Link til kirkekalenderLink til menu

Søndagens prædiken (Arkiv)

Søndag den 13. juli 2008

8. søndag efter trinitatis

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus:

Jesus sagde: »Mange vil den dag sige til mig: Herre, Herre! Har vi ikke profeteret i dit navn, og har vi ikke uddrevet dæmoner i dit navn, og har vi ikke gjort mange mægtige gerninger i dit navn? Og da vil jeg sige dem, som det er: Jeg har aldrig kendt jer. Bort fra mig, I som begår lovbrud!

Derfor: Enhver, som hører disse ord og handler efter dem, skal ligne en klog mand, der har bygget sit hus på klippen. Og skybruddet kom, og floderne steg, og stormene suste og ramte det hus. Men det faldt ikke, for dets grund var lagt på klippen. Men enhver, som hører disse ord og ikke handler efter dem, skal ligne en tåbe, der har bygget sit hus på sand. Og skybruddet kom, og floderne steg, og stormene suste og slog imod det hus. Og det faldt, og dets fald var stort.«

Da Jesus var færdig med denne tale, var skarerne slået af forundring over hans lære; for han underviste dem som en, der har myndighed, og ikke som deres skriftkloge.

Matt 7,22-29 Amen.DAGENS tekster kredser om de falske profeter og den hule og falske forkyndelse.

Og skulle vi på den 8 s.e.trin. for en gangs skyld gribe helt tilbage til kollekten, fællesbønnen, som vi havde lige efter første salme, så beder vi dér Gud nådigt om at bevare sin kirke hos os på ordets faste grund og vi beder Ham selv værge kirken mod alle falske lærere og det er der på en måde god mening i, for evangeliet er udleveret til menneske-hænder og forkyndelsen kan let blive fordrejet. Men det er afgørende er dommen ikke står til os, men derimod står til Gud.

Læsningen fra GT er hentet fra Mikas bog kap. 3, og handler om de levebrødsprofeter, der forkynder, som vinden blæser: når de er mætte, forkynder de fred, og når de er sultne, forkynder de krig. Nok forkynder de; men de forkynder ikke Guds ord. De taler af sig selv og ikke af Herren. Derfor tier Gud, og Gud er som bekendt en mester i tavshed. Det er det Mika mener, når han skriver ,de, altså de falske profeter, må alle tilhylle deres ansigt, for der kommer intet svar fra Gud.

Går vi så til epistelteksten fra første Johannesbrev, så uddyber den så at sige Mika. Her tales om, hvordan ånderne (altså profeternes forkyndelse) skal afprøves. Sandhedens ånd taler ud af troen på, at Jesus er Kristus, hvilket betyder, at han har magten både i himlen og på jorden, hvilket adskiller sig fra dem, der dyrker egen magt.

Og går vi så endelig til dagens evangelium fra Matthæus er vi ved afslutningen af Jesu tale om de falske profeter. Talen tager afsæt i ordene »den dag«, hvilket er dommens dag, hvor Jesus skal komme at dømme levende og døde. At tro på Jesus er at gøre Jesu himmelske faders vilje. Men på den dag vil mange træde frem og fremvise deres ydre gerninger som bevis på deres troskab og loyalitet overfor Jesus. Men problemet med de ydre handlinger er jo er, at sindelaget bag dem ikke kan bedømmes: er handlingerne gjort i tro på, at Jesus har al magt i himlen og på jorden, eller er de gjort i troen på egen magt? Det afgørende er at vi skal ikke bedømme det; men Gud bedømmer det og ransager hjerterne.

Og så kommer lignelsen om de to mænd, der hver byggede et hus. den ene, den kloge, byggede på klippen, der kunne holde, når det virkelig gjaldt og den anden, tåben, der byggede sit hus på sandet, der ikke kunne holde, da det gjaldt.

Men inden stormen kommer, når de to huse står der side om side, så kan være svært at skelne de to huse fra hinanden: dét, der er bygget på sand, og dét, der er bygget på klippegrund.

Det er meget svært at se forskel. Fordi forskellen ligger i grunden, i bunden. Ja det drejer sig her om livsgrundlaget om det er på sig selv at grundvolden for ens liv er lagt eller om grundvolden er lagt på Jesus og i efterfølgelsens tjeneste.

Når det er svært at vurdere rigtigheden af en profets ord og gerning, så se på frugterne af den - var det gjort og sagt for egen vindings skyld eller var det gjort Gud til ære.

Og når man læser disse tekster kommer jeg til at tænke på, at det nok aldrig har været let at være profet på gammelt testamentelig tid eller på ny testamentlig tid eller for så vidt i dag, for man vil let komme til at lægge sig med nogen.

Jeg faldt over en munter historie, der illustrerer vanskelighederne for en forkynder eller for en profet samtidig med at den siger noget om mennesket ...

