Link til kirkekalenderLink til menu

Søndagens prædiken (Arkiv)

Torsdag den 25. december 2008

Juledag

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas.

Og det skete i de dage, at der udgik en befaling fra kejser Augustus om at holde folketælling i hele verden. Det var den første folketælling, mens Kvirinius var statholder i Syrien. Og alle drog hen for at lade sig indskrive, hver til sin by. Også Josef drog op fra byen Nazaret i Galilæa til Judæa, til Davids by, som hedder Betlehem, fordi han var af Davids hus og slægt, for at lade sig indskrive sammen med Maria, sin forlovede, som ventede et barn. Og mens de var dér, kom tiden, da hun skulle føde; og hun fødte sin søn, den førstefødte, og svøbte ham og lagde ham i en krybbe, for der var ikke plads til dem i herberget. I den samme egn var der hyrder, som lå ude på marken og holdt nattevagt over deres hjord. Da stod Herrens engel for dem, og Herrens herlighed strålede om dem, og de blev grebet af stor frygt. Men englen sagde til dem: »Frygt ikke! Se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket: I dag er der født jer en frelser i Davids by; han er Kristus, Herren. Og dette er tegnet, I får: I skal finde et barn, som er svøbt og ligger i en krybbe.« Og med ét var der sammen med englen en himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og sang: »Ære være Gud i det højeste og på jorden! Fred til mennesker med Guds velbehag!«

Luk 2,1-1På denne milde juleaftensdag 2008 tager juleevangeliet os, vanen tro, med til Betlehem for 2000 år siden. Vi hører hvordan Josef og hans forlovede Maria rejser fra Nazareth til Betlehem. Maria er gravid og da de kommer til Betlehem føder hun sit barn i en ydmyg stald, da der ikke er plads andre steder. Og vi hører hvordan hyrderne på marken lige i nærheden overraskes af en engel, der fortæller at nu er Jesus-barnet født. Og hele denne historie om Jesu fødsel har flere af jer set opført af konfirmanderne for nylig i Særslev kirke , det gjorde de for øvrigt rigtig godt.

Og i dag vil jeg så gerne tage jer alle sammen med til en helt speciel juleaften, som fandt sted, i dag, for præcis 94 år siden Jeg vil tage jer med til særlig juleaften for 94 år siden.

Året er 1914 - 1.verdenskrig har nu raset et halv års tid. På de forskellige frontlinjer har tropperne forskanset sig i skyttegrave over for hinanden, med et ingenmandsland imellem sig - 1.verdenskrig er på mange måder "den store skytte-gravs-krig". Et sted på Vest-fronten ligger engelske og franske soldater over for tyske soldater i hver deres skytte-grav, kun nogle få hundrede meter fra hinanden. Soldaterne har beskudt hinanden nu i flere måneder. Måned efter måned har de siddet i grøfterne med kugler, der hvisler om ørene og dræber deres kammerater . Soldaterne er trætte, sultne og forkomne og gør sig klar til at tilbringe deres første jul ved fronten i skytte-gravenes mudder.

Op til jul bliver der sendt juletræer til fronten, med julelys på, for at styrke de svækkede soldaters moral. Da det bliver aften den 24.dec. indstilles skydningen langsomt. Der høres færre og færre skud. Og der falder en mærkelig stilhed over slagmarken, da geværernes alt for velkendte lyd ikke længere kan høres.

Pludselig rejser en tysk soldat sig i skyttegraven og stilheden brydes af en hans smukke tenorstemme, der ud i mørket synger "Stille Nacht, Heilige Nacht".

Flere af de tyske soldater stemmer i, mens de engelske og franske tropper sidder stille og lytter til julesalmen i deres skytte-grave over for. Da sangen er færdig klapper de engelske og franske soldater spontant i hænderne og råber, at de vil høre endnu en. De tyske soldater synger så "O Tannenbaum", hvorefter englænderne svarer med "O come all ye faithful". Der bliver råbt "glædelig jul" til fjenden fra begge sider. Og midt imellem råbene lyder det pludselig fra en tysk befalingsmand: "Skal vi mødes i ingenmandsland?!" - dvs. i det åbne land mellem skytte-gravene.

Èn efter én stikker soldaterne deres hoveder op fra skytte-gravene, og én efter én vover de sig ud på det åbne land imellem frontlinjerne. Våbnene bliver lagt til side og der bliver udvekslet fransk vin og tysk chokolade. Soldaterne aftaler uofficielt våbenhvile for hele 1.juledag, så de kan få tid til at samle deres døde kammerater op fra slagmarken og begrave dem. Derefter vender de lidt efter lidt tilbage til hver deres skytte-grav igen.

