Link til kirkekalenderLink til menu

Søndagens prædiken (Arkiv)

Søndag den 27. april 2008

5. søndag efter påske

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes:

Sådan talte Jesus; og han så op mod himlen og sagde: »Fader, timen er kommet. Herliggør din søn, for at Sønnen kan herliggøre dig, ligesom du har givet ham magt over alle mennesker, for at han kan give evigt liv til alle dem, du har givet ham. Og dette er det evige liv, at de kender dig, den eneste sande Gud, og ham, du har udsendt, Jesus Kristus. Jeg har herliggjort dig på jorden ved at fuldføre den gerning, du har givet mig at gøre. Fader, herliggør mig nu hos dig med den herlighed, jeg havde hos dig, før verden var til.

Jeg har åbenbaret dit navn for de mennesker, du gav mig fra verden. De var dine, og du gav dem til mig, og de har holdt fast ved dit ord. Nu forstår de, at alt, hvad du har givet mig, er fra dig. For de ord, du gav mig, har jeg givet dem, og de har taget imod dem, og de har i sandhed forstået, at jeg er udgået fra dig, og de er kommet til tro på, at det er dig, der har udsendt mig.

Jeg beder for dem; ikke for verden beder jeg, men for dem, du har givet mig, for de er dine; alt mit er dit, og dit er mit, og jeg er herliggjort i dem. Jeg er ikke længere i verden, men de er i verden, og jeg kommer til dig. Hellige fader, hold dem fast ved dit navn, det du har givet mig, for at de kan være ét ligesom vi.«

Joh 17,1-11Hovedspørgsmålet i dagens evangelium må være følgende: Hvad betyder Jesu bøn hvori han siger: Fader herliggør din søn for at Sønnen herliggøre dig.?? Først må vi dog lige se på i hvilken sammenhæng uddraget står i:

Dagens evangelium er et uddrag fra det 17. kap. i Johannes Evangeliet. Kigger vi lidt bredere i Johannes evangeliet så kaldes sammenhængen fra kap. 13 - kap. 17 for afskedstalerne, hvor Jesus er klar over sin nært forestående død og derfor samler disciplene for at gøre dem klar på hvad der skal ske.

Det lille uddrag vi lige har hørt er i 500 år blevet kaldt Jesu ypperstpræstelige bøn. Ligesom den jødiske ypperstepræst på den store forsoningsdag trådte frem for Gud på folkets vegne, således træder Jesus her frem for Gud på menighedens vegne.

Men der er nu ikke noget særligt ypperstpræsteligt ved Jesus, der her træder frem for Gud, men der er snarere noget meget nært, fortroligt og menneskeligt over disse ord. Ordene bliver ikke sagt i en stor katedral med Jesus som en mægtig ypperstepræst i spidsen, men det er bare Jesus, der samles med sine disciple den sidste aften før påske, og efter denne afskedsbøn kommer så tilfangetagelsen i Getsemane have. Ja i stedet for Jesu ypperst-præstelige bøn, så var det egentlig lige så rigtig at kalde det for Jesu afskedsbøn, når nu ordene lyder nogle timer før hans tilfangetagelse. Ja afskedsbøn er på en måde mere korrekt, for det er jo situationen her. Det er næsten som om Jesus allerede har sagt verden farvel og nu helt for sig selv fører en samtale med Gud som en ven med en ven eller som en søn med sin far og eneste fortrolige. Og samtidig er det jo tydelig nok , at det de taler om eller det som bønnen gælder, er de disciple Jesus er ved at tage afsked med, eller med andre ord den menighed, som endnu er i verden.

Vi er med i fællesskabet mellem ham og hans far. Vi er delagtige i det han beder Faderen om. Det er faktisk vores ve og vel det gælder her i bønnen. For Jesu forbøn gælder som sagt her sine disciple og sin menighed. Selv om Jesu bøn her markerer afslutningen på hans virke som en fysisk levende historisk person , så er det ikke sådan han siger: "Så nu er min gerning helt forbi, nu må I tage over". Det vi får at høre i dagens evangelium er jo tværtimod at han går i vores sted som talsmand mellem os og Gud. Og dermed er vi som mennesker ikke ladt alene over for Gud.

Med Jesus som vores stedfortræder og talsmand er vi heller ikke umyndiggjorte eller skubbet til side. Det betyder i stedet for at Jesus som talsmand er vores livs egentlige hemmelighed; at der er nogen der venter på os, nogen der kalder på os, nogen der ser os som dem vi er bestemt til at være - og det selv om vi fra tid til anden kan fristes til at opgive os selv eller vi ikke kan se nogen mening med noget i vores tilværelse. Den faste grund her er nemlig, at Jesus Kristus ikke har afskrevet os ! Og dermed har vi heller ikke lov til at kaste vrag på os selv, eller på det liv som vi har fået at leve, eller på de mennesker som vi har fået givet at leve livet sammen med. Med denne bøn kommer der plads til håb og glæde - også selv om vi alle hver især har vores ting at slås med og vi oplever ting, der går i den forkerte retning. For "i håbet blev vi frelst", som Paulus skriver i Romerbrevet i epistel-læsningen fra før. Og håb betyder plads og mulighed, lige som tro er livsmod fra Guds ord.

