Link til kirkekalenderLink til menu

Søndagens prædiken (Arkiv)

Søndag den 14. september 2008

17. søndag efter trinitatis

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Markus:

Da Jesus gik videre, så han Levi, Alfæus' søn, sidde ved toldboden, og han sagde til ham: »Følg mig!« Og han rejste sig og fulgte ham.

Senere sad Jesus til bords i hans hus, og mange toldere og syndere sad til bords sammen med ham og hans disciple, for der var mange, som fulgte ham. Da de skriftkloge blandt farisæerne så, at han spiste sammen med syndere og toldere, spurgte de hans disciple: »Hvorfor spiser han sammen med toldere og syndere?« Men da Jesus hørte det, sagde han til dem: »De raske har ikke brug for læge, det har de syge. Jeg er ikke kommet for at kalde retfærdige, men syndere.«

Johannes' disciple og farisæerne holdt faste. Da kom der nogle til ham og spurgte: »Hvorfor faster Johannes' disciple og farisæernes disciple, men dine disciple faster ikke?« Jesus svarede dem: »Kan brudesvendene faste, mens brudgommen er sammen med dem? Så længe de har brudgommen hos sig, kan de ikke faste. Men der kommer dage, da brudgommen er taget fra dem, og den dag skal de faste. Ingen sætter en lap af ukrympet stof på en gammel kappe; for så river den nye lap det gamle i stykker, og hullet bliver værre. Og ingen fylder ung vin på gamle lædersække; for så sprænger vinen sækkene, og både vin og sække ødelægges. Nej, ung vin på nye sække!«

Mark 2,14-22Med denne fortælling er vi lige i begyndelsen af Markus-evangeliet. Jesus er lige blevet døbt af Johannes i Jordanfloden. Derefter begynder han at forkynde evangeliet om Guds Rige, der er kommet nær. Og hvad er der så egentlig på spil ?

Ja dagens uddrag fra Markus ev. handler egentlig om forholdet mellem det nye og det gamle. Spændingen mellem den nye tingenes tilstand overfor den gamle tingenes tilstand. Konflikten mellem det nye, der ofte tørner sammen med det gamle.
Vi kender det fra vores egen tid. Der dukker hurtigere og hurtigere nye tanker op, nye teknikker, nye teknologier, nye idéer op, der tager kampen op med det gamle.
Fra vores eget liv kan man f.eks. pege på den måde vi kommunikerer på, hvor stor udvikling, der er sket inden for dette område på en menneskealder. Og inden for de sidste ca. 15 år har Internettet revolutioneret vores måde at kommunikere på, der kan hurtigere træffes beslutninger, og handles, og det har foregået i stadig kamp med den gamle måde at gøre tingene det på. Vi lever i en tid, hvor meget laves om, de unge begejstres over udviklingen, medens de ældre ængstes. For det er deres verden, der styrter sammen, når det gamle falder, og det nye trænger sig frem. Ofte kan det nye ikke standes, "det er udviklingen" siger folk og trækker resignerede på skuldrene.
Og en dag er det nye helt slået igennem, og så lever det gamle kun i erindringen. Men spørgsmålet bliver stående, om det nye, der sejrede, nu også var godt? Og den dag hvor det nye så er blevet det gamle. Så kan der være nogle, der siger " Nej, det var ikke godt nok. Nu må der igen noget nyt til !"
Men gad vide om der mon er noget nyt, som er så godt, at det aldrig bliver gammelt, noget nyt, der bliver stående, når alt andet, der var nyt engang, ældes og kastes bort? Det er spørgsmålet.

