Link til kirkekalenderLink til menu

Søndagens prædiken (Arkiv)

Søndag den 4. januar 2009

Hellig 3 konger

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus:

Da Jesus var født i Betlehem i Judæa i kong Herodes' dage, se, da kom der nogle vise mænd fra Østerland til Jerusalem og spurgte: »Hvor er jødernes nyfødte konge? For vi har set hans stjerne gå op og er kommet for at tilbede ham.« Da kong Herodes hørte det, blev han forfærdet, og hele Jerusalem med ham. Og han sammenkaldte alle ypperstepræsterne og folkets skriftkloge og spurgte dem, hvor Kristus skulle fødes. De svarede ham: »I Betlehem i Judæa. For således er der skrevet ved profeten:

>Du, Betlehem i Judas land,
du er på ingen måde den mindste blandt Judas fyrster.
Fra dig skal der udgå en hersker,
som skal vogte mit folk, Israel.< «

Så tilkaldte Herodes i al hemmelighed de vise mænd og forhørte dem indgående om, hvornår stjernen havde vist sig. Og han sendte dem til Betlehem og sagde: »Gå hen og spørg jer nøje for om barnet; og når I har fundet det, så giv mig besked, for at også jeg kan komme og tilbede det.« Da de havde hørt på kongen, tog de af sted, og se, stjernen, som de havde set gå op, gik foran dem, indtil den stod stille over det sted, hvor barnet var. Da de så stjernen, var deres glæde meget stor. Og de gik ind i huset og så barnet hos dets mor Maria, og de faldt ned og tilbad det, og de åbnede for deres gemmer og frembar gaver til det, guld, røgelse og myrra. Men i drømme fik de en åbenbaring om ikke at tage tilbage til Herodes, og de vendte hjem til deres land ad en anden vej.

Matt 2,1-12Af Biblens mange beretninger er historien om de 3 visemænd fra østerland nok en af de beretninger, der vækker størst genkendelighed og genklang for mennesker i alle aldre. Historien om hvordan de 3 vise mænd fra østerland fulgte stjernen på himlen og kom til Betlehem og tilbad det lille Jesus-barn, Marias søn. Og det er overordnet set historien om Guds rige, paradiset, der kommer til jorden, og som skal blive synligt, når Gud vil. Det er Gud, der kommer med hele sin verden og lader sin verden begynde sin udfoldelse i det lille lyse Jesus-barn.

Den store kong Herodes udtrykker højlydt ønske om at få lov at se og tilbede barnet, men han gør det ikke. Det er de vise mænd, der gør det. Og senere er det de store mænd i samfundet og alle andre, der må bøje sig på knæ for det lille og fattige barn i krybben.

Og på Hellig3kongers søndag er der god mening i at synge I østen stiger solen op af B.S. Ingemann. I den salme forbinder Ingemann paradistilstanden ved skabelsesmorgen med det, der her sker i Betlehem - nemlig at jesus-barnet fødes, at Guds rige kommer til os. Ingemanns salme starter med sollyset, der stiger op fra den favre kyst, hvor paradiset lå, går over hav og bjergetop og videre ned i det fjerde vers forbindes dette lys fra paradiset - med Guds lys, der oprandt med stjernen over Betlehem. For Ingemann har nemlig forstået budskabet om barnet i krybben. Han har forstået, at den magt, der er bag barnet i krybben er den samme guddomsmagt, som skabte lyset fra paradiset. Og med dette barns komme ned til stalden er Guds rige blevet synligt for os. Guds rige med Jesus Kristus, der bringer lys, liv og lyst til store og små og bringer glimt fra lysets hjem.

Men der er en, der forstyrrer billedet, der er en, der forstyrrer paradistilstanden i Betlehem og det er Kong Herodes. Kong Herodes siger, at han vil tilbede barnet, men i virkeligheden frygter han jesus-barnet, fordi han i ham ser en mulig konkurrent, der en dag vil sætte ham fra tronen.

Kong Herodes vil have sine videnskabsfolk til at hjælpe sig, nemlig de 3 visemænd, de skal vise ham vejen til den nye kongesøn. De 3 visemænd drager af sted og de søger en stor konge, der skal komme fra Gud, men de ender med at tilbede et barn og de ser dét, som man kun kan se med hjertet. For der er noget her i livet, der kun kan ses med hjertet. Herodes vil have videnskaben til at vise vejen, og nok kan videnskaben kan vise vejen i vores erkendelse af verden, men videnskaben kan ikke få os til at se Gud.