Og Paulus siger så, at de stunder hvor vi måske slet ikke véd hvordan vi skal bede, eller om der overhovedet er nogen at bede til, om der er nogen der lytter i det hele taget, der går hans ord her i stedet for vores, der holder han en plads åben for os indtil vi selv, måske, kan komme til at sige bønnen efter. I Jesu navn kan vi bede. Og det er måske også den eneste måde vi kan bede på. Og når Jesu Ord her lyder til os kan vi ikke længere med sandhed påstå at vi er uden Gud og uden håb i verden eller at det er ligegyldigt hvad vi gør med os selv og vores liv.

At Kristus bliver herliggjort for os, sådan som han i evangeliet til i dag beder om at det må ske, det har netop at gøre med at vi kommer til at forstå at livet ikke længere er vores egen mere eller mindre vellykkede projekt, men at vi er omsluttet af en kærlighed, der omfatter alt - også døden.

"Herliggør din søn , så sønnen kan herliggøre dig" Disse ord blev talt ganske få timer før Jesus blev tilfangetaget og korsfæstet. Det er ikke kun bag om kors og grav, men det er gennem hele hans menneskeliv og til sidst gennem hans korsfæstelse, død og opstandelse, at Sønnen herliggør faderen og faderen herliggør sønnen, som evangeliet her siger. Det er ikke kun i fornedrelsen og magtesløsheden, men det er lige så meget i Jesu totale menneskelighed, det er som den svage, afmægtige og til sidst forkastede og forladte at Jesus herliggøres i Faderen, for dér kommer Gud til syne i Kristus - det betyder ikke, at livet dermed for os så er blevet risikofrit eller ligegyldigt, men fordi Gud har vist, at han er med Jesus i liv og død, så skal vi heller ikke ringeagte livet, men prøve at tage livet op som det foreligger, i ansvar og skyld over for hinanden og i håb og tro til ham.

"Jeg er herliggjort i dem" siger Jesus om sin menighed her. Det vil sige at Kristus herliggøres der hvor det enkelte menneske , det være sig alene eller sammen med andre, hører Guds røst gennem Jesu ord og gerninger og finder trøst i dem.

Kristus herliggøres i os, når vi kan lade Jesu Ord gælde over for de ængstende stemmer og den ængstende tvivl fra andre og eller fra os selv. Dér, hvor en menighed kan samles i samhørighed og glæde, der hvor angst overvindes af livsmod, der hvor stumhed bliver glæde og lovsang, dér herliggøres Sønnen.

Og når det så er sagt, så er der faktisk bred mulighed for at vi kan være så forskellige vi vil være hver især, vi kan have de mest forskelligartede vilkår og livsbetingelser, de mest forskellige personlige historier og baggrunde og de mest forskellige opfattelser af alt mellem himmel og jord, så er vi dog fælles om at være omfattet af et håb og en kærlighed, som ikke lukker nogen ude - hverken levende eller døde. Amen.

Kirkekalender
Søndag 19. september
16. søndag efter trinitatis
Særslev:
Ejlby:
Melby:10.30
Høstgudstjeneste
Ved Gunvor Sandvad
Se flere datoer

Information
Afstandskravene er ophævet i Folkekirken fra og med lørdag d. 14. august. Det betyder, at der nu ikke længere er nogen begrænsning på, hvor mange der må være inde i kirkerne ad gangen. Kort sagt: Vi må fylde kirkebænkene, synge og holde gudstjeneste og kirkelige handlinger, ligesom vi gjorde før corona-epidemien.

Arrangementer
Høstgudstjeneste
Søndag 19. sept. kl. 10.30 i Melby Kirke
Vi håber, at høsten er kommet godt i hus - og samles til høstgudstjeneste og synger de dejlige høst-....
Læs mere
Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021 14. søndag efter trinitatis v. sognepræst Gunvor Sandv....
Læs mere
Prædiken ved konfirmation - Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke
Prædiken ved konfirmation Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke 13. søndag efter trinitatis....
Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
Referater
Referat af åbent menighedsmøde 1. september 2021. Referatet kan læses som PDF-fil ved at klikke på ....
Læs mere
Konfirmationer i Særslev Kirke
Konfirmationer i Særslev Kirke Nu er det endelig blevet tid til konfirmationer! Hvor vi gl....
Læs mere
Kommende møder:
07. oktober 2021 kl. 19.00
02. november 2021 kl. 19.00
01. december 2021 kl. 19.00

Nyt fra graveren
Kirkegårdene
Kirkegårdene Der er sket store forandringer på vore kirkegårde det seneste par år. Der er blevet....
Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad
Tlf.: 64 84 11 37 (fastnet)
Tlf.: 23 44 71 09 (mobil)
Mail: gsa@km.dk

Tilgængelighedserklæring