Link til kirkekalenderLink til menu

Søndagens prædiken (Arkiv)

Søndag den 20. april 2008

4. søndag efter påske

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes:

Jesus sagde da til dem: »Når I får ophøjet Menneskesønnen, da skal I forstå, at jeg er den, jeg er, og at jeg intet gør af mig selv; men som Faderen har lært mig, sådan taler jeg. Og han, som har sendt mig, er med mig; han har ikke ladt mig alene, for jeg gør altid det, der er godt i hans øjne.« Da han talte sådan, kom mange til tro på ham.

Jesus sagde nu til de jøder, som var kommet til tro på ham: »Hvis I bliver i mit ord, er I sandelig mine disciple, og I skal lære sandheden at kende, og sandheden skal gøre jer frie.« De svarede ham: »Vi er Abrahams efterkommere og har aldrig trællet for nogen. Hvordan kan du så sige: I skal blive frie?« Jesus svarede dem: »Sandelig, sandelig siger jeg jer: Enhver, som gør synden, er syndens træl. Men trællen bliver ikke i huset for evigt, Sønnen bliver der for evigt. Hvis altså Sønnen får gjort jer frie, skal I være virkelig frie.«

Joh 8,28-36På Vesterbrogade, tæt ved Københavns Hovedbanegård, står der et 20 meter højt nationalt monument. Det er en stor kolos, der består af en obelisk af røde sandstens kvadre, et fundament i grå marmor og en sokkel på tre trin af rød sandsten. Monumentet har stået dér i over 200 år. Det er frihedsstøtten. Frihedsstøtten blev rejst for markere stavnsbåndets ophævelse i 1788. Stavnsbåndet, der blev indført 1733, betød, at almindelige raske bønder blev bundet til det gods eller den herregård, hvor de var født og der skulle så de blive. Ufrivilligt. Aldersgrænserne for hvor længe de skulle blive på deres fødegård blev ændret, men det var i mange tilfælde op til 40 år. På den måde var man så tvunget til at blive på ens fødehjem og det uden frihed til at forlade stedet før man altså fyldte 40 år.

Landbo-reformerne i slutningen af 1700-tallet fik sat gang i afviklingen af stavnsbåndet. Til et varigt minde om, hvad der er blevet kaldt "Stavnsbåndets ophævelse", rejste man så Frihedsstøtten i København. Således markerer frihedsstøtten hvordan bønderne genvinder den personlige frihed.

Den personlig frihed. Det er vel sådan, at det nok kan være vanskeligt at definere friheden som begreb, men det er sandelig let at mærke, når den ikke er. Når man bliver frihedsberøvet og skal i fængsel, så kan det for alvor mærkes eller som mændene her, der var stavnsbundet til samme herregård i en meget lang årrække. Så friheden kan mærkes, når den ikke er der. Men friheden er egentlig det spørgsmål, som evangeliet til i dag stiller os. Der tales om at sandheden skal gøre jer frie. Jamen Hvad er i grunden sand frihed?

I vores overfladiskhed er vi tilbøjelig til bare at svare, at frihed, det er at kunne gøre hvad man vil. Ja det moderne menneske af i dag vil sikkert synge med Pinocchio i Walt Disneys hyggelige tegnefilm: Der er ingen bånd, der binder mig, og jeg kan gå, hvorhen jeg vil. Jamen det lyder umiddelbart tiltalende med sådant en frihed, men det er ved et nærmere eftersyn alligevel alt for løsagtigt og overfladisk at tro, at friheden skal defineres som friheden til hvad som helst - som en grænseløst svævende frihed. Tænk på en drage - en drage kan være sjov at lege med, men klipper man snoren over til den, så styrter den til jorden. Klippes båndet til dragen, så bliver det til løssluppenhed og dragen farer vilkårligt af sted indtil den hvirvler til jorden - dragen skal fastsættes i forhold til noget. Men det er kontroversielt at sige som evangeliet til i dag at et kristent menneskes frihed ikke er fjollet og grænseløst. Det er kontroversielt i og med vi lever i en tid af vidtdreven individualisme og frihedsdyrkelse, hvor vi har haft travlt med at frigøre os fra alt hvad forpligter i menneskelig sam-eksistens - vi har i vores vestlige verden forsøgt os med at udvide frihedsbegrebet grænseløst og sige jamen hvis det er sandhed for dig, så har du da din frihed til at gøre som du lyster. Man tænker sig at i et harmonisk samfund må alle udfolde helt som de lyster inden for en næsten grænseløs frihed uden noget der binder med nødvendighed og alvor. Det store spørgsmål er - trives vi dybest set med så en uforpligtende frihed? Næppe. Resultatet vil formentlig blive en vredladen og selvoptaget kultur, der vogter på sin egen nære ret og behov og som ikke vil række en hånd til sin næste, hvis det er ikke kan betale sig, for man bestemmer jo selv om man vil, for man har selv bekvemt defineret sin frihed og lyst. Sandheden er nok snarere den, at den grænseløse frihed ikke fører til glæde som man kunne tro. Resultatet med den grænseløse frihed er ensomhed og livslede. Jesus siger : »Hvis I bliver i mit ord, er I sandelig mine disciple, og I skal lære sandheden at kende, og sandheden skal gøre jer frie.« Hvad er så sand frihed ? Sand frihed er adgang til at være i sit rette element. - derfor må man først komme til klarhed over hvad det rette element er. At være et frit kristent menneske er er at være bundet til at leve det evige liv, som er vores rette element, for vi er skabt til det i Guds billede. Den sande frihed er at have frihed til at gøre det gode, fordi mennesket er skabt til at gøre Guds vilje, det gode.

