Link til kirkekalenderLink til menu

Søndagens prædiken (Arkiv)

Søndag den 17. august 2008

13. søndag efter trinitatis

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus:

Da kom Zebedæussønnernes mor hen til Jesus sammen med sine sønner, kastede sig ned for ham og ville bede ham om noget. Han spurgte hende: »Hvad vil du?« Hun sagde til ham: »Sig, at mine to sønner her må få sæde i dit rige, den ene ved din højre, den anden ved din venstre hånd.« Jesus svarede: »I ved ikke, hvad I beder om. Kan I drikke det bæger, jeg skal drikke?« »Ja, det kan vi,« svarede de. Han sagde til dem: »Mit bæger skal I vel drikke, men sædet ved min højre og ved min venstre hånd står det ikke til mig at give nogen; det gives til dem, som min fader har bestemt det for.«

Da de ti andre hørte det, blev de vrede på de to brødre. Men Jesus kaldte dem til sig og sagde: »I ved, at folkenes fyrster undertrykker dem, og at stormændene misbruger deres magt over dem. Sådan skal det ikke være blandt jer. Men den, der vil være stor blandt jer, skal være jeres tjener, og den, der vil være den første blandt jer, skal være jeres træl, ligesom Menneskesønnen ikke er kommet for at lade sig tjene, men for selv at tjene og give sit liv som løsesum for mange.«

Matt 20,20-28Den danske forfatter Aksel Sandemose skrev i 1933 en roman, der hed En flygtning krydser sit spor. I den bog lancerer Aksel Sandemose et begreb han kalder janteloven. Janteloven er ti bud, der er taler til dig.

Når man læser janteloven er det er ikke svært at se en inspiration fra Det Gamle Testamentes 10 bud. I Det Gamle Testamente hedder det første bud: "Du må ikke have andre guder end mig".

I janteloven hedder det første bud: "Du skal ikke tro, at du er noget,"

Og har man ikke helt forstået jantelovens første bud, lyder eet af de efterfølgende "Du skal ikke tro, at du er mere end de andre".

I en kultur som vores, hvis substans rummer de 10 bud og senere også en jantelov, vil vores reaktion over for andre mennesker ofte være : Vi finder os ikke uden videre i, at nogen kommer for højt op. Folk med høje ambitioner og høje tanker om sig selv, skal vi nok på pillet ned i en fart. Ned til os andre.

Ambitioner har de 2 disciple, Jakob og Johannes, som i evangeliets fortælling her kommer til Jesus for at bede ham om noget. De har brudt det første og vigtigste bud i Janteloven. De stiler nemlig meget højt. Ja deres ambitioner er de højst tænkelige. De stiler efter pladserne i Guds rige ved siden af Jesus, den ene på højre side af ham og den anden på hans venstre side.

Eller måske er det snarere deres mor, som har de høje ambitioner på sine to sønners vegne, men det bliver det ikke spor bedre af. Der er ikke noget så irriterende som emsige mødre, der altid skal skubbe deres børn frem foran andre!

Vi kan derfor godte os over, at de alligevel ikke får held af deres emsighed. De bliver pillet ned og de får anvist de pladser sammen med os andre, hvor de hører hjemme.

Ja de to Zebedæus-sønner bliver af Jesus sat på plads.

De to sønner bliver sat på plads i efterfølgelsen, altså efterfølgelse af Jesus, det vil sige i tjeneste for næsten.

Og det er egentlig svaret på de to spørgsmål, som evangeliet til i dag rejser.

Nemlig hvad er egentlig forholdet mellem vore handlinger og vores belønning for dem ?

Og

Kan man tillade sig at være ambitiøs i forhold til andre mennesker, har vi lov til at ville være større og bedre end dem?

For Evangeliet skal vel ikke tolkes sådan, at det at have ambitioner, det at stræbe efter dygtighed, det at ville være den bedste og den største, er en ukristelig ambition? Næ det er faktisk ikke det, der ligger i evangeliet. For i mange af livets sammenhænge er det nødvendigt at have kampvilje og konkurrence-mentalitet. Bare kig på Ol i fjernsynet nu, og man kan se at det er nødvendigt absolut at ville være den bedste. Et kristent menneske er ikke en tabertype, der har opgivet sig selv, og det er ikke syndigt at ville være god, dygtig og stærk. Det er først når ambitionerne er på bekostning af andre mennesker, at ambitionen er tvivlsom.

Ja det er for så vidt ganske godt at være ambitiøs.

Men evangeliet til i dag handler også om mere end at være ambitiøs ,det handler om efterfølgelse, om vores tjeneste. Ja hele evangeliet handler os vores tjeneste som kristne mennesker. For der er skam en tjeneste.

