Link til kirkekalenderLink til menu

Søndagens prædiken (Arkiv)

Søndag den 31. august 2008

15. søndag efter trinitatis

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas:

Mens de var på vandring, kom Jesus engang ind i en landsby, og en kvinde ved navn Martha tog imod ham. Hun havde en søster, som hed Maria; hun satte sig ved Herrens fødder og lyttede til hans ord. Men Martha var travlt optaget af at sørge for ham. Hun kom hen og sagde: »Herre, er du ligeglad med, at min søster lader mig være alene om at sørge for dig? Sig dog til hende, at hun skal hjælpe mig.« Men Herren svarede hende: »Martha, Martha! Du gør dig bekymringer og er urolig for mange ting. Men ét er fornødent. Maria har valgt den gode del, og den skal ikke tages fra hende.«

Luk 10,38-42På denne 15.s.e.trin. handler vores evangelium om det ene fornødne. "Martha Martha, Du gør dig bekymringer og er urolig for mange ting. Men ét er fornødent". Sådan talte Jesus til Martha i Betania. Og sådan taler han i dag til Særslev (Ejlby) menighed her i år 2008.

Uddraget her om Marta og Maria er taget fra Lukas evangeliet og afsnittet kommer umiddelbart efter lignelsen om den barmhjertige samaritaner. Hvor lignelsen om den barmhjertige samaritaner handler om at elske næsten, så handler Jesu møde her med de to kvinder, om at elske Gud.

Som vi hørte for lidt siden modtager Martha og Maria Jesus på to forskellige måder. Martha og Maria er på en måde to modsætninger, som hver repræsenterer to forskellige typer af livsholdning. Den enes livsholdning er frimodigheden og den andens er bekymringens.

Maria var hurtig til at forstå, at Jesus havde mere at give hende end hun ham. Hun forstod straks det helt enestående i situationen, at gæsten, der var kommet til dem denne dag, var Gud selv, personlig, i vennens skikkelse, og da Jesus åbnede sin mund for at tale, var det Guds eget ord, der lød. Og draget af Jesu myndighed, som selv hans fjender blev grebet af, forstod Maria, hvad der nu var det ene fornødne, længe før det var udtrykt af Jesu mund i ord, derfor satte hun sig straks ved Jesu fødder for stille at lytte til livets ord. Og hele denne situation er skildret utallige gange i kunsten. Hvis man går på internettet og googler efter malerier af Jesus og de to søstre, Martha og Maria, så ser man ofte Maria midt i billedet, det er tydeligt at hun har valgt den gode del, og det er tydeligt at hun ved det. Maria er i kirkekunsten ofte skildret med et ansigt, der udstråler fred og ro og er præget af en grænseløs gudshengivenhed. Martha derimod er ofte skildret i kirkekunsten som en skikkelse mere i baggrunden, sådan lidt til siden, tydeligt i arbejdstøj og ofte bærende på et eller andet i favnen. Marthas ansigtsudtryk er ofte mere vredladent - velsagtens fordi at kun hun bestiller noget.

Og så bebrejder Jesus Martha for hendes bekymringer og uro, og det er vel noget vi alle kender. For hvor mange her kan prale af at leve trygt og glad i fast tro på sin himmelske faders kærlighed og almagt?

Hvis man ikke forstår hvorfor Jesus her bebrejder Martha, så lad os tage et eksempel fra noget velkendt. I Matador-serien, der har flere gange har kørt over tv-skærmen, har vi et noget karikeret eksempel på en Martha. Skuespilleren Malene Schwarz spiller den evigt bekymrede Maud, hustru til Hans Christian Varnæs. Maud bekymrer sig om alt muligt lige fra familiens sociale anseelse, til Familiens Skjerns butiks-udvidelser, og ikke mindst de farlige baktusser i husets nøglehuller, der må gøres rent med vatpinde, for at børnene ikke skal blive syge. Ja Mauds evindelige bekymringer hjemsøger hendes sjæl så massivt, at det bliver en morsomhed, at sige: "Jeg tror jeg går og ligger mig". Bekymringerne hos Maud er så massive at de hele tiden driver hende hen til afgrunden af et nervøst sammenbrud og hun må gang på gang forlade sit egentlig kald som frue i huset og dermed forlader hun livets scene, hvor hun ellers skulle have været, for derpå at gå op og bekymre sig i ro og fred.

