Link til kirkekalenderLink til menu

Søndagens prædiken (Arkiv)

Søndag den 24. august 2008

14. søndag efter trinitatis

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes:

Derefter var det en af jødernes fester, og Jesus drog op til Jerusalem. Ved Fåreporten i Jerusalem er der en dam, som på hebraisk kaldes Betesda; den har fem søjlegange. I dem lå der en mængde syge, blinde, lamme og krøblinge, som ventede på, at der skulle komme bevægelse i vandet. Til tider fór Herrens engel nemlig ned i dammen og bragte vandet i oprør. Den første, der kom ned i vandet, efter at det var bragt i oprør, blev rask, hvilken sygdom han end led af. Dér lå der en mand, som havde været syg i 38 år. Da Jesus så ham ligge der og vidste, at han allerede havde været der i lang tid, sagde han til ham: »Vil du være rask?« Den syge svarede: »Herre, jeg har ikke et menneske til at hjælpe mig ned i dammen, når vandet er bragt i oprør, og mens jeg er på vej, når en anden i før mig.« Jesus sagde til ham: »Rejs dig, tag din båre og gå!« Straks blev manden rask, og han tog sin båre og gik omkring.

Men det var sabbat den dag; derfor sagde jøderne til ham, som var blevet helbredt: »Det er sabbat, og det er ikke tilladt dig at bære din båre.« Han svarede dem: "Det var ham, som gjorde mig rask, der sagde til mig: Tag din båre og gå.« De spurgte ham: »Hvem var den mand, der sagde til dig: Tag den og gå?« Men han, som var blevet helbredt, vidste ikke, hvem det var; for Jesus var gået sin vej på grund af menneskemængden på stedet. Senere mødte Jesus ham på tempelpladsen og sagde til ham: »Nu er du blevet rask; synd ikke mere, for at der ikke skal ske dig noget værre.« Manden gik tilbage og fortalte jøderne, at det var Jesus, der havde gjort ham rask.

Joh 5,1-15Når man i oldtiden og senere i middelalderen anlagde en by et sted i verden, så blev byen altid bygget inden for en stor mur. Alle gamle klassiske byer, som vi kender fra historien, havde alle en stor mur omkring sig. En af verdens ældste byer, Jeriko, som den dag i dag ligger, på Vestbredden, i et af de områder Israel har besat, har den haft bebyggelser så tidlig som for 10.000 måske 11.000 år f.kr. Og allerede fra start af har byen været omgivet af en vældig mur hele vejen rundt.

Også en by som Jerusalem har haft en mur hele vejen om sig, en meget høj mur til at beskytte sine bysfolk, når alle portene var lukket om natten.

I vore dage findes der også steder i verden, hvor folk bygger store mure omkring deres ejendom eller om deres byer. Visse rigmands kvarterer i USA og Sydafrika er er har folk indrettet deres ejendomme, således at de er indhegnet med store mure med pigtråd og overvågningskameraer, der holder øje med forbipasserende. Det er ofte velstående mennesker, der med en stærk mur gerne vil beskytte deres ejendom og deres værdier.

På Jesu tid var der nogle mennesker, der åndeligt set var velstående. De var nok ikke synderligt velhavende i økonomisk forstand, men de var åndeligt set velstående og stærke. Det er de skriftkloge og farisæerne jeg taler om. De mente, at de selv åndeligt set mere rige end andre mennesker, derfor måtte de beskytte sig selv, og det gjorde de så ved at bygge en mur om sig selv, i overført betydning, så de kunne beskytte sig selv mod almindelige mennesker, ja mod syndere. Grunden til at disse farisæerne og skriftkloge anså sig selv for mere velstående og værdifulde end andre mennesker, var jo deres indgående kendskab til Guds hellige lov og hvis overholdelse de så lidenskabeligt dyrkede. Farisæerne brugte internt et udtryk, der hed, at de skulle rejse et hegn eller en mur omkring Guds hellige lov med dens anvisninger for det daglige menneskeliv. Farisæer skulle rejse et hegn om loven for at beskytte og bevare den og undgå at den blev nedbrudt. Ja i overført betydning kan man sige, at det hegn eller den mur, som farisæerne byggede omkring sig selv for helligt at afskærme sig i forhold til almindelige mennesker, bestod i at de dyrkede lovens overholdelse - selv lovens mindste forbud skulle nidkært overholdes. Vi kan se det et sted, hvor Jesus spørger en lovtro farisæer om han har holdt budene og manden svarer: "Det har jeg gjort lige fra ungdommen af".

