Link til kirkekalenderLink til menu

Søndagens prædiken (Arkiv)

Søndag den 14. december 2008

3. søndag i advent

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus:

Da Johannes i fængslet hørte om Kristi gerninger, sendte han bud med sine disciple og spurgte ham: »Er du den, som kommer, eller skal vi vente en anden?« Jesus svarede dem: »Gå hen og fortæl Johannes, hvad I hører og ser: Blinde ser, og lamme går, spedalske bliver rene, og døve hører, og døde står op, og evangeliet forkyndes for fattige. Og salig er den, der ikke forarges på mig.«

Da de var gået, begyndte Jesus at tale til folkeskarerne om Johannes: »Hvad gik I ud i ørkenen for at se? Et siv, der svajer for vinden? Nej, hvad gik I ud for at se? Et menneske i fornemme klæder? Se, de, der bærer fornemme klæder, findes i kongeslottene. Nej, hvad gik I ud for at se? En profet? Ja, jeg siger jer, også mere end en profet. Det er om ham, der står skrevet:

>Se, jeg sender min engel foran dig,
han skal bane din vej for dig.< «

Matt 11,2-10Johannes Døberen sad i fængslet og det eneste han i mørket kunne vente på var den dag, han skulle henrettes - døden helt uden dom og forsvar. Hans arbejde var standset og nu var hans advent kommet, altså hans ventetid, nemlig kun at vente på døden. Og når han på den måde sad i fængslet med den udsigt for livet, så skulle man vel tro, at det, der optog var ham, hvordan han kunne undgå dét, der syntes uundgåeligt.

Og det er vel naturligt for os mennesker, at vi i en sådan frygtelig situation som Joh. Døberens, håber til det sidste, at vi håber imod al sandsynlighed. Derfor skulle man vel tro, at Johannes Døberens hoved var fyldt med vilde flugtplaner og fortvivlede spekulationer ? Skulle man ikke tro, at han nok sad og vendte og drejede sin skæbne og fortrød bitterligt, at han var kommet ud i al det rod, som han befandt sig i? Og tid til at tænke i et fængsel er der nok af. Så Døberen sad og tænkte og det kan være ulideligt, når der ikke er andet at give sig til. Han tænkte på al den succes han har haft som travl og revsende vækkelsesprædikant, men nu melder tvivlen sig hos ham - tvivlen om der nu også har været mening i al travlheden. Og mon ikke også vi andre, som bliver stadig ældre, kan nikke genkendende til det, som Døberen er optaget af, nemlig tankerne om der nu også har været en mening i vor gerning og i vores travlhed.

Har du måske prøvet at være helt isoleret - af sygdom eller måske af, at har du mistet den eller det, der gav dit liv mening ? For når man har mistet, så kommer overvejelserne let om der nu var mening i det man havde gjort indtil videre.

Men Johannes Døberens tanker kredser ikke om hans egen kommende skæbne, de kredser om hans ærinde. Tankerne kredser om - om Jesus nu også er den, der skal komme eller ej. Dermed sidder Johannes Døberen i fængslet og mangler et tegn. Selv var Johannes en slagen mand, men det bekymrede ham nu ikke, for han ville først være slagen, hvis det viste sig, at han havde taget fejl. For hvis Jesus var den, Johannes havde anset ham for at være, kunne han såmænd dø roligt og glad, for hans ærinde havde jo været ikke at pege på sig selv, men derimod at pege på ham, der skulle komme efter ham, ham hvis sandal-spænde han end ikke var værdig til at løse.

Alle disse bekymringer om Jesus havde gjort Johannes Døberen angst og mistrøstig, og derfor sender han sine disciple af sted for at spørge Jesus om han er den, de skal vente på. Og disciplene vender tilbage til Johannes i fængslet med svaret fra Jesus, der lyder sådan: Gå hen og fortæl Johannes, hvad I hører og ser: Blinde ser, og lamme går, spedalske bliver rene, og døve hører, og døde står op. Ordene er velkendte. Ordene stammer fra profeten Esajas, det er dermed ikke noget Jesus selv har mikset sammen, men ord han har taget fra Esajas. Og Jesus anfører her et kendt sted hos Esajas, der taler om hvordan ørkenen skal blomstre, når messiastiden kommer. I øvrigt det stykke Grundtvig lod sig inspirere af og fik skrevet en salme ud fra - nemlig Blomstre en rosengård.

Slår man op i Esajas kap 35 vil man kunne se, at Jesus citerer næsten rigtigt. Men også kun næsten, for Jesus mangler noget - og så han har føjet noget nyt til. I kapitlet hos Esajas, som vi hørte fra, står der:

sig til de urolige hjerter:
Vær stærke, frygt ikke!
Nu kommer jeres Gud med hævn,
Guds gengæld.