Selvom er Maud-figuren i matador er sat på spidsen, så må vi vel indrømme at bekymringer også hjemsøger vores sjæle i vores daglige liv. Selvom Jesus siger til de bekymrede. "Se på himlens fugle og markens liljer, der ikke bekymrer sig. »Så vær da ikke bekymrede.« Så det er ikke altid nok, for vi har vel alle vore daglige bekymringer, der skam kan være alvorlige nok. F.eks. Bonden i disse dage, der nu sidder i stille sind og tænker , hvad bliver mon det samlede resultat af årets høst ? Klarer dyrene sig, kan vi få en ordentlig pris for dem og kornet, - er der mon penge nok til vores afbetalinger af det vi skylder.

Bedre er det ikke hos os andre, der bekymrer os over heftige varmeregninger som følge af dyrere olie-priser. Der røg den opsparing til det, der skulle have forsødet vores liv. Ja vi bekymres om om vi kan få det hele til at hænge sammen. Livet og kærligheden. Jo - vores bekymringer og uro med mange ting kan være reelle nok - synes vi selv.

Og så hører vi alligevel her at vi ikke skal bekymre os. Ja Jesus siger her til os : "kære Kristne . En ting er fornøden. Kun en ting". En ting, der skubber vores bekymringer til side. Det ene fornødne er det ord, Jesus bringer til os fra Gud. Det ord tog Maria til sig. Hun skubbede sine daglige bekymringer til side for dette ene at lytte til Jesu ord. Maria valgte den gode del, som ikke skal tages fra hende, siger Jesus. Den gode del. Maria valgte i sin enfoldighed den gode del, som ikke skal tages fra hende. Bemærk venligst - der er noget, der ikke skal tages fra hende. Det løfte giver Jesus til enhver til, der vælger den gode del, dvs. enhver, der lytter til hans ord. Og her kan du protestere og sige: "Er det alt hvad man får som kristen?" "Et Livets Ord"? Ja det er det. Du får intet løfte om rigdom og fremgang i denne verden og du får ingen forsikring mod ulykke og modgang. Heller ikke Jesus lover dig lykke og fremgang . Han giver dig i stedet et kors at bære. Dit liv. Men én ting lover han Martha og alle, der hører hans ord; den gode del skal ikke tages fra dig. Jesu ord får vi lov at beholde. Det lyder måske ikke af meget. Men alt andet, som vi ejer, bliver før eller siden taget fra os. Arbejdet, som Martha den dag havde valgt, falder en dag ud af vore hænder, når vi er slidt op. Pengene, som vi brugte et liv på at bekymre os om, bliver en dag taget fra os - dem kan vi ikke tage med i graven. Anseelse og hæder tages fra os. En dag kender ingen mere vores navn. Vore kære tages fra os. Intet bliver tilbage. "Af jord er du kommet, til jord skal du blive og af jorden skal du igen opstå."

Og når alt er taget fra den, der valgte den gode del, får han at høre, at Jesus har noget til ham, som ikke tages fra ham. Livets ord. Jesu ord får vi altså lov at beholde. også i graven, hvor Ordet venter på at kalde vores støv frem til livet. Den gode del, livets ord, skal ikke tages fra den, der vælger den. Og her kan du stille dig fornærmet an og protestere og sige " Jamen jeg har da ret til dit og dat". Sandheden er, at overfor Gud har du ikke ret til noget. Men det kan være, at du nu opdager at de ting, der tages fra dig, får en ny betydning for dig. Når du betragter tingene gennem troens enfoldige optik, kan det være, at du lærer at alle de ting, som tages fra dig, har du i grunden at takke for, i stedet for at gøre dig uro og bekymring om dem.