Og denne historie om julefreden ved Vestfronten er utrolig - og den lyder næsten for god til at være sand. Og der blev for 3 år siden lavet en film om begivenheden. Tænk sig, at midt i krigens barske virkelighed, hvor døden og meningsløsheden hersker, lyder der julenat et helt andet budskab fra en tysk skytte-gravs soldat: "Stille nat, hellige nat" Tonerne, som stiger op fra skytte-graven den julenat i 1914, lyder som en genklang af de toner, som lød for hyrderne på marken i den allerførste julenat, den nat hvor Jesus blev født.

Den nat hvor englene sang: "Frygt ikke! Se, jeg forkynder jer en stor glæde".

Da de øverstkommanderende nogen tid efter hørte, hvad der var sket ved Vestfronten den julenat i 1914 blev der straks grebet ind og al fremtidig venskabelig omgang med fjenden blev straffet med døden - og den ubønhørlige krig fortsatte. Men for en enkelt nat, en julenat, blev krigens logik, med dens øje for øje og tand for tand, afløst af en anden tankegang, som vovede sig op ad skytte-gravens dyb og ud i ingenmandsland. Fra de tyske, engelske og franske soldaters julesalmer lød der en genklang fra det menneske, som blev født julenat i en stald, og som med hele sit liv var skytte-gravs-krigens absolutte modsætning. Jesus nedbrød i hele sit liv de skel, som mennesker havde sat mellem hinanden. Han gik direkte ind i ingenmandsland, mellem fjendens linjer, mellem skøger og toldere - og forkyndte fredens budskab.

Så enkelt - og samtidig så svært er julens budskab. Og så nødvendigt er det stadig, at fredens budskab lyder, ikke bare i dag, juleaften år 2008, men faktisk hver dag i vores uperfekte verden, hvor krigens "øje for øje"- princip og endeløse hævnlyst, ofte truer med at tage over. Derfor vil vi også i dag tage del i julefreden ved at synge den salme, som de sang fra skytte-gravene i 1914 og som skabte en enkelt dags julefred. Den tyske tenor sang" Stille Nacht, Heilige Nacht" og på dansk hedder salmen "Glade jul, dejlige jul" og på engelsk hedder den "Silent Night, holly night" - og sådan kunne man blive ved.

Salmen synges nu i dag (juleaften) i store dele af verden med det samme (verdensomspændende) håb om: "Salig fred, himmelsk fred".

Glædelig jul og fred være med os alle!

Amen

Kirkekalender
Søndag 19. september
16. søndag efter trinitatis
Særslev:
Ejlby:
Melby:10.30
Høstgudstjeneste
Ved Gunvor Sandvad
Se flere datoer

Information
Afstandskravene er ophævet i Folkekirken fra og med lørdag d. 14. august. Det betyder, at der nu ikke længere er nogen begrænsning på, hvor mange der må være inde i kirkerne ad gangen. Kort sagt: Vi må fylde kirkebænkene, synge og holde gudstjeneste og kirkelige handlinger, ligesom vi gjorde før corona-epidemien.

Arrangementer
Høstgudstjeneste
Søndag 19. sept. kl. 10.30 i Melby Kirke
Vi håber, at høsten er kommet godt i hus - og samles til høstgudstjeneste og synger de dejlige høst-....
Læs mere
Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021 14. søndag efter trinitatis v. sognepræst Gunvor Sandv....
Læs mere
Prædiken ved konfirmation - Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke
Prædiken ved konfirmation Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke 13. søndag efter trinitatis....
Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
Referater
Referat af åbent menighedsmøde 1. september 2021. Referatet kan læses som PDF-fil ved at klikke på ....
Læs mere
Konfirmationer i Særslev Kirke
Konfirmationer i Særslev Kirke Nu er det endelig blevet tid til konfirmationer! Hvor vi gl....
Læs mere
Kommende møder:
07. oktober 2021 kl. 19.00
02. november 2021 kl. 19.00
01. december 2021 kl. 19.00

Nyt fra graveren
Kirkegårdene
Kirkegårdene Der er sket store forandringer på vore kirkegårde det seneste par år. Der er blevet....
Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad
Tlf.: 64 84 11 37 (fastnet)
Tlf.: 23 44 71 09 (mobil)
Mail: gsa@km.dk

Tilgængelighedserklæring