Den tanke at kun hjertet - og ikke videnskaben - kan se Gud findes smukt illustreret i en legende skrevet af den russiske forfatter Leo Tolstojs - nemlig legenden om Kongen, der ville se Gud. I den legende fortæller Tolstoj om en konge i et fjernt land, der havde set og hørt alt i sit liv, kun ét manglede han: at se Gud. Alle mægtige, vismænd og præster fik befaling om at vise ham Gud og de blev truet med straffe, hvis det ikke lykkedes for dem inden 3 dage. Efter 3 dage blev alle de kloge hoveder indkaldt til kongen, men der var ingen af dem, der var i stand til at vise ham Gud. Og nu blev de bange, for de frygtede kongens straf. Men så kom der en hyrde fra marken, som tilbød at opfylde kongens ønske.

"Godt" sagde kongen, "men betænk , at det kan koste dig livet".

Hyrden førte kongen ud i det fri og viste ham solen. "Se deroppe" siger han. Men kongen blev blændet af solen og sagde: "Vil du have, at jeg skal blive blind" ? Ja men, konge, det er da kun en del af skabelsen, en svag afglans af Guds storhed. Hvordan vil du så se Gud med dine svage øjne? Søg ham med andre øjne.

Dette indfald imponerede kongen

Men kan du svare mig på spørgsmålet: Hvad var før Gud? Hyrden svarede: "Prøv at begynde at tælle". Kongen begyndte : en-to-tre.

Nej, nej afbrød hyrden, "begynd med det, der kommer før en!" Hvordan kan jeg det, før en kommer da ingenting ?!" Meget rigtigt sagde hyrden, før Gud er der heller ingenting.

Jeg vil belønne dig rigeligt sagde kongen, men først må du svare på et sidste spørgsmål: Hvad gør Gud ? " Det vil jeg også svare på, sagde hyrden, jeg beder dig kun om en ting. Lad os bytte tøj for en kort tid. Det gjorde de, hyrden fik kongens fine klæder på og kongen fik hyrdens uanselige frakke på og hyrdetasken hængt på. Og hyrden satte sig på tronen, tog scepteret i sin hånd og pegede på kongen, der sad ved tronen. Ser du, det gør Gud... den ene sætter han på tronen, den anden lader han stige ned.

Derpå tog hyrden sit eget tøj på igen.

Og kongen stod ganske tankefuld ved siden af- de sidste ord fra den jævne hyrde brændte i hans sjæl og pludselig sagde kongen. "Nu ser jeg Gud".

Og kongen fik sig det syn, at kun den, der ser sin egen afmagt og ringhed, ser Gud.

Så vidt Leo Tolstoj.

Det er faktisk det samme syn af ringhed og ydmyghed, der fører de 3 visemænd til stalden med jesusbarnet og de knæler ved hans fødder. De kommer til ham. For nu har Gud i Jesus Kristus aflagt sig sine kongeklæder og han har trådt ned fra kongetronen, og taget bolig hos menneskene, han vil bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud vil selv være hos dem.

Og den samme Gud har gennem sin kirke på jorden givet os andre hjælpemidler nok til , at vi nu kan følge trop efter de 3 visemænd og stille os ved deres side med tak, sang og tilbedelse til ham, der lå i krybben i Betlehem.

Amen.

Kirkekalender
Søndag 03. oktober
18. søndag efter trinitatis
Særslev:14.00
Ved Nete Ertner Rasmussen
Ejlby:
Melby:
Se flere datoer

Information
Afstandskravene er ophævet i Folkekirken fra og med lørdag d. 14. august. Det betyder, at der nu ikke længere er nogen begrænsning på, hvor mange der må være inde i kirkerne ad gangen. Kort sagt: Vi må fylde kirkebænkene, synge og holde gudstjeneste og kirkelige handlinger, ligesom vi gjorde før corona-epidemien.

Arrangementer
Babysalmesang
- på en ny måde

Den 1. onsdag i hver måned
i Særslev Kirke kl. 10.30
Babysalmesang er sang og rytmer for babyer op til ca. 1 år og deres forældre. Vi synger børnesange o....
Læs mere
Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken i Særslev Kirke 26. september 2021
Prædiken i Særslev Kirke 26. september 2021 17. søndag efter trinitatis v. sognepræst Gunvor San....
Læs mere
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021 16. søndag efter trinitatis v. s....
Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
TILLYKKE til vores konfirmander
TILLYKKE til vores konfirmander Den 29. august og 5. september var der konfirmation i Særslev Kir....
Læs mere
Julehjælp - ansøg om julehjælp eller giv et bidrag!
Julehjælp - ansøg om julehjælp eller giv et bidrag! Menighedsplejen i Særslev-Ejlby-Melby sogne t....
Læs mere
Kommende møder:
07. oktober 2021 kl. 19.00
02. november 2021 kl. 19.00
01. december 2021 kl. 19.00

Nyt fra graveren
Kirkegårdene
Kirkegårdene Der er sket store forandringer på vore kirkegårde det seneste par år. Der er blevet....
Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad
Tlf.: 64 84 11 37 (fastnet)
Tlf.: 23 44 71 09 (mobil)
Mail: gsa@km.dk

Tilgængelighedserklæring