Link til kirkekalenderLink til menu

Søndagens prædiken (Arkiv)

Søndag den 2. november 2008

Alle Helgen

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus:

Jesus sagde: »I er jordens salt. Men hvis saltet mister sin kraft, hvad skal det så saltes med? Det duer ikke til andet end at smides ud og trampes ned af mennesker. I er verdens lys. En by, der ligger på et bjerg, kan ikke skjules. Man tænder heller ikke et lys og sætter det under en skæppe, men i en stage, så det lyser for alle i huset. Således skal jeres lys skinne for mennesker, så de ser jeres gode gerninger og priser jeres fader, som er i himlene.«

Matt 5,13-16Så oprandt Alle Helgens dag 2008, her hvor vi nærmer os slutningen på kirkeåret, inden det igen starter på ny ved 1.s.i advent.

Helt tilbage i katolsk tid fejrede og dyrkede vi her til lands både helgener og martyrer på denne Alle Helgens dag. Og Alle Helgens dag kan faktisk føres tilbage til Pave Gregor IV i 800-tallet, der placerede helligdagen den 1.november. Mange århundreder senere, efter reformationen i 1500-tallet, blev Alle Helgen Dag forvandlet til en mindedag for alle døde, og den har nu været fejret første søndag i november lige siden. Alle Helgens Dag handler om vores forhold til de døde eller til den henfarne slægt, som de sagde i gamle dage. Og forholdet til vore døde har ændret sig flere gange i historiens løb. I middelalderen var Alle Helgen en folkefest uden lige. Senere kom kirkerensningen som følge af reformationen, da Luther gjorde op med dyrkelsen af Helgener og martyrer. Og det resulterede i, at man fjernede helgenfigurerne fra kirkerne, de fleste helgenaltre i kirkerne blev revet ned og kalkmalerierne blev malet over. Og Alle Helgens Dag forvandlede sig som sagt til en mindedag for de døde, hvor Jesu ord om verdens lys og jordens salt som det eneste står tilbage. Går vi op til det 20. årh. er der også nogle tendenser at se med hensyn til hvordan man fejrer Alle Helgens Dag. Der var en periode omkring 1970’erne, hvor død og begravelse var noget man ikke talte om. I de store byer blev de døde brændt og lagt i de anonymes grav - ofte uden nogen gravsten ovenpå. Det var en periode, hvor præst, organist og kirkesanger ofte stod alene med en kiste og med et meget lille begravelsesfølge af kun den allernærmeste familie. Folk mødte ellers ikke op.

Men der er sket meget siden 1970’erne. Og det er ikke til at komme uden om at Alle Helgens Dag sjovt nok er blevet genoplivet. Fra USA er Halloween-fejringen kommet til, og den kulminerede i forgårs, Alle Helgens aften, hvor man morer sig over gys og gru med hekse, spøgelser, spindelvæv, edderkopper, gyserfilm osv. Og en af de mest kendte Halloween-skikke er at udskære orange græskar til skræmmende ansigter og sætte lys i dem og bruge dem som lamper. Også på kirkegården er der sket noget nyt. Det er igen kommet på mode at pynte gravene med blomster og levende lys i denne mørke tid og samles inde døre her i kirken for at mindes de døde.

Så vidt de flygtige historiske betragtninger, lad os så gå til indholdet, evangeliet til i dag. For på denne Alle Helgens dag i denne mørke tid kommer evangeliet til os, den glædelige nyhed, at jordens salt findes, at verdens lys er tændt. Og det er Jesus Kristus, Vor Herre, der bringer denne glædelige nyhed. Her rækker han jorden dens salt og verden dens lys. I er jordens salt . I er verdens lys. Og det kan være du nu tænker; jeg kan være glad, jeg kan være sur, men kan jeg være salt og lys? Jah det kan du. Tænk på hvad vi bruger salt til. Vi hælder salt på æggemaden for at få smagen til at træde bedre frem og vi hælder salt i vore fødevarer for at de ikke skal fordærves og rådne så let. Det er såre enkelt. Saltet hindrer verden i at gå til i råddenskab og Lyset forhindrer, at verden opsluges af mørket.

Jesus Kristus siger til os: I er jordens salt. I er verdens lys. Og bemærk; Han siger faktisk ikke: I skal sørge for at blive jordens salt. eller Gør jer nu umage for at leve som jordens salt. Næ han konstaterer: I er jorden salt. I er verdens lys. Og meningen må være at Jesus Kristus allerede er i os, han kom til os i dåben og dér tog han i bolig i os med ordene om at han aldrig vil forlade os, og han satte sig igennem i os, som den Ånd, der lyser fra os uafhængig af vore egne præstationer og indsats. I er nu verdens lys. Det er blot at sige Ja tak til det og leve det. Og du kan se det, hvis du lægger mærke til Ånden i det medmenneske, der lyser af glæde og venligt tjenersind, når du møder det. Og dermed er Guds lys ikke noget der kommer sådan dumpende ned direkte fra oven, men lige så meget et lys, der sommetider møder os gennem andre mennesker. Netop de mennesker, som Guds kraft har manifesteret sig hos med lysende glæde og venligt tjenersind, de er Guds Helgen. Til alle tider.