Men hvor kommer bekymringen så fra? Bekymringer og uroen med de mange ting kommer af vores forsøg på at modsætte os, at de tages fra os. I bekymringen og uroen klamrer vi os til tingene, som om vi kan sikre dem. Og i bekymringen kommer der ikke nogen tak over vores læber. Men vælger vi den gode del, som ikke tages fra os, bliver de mange ting, som vil blive taget fra os en dag, til det, som de er og skal være: Vidunderlige gaver, som vi en kort og derfor kostbar tid for lov at kalde vores og bruge, og som vi får grund til at glæde os ved og takke for. Netop for fordi tingene tages fra os, er de os så dyrebare, at vi aldrig får takket Giveren, Vor Gud og Skaber, tilstrækkeligt for dem. Med den gode del, menes der, at vi ved at vælge den gode del, der ikke tages fra os, skal lære at åbne vore øjne og se herligheden i de timelige gaver, der blev os til del. Den særlige skønhed, tingene giver os, netop fordi de gives os i den korte kostbare tid, som vi har: Vores familie, kærligheden, et godt venskab, et stykke musik, en god historie, en god nats søvn, et venligt smil, en hjælpsom hånd. Og dermed kan vi glædes over at Jesus Kristus Ord er det faste her, der siger; "Dig kender jeg, Dig vil jeg være hos.". Ja det er Guds lam, der siger til dig : "Din skyld og synd tager jeg på mig, og dermed er du sat fri til livet og fri fra bekymringen". Dermed gør Jesus Kristus den fattige rig, giver den ængstende trøst, giver den svage mod, den skyldige tilgivelse, den døde liv, og ikke mindst giver han os ordet, der hjælper os til at takke for hver en ting, inden den, tages fra os. Amen.

Kirkekalender
Søndag 19. september
16. søndag efter trinitatis
Særslev:
Ejlby:
Melby:10.30
Høstgudstjeneste
Ved Gunvor Sandvad
Se flere datoer

Information
Afstandskravene er ophævet i Folkekirken fra og med lørdag d. 14. august. Det betyder, at der nu ikke længere er nogen begrænsning på, hvor mange der må være inde i kirkerne ad gangen. Kort sagt: Vi må fylde kirkebænkene, synge og holde gudstjeneste og kirkelige handlinger, ligesom vi gjorde før corona-epidemien.

Arrangementer
Høstgudstjeneste
Søndag 19. sept. kl. 10.30 i Melby Kirke
Vi håber, at høsten er kommet godt i hus - og samles til høstgudstjeneste og synger de dejlige høst-....
Læs mere
Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021 14. søndag efter trinitatis v. sognepræst Gunvor Sandv....
Læs mere
Prædiken ved konfirmation - Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke
Prædiken ved konfirmation Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke 13. søndag efter trinitatis....
Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
Referater
Referat af åbent menighedsmøde 1. september 2021. Referatet kan læses som PDF-fil ved at klikke på ....
Læs mere
Konfirmationer i Særslev Kirke
Konfirmationer i Særslev Kirke Nu er det endelig blevet tid til konfirmationer! Hvor vi gl....
Læs mere
Kommende møder:
07. oktober 2021 kl. 19.00
02. november 2021 kl. 19.00
01. december 2021 kl. 19.00

Nyt fra graveren
Kirkegårdene
Kirkegårdene Der er sket store forandringer på vore kirkegårde det seneste par år. Der er blevet....
Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad
Tlf.: 64 84 11 37 (fastnet)
Tlf.: 23 44 71 09 (mobil)
Mail: gsa@km.dk

Tilgængelighedserklæring