Og senere kan vi læse Jesu svar til farisæerne.

Ve jer, skriftkloge og farisæere, I hyklere! I lukker Himmeriget for mennesker. Selv går I ikke ind i det, og dem, der vil ind i det, tillader I det ikke.

Sådan er det med mure, og sådan er det med love, at der er nogle indenfor og der er nogle udenfor. Dem, der er indenfor, regner sig ofte bedre end de andre.

I dag er det vel ofte samfundets velhavende borgere, der regner sig for mere værdifulde end andre. På Jesu tid derimod var det dem, der var inden for lovens mure, der følte sig mere værd end andre. Så vidt muren i overført betydning.

Der var også en bogstavelig mur omkring Jerusalem, af rigtige sten, og med nogle store porte. Et af portene hed Fåreporten. Velsagtens fordi at gennem den port blev fårene ført på græs eller til torvs. Lige inden for muren, ved fåreporten, lå en lille dam, der hed Betesda og her skal vi nok forestille os noget større anlæg end det almindelige gadekær, for der var lagt marmor omkring dammen, og så var der 5 flotte hvide søjlegange langs dammen. Vandet i dammen var helt glat og blikstille. Den lå jo inden for murene og blæsten kunne ikke komme derind. Og solen skinnede ned på vandet og gjorde stedet smukt. Og ganske fredfyldt havde stedet vel også været, hvis det ikke havde været for den flok af syge, spedalske, jamrende, blinde og tiggere, der lå i deres pjalter i søjlegangene, hvor de lå og havde det rigtig skidt. De ventede, for nede på bunden af dammen var der en kilde, som sprang fra tid til anden. Og de syge, som lå omkring dammen dengang, mente, at når kilden rørte på sig og der kom bobler i vandet, så gjaldt det om at komme først derned. For så var den helbredende kraft tilstede i vandet. Det var Guds engel, der fik vandet til at bevæge sig, mente de. Og når det skete, så vidste man, at Guds kraft var der og den kunne helbrede folks forskellige sygdomme.

De syge lå bare ventede på, at vandet skulle komme i bevægelse, - at der kom bølger på vandet. Blandt de syge, lå der så en mand, som var lam. Han havde været lam i 38 år. Han lå på en båre. Det må betyde, at der var nogen, som har båret ham derhen hver dag og hentet igen ham om aftenen. Det var hans familie. De havde sikkert nok at se til i løbet af dagen. Og så bar de deres lamme ven hen til Betesda dam. De troede nok ikke rigtig på, at han kunne hjælpes dér.

For han var så lam, at han slet ikke kunne bevæge sig. Så alle havde egentlig opgivet ham. Han havde ikke en eneste chance for at komme ned i vandet.

Men så han kunne da i det mindste ligge og snakke med de andre og spørge hvordan de havde det - og snakke om hvornår mon vandet kom i oprør.

Og de ventede. Ja de lå og ventede halve og hele liv. Og en dag kom der visit ved dammen, ikke af en engel, men af Guds søn, Jesus Kristus, der kom til den lamme mand, der ligget der i 38 år. Og Jesus spurgte ham : Vil du være rask ? Og den lamme forklarede, at han ikke kunne se sig i stand til at komme ned til dammen og blive helbredt, for der var ingen til at hjælpe ham. Og nu kommer Jesus ord til den lamme mand med en forunderlig dobbelt magt; stå op ! Med den tone, der altid er i Jesu myndige ord: stå op af det, der har slået dig ned, hvad det så end er, sygdom eller anden nød. stå op ! aldrig fortvivle!