Til slut i evangeliet lyder det: Således skal jeres lys skinne for mennesker, så de ser jeres gode gerninger og priser jeres fader, som er i himlene.«

Så når vi kommer her til Alle Helgen, så kommer vi ikke kun for at mindes og tænke på de døde. Vi kommer her for at mindes alle de døde, Alle Helgen, netop for de gode gerninger, de øvede mod os andre, ikke fordi vi skal ære dem, men for at vi i taknemmelighed skal ære deres og Vor Fader i Himlen, ham, som skænkede dem til os, som jordens salt og verdens lys. For dem, der gik forud os, vores forældre, bedsteforældre, oldeforældre, de gamle vi kendte, dem mindes vi nu i aften, for alle de gode gerninger de har øvet mod os. Dem vi skylder alt for hvad vi selv er i dag. For dem alle priser og takker ved vi her i gudstjenesten vores himmelske Fader.

Men de døde, som vi har tankerne, var jo levende en gang. Og deres gode gerninger øvede de medens de var i live. Derfor møder vi jo på en måde også Guds helgen blandt de nulevende. Således er adskillelsen mellem de døde og os levende ikke så stor, når vi her takker for alle Helgen for alle deres velgerninger mod os uanset om de døde eller levende. For Guds helgen er jordens salt og verdens lys, både medens de lever, og når de er døde.

Men hvor er så de døde henne ? Ja de døde er nu tilstede i vores tak for alle dem vi mindes som jordens salt og verdens lys. Og det at de engang øvede gode gerninger mod os og vi nu sidder og ærer Gud for det, vidste de næppe. De har selv siddet her på kirkebænkene for længe siden og undret sig over at Jesus ville kalde så uduelige og jævne folk som dem til at være jordens salt og verdens lys. Og dem, der tog det alvorligt, har været ængstelige ved tanken om hvad den udnævnelse kunne føre med sig. Men ændre ved Jesu ord hverken kunne de eller turde de. Så de blev små og ydmyge nok til at øve godt mod andre end sig selv, til at salte og gøde jorden og i glæde tjene deres medmennesker så godt de kunne. Ja de blev små, for salt og lys kan man ikke være, hvis man er stor, hoven og tænker højt om sig selv. For så stiller man det lys, der er tændt i Jesu ord, ind under en skæppe, hvorpå der er malet med store bogstaver "Verden drejer sig om Jeg, mig, mit". Hvorimod dem, som udnævnelsen til at være jordens salt og verden lys, tvang i knæ, så de blev så små, at de helt glemte sig selv, de kunne i deres glemsel kun gøre kun gøre eén ting, nemlig noget til gavn og glæde for nogle mennesker, der aldrig siden glemte dem for det, så de også efter deres død kunne ære deres himmelske fader for det.

Vi er kommet i dag for at ære vores Gud i Jesus Kristus , som er i himlene, for alle dem, som vi kender navnene på og alle dem vi aldrig så. Den Jesus Kristus, som Gud rejste fra dødens mørke . Den Jesus Kristus hvis lys udgår fra påskemorgen.

Amen.

Kirkekalender
Søndag 19. september
16. søndag efter trinitatis
Særslev:
Ejlby:
Melby:10.30
Høstgudstjeneste
Ved Gunvor Sandvad
Se flere datoer

Information
Afstandskravene er ophævet i Folkekirken fra og med lørdag d. 14. august. Det betyder, at der nu ikke længere er nogen begrænsning på, hvor mange der må være inde i kirkerne ad gangen. Kort sagt: Vi må fylde kirkebænkene, synge og holde gudstjeneste og kirkelige handlinger, ligesom vi gjorde før corona-epidemien.

Arrangementer
Høstgudstjeneste
Søndag 19. sept. kl. 10.30 i Melby Kirke
Vi håber, at høsten er kommet godt i hus - og samles til høstgudstjeneste og synger de dejlige høst-....
Læs mere
Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021 14. søndag efter trinitatis v. sognepræst Gunvor Sandv....
Læs mere
Prædiken ved konfirmation - Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke
Prædiken ved konfirmation Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke 13. søndag efter trinitatis....
Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
Referater
Referat af åbent menighedsmøde 1. september 2021. Referatet kan læses som PDF-fil ved at klikke på ....
Læs mere
Konfirmationer i Særslev Kirke
Konfirmationer i Særslev Kirke Nu er det endelig blevet tid til konfirmationer! Hvor vi gl....
Læs mere
Kommende møder:
07. oktober 2021 kl. 19.00
02. november 2021 kl. 19.00
01. december 2021 kl. 19.00

Nyt fra graveren
Kirkegårdene
Kirkegårdene Der er sket store forandringer på vore kirkegårde det seneste par år. Der er blevet....
Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad
Tlf.: 64 84 11 37 (fastnet)
Tlf.: 23 44 71 09 (mobil)
Mail: gsa@km.dk

Tilgængelighedserklæring