Link til kirkekalenderLink til menu

Søndagens prædiken (Arkiv)

Søndag den 11. januar 2009

1. søndag efter Hellig 3 konger

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas:

Hvert år tog Jesu forældre til Jerusalem til påskefesten. Også da han var blevet tolv år, drog de derop, som det var skik ved festen. Da påskedagene var omme, og de skulle hjem, blev drengen Jesus i Jerusalem, uden at hans forældre vidste det. I den tro, at han var i rejsefølget, kom de en dags rejse frem og ledte efter ham blandt familie og bekendte. Da de ikke fandt ham, vendte de tilbage til Jerusalem for at lede efter ham dér; og efter tre dage fandt de ham i templet, hvor han sad midt blandt lærerne, lyttede til dem og stillede dem spørgsmål. Alle, der hørte det, undrede sig meget over hans indsigt og de svar, han gav. Da forældrene fik øje på ham, blev de slået af forundring, og hans mor sagde til ham: »Barn, hvorfor gjorde du sådan mod os? Din far og jeg har ledt efter dig og været ængstelige.« Men han sagde til dem: »Hvorfor ledte I efter mig? Vidste I ikke, at jeg bør være hos min fader?« Men de forstod ikke, hvad han sagde til dem. Så fulgte han med dem tilbage til Nazaret, og han var lydig mod dem.

Hans mor gemte alle ordene i sit hjerte. Og Jesus gik frem i visdom og vækst og yndest hos Gud og mennesker.

Luk 2,41-52Der er to steder i Lukas Evangeliet, der fortæller om tiden hvor Jesus som barn kommer og besøger templet.

Det første sted hørte vi om Nytårsdag, hvor Jesus på ottende dagen efter sin fødsel bæres ind i templet, og hvor han bliver omskåret og får navnet Jesus.

Det andet sted, hvor Jesus som dreng omtales, og hvor han er han på besøg i templet, er her i dagens evangelium. Den gamle jødisk lov foreskrev, at drengebørn i 12 års alderen skulle indføres i templet. Og gennem noget vi her kunne kalde den jødiske konfirmation, trådte disse drengebørn på den måde ind i de voksnes rækker, og de fik for første gang i deres liv lov til at læse op af skriftrullen i synagogen. Og meningen var, at drengene dermed skulle begynde at lære deres plads at kende i det borgerlige og religiøse samfund.

Og i dag hører vi så, at nu er det den 12-årige Jesus’ tur. Han opholder sig i templet og han duperer de lærde præster og de skriftkloge med sine gode spørgsmål og tankevækkende kommentarer. Og det lyder jo næsten som nogle af de vidunderbørn man kan følge i fjernsyn, der i en tidlig alder viser anlæg på musik eller matematik eller de særlige vidunderbørn, der deltager i underholdningsprogrammer med stolte forældre, der sidder i baggrunden eller hvad det nu kan være.

Ganske vist møder vi fra tid til anden vidunderbørn hvis forstand og svar vækker forundring, men det er ikke deri det guddommelige stikker. Her fra prædikestole er vi ikke sat til at prædike om vidunderbørn, men om Jesus som sandt menneske og Guds levende ord til os.

Og da Jesus som sagt i tre dage har været væk for sine forældre, leder de naturligvis bekymrede efter ham. De finder ham endelig i templet, hvor de naturligvis bebrejder og irettesætter ham - hvorfor han dog sådan uden varsel - er forsvundet for dem. Hertil svarer han dem »Hvorfor ledte I efter mig? Vidste I ikke, at jeg bør være hos min fader?« Derefter fortæller evangeliet, at Jesus efter sit ophold i templet hos de lærde, igen forvandlede sig til en almindelig søn. Han fulgte nemlig med forældrene tilbage til Nazaret, og han var lydig mod dem. Den ene formaning var tilsyneladende tilstrækkelig til, at han for eftertiden opførte sig som en eksemplarisk og velopdragen søn.

Evangeliet slutter med de tankevækkende ord. Og Jesus gik frem i visdom og vækst og yndest hos Gud og mennesker. Der er altså tale om vækst. Jesus vokser åbenbart i visdom og klogskab hos både Gud og mennesker. Der er tale om en åndelig vækst i moral hos Jesus og det må også være udtryk for en udvidelse af hans guddommelige indsigt skulle man tro. Hele denne tankegang om kristenlivet som en stadig vækst var noget man dyrkede meget for 150 år siden. Her til lands med de store vækkelser fra det 19.årh. blev der også talt, prædiket og sunget meget om åndelig vækst og troen på og håbet om at vokse i moralsk indsigt og blive en bedre kristen. Og det er da også rart at tro på, at man kan forandre sig til et bedre menneske og engang få sig et klap på skulderen som moralsk forbillede for andre.

Men måske skal de disse ord om vækst i visdom og yndest hos Gud og mennesker, alligevel tages med et vist gran salt, særligt hvis man ønsker at overføre ordene direkte på sit eget liv.

