Link til kirkekalenderLink til menu

Søndagens prædiken (Arkiv)

Søndag den 3. august 2008

11. søndag efter trinitatis

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas:

En af farisæerne indbød Jesus til at spise hos sig, og han gik ind i farisæerens hus og tog plads ved bordet. Nu var der en kvinde, som levede i synd i den by. Da hun fik at vide, at han sad til bords i farisæerens hus, gik hun derhen med en alabastkrukke fuld af olie, stillede sig grædende bag ham ved hans fødder og begyndte at væde hans fødder med sine tårer og tørrede dem med sit hår, og hun kyssede hans fødder og salvede dem med olien. Da farisæeren, som havde indbudt ham, så det, tænkte han ved sig selv: »Hvis den mand var profet, ville han vide, hvad det er for en slags kvinde, der rører ved ham, at det er én, der lever i synd.« Jesus sagde da til ham: »Simon, jeg har noget at sige dig.« Han svarede: »Sig det, Mester!« »En pengeudlåner havde to skyldnere. Den ene skyldte fem hundrede denarer, den anden halvtreds. Da de ikke havde noget at betale med, eftergav han dem begge deres gæld. Hvem af dem vil så elske ham mest?« Simon svarede: »Den, han eftergav mest, vil jeg tro.« Jesus sagde: »Det har du ret i.« Og vendt mod kvinden sagde han til Simon: »Ser du denne kvinde? Jeg kom ind i dit hus; du gav mig ikke vand til mine fødder; men hun har vædet mine fødder med sine tårer og tørret dem med sit hår. Du gav mig ikke noget kys; men hun er blevet ved med at kysse mine fødder, siden jeg kom herind. Du salvede ikke mit hoved med salve, men hun har salvet mine fødder med olie. Derfor siger jeg dig: Hendes mange synder er tilgivet, siden hun har elsket meget. Den, der kun får lidt tilgivet, elsker kun lidt.« Og han sagde til hende: »Dine synder er tilgivet.« De andre ved bordet begyndte at tænke ved sig selv: »Hvem er han, som endog tilgiver synder?« Men han sagde til kvinden: »Din tro har frelst dig. Gå bort med fred!«

Luk 7,36-50På denne 11.s.e.trin. skal vi høre historien om kvinden i farisæerens hus. Meget kunne tyde på, at denne historie er en variant af den vi hørte palmesøndag om kvinden, der til disciplenes store forargelse spildte en krukke meget kostbar nardusolie på at salve Jesus. Der er i hvert tilfælde en række ligheder, blandt andet navnet på den farisæer i hvis hus handlingen foregår. Palmesøndag var beretningen fra Markus evangeliet og i dag er den fra Lukas evangeliet og Lukas har næsten mere sans for sceneriet og replikskiftet, for dramaet. Når man hører dagens evangelium kan man levende se situationen for sig; den rige, agtede og veletablerede farisæer har budt den interessante profet til middag, sikkert med den hensigt at føre en dyb og intellektuel samtale om dybe åndelige ting, og farisæeren har sikkert også været drevet af en vis nysgerrighed til denne Jesus fra Nazareth, og en god middag i eget hjem er en fin lejlighed til at føle den profet, som alle taler, lidt på tænderne, og for at finde ud om han virkelig også er en profet. Men middagen ender i en skandale, ikke mindst i farisæerens øjne, da pludselig et kvindemenneske dukker op. Hun nød ikke anseelse, men havde tværtimod et dårligt rygte, en synderinde i byen, blev hun kaldt. En prostitueret vil vi sige i dag. Og her skal man så lige huske hvad en farisæer er; en farisæer er en først og fremmest en mand, og det er en mand, der skiller sig ud, det ligger i ordet farisæer (en, der afsondrer sig). Historisk set fandtes ingen kvindelige farisæer. Farisæeren var en mand, der skilte sig ud fra andre mennesker, ikke alene, men sammen med sin gruppe. I øvrigt er svært at stå alene , det er straks lettere at stå sammen med ligesindede, det stiver den enkelte af og giver en ret. En farisæer var godt skolet og de kendte Moseloven i alle detaljer, og det vækker en dejlig glæde af skyldfrihed hos den, der dyrker det, og derfor følger der ofte hos farisæeren en tendens til at forarges over dem, der af forskellige grunde bryder loven. I denne rene og lovforstandige farisæers hus kommer så synderinden pludseligt ind og opfører sig mærkværdigt, kvindagtigt og sentimentalt. Ja denne synderinde krænker al sømmelighed og blufærdighed ved sin sentimentale og nærmeste teatralske optræden. Det burde, mener farisæeren, en profet have gennemskuet, og det havde Jesus da også, ikke fordi han var en profet, for det krævede ikke en religiøs åbenbaring at se hvad hun var for en slags, han kunne nøjes med at kigge rundt på de andre menneskers forargede ansigter ved bordet.

