Link til kirkekalenderLink til menu

Søndagens prædiken (Arkiv)

Søndag den 30. november 2008

1. søndag i advent

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus:

Da de nærmede sig Jerusalem og kom til Betfage ved Oliebjerget, sendte Jesus to disciple af sted og sagde til dem: »Gå ind i landsbyen heroverfor, og I vil straks finde et æsel, som står bundet med sit føl. Løs dem, og kom med dem. Og hvis nogen spørger jer om noget, skal I svare: Herren har brug for dem, men vil straks sende dem tilbage.« Det skete, for at det skulle opfyldes, som er talt ved profeten, der siger:
»Sig til Zions datter:
Se, din konge kommer til dig,
sagtmodig, ridende på et æsel
og på et trækdyrs føl.«
Disciplene gik hen og gjorde, som Jesus havde pålagt dem. De kom med æslet og føllet og lagde deres kapper på dem, og han satte sig derpå. Den store folkeskare bredte deres kapper ud på vejen, andre skar grene af træerne og strøede dem på vejen. Og skarerne, som gik foran ham, og de, der fulgte efter, råbte:
»Hosianna, Davids søn!
Velsignet være han, som kommer, i Herrens navn!
Hosianna i det højeste!«

Matt 21,1-9Advent er i dag, og advent betyder noget glædeligt, der skal komme og evangeliet skildrer her hvordan Jesus Kristus er den, der kommer til menneskene, den, der drager ind i deres by, drager ind i deres verden. Og det som evangeliet vil sige os i dag er det ene: at som Jesus drog ind i Jerusalem, sådan drager han også ind i vores verden i dag. Den store tidsforskel mellem dengang og nu, de mange, mange århundreder, skubbes til side. I dag er det vores verden, der er Jerusalem, det er her og nu 2008 , han drager ind i. Ind i vores moderne verden med fjernsyn og internet og andre moderne faciliteter. Ja han drager ind i vores moderne bevidsthed, og det selvom vi er i dag på mange områder er langt klogere og mere oplyste end dengang på Jesu tid.

Os der sidder her nogenlunde trygt og godt i et velfærdsdanmark - til os kommer Kristus i dag.

Hvad betyder dette komme så ? Hvad vil han ? Og er det værd at opholde sig ved hans komme i travl og foranderlig verden som vores, hvor medierne minut for minut leverer andre nyheder og begivenheder, som man skal forholde sig til.

På en måde ville dagens mange begivenheder verden over straks kunne drukne den ene begivenhed, at Jesus kommer til os i dag. Men den ene begivenhed, Jesu komme, har aldrig fået lov og drukne og blive glemt. Og Jesus ville ikke være en historisk begivenhed på linje med andre begivenheder og han ønskede ikke at blive hyldet som en udsædvanlig og forbilledlig personlighed. Så verden og dens begivenheder kan få lov at være sig selv og verdens store politikere, videnskabsmænd og kunstnere kan få deres spillerum i verdenshistorien.

For ham, der kommer i dag er ikke af denne verden. Og hans rige er ikke af denne verden. Han kom ikke med glans og glitter og sådan kommer han heller ikke i dag. Han kommer ikke for at ordne verden, han kommer ikke for at danne kristne politiske partier eller bedrive politik efter særligt kristelige retningslinjer. han kom ikke for at lave verden om i politisk forstand. Han kommenterede sjældent politik. Og sig mig så lige en ting . Rørte han en finger ,da han blev arresteret? Gjorde han modstand og forsvarede sig da han blev anklaget ? Nej det gjorde han ikke.

Han kom heller ikke få at give folk gode og fornuftige anvisninger på hvordan de skal leve deres liv.

Og når nu Jesus ikke kommer for at være en stor historisk begivenhed og person, og ikke er kommet for at være en ædel personlighed, som vi kan beundre og han heller ikke kommer for at lave samfundet om, hvorfor kommer han så ? Han kommer som fattig for være menneske , for at være menneske med menneskene, for at være en bror sammen med os. Derfor kommer han til os i dag.

Det var ikke nogle særlige udvalgte han kom til dengang, han drog derimod ind igennem hele Jerusalem, ind i byens hjerte for at være broder med dem alle. Lige som nu var Jerusalem dengang en by med en broget indbyggerskare, der var gode og onde, der var stilfærdige folk og højrøstede folk, der var selvglade folk og der var bekymrede folk helt blandet imellem hinanden - det var altså ikke nogle bestemte personer Jesus kom til , han kom til dem alle. Ligeledes i dag er det ikke kun dem, der kalder sig kristne han kommer til, - han kommer til folkeskaren, den brogede flok, eller rettere til hver enkelt åbne sjæl og det han siger til os er: Du er ikke ene. Jeg kommer for at være din broder, jeg kommer for at leve dit liv sammen med dig, jeg kommer for at dele livet med dig og bære dine byrder så du ikke skal segne under dem.

Og når nu Kristus kommer til os i dag - hvordan skal vi så tage imod ham?