Og Johannes døberen må have været en af de urolige hjerter, for nok havde han hørt om Jesu ord og gerninger, men han savnede hvad der var for ham var det væsentlige; nemlig dommen over menneskene. Og derfor tænkte han i ved sig selv, er du den rigtige ? er det dig vi venter på? - hvorfor svarer dine ord og din gerning så ikke til profetien fra Esajas om, at Herren skal komme med hævn? Hvorfor siger du aldrig noget om hævn og gengæld, altså om ret og retfærdighed?

Det, der netop havde givet Joh. D. succes som prædikant, var løftet om altings retfærdige genoprettelse og løftet om hævn og gengæld overfor forbryderne og undertrykkerne. Og den succes havde været så stor, at Herodes havde set sig nødsaget til at fange Johannes Døberen og sende ham i fængsel, hvor han ikke kunne prædike for nogen, men hvor han så i stedet havde udsigt til at blive martyr. Men her sidder Joh. D. og synes han mangler noget i Jesu ord, for ordene om hævn og gengæld var der ikke. Men ligesom der manglede noget i Jesu citat, var der også føjet noget nyt til.: nemlig de ord: evangeliet forkyndes for fattige - og de ord har Jesus selv tilføjet og dermed får ordene fra Esajas en ny betydning og Jesus tilføjer yderligere Og salig er den, der ikke forarges på mig.« og dermed synes han at mene, salig er den, der ikke tager anstød af min fattige skikkelse og mine manglende tegn.

Men hvad er så det for et svar at give til en mand, der sad i fængsel med døden for øje? Hvorfor trøster Jesus ham ikke med et entydig, klart og tydeligt svar: Ja, jeg er den, der skal komme? Gad vide, om mon døberen vil have fundet fred i det svar, der var så let en frase at stikke ud ?

Og Som det er med Joh. D. er det vel også med os. Vi vil også gerne have et klart svar fra ham. Os mennesker, der kan komme i tvivl, når vi mister noget af den mening, der udgjorde vor grundvold og mørket sænker omkring os og vi må slå os til tåls med det vanskelige vilkår, at livet ikke gives som ret eller lån, men som en gave, og altid på dødens vilkår. Og til det, er kun et at sige og det er : Vil du høre mere af dette evangelium, så må vi pege hen på ham, der blev vores bror og derfor døde i gudsforladt ensomhed. Og Jesu svar til os har fra da af har altid været: Tro mig, og du har mig; kun som du tror, sådan har du.

Ja hører du dette evangelium til ende og tror på det, vil du senere kunne samstemme med Johannes D. pege og sige: Ja sandelig, dér er han, livets lys og livets mening, der er han, livet selv, Gud selv, kommet til jorden til fred og glæde for alle mennesker.

Amen.

Kirkekalender
Søndag 19. september
16. søndag efter trinitatis
Særslev:
Ejlby:
Melby:10.30
Høstgudstjeneste
Ved Gunvor Sandvad
Se flere datoer

Information
Afstandskravene er ophævet i Folkekirken fra og med lørdag d. 14. august. Det betyder, at der nu ikke længere er nogen begrænsning på, hvor mange der må være inde i kirkerne ad gangen. Kort sagt: Vi må fylde kirkebænkene, synge og holde gudstjeneste og kirkelige handlinger, ligesom vi gjorde før corona-epidemien.

Arrangementer
Høstgudstjeneste
Søndag 19. sept. kl. 10.30 i Melby Kirke
Vi håber, at høsten er kommet godt i hus - og samles til høstgudstjeneste og synger de dejlige høst-....
Læs mere
Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021 14. søndag efter trinitatis v. sognepræst Gunvor Sandv....
Læs mere
Prædiken ved konfirmation - Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke
Prædiken ved konfirmation Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke 13. søndag efter trinitatis....
Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
Referater
Referat af åbent menighedsmøde 1. september 2021. Referatet kan læses som PDF-fil ved at klikke på ....
Læs mere
Konfirmationer i Særslev Kirke
Konfirmationer i Særslev Kirke Nu er det endelig blevet tid til konfirmationer! Hvor vi gl....
Læs mere
Kommende møder:
07. oktober 2021 kl. 19.00
02. november 2021 kl. 19.00
01. december 2021 kl. 19.00

Nyt fra graveren
Kirkegårdene
Kirkegårdene Der er sket store forandringer på vore kirkegårde det seneste par år. Der er blevet....
Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad
Tlf.: 64 84 11 37 (fastnet)
Tlf.: 23 44 71 09 (mobil)
Mail: gsa@km.dk

Tilgængelighedserklæring