Ja hele synderindens entre er sat på versefødder hos Grundtvig i det andet vers vi synger her om lidt, der lyder sådan.

Synderinden kom med rødme
krukken brat hun sønderbrød
salven dyrebar med sødme
over Herren hun udgød
lod og sine tårestrømme
Herrens fødder oversvømme,
tørred med sit hovedhår.


Men på trods af dette lille optrin med kvinden, der midt under middagen altså hælder olie over Jesu fødder, tørrer hans fødder med håret og kysser hans fødder, så fortsætter samtalen mellem Jesus og farisæeren. Først del af samtalen angår spørgsmålet om skyld, gæld og eftergivelse. Farisæeren bliver spurgt om hvis en pengeudlåner eftergiver gælden til to skyldnere, den ene skylder 50 denarer, den anden skylder 500 denarer, hvem af de to skyldnere vil så elske pengeudlåneren mest. Og her kan farisæeren svare rigtigt : den, som fik mest eftergivet vil naturligvis elske udlåneren højeste. Men samtalen går videre fra det interessante til det personlige, hvor dette dramas to hovedpersoner, synderinden og farisæeren, sammenlignes og situationen når sit klimaks med den afgørende replik. "Synderindens mange synder tilgives hende eftersom hun har elsket meget, medens den, der tilgives for lidt, elsker kun lidt". Og kvinden, synderinden, har jo vist hun virkelig elskede meget, siden hun først udsatte sig for at møde op et sted, hvor hun intet havde at gøre, derpå salvede Jesus og kyssede hans fødder.

Kvinden og farisæeren står over for hinanden. På hver deres måde forholder de sig til Jesu nærvær. Den, der elsker mest, er den, som har fået mest tilgivet. Her skal man ikke til at måle kvindens og farisæerens skyld; men bemærke sig at kvinden har mødt det ufortjente. Hun har i stedet for fortjent straf modtaget uforskyldt nåde. Farisæeren derimod mener vel, at han har fået som han har fortjent, og derved springer kærligheden ikke fra ham; men kun selvtilstrækkeligheden. Han kan ikke se, at han har fået livet og lykken fra Gud, og han blot har været den, der fik det skænket. Han mener ikke at han skylder nogen noget.

I kvindens kærlighedsgerning findes troen på Jesus som hendes frelser. Ud af troen på Jesus gør kvinden kærlighedens gerninger, på trods af at hun lever i synd. Jesus sprænger med sit nærvær syndens byrde og folder kærligheden ud. For kvinden er en synder og ikke blot et stakkels offer for et samfunds moral. Når Jesus siger til hende : "dine er synder er tilgivet". så mener han ikke: dine synder findes slet ikke, det er bare noget andre har fundet på for at foragte dig. Han siger ikke: følg du nu din natur og gå hjem med fred til dit erhverv, og tag dig ikke af al den snak om at dine synder er dig tilgivet. Det var ikke det, han sagde og kvinden ved også godt, at synden var en virkelighed, som hun sad fast i, ellers ville hun ikke være kommet til ham. Næ Jesus sagde derimod til hende : dine synder er rigtige nok og store nok, og nu er de tilgivet. Kun på den måde kan synd forsvinde som dug for solen, den synd, der ikke altid kan bekæmpes, den må tilgives. Og Jesus sætter kærligheden igennem ved at være til stede for hende. Kærligheden er større end synden.

