Link til kirkekalenderLink til menu

Søndagens prædiken (Arkiv)

Søndag den 18. maj 2008

Trinitatis

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus:

De elleve disciple gik til Galilæa til det bjerg, hvor Jesus havde sat dem stævne. Og da de så ham, tilbad de ham, men nogle tvivlede. Og Jesus kom hen og talte til dem og sagde: »Mig er givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, idet I døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, og idet I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende.«

Matt 28,16-20I dag er det trinitatis søndag. Vi forlader nu kirkeårets første halvdel med de mange højtider og de mange helligdage. Og nu er vi kommet over i kirkeårets anden halvdel, det festløse halvår vil nogen sige. Men man kan sige, at medens kirkeårets første halvdel anviser retningen for os, så vil anden halvdel af kirkeåret via søndagsevangelierne igennem hele trinitatis-tiden, lære os at holde retningen ad den vej, som vi har fået anvist. I den kommende tid skal vi jævnligt vende tilbage til, at vi fejrede jul, fordi Gud af kærlighed til os blev menneske i sønnen, at vi fejrer påske, fordi af kærlighed til os lod Han sin søn overvinde døden, og af samme kærlighed påtog han sig Helligåndens skikkelse, "den arbejdsdragt" , hvormed Gud siden pinsedagen udfører sin gerning her hos os.

Og efter pinse her på trinitatis-søndag står vi ved et uddrag af Matthæus evangeliet - ved slutscenen kunne man næsten sige, hvor Jesus har sat sine disciple stævne på bjerget, hvor Jesus siger de ord, der bliver sagt ved alle dåb. Mig er givet al magten i himlen og på jorden . Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, idet I døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, og idet I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Jesus slutter med løftet om at han aldrig vil forlade os: Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende.« Temaet i dag er dåb og mission. For med disse ord er missionsbefalingen givet til at drage ud og prædike evangeliet om Jesus Kristus og troen på syndernes forladelse i ham og drevet af kærlighed har kirken i århundreder så gjort det. For menneskeligt set er næstekærligheden forudsætningen for al missionsiver, for man ønsker vel, at den kærlighed man selv er omfattet af - også må blive andre til del.

Samtidig står der jo: Gå ud og gør alle folkeslag til mine disciple ved at døbe dem. Og kirken har i mange århundreder sendt missionærer ud til ikke-kristne folk for at kristne dem og døbe dem. Hele denne missionsiver, lysten til et virke som missionær i ude i verden, stammer i høj grad fra opfordringen i denne passage i Matthæus evangeliet.

I starten af det 20 årh. var der en almindelige folkelige tro på, at det var muligt at kristne hele verden og døbe dem - ja at gøre hele verdens befolkning til Jesu disciple . Der blev faktisk holdt et stort internationalt missionsmøde i Skotland i 1910, hvor mange missions-selvskaber var samlet, og de er alle enige om, at nu var opgaven fra missionsbefalingen med at kristne hele verden snart ved at være løst. Med en sidste kraftanstrengelse vil det være muligt i løbet af en generation eller to at kristne de sidste fjerne egne i verden. Man mente, at målet i sidste ende måtte være, at omvende alle mennesker og danne nye kirker i den ikke-vestlige verden. Det var højdepunktet for det man kalder liberal-teologien. Altså liberal-teologiens tro på fremskridtet, troen på missionen, troen på mennesket, troen på at udviklingen altid går fra et lavere trin til højere trin. Men de tog fejl, for så kom 1.verdenskrig og hele tiltroen til menneskets evner og det menneskelige fremskridt led et knæk. Det er forrykt at tænke på i dag. Hvem tror i dag at man f.eks. gøre hele Mellemøstens befolkning til kristne? Men det troede man altså på i 1910 - at det var muligt at kristne alle folk i verden og gøre dem til Jesu disciple.

Det var 1910 og hvordan ser vi så dåb og mission i dag?

Ja missionen, altså det at ville udbrede kendskabet til Jesus Kristus som Guds søn, har jo mange år haft et blanket ry som en følge af opdagelsen af de problemer, der opstod, når hvide missionærer trængte frem i fjerne egne af verden. Det er blevet kaldt kultur-imperalisme, at vi kommer fra vesten og drager til Afrika med ønsket om at befolkning skal bortkaste deres religion og overtage vores religion og vores idéer om hvordan man skal leve og indrette samfundet. Senere blev man klar over, at resultatet ikke stod mål med drømmene og historien er fuld af kultursammenstød mellem velmenende missionærer, der kommer med det glædelige budskab, over for modstanden fra ur-befolkning, der vil holde fast i egen skikke.

