71 09 (mobil)
Mail: gsa@km.dk

Tilgængelighedserklæring