Det vi i kirken kalder synden nemlig vores erfaring af vanskeligheden ved at realisere det gode liv, der ikke altid udfolder sig som vi vil, selv om vi egentlig gerne ville realisere det. Jesus Kristus giver os muligheden tilbage og vi får muligheden første gang allerede ved dåben med Jesu tilsagn om troskab og kærlighed. I dåben modtager vi en sandhed, der er frigørende og befriende, fordi den ikke handler om nogle regler, der skal overholdes - eller nogle læresætninger vi skal underkaste os. I dåben møder vi kærlighedens befriende sandhed, den sandhed, der siger, jeg kender dig, jeg ved du hverken er bedre eller værre end du er - alligevel elsker jeg dig betingelsesløst og uden forbehold og vil gøre det altid. Dermed starter al sand frihedskamp ved dåben.

Som kristne har vi på en måde også en frihedsstøtte at holde os til - nemlig ved at kigge på Jesus, der hænger på korset.

På korset er adskillelsen mellem Gud og mennesket ophævet - den adskillelse, der gør at vi ikke beder, ikke elsker, ikke tjener og ikke tror. Jesus siger: Hvis I bliver i mit ord, er I sandelig mine disciple, og dermed sætter han os på plads tilbage i friheden til at elske, bede, tjene og tro - i det rette element af kærlighed - dér, hvor vi skal være.

Vores erfaring af at vi tit gør som vi egentlig ikke vil, synden, den afslører Jesus på korset, men hans ophøjelse peger hen på en større tilgivende kærlighed, der omslutter os.

Jesus viste os den sande frihed langfredag på korset, da han selv valgte det og udholdte lidelsen uden at blive ond selv og derfor bevidner Jesus sin egen guddommelighed på korset ved med syndernes forladelse at række os den sande frihed til at gøre Guds vilje; nemlig friheden til at elske, til at bede, til at tjene og til at tro.

Sandelig Jesus Kristus er menneskets virkelige frihedsstøtte. Amen.

Hellige Fader, hellige du os i din sandhed; dit ord er sandhed. Amen.

Kirkekalender
Søndag 19. september
16. søndag efter trinitatis
Særslev:
Ejlby:
Melby:10.30
Høstgudstjeneste
Ved Gunvor Sandvad
Se flere datoer

Information
Afstandskravene er ophævet i Folkekirken fra og med lørdag d. 14. august. Det betyder, at der nu ikke længere er nogen begrænsning på, hvor mange der må være inde i kirkerne ad gangen. Kort sagt: Vi må fylde kirkebænkene, synge og holde gudstjeneste og kirkelige handlinger, ligesom vi gjorde før corona-epidemien.

Arrangementer
Høstgudstjeneste
Søndag 19. sept. kl. 10.30 i Melby Kirke
Vi håber, at høsten er kommet godt i hus - og samles til høstgudstjeneste og synger de dejlige høst-....
Læs mere
Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021 14. søndag efter trinitatis v. sognepræst Gunvor Sandv....
Læs mere
Prædiken ved konfirmation - Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke
Prædiken ved konfirmation Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke 13. søndag efter trinitatis....
Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
Referater
Referat af åbent menighedsmøde 1. september 2021. Referatet kan læses som PDF-fil ved at klikke på ....
Læs mere
Konfirmationer i Særslev Kirke
Konfirmationer i Særslev Kirke Nu er det endelig blevet tid til konfirmationer! Hvor vi gl....
Læs mere
Kommende møder:
07. oktober 2021 kl. 19.00
02. november 2021 kl. 19.00
01. december 2021 kl. 19.00

Nyt fra graveren
Kirkegårdene
Kirkegårdene Der er sket store forandringer på vore kirkegårde det seneste par år. Der er blevet....
Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad
Tlf.: 64 84 11 37 (fastnet)
Tlf.: 23 44 71 09 (mobil)
Mail: gsa@km.dk

Tilgængelighedserklæring