Med disse opdagelser af missionens bagside har kirken og folk i mange år haft et temmelig anstrengt forhold til mission.

Så vidt mission - hvordan forholdet det så i dag med synet på kirkens barnedåb ?

Psykoterapeuten og Præsten Bent Falk gør i sin bog kærlighedens Pris opmærksom på, at der findes to yderpunkter i opfattelsen af barnedåben. Der er den opfattelse af barnedåben, at man tror der sker noget magisk med vandet eller barnet, når præsten øser de 3 håndfulde vand over barnets hoved. Bent Falk nævner i sin bog et grotesk eksempel på nogle missionærer fra en amerikansk sekt, der ville kristne nogle af de stammer, der bor dybt inde i Amazonas junglen i Syd-amerika. Disse amerikanske missionærer fik arrangeret, at nogle flyvemaskiner skulle flyve lavt hen over de dele af Amazonas junglen og så oversprøjte området med dåbsvand. De gjorde de ud fra en magisk tankegang om at dåben virker automatisk. Det synes vi jo, at det lyder helt skørt. Det andet yderpunkt i opfattelsen af barnedåben, er at dåbshandlingen bare er en tom gestus, som et slag i luften, der ikke betyder noget som helst. Begge opfattelser er forkerte. For der sker ikke noget magisk i dåben og det er ikke bare en tom og indholdsløs gestus. Når et menneske bliver døbt i Faderens og Sønnen og Helligåndens navn og det får overøst 3 håndfulde postevand, så er vandet det samme før under og efter dåben, MEN samtidig med overøsningen af vand lyder der et TØRT ord, hvor Gud bekender sig til os med ordene: Kære lille barn, Nu er du et Guds lille barn og du er nu en discipel af mig, og du skal vide, at hvad der end sker, hvad du end måtte komme ud for, så forlader jeg dig ikke. Jeg er med dig til verdens ende.

Og således er dåben Guds ord til os, ikke en ceremoni, der forandrer noget magisk hos os eller barnet. Det er ikke os, der bekender os til Gud, det er derimod Gud, der i ubrydelige kærlighed bekender sig til os. Det er det faste Ord om dåben, det er et Ord, der er til at leve på. Amen.

Kirkekalender
Søndag 19. september
16. søndag efter trinitatis
Særslev:
Ejlby:
Melby:10.30
Høstgudstjeneste
Ved Gunvor Sandvad
Se flere datoer

Information
Afstandskravene er ophævet i Folkekirken fra og med lørdag d. 14. august. Det betyder, at der nu ikke længere er nogen begrænsning på, hvor mange der må være inde i kirkerne ad gangen. Kort sagt: Vi må fylde kirkebænkene, synge og holde gudstjeneste og kirkelige handlinger, ligesom vi gjorde før corona-epidemien.

Arrangementer
Høstgudstjeneste
Søndag 19. sept. kl. 10.30 i Melby Kirke
Vi håber, at høsten er kommet godt i hus - og samles til høstgudstjeneste og synger de dejlige høst-....
Læs mere
Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021 14. søndag efter trinitatis v. sognepræst Gunvor Sandv....
Læs mere
Prædiken ved konfirmation - Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke
Prædiken ved konfirmation Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke 13. søndag efter trinitatis....
Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
Referater
Referat af åbent menighedsmøde 1. september 2021. Referatet kan læses som PDF-fil ved at klikke på ....
Læs mere
Konfirmationer i Særslev Kirke
Konfirmationer i Særslev Kirke Nu er det endelig blevet tid til konfirmationer! Hvor vi gl....
Læs mere
Kommende møder:
07. oktober 2021 kl. 19.00
02. november 2021 kl. 19.00
01. december 2021 kl. 19.00

Nyt fra graveren
Kirkegårdene
Kirkegårdene Der er sket store forandringer på vore kirkegårde det seneste par år. Der er blevet....
Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad
Tlf.: 64 84 11 37 (fastnet)
Tlf.: 23 44 71 09 (mobil)
Mail: gsa@km.dk

Tilgængelighedserklæring