Ja skal vi udtrykke modtagelsen med Brorsonsk pietisme kan det lyde sådan som vi skal synge i salmen efter prædiken.

Hvorledes skal jeg møde
og favne dig, min skat?
Du skønne morgenrøde
mod al min jammers nat!
Min Jesus, sig, hvorledes
mit arme hjerte skal
opsmykkes og beredes
dig til en brudesal.

eller er man mere til Grundtvigsk frisk luft så kan man byde Kristus velkommen sammen med Grundtvig og synge

Vær velkommen herren år.
og velkommen herhid!
Julenat, da vor Herre blev fød,
da tændte sig lyset i mørkets skød.
Velkommen, nytår, og velkommen her!

Og med den salme kan vi kaste i blik op under kirkens loft og se adventskransen nu hænger flot med fire lys og en med flamme. Samtidig kan vi glæde os over, at i salmen Vær velkommen Herrens år er det som om, der næsten bliver tændt flere lys som salmen skrider frem vers for vers. Første lys tændes med - lyset julenat der tændtes i mørkets skød. Næste vers tændes andet lys med ordene påskemorgen da herren opstod , da livstræet fæstede i graven rod. Og 3. lys tændes i 3. vers pinsedag da Guds Ånd kom herned.

Og så endelig i det fjerde og sidste vers bliver alle lysene tændt.

Herrens år med vor Guds velbehag

nu bringer os glæde hver Herrens dag.

Og det er jo de almindelige søndage i årets løb, der tænkes på med det sidste udtryk "Herrens dag"

Og det er det kirkeår, som vi tager første skridt på i dag, der på forhånd kaldes Herrens år.

Ja det kan jo lyde meget fint at vi nu træder ind i nyt herrens år , men betyder det så at vi ellers bare skal fortrøste os til en eller anden naiv idé om, at så skal alting nok komme til sin rette afslutning.

Nej der vil stadig være meget, der ikke kommer til sin rette afslutning i det nye år. Der vil stadig være meget i vores virkelighed, der ender meningsløst eller tragisk. Løftet om Herrens år er ikke en garanti-seddel, der sikrer mennesket en uafsluttet lykke. Når Grundtvig taler om Herrens år er snarere et ejermærke, et udsagn om hvem vi selv hører til, hvad der så end sker med os. Det faste her, ejermærket, siger at intet i denne verden kan skille os fra Guds kærlighed i Jesus Kristus. At når vi kigger på det enlige lys i kransen på denne første søndag i advent lyder der et ord, der siger til os.

Du må ikke tabe modet. Gud vil ikke lade dig i stikken.

Ja når du kigger ind i det nye kirkeår, så er Kristus gået forud i den forstand, at selv på de mest øde veje du måtte komme ud på, dér er der en, der har været der før dig. For Kristus er gået forud for os fra døden til livet. Så fortvivl ikke, når du træder ind i det nye kirkeår med dine mange bange anelser om hvordan det nu skal gå, for der er lagt depoter ud. Der er noget at se frem til ,noget som vil gøre mange af dine bange anelser til skamme. Der er andre og flere lys forude.

Det er advent, at vente sig noget glædeligt, at Gud viste sig i et menneske ligesom os og knyttede sig til os med løftet om evig troskab.

Amen.

Kirkekalender
Søndag 19. september
16. søndag efter trinitatis
Særslev:
Ejlby:
Melby:10.30
Høstgudstjeneste
Ved Gunvor Sandvad
Se flere datoer

Information
Afstandskravene er ophævet i Folkekirken fra og med lørdag d. 14. august. Det betyder, at der nu ikke længere er nogen begrænsning på, hvor mange der må være inde i kirkerne ad gangen. Kort sagt: Vi må fylde kirkebænkene, synge og holde gudstjeneste og kirkelige handlinger, ligesom vi gjorde før corona-epidemien.

Arrangementer
Høstgudstjeneste
Søndag 19. sept. kl. 10.30 i Melby Kirke
Vi håber, at høsten er kommet godt i hus - og samles til høstgudstjeneste og synger de dejlige høst-....
Læs mere
Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021 14. søndag efter trinitatis v. sognepræst Gunvor Sandv....
Læs mere
Prædiken ved konfirmation - Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke
Prædiken ved konfirmation Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke 13. søndag efter trinitatis....
Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
Referater
Referat af åbent menighedsmøde 1. september 2021. Referatet kan læses som PDF-fil ved at klikke på ....
Læs mere
Konfirmationer i Særslev Kirke
Konfirmationer i Særslev Kirke Nu er det endelig blevet tid til konfirmationer! Hvor vi gl....
Læs mere
Kommende møder:
07. oktober 2021 kl. 19.00
02. november 2021 kl. 19.00
01. december 2021 kl. 19.00

Nyt fra graveren
Kirkegårdene
Kirkegårdene Der er sket store forandringer på vore kirkegårde det seneste par år. Der er blevet....
Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad
Tlf.: 64 84 11 37 (fastnet)
Tlf.: 23 44 71 09 (mobil)
Mail: gsa@km.dk

Tilgængelighedserklæring