Link til kirkekalenderLink til menu

Søndagens prædiken (Arkiv)

Søndag den 18. januar 2009

2. søndag efter Hellig 3 konger

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes:

Den tredje dag var der bryllup i Kana i Galilæa, og dér var Jesu mor med; også Jesus og hans disciple var indbudt til brylluppet. Men vinen slap op, og Jesu mor sagde til ham: »De har ikke mere vin.« Jesus sagde til hende: »"Hvad vil du mig, kvinde? Min time er endnu ikke kommet.« Hans mor sagde til tjenerne: »Gør, hvad som helst han siger til jer.«

Der var dér seks vandkar af sten; de stod der efter jødernes regler for renselse og rummede hver to til tre spande. Jesus sagde til dem: »Fyld karrene med vand.« Og de fyldte dem helt op. Og han sagde til dem: »Øs nu op og bær det hen til skafferen.« Det gjorde de så. Men da skafferen havde smagt på vandet, der var blevet til vin - han vidste ikke, hvor den kom fra, men det vidste de tjenere, som havde øst vandet op - kaldte han på brudgommen og sagde til ham: »Man sætter ellers den gode vin frem først, og når folk har drukket godt, så den ringere. Du har gemt den gode vin til nu.«

Dette gjorde Jesus i Kana i Galilæa som begyndelsen på sine tegn og åbenbarede sin herlighed, og hans disciple troede på ham.

Joh 2,1-11Tager vi udgangspunkt i Johannes Evangeliet er denne beretning om Jesu forvandling af vand til vin faktisk det allerførste tegn, som Jesus giver på sin guddomsmagt. Og I må da indrømme det lyder lidt underligt at starte beretningerne om Jesus som Guds søn med denne historie om en bryllupsfest, hvor han forvandler vand til vin. For dermed er menneskets allerførste møde med Gud jo netop her hvor Jesus Kristus forvandler vand til vin til en bryllupsfest. Den Gud, der ellers siden skabelsens morgen har nægtet at vise sit ansigt for noget som helst menneske. Ikke engang Moses får lov at se Gud , men måtte nøjes med, som I hørte i Lektie-læsningen fra før, at høre Guds stemme, der talte til ham.

Og da så endelig Gud kommer til verden, efter årtusinders fravær, og efter mennesket i umindelige tider har sukket efter og længtes efter Gud skulle lade høre fra sig, ja da Gud endelig beslutter sig for at åbenbare sig og blive et menneske i kød og blod som os andre, nemlig i Jesus Kristus, så spilder han, Gud hjælpe mig ,tiden med at gå til bryllupsfest et sted i Kanaans land.

Og da denne bryllupsfest er ved at løbe tør for de våde varer enten på grund af værtens sparsommelighed eller måske snarere på grund af gæsternes drikfældighed, så forvandler Jesus vand til vin i mængder så store, at det er en hel overflod. Endda en overflod af den fineste vin - bedre end den andenrangs vin, som gæsterne i første omgang havde drukket af.

Og man gjorde skam noget ud af bryllupsfester på bibelsk tid.

Dommerbogen i det Gamle Testamente fortæller, at da Samson holdt bryllupsfest med sin nye filisterkone varede det 7 dage og 7 nætter. De ringdansede til langt ud på natten og lyden af fløjter og pauker, sang og bægerklang lød ud over tage og gader i de stjerneklare nætter Så en bryllupsfest på bibelsk tid var noget af den glædeligste begivenhed man kunne tænke sig.

Spørgsmålet er hvad mon evangelisten med denne beretning har ønsket at fortælle mere end om en bryllupsfest og et vin-under ? Og skal man svare kort, så er der faktisk en eneste afgørende ting han vil sige om denne beretning:

At Gud har gemt den gode vin til sidst.

Når vores egen vin slipper op og livets fest er forbi, træder Gud til og skænker sin gode vin for os. Det er den ene og afgørende ting. alt hvad vi behøver at høre for at al sorg og bekymring kan tages fra os. Det er hele evangeliet, der skænkes os af og ved vor herre Jesus Kristus.

Når vi hører Jesus deltager i sådanne glade festligheder som et bryllup kunne man måske tro at Jesu liv var en dans på roser. Det var det ikke. Hans liv var ikke et liv i glans og herlighed., men dog stråler der alligevel en glans og herlighed ud fra det liv , nemlig hans forventning og tro til Gud. Ved at gøre det, som er os mennesker umuligt, nemlig at fastholde forventningen til Gud, så overdrager han os sin forventning og tro. Han giver os sin forventning og tro.

Vores egen vin slipper altid før eller siden op og vores forventninger til Gud er sjældent stærke nok, men HAN har stillet sig midt i blandt os som en af os og han har holdt ud for vor skyld igennem lidelse og død og giver os deri sin forventning og tro.

Man kan sammenligne denne beretning om vinunderet i Kana med det gamle sagn om Dannebrog, der faldt ned fra himlen. I kender formodentlig sagnet om hvordan ærkebiskop Anders Sunesen med oprakte hænder bad Gud om sejr og om hvordan dannebrog faldt ned fra himlen. Året var 1219 og danerne var sejlet over østersøen for med en stor flåde at tvangskristne esterne. Det kom til stort og voldsomt slag mod esterne. Når ærkebiskop Anders Sunesen holdt armene hævet, gik det godt, men når han sænkede armene i træthed fik fjenden overtaget, derfor måtte præsterne hen og understøtte ærkebiskoppens arme, og pludselig lød der en stemme fra oven, der sagde "under dette tegn skal du sejre". Og sådan lykkedes det danerne at sejre over esterne .