Og dagens evangelium svarer Ja, der er noget nyt, der aldrig er blevet gammelt. Jesus sammenfatter svaret med de to små lignelser i slutningen af dagens evangelium. Man kan ikke, siger Jesus, sy en ny lap på en gammel klædning. For lappen af det stive og uvalkede tøj kommer let til at rive hul i det gamle og mørnede stof. Og man kan heller ikke hælde ny og gærende vin på gamle og sprukne gedeskindsdunke. For når gæringen er gang så sprænges det tyndslidte skind og vinen rinder ud og spildes. Dermed henter Jesus to billeder fra den tids daglige liv, som på en slående måde viser, at nyt og gammelt ofte kun dårligt kan forliges.
Men det nye, som Jesus her taler om, er noget, der altid er nyt, og som aldrig nogensinde ældes. Det nye, der kommer til udtryk i Jesus er den i dag så lige så nyt, som den dag de to lignelser blev fortalt, og vil være det lige så længe, som der liv på jorden. Og hvad er dog det nye ? Det nye er Guds rige, som det kommer til mennesker i ham selv, i Jesus Kristus. Ja Guds rige gør sin entré den dag i en toldbod i Galilæa, da Jesus sagde til tolderen Levi, Alfæus’ søn " FØLG MIG!" Levi var jo som tolder udstødt af den jødiske menighed, hans slags så man ned på, for man anså ham for at være uren. Som tolder var Levis arbejde jo at være romernes skatteopkræver, og dermed gik han til daglig sammen med mange hedninge, og måtte tage del i deres ting. Levi var jo besættelsesmagtens lakaj og stik-i-rend-dreng. Derfor ville almindelige jøder ikke have noget med ham at gøre.
Men netop til ham, Levi, som dermed ikke kunne gøre sig forhåbninger om at komme ind i Guds rige, kom Guds rige til, netop da Jesus kom til ham og bad ham følge sig derind. Ja Gudsriges glæde kom den dag til udfoldelse ved festmåltidet i tolderens hus, hvor Jesus netop sad og spiste og drak med de andre udstødte, toldere, syndere. Ja Guds rige kom ind i huset og delte Guds riges fred og lykke med dem alle.
Og det var netop det nye. Det var nyt og oprørende nyt. At Gudsrige skulle komme ikke til de bedste, de frommeste, til dem, der af al deres magt havde beredt sig til at tage imod det, men derimod til de udstødte, de foragtede, toldere og syndere, der ikke var det værd.
Og den dag Jesus kom til Levis hus, var der nogle, som ikke kaldte det godt nyt, de var forargede. Det var de skriftkloge og farisæerne. De var folk, der dyrkede egen renhed og overholdelsen af loven. For dem var det nye, Guds rige, som Jesus kom med, en forhånelse af gammel gudsfrygt og hæderlighed. "Han spiser og drikker med toldere og syndere" sagde de vredt til Jesu disciple. For hvis det var Guds rige, det, der foregik i tolderen hus, så var alt, hvad de i langt liv igennem havde troet og håbet på, styrtet i grus. Ja det er det. Og Jesus forsvarer det nye: De raske trænger ikke til læge, de gør derimod de syge. Jeg er ikke kommet for at kalde retfærdige, men syndere. Og med disse ord vedkender Jesus sig det nye. Det nye, der var kommet for at blive. Ikke blot i ord, men også i handling. Og det nye ville Jesus betale for med sit eget liv og gjorde det på korset for at det nye kan blive ved med at være nyt. Festmåltidet i tolderens Levis hus, hvor Jesus sidder til bords med de udstødte og deler Guds riges fred og lykke med, det skal finde sted til alle tider og være lige nyt. Det sørgede Jesus for, da han den sidste aften, inden han gik ud til Golgatha for at betale den dyre pris for Guds riges forbliven på denne jord, hvor han befalede sine disciple at blive ved med at fejre det glædesmåltid for toldere og syndere, lige til han kom igen og lovede dem, at han usynligt, men virkeligt ville være hos dem, når de uddelte brødet med hans ord: dette er mit legeme, som gives for jer og når vinkalken sendes rundt med hans ord, Dette er den nye pagt i mit blod, som udgydes for jer til syndernes forladelse.

Og Gudsriges festmåltid har fortsat i århundrede efter århundrede op til i dag, så vi kan takke for Vor Herre selv ved om lidt at synge:
Guds igen-fødte ny levende sjæle
møder Vor Fader i syngende flok
Herrens ny-skabninger, I, som fik mæle,
kan i hans lovsang ej øve jer nok.
Lader dog hver sig for faderen høre
hvem der kan dejligst hans nåde kundgøre
Halleluja, Halleluja.

Amen.

Kirkekalender
Søndag 19. september
16. søndag efter trinitatis
Særslev:
Ejlby:
Melby:10.30
Høstgudstjeneste
Ved Gunvor Sandvad
Se flere datoer

Information
Afstandskravene er ophævet i Folkekirken fra og med lørdag d. 14. august. Det betyder, at der nu ikke længere er nogen begrænsning på, hvor mange der må være inde i kirkerne ad gangen. Kort sagt: Vi må fylde kirkebænkene, synge og holde gudstjeneste og kirkelige handlinger, ligesom vi gjorde før corona-epidemien.

Arrangementer
Høstgudstjeneste
Søndag 19. sept. kl. 10.30 i Melby Kirke
Vi håber, at høsten er kommet godt i hus - og samles til høstgudstjeneste og synger de dejlige høst-....
Læs mere
Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021 14. søndag efter trinitatis v. sognepræst Gunvor Sandv....
Læs mere
Prædiken ved konfirmation - Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke
Prædiken ved konfirmation Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke 13. søndag efter trinitatis....
Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
Referater
Referat af åbent menighedsmøde 1. september 2021. Referatet kan læses som PDF-fil ved at klikke på ....
Læs mere
Konfirmationer i Særslev Kirke
Konfirmationer i Særslev Kirke Nu er det endelig blevet tid til konfirmationer! Hvor vi gl....
Læs mere
Kommende møder:
07. oktober 2021 kl. 19.00
02. november 2021 kl. 19.00
01. december 2021 kl. 19.00

Nyt fra graveren
Kirkegårdene
Kirkegårdene Der er sket store forandringer på vore kirkegårde det seneste par år. Der er blevet....
Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad
Tlf.: 64 84 11 37 (fastnet)
Tlf.: 23 44 71 09 (mobil)
Mail: gsa@km.dk

Tilgængelighedserklæring