Og Jesus tager så farisæeren i lære og viser farisæeren, at hans idéer om sømmelighed er temmelig lassede.

Farisæeren var ellers stolt over sin renhed og hellighed og mente ikke at han skyldte nogen noget. Ja farisæerne repræsenterer det i os, der gerne vil sige, at vi ikke skylder nogen noget. Stolte tror vi at vi ikke skylder andre mennesker, synderinden eller naboen noget.

Den, der kun får lidt tilgivet, elsker kun lidt.« Farisæeren svarede rigtig på det teoretiske spørgsmål , men opdager, at det i virkeligheden er ham selv, der har den største gæld, for han har selvretfærdigt dyrket sin moralske uangribelighed, men aldrig har elsket, og han har altid ville skille sig ud fra andre, ville skille sig ud fra kærligheden, fordi han hverken vil modtage noget eller give noget fra sig. Og dermed bliver farisæeren sat på plads sammen med os andre i syndernes fællesskab - ikke for vi skal undertrykke hinanden med syndsbevidsthed, men for at ingen skal undertrykke andre med deres farisæiske foragt. Og her skal vi så blive velvidende at vi er hinandens skyldnere. Ja her i synders og skyldneres fællesskab skal vi blive i troen at den herre Jesus Kristus har gjort fyldest for os, eller for at udtrykke det på grundtvigsk i næste salmes sidste vers:

mine synder, dine domme
bundløst dyb at tænke på
lad din nåde til dem komme
og i dybde overgå
Når af den jeg er oplivet
jeg, hvem meget er tilgivet
elske vil dig evigt ømt.
Amen.

Kirkekalender
Søndag 19. september
16. søndag efter trinitatis
Særslev:
Ejlby:
Melby:10.30
Høstgudstjeneste
Ved Gunvor Sandvad
Se flere datoer

Information
Afstandskravene er ophævet i Folkekirken fra og med lørdag d. 14. august. Det betyder, at der nu ikke længere er nogen begrænsning på, hvor mange der må være inde i kirkerne ad gangen. Kort sagt: Vi må fylde kirkebænkene, synge og holde gudstjeneste og kirkelige handlinger, ligesom vi gjorde før corona-epidemien.

Arrangementer
Høstgudstjeneste
Søndag 19. sept. kl. 10.30 i Melby Kirke
Vi håber, at høsten er kommet godt i hus - og samles til høstgudstjeneste og synger de dejlige høst-....
Læs mere
Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021 14. søndag efter trinitatis v. sognepræst Gunvor Sandv....
Læs mere
Prædiken ved konfirmation - Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke
Prædiken ved konfirmation Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke 13. søndag efter trinitatis....
Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
Referater
Referat af åbent menighedsmøde 1. september 2021. Referatet kan læses som PDF-fil ved at klikke på ....
Læs mere
Konfirmationer i Særslev Kirke
Konfirmationer i Særslev Kirke Nu er det endelig blevet tid til konfirmationer! Hvor vi gl....
Læs mere
Kommende møder:
07. oktober 2021 kl. 19.00
02. november 2021 kl. 19.00
01. december 2021 kl. 19.00

Nyt fra graveren
Kirkegårdene
Kirkegårdene Der er sket store forandringer på vore kirkegårde det seneste par år. Der er blevet....
Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad
Tlf.: 64 84 11 37 (fastnet)
Tlf.: 23 44 71 09 (mobil)
Mail: gsa@km.dk

Tilgængelighedserklæring