Og derfor skulle vi i dag også starte med at høre lektien fra profeten Mika fra det Gamle Testamente. Profeten Mika lægger ud, og præsenterer det klassiske problem: hvorledes skal Gud tjenes? Skal Gud tjenes med brændofre, væddere og olieoffer i Gammel Testamentlig forstand? Nej det skal Han ikke . Gud skal derimod skal tjenes i troen på hans nåde. Gud skal tjenes i tro, så at man handler ret, tør at elske og vandre med Gud (at vandre med Gud i kristen forstand er at tro på Jesus, som vejen, sandheden og livet). At være i tjeneste for Gud er at tro på ham og tro på hans nåde, og derigennem turde leve det liv, han har skænket os.

Og deri ligger et ganske bogstaveligt kald til hver enkelt af os. Ja et kald og et skub til hver af os, der fejer al vor daglige betænkeligheder til side, og siger. "Dig kender jeg". "Værsgod". "Her ligger livet foran dig som en gave og en opgave.": "Uanset hvem du er, så har du fået livet skænket som en gave. Gå så i gang med at leve det så godt du kan. Arbejd medens det er dag - og fortvivl ikke". Ja, en stemme, der siger til Zebedæus-sønnerne, disciplene og til os. "Du skal ikke skabe dig, eller tro du er mere end de andre, men du skal fuldt ud tage del i livet sammen med de mennesker du er sat sammen med". Og når du hører dette kan du reagere på to forkerte måder: enten kan gribes af et storhedsvanvittigt forlangende som de to zebedæus-sønner, hvor du så kræver en særlig plads eller en særlig belønning for dine handlinger. Eller du kan tænke : "disse ord gælder ikke mig. Lad mig bare indtage pladsen som den ringeste og udueligste. Jeg er alligevel en overflødig eksistens, der er sat uden for al fællesskab, der er egentlig ikke brug for mig mere". Jo der er! Her falder den positive jantelov nemlig sammen med evangeliet; du skal nemlig ikke gøre dig ringere end du er. Du skal vide, at vi regner med dig. Du er også noget. Der er også brug for dig!

For hver enten du stræber efter dygtighed og ulastelighed eller du vil overflødiggøre dig selv, så er Jesu svar til Zebedæus-sønnerne og til os: Den , der vil være stor iblandt jer, ja den, der vil være den første iblandt jer, - han skal være tjener. Det lyder jo næsten som en umulighed, både at ville den største og at være tjener på én gang. Og meningen må være, at du skal ikke bekymre dig om at redde dig frelst igennem livet med alle dine idéer, men du skal i stedet søge efter det liv, som går tabt for dig selv ved at blive brugt indtil sidste rest på andre end dig selv. Og pladsen som den ringeste får du ikke, for den er taget af Jesus selv, der som den fattigste af alle selv tog den, Ja, Menneskesønnen ikke er kommet for at lade sig tjene, men for selv at tjene og give sit liv som løsesum for mange.« og derfor er der ingen overflødige eksistenser til. Derfor går han foran os i tjeneste for os. Så vi kan leve det gode liv vi har fået - selvom også det ender med døden - for dem vi holder af og for os selv.

Men også da vil Jesus gå foran - ude i horisonten - som den vi altid må følge efter - gennem døden til livet.

Den tro og det håb er vi døbt til - ja som vi skal synge om et øjeblik. vi kan stole på, at:

Guds kærlighed ej grænse ved.
Hans ord os åbenbarer,
at den er dyb og lang og bred,
og at den evig varer.

Amen.

Kirkekalender
Søndag 19. september
16. søndag efter trinitatis
Særslev:
Ejlby:
Melby:10.30
Høstgudstjeneste
Ved Gunvor Sandvad
Se flere datoer

Information
Afstandskravene er ophævet i Folkekirken fra og med lørdag d. 14. august. Det betyder, at der nu ikke længere er nogen begrænsning på, hvor mange der må være inde i kirkerne ad gangen. Kort sagt: Vi må fylde kirkebænkene, synge og holde gudstjeneste og kirkelige handlinger, ligesom vi gjorde før corona-epidemien.

Arrangementer
Høstgudstjeneste
Søndag 19. sept. kl. 10.30 i Melby Kirke
Vi håber, at høsten er kommet godt i hus - og samles til høstgudstjeneste og synger de dejlige høst-....
Læs mere
Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021 14. søndag efter trinitatis v. sognepræst Gunvor Sandv....
Læs mere
Prædiken ved konfirmation - Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke
Prædiken ved konfirmation Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke 13. søndag efter trinitatis....
Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
Referater
Referat af åbent menighedsmøde 1. september 2021. Referatet kan læses som PDF-fil ved at klikke på ....
Læs mere
Konfirmationer i Særslev Kirke
Konfirmationer i Særslev Kirke Nu er det endelig blevet tid til konfirmationer! Hvor vi gl....
Læs mere
Kommende møder:
07. oktober 2021 kl. 19.00
02. november 2021 kl. 19.00
01. december 2021 kl. 19.00

Nyt fra graveren
Kirkegårdene
Kirkegårdene Der er sket store forandringer på vore kirkegårde det seneste par år. Der er blevet....
Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad
Tlf.: 64 84 11 37 (fastnet)
Tlf.: 23 44 71 09 (mobil)
Mail: gsa@km.dk

Tilgængelighedserklæring