Og den lamme rejste sig pludseligt, tog sin båre og gik.

Men der gik ikke mange minutter før farisæerne og de skriftkloge opdagede både underet og manden, der nu gik rundt med en båre. Som de lovkyndige farisæerne de var, faldt deres tanker straks på det skriftsted hos Jeremias kapitel 17, der lyder sådan. v21 Dette siger Herren: Tag jer i agt! I må ikke bære noget ind gennem Jerusalems porte på sabbatsdagen. v22 I må ikke bære noget ud af jeres hus på sabbatsdagen. I må ikke gøre noget som helst arbejde; I skal holde sabbatsdagen hellig".

Derfor bebrejdede farisæerne straks manden, at han gik med båre på sabbatten. Ja i overført betydning gik de straks i gang med at bygge mur omkring sig i forhold til ham i stedet for at glæde sig med ham.

Men når Jesus gjorde sine undere skulle det netop synliggøre at, at han er Guds søn og at han netop er kommet for at nedbryde alle de mure, der opstår imellem os mennesker. Ja Jesus kom for, at rive alle de mure ned, som er mellem os mennesker. Han kom med sit rige og sin velsignelse til dem, som intet kunne gøre. Det var børnene. Det var de syge. Det var dem, som havde mistet håbet. Og når han gerne ville, at farisæerne og de skriftkloge skulle høre om det, så var det, fordi han også gerne ville hjælpe dem. Det var for at vise dem, at de mure, som vi selv bygger og som vi gerne vil beskytte os selv med, de bliver et fængsel for os. De lukker os inde, så vi selv lukker os inde over for Gud og for livet og for kærligheden.

Og for at vi skal ikke skal mure os selv inde sætter han nu os til at bede, synge, og mindes ham for hans velsignelse, som han rækker frem helt frem til os den dag i dag.

Amen.

Kirkekalender
Søndag 19. september
16. søndag efter trinitatis
Særslev:
Ejlby:
Melby:10.30
Høstgudstjeneste
Ved Gunvor Sandvad
Se flere datoer

Information
Afstandskravene er ophævet i Folkekirken fra og med lørdag d. 14. august. Det betyder, at der nu ikke længere er nogen begrænsning på, hvor mange der må være inde i kirkerne ad gangen. Kort sagt: Vi må fylde kirkebænkene, synge og holde gudstjeneste og kirkelige handlinger, ligesom vi gjorde før corona-epidemien.

Arrangementer
Høstgudstjeneste
Søndag 19. sept. kl. 10.30 i Melby Kirke
Vi håber, at høsten er kommet godt i hus - og samles til høstgudstjeneste og synger de dejlige høst-....
Læs mere
Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021 14. søndag efter trinitatis v. sognepræst Gunvor Sandv....
Læs mere
Prædiken ved konfirmation - Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke
Prædiken ved konfirmation Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke 13. søndag efter trinitatis....
Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
Referater
Referat af åbent menighedsmøde 1. september 2021. Referatet kan læses som PDF-fil ved at klikke på ....
Læs mere
Konfirmationer i Særslev Kirke
Konfirmationer i Særslev Kirke Nu er det endelig blevet tid til konfirmationer! Hvor vi gl....
Læs mere
Kommende møder:
07. oktober 2021 kl. 19.00
02. november 2021 kl. 19.00
01. december 2021 kl. 19.00

Nyt fra graveren
Kirkegårdene
Kirkegårdene Der er sket store forandringer på vore kirkegårde det seneste par år. Der er blevet....
Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad
Tlf.: 64 84 11 37 (fastnet)
Tlf.: 23 44 71 09 (mobil)
Mail: gsa@km.dk

Tilgængelighedserklæring