Lad det være et billede på Jesu gerning. Vores hænder må også før eller siden synke, vi kan heller ikke med vores hænder vinde det, som vi gerne vil, døden er i den forstand stærkere end livet. Men med Jesu komme til menneskene sker der noget nyt, han kommer og giver os sin forventning og tro, og dermed kommer han og understøtter ikke bare vores arme, men hele vores liv, for det er ham, der stiller sig ved siden af os som på engang både vores herre og tjener - ja til os kommer han med sit forvandlende ord . .

Eller for at udtrykke det med Grundtvigs ord, som vi skal synge i salmen om lidt At Jesu forvandlende ord komme til os

Med det der skabes vin af vand
og paradis af ørke,
med det der skabes lys om land,
mens verden går i mørke.

Det er som sagt menneskets lod , at vores egen vin en dag slipper op, men netop dér træder Gud til og giver os den gode vin, netop dér taler hans ord til os om lyset med varme, som er kommet til jord - nemlig ordet om ham, der døde og opstod- han er lyset og varmen, det levende ord og livets ord.

Dagens evangelium slutter med følgende sentens. : "Dette gjorde Jesus i Kana i Galilæa som begyndelsen på sine tegn" Og et tegn er det , et tegn på Jesu gerning og Guds riges komme. Men et tegn er kun til for troen. Mange steder i Det Nye testamente hører vi , at jøderne kræver et utvetydigt tegn af Jesus på hans guddommelighed. og det afviser Jesus. Jøderne var ikke tilfredse med at han kom og understøttede dem og kun gav dem sin forventning og tro, de ville også have et bevis. Men noget bevis får vi ikke, vi må i stedet lade Jesu tegn blive stående, og give tegnet lov til at pege ud på Guds virkelighed. Vi må i stedet prøve at overtage den tro og forventning som Jesus her overrækker os, tage imod det - og ikke andet end tage imod dét, som han skænker os.

Det er at få forærende hele livet på ny hver dag - og efter døden det evige liv, at få det forærende dvs. uden retmæssigt krav derpå. Lige som værten ved det lystelige bryllupsgilde fik den gode vin forærende ganske uforskyldt på trods af sin egen mangelfulde forsyning. Sådan kommer evangeliet til os alle hver især , sådan taler det til os og giver os det, vi ikke har fortjent, Freden og glæden fra Gud vor Herre. Og som sådan er vores fred ikke vores, men den er Kristus, der kommer til os i menneskelig skikkelse, i kød og blod, og som stadig kommer til os

Det tegn vi her forholder os til , at Jesus forvandlede vand til vin, det tegn viser frem til Jesu herliggørelse, da han korsfæstes, dør og opstår.

"Under dette tegn skal I sejre" , sådan lød røsten fra himlen, da danerne sejrede over esterne . Under dette tegn, at Jesus forvandlede vand til vin, skal du sejre, på den måde at du ikke skal få lov og blive hængende i dine plager, din synd og død, men tegnet, som er Guds ord, skal gøre dig fri, så du får livet skænket på ny.

Amen.

Kirkekalender
Søndag 19. september
16. søndag efter trinitatis
Særslev:
Ejlby:
Melby:10.30
Høstgudstjeneste
Ved Gunvor Sandvad
Se flere datoer

Information
Afstandskravene er ophævet i Folkekirken fra og med lørdag d. 14. august. Det betyder, at der nu ikke længere er nogen begrænsning på, hvor mange der må være inde i kirkerne ad gangen. Kort sagt: Vi må fylde kirkebænkene, synge og holde gudstjeneste og kirkelige handlinger, ligesom vi gjorde før corona-epidemien.

Arrangementer
Høstgudstjeneste
Søndag 19. sept. kl. 10.30 i Melby Kirke
Vi håber, at høsten er kommet godt i hus - og samles til høstgudstjeneste og synger de dejlige høst-....
Læs mere
Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021 14. søndag efter trinitatis v. sognepræst Gunvor Sandv....
Læs mere
Prædiken ved konfirmation - Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke
Prædiken ved konfirmation Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke 13. søndag efter trinitatis....
Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
Referater
Referat af åbent menighedsmøde 1. september 2021. Referatet kan læses som PDF-fil ved at klikke på ....
Læs mere
Konfirmationer i Særslev Kirke
Konfirmationer i Særslev Kirke Nu er det endelig blevet tid til konfirmationer! Hvor vi gl....
Læs mere
Kommende møder:
07. oktober 2021 kl. 19.00
02. november 2021 kl. 19.00
01. december 2021 kl. 19.00

Nyt fra graveren
Kirkegårdene
Kirkegårdene Der er sket store forandringer på vore kirkegårde det seneste par år. Der er blevet....
Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad
Tlf.: 64 84 11 37 (fastnet)
Tlf.: 23 44 71 09 (mobil)
Mail: gsa@km.dk

Tilgængelighedserklæring