Og sig mig lige en ting: Gik han virkelig frem i yndest hos Gud og mennesker? Det gjorde han jo for så vidt ikke. For jo længere Jesus arbejdede, des mindre yndest vandt han. De lærde og de skriftkloge i templet, som han havde diskuteret på lige fod med, yndede ham vist ikke - de fik mistro til ham. Den discipelkreds på 12 personer, der samlede sig om ham, yndede ham nok, så længe han havde succes, men da han skuffede deres håb ved at blive taget til fange, sat fast, tortureret og henrettet på kors, tabte de gejsten og de løb deres vej hver og en. Er det mon at gå frem i yndest hos mennesker ? Og Guds yndest og gode vilje - hvor blev den lige af, når Jesus hænger på korset og råber: Min Gud, min Gud - hvorfor har du forladt mig ? Den, der siger sådan, føler sig næppe yndet på højeste sted.

Spørgsmålet er snarere om ikke man skulle lade den begejstrede tale om kristelige vækst ligge, den vækst de ganske vist talte så begejstrede om i det 19. årh. og ind i det 20.årh. Denne vækst de hele tiden var på jagt efter, nemlig at kunne påvise frugterne af et helligt levned hos sig selv og mangel på samme hos andre.

Så lad nu al den gruelige snak om vækst ligge, omvend dig og tro evangeliet.

For nok vokser vi alle i livet og vi bliver dag for dag klogere og vores viden om os selv øges. De unge af os kan have et lidenskabeligt ønske om at vokse i folks yndest, at blive populære, men erfaringen lærer os forhåbentligt, at vi skal være ligeglade med folks yndest, for det er noget af det løseste sand man kan bygge sit liv på. Der er altså ikke hos folks yndest vi skal findes vores endelige accept og anerkendelse.

Og Gud er ikke en Gud, der kan vindes eller købes efter man har haft en tilstrækkelig god åndelig vækst. Han vil kun være til som det han er: Vor Gud og vor skaber, i hvis hånd vi er. han vil være til for os som livets Gud, der følger os hele tiden, ikke som en, der først kommer ind med et nyt og bedre liv. Du skal med andre ord ikke bekymre dig om om du nu også har den rette åndelige vækst i livet for en dag endelig at blive god nok. Kristendommen kræver ikke så og så stor åndelig forandring og vækst, men velsigner derimod det som er. Og det er livets ord til os her og nu, at Gud er faderen, ikke faderen kun for mennesker, der er blevet anderledes, men faderen for mennesker, der ikke er andet end almindelige jævne mennesker.

Og det er dén Gud, som den 12-årige Jesus i templet senere viser hen til. Den Gud fader, som er i himlene, den Gud fader, der ikke er tilgængelig for dem, der har været igennem en særlig åndelig vækst, men som er den samme, for han ikke kan være andet - og denne hans vilje til ikke at være andet, den er hans kærlighed. Hans faderkærlighed til menneskene står, når alting falder, og den skænkes betingelsesløst til enhver af os ufuldstændige mennesker.

Amen.

Kirkekalender
Søndag 03. oktober
18. søndag efter trinitatis
Særslev:14.00
Ved Nete Ertner Rasmussen
Ejlby:
Melby:
Se flere datoer

Information
Afstandskravene er ophævet i Folkekirken fra og med lørdag d. 14. august. Det betyder, at der nu ikke længere er nogen begrænsning på, hvor mange der må være inde i kirkerne ad gangen. Kort sagt: Vi må fylde kirkebænkene, synge og holde gudstjeneste og kirkelige handlinger, ligesom vi gjorde før corona-epidemien.

Arrangementer
Babysalmesang
- på en ny måde

Den 1. onsdag i hver måned
i Særslev Kirke kl. 10.30
Babysalmesang er sang og rytmer for babyer op til ca. 1 år og deres forældre. Vi synger børnesange o....
Læs mere
Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken i Særslev Kirke 26. september 2021
Prædiken i Særslev Kirke 26. september 2021 17. søndag efter trinitatis v. sognepræst Gunvor San....
Læs mere
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021 16. søndag efter trinitatis v. s....
Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
TILLYKKE til vores konfirmander
TILLYKKE til vores konfirmander Den 29. august og 5. september var der konfirmation i Særslev Kir....
Læs mere
Julehjælp - ansøg om julehjælp eller giv et bidrag!
Julehjælp - ansøg om julehjælp eller giv et bidrag! Menighedsplejen i Særslev-Ejlby-Melby sogne t....
Læs mere
Kommende møder:
07. oktober 2021 kl. 19.00
02. november 2021 kl. 19.00
01. december 2021 kl. 19.00

Nyt fra graveren
Kirkegårdene
Kirkegårdene Der er sket store forandringer på vore kirkegårde det seneste par år. Der er blevet....
Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad
Tlf.: 64 84 11 37 (fastnet)
Tlf.: 23 44 71 09 (mobil)
Mail: gsa@km.dk

Tilgængelighedserklæring