Det fortælles om et sogn, der engang skulle have en ny præst - at kort tid, efter at familien var flyttet ind i præstegården, mødte præsten en af beboerne i sognet. Det kom der en samtale ud af. "Der er noget, jeg gerne vil bede dig om", sagde beboeren. "Vi har flere frikirker i sognet: pinsefolk, metodister, syvendedagsadventister med flere, og dem vil vi gerne stå på god fod med.

Vi ser derfor helst, at du ikke siger noget om frikirkerne i dine prædikener.

Og så har vi forskellige andre grupperinger, som vi nødig vil lægge os ud med: både politiske foreninger, lokale sammenslutninger, beboerforeningen, foderstoffen og skytteforeningen. Dertil kommer, at der ligger et missionshus i sognet, og ganske mange af indbyggerne kalder sig grundtvigianere.

Desuden kan vi godt lide at få et slaw kort; det går derfor heller ikke an, at du nævner det i prædikenen.

Endelig går vi ikke af vejen for at få en lille en til halsen, og det ser vi også meget gerne, at du undlader at komme ind på, når du prædiker.

Men indianere, dem har vi ingen boende af, så dem må du gerne tale om".

Nu er det selvfølgelig en historie, men den har alligevel en vis sandhed i sig.

For giver vi os nu i lag med at sætte etiketter på, så vil vi for det første sikkert hurtigt nå frem til den konklusion, at vi selv bygger på klippegrunden, mens de andre alle sammen i betænkelig grad bygger på sand.

Med den muntre historie kan vi gå lige i kødet på det mest kontroversielle spørgsmål i dag - spørgsmålet om dommedag. Jesus siger; "mange vil på den dag sige til mig". "Den dag" henviser jo til Dommedag, der jo egentligt er et spørgsmål til os, ikke om hvad vi fik udrettet i vores liv. Dommens dag derimod er øjeblikket, hvor Jesus bøjer sig ned til et menneske med sit evangelium og siger; Dig kender jeg, Du er min ejendom, Dig vil jeg dele alt med . Din synd har jeg taget på mig, og min plads i Guds hjerte overlader jeg til dig. Og når et menneske hører det og tror det, da får han livet skænket på ny, da kan han frit løfte blikket mod det høje og takke sin skaber. ved at synge som vi skal om lidt :

Guds retfærdighed i nåde ser til os fra himlen ned og skønt os det er en gåde smager hjertet dog Guds fred.

Ja det er spørgsmålet på dommedag - er mit liv lagt på mig selv, sandet eller på Kristus, klippen.

Dommedag.

Ja, der findes mange betegnelser.

Men kun een dommer!

Mennesket er fritaget fra at skulle dømme hinanden.

Hvilket er såre glædeligt, for menneskers dom er normalt hård og nådesløs.

"Indianere, dem har vi ingen boende af, så dem må du gerne tale om", lød det til sognets nye præst.

Man kunne have ønsket, at der i stedet for var blevet sagt: "Du må sige, hvad du vil, blot du altid husker at tale om Guds nåde!"

For dén er hovedsagen - ikke blot på den yderste dag, men også og ikke mindst på denne sommerdag.

Og i morgen!

Amen.

Kirkekalender
Søndag 19. september
16. søndag efter trinitatis
Særslev:
Ejlby:
Melby:10.30
Høstgudstjeneste
Ved Gunvor Sandvad
Se flere datoer

Information
Afstandskravene er ophævet i Folkekirken fra og med lørdag d. 14. august. Det betyder, at der nu ikke længere er nogen begrænsning på, hvor mange der må være inde i kirkerne ad gangen. Kort sagt: Vi må fylde kirkebænkene, synge og holde gudstjeneste og kirkelige handlinger, ligesom vi gjorde før corona-epidemien.

Arrangementer
Høstgudstjeneste
Søndag 19. sept. kl. 10.30 i Melby Kirke
Vi håber, at høsten er kommet godt i hus - og samles til høstgudstjeneste og synger de dejlige høst-....
Læs mere
Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021 14. søndag efter trinitatis v. sognepræst Gunvor Sandv....
Læs mere
Prædiken ved konfirmation - Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke
Prædiken ved konfirmation Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke 13. søndag efter trinitatis....
Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
Referater
Referat af åbent menighedsmøde 1. september 2021. Referatet kan læses som PDF-fil ved at klikke på ....
Læs mere
Konfirmationer i Særslev Kirke
Konfirmationer i Særslev Kirke Nu er det endelig blevet tid til konfirmationer! Hvor vi gl....
Læs mere
Kommende møder:
07. oktober 2021 kl. 19.00
02. november 2021 kl. 19.00
01. december 2021 kl. 19.00

Nyt fra graveren
Kirkegårdene
Kirkegårdene Der er sket store forandringer på vore kirkegårde det seneste par år. Der er blevet....
Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad
Tlf.: 64 84 11 37 (fastnet)
Tlf.: 23 44 71 09 (mobil)
Mail: gsa@km.dk

Tilgængelighedserklæring