Link til kirkekalenderLink til menu

Søndagens prædiken (Arkiv)

Søndag den 8. februar 2009

Septuagesima

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus:

Jesus sagde: »Himmeriget ligner en vingårdsejer, der tidligt om morgenen gik ud for at leje arbejdere til sin vingård. Da han var blevet enig med dem om en dagløn på en denar, sendte han dem hen i sin vingård. Ved den tredje time gik han ud og så nogle andre stå ledige på torvet, og han sagde til dem: Gå I også hen i min vingård, så skal jeg betale, hvad I har ret til. De gik derhen. Igen ved den sjette og den niende time gik han ud og gjorde det samme. Ved den ellevte time gik han derhen og fandt endnu nogle stående dér, og han spurgte dem: Hvorfor har I stået ledige her hele dagen? De svarede ham: Fordi ingen har lejet os. Han sagde til dem: Gå I også hen i min vingård. Da det blev aften, sagde vingårdens ejer til sin forvalter: Kald arbejderne sammen og betal dem deres løn, men sådan, at du begynder med de sidste og ender med de første. Og de, der var blevet lejet i den ellevte time, kom og fik hver en denar. Da de første kom, troede de, at de ville få mere; men også de fik hver en denar. Da de fik den, gav de ondt af sig over for vingårdsejeren og sagde: De sidste dér har kun arbejdet én time, og du har stillet dem lige med os, der har båret dagens byrde og hede. Men han sagde til en af dem: Min ven, jeg gør dig ikke uret. Blev du ikke enig med mig om en denar? Tag det, der er dit, og gå! Jeg vil give den sidste her det samme som dig. Eller har jeg ikke lov til at gøre, hvad jeg vil, med det, der er mit? Eller er dit øje ondt, fordi jeg er god? Sådan skal de sidste blive de første, og de første de sidste.«

Matt 20,1-16Denne lignelsen om arbejderne i vingården leder mine tanker hen på torvedagene i Bogense. Begiver man sig en tur til Bogense, når der er torvedag oppe ved kirkepladsen, vil man ofte kunne se en livlig handel gå for sig. På kirketorvet tæt ved den gamle bypumpe og tæt ved kirken bliver der opstillet små boder med salg af ost, frugt og grønt, blomster og meget mere. Først på dagen bliver alle de bedste og fineste jordbær og de flotteste tomater revet væk til en god pris. Så er det sælgers marked. Men hen på eftermiddagen, når de bedste bær og grøntsager er solgt, og resten har ligget i varmen hele dagen, og det viser sig, at der er flere jordbær og tomater på torvet end der er kunder, så rasler priser ned. Og lige før fyraften kan man være heldig og gøre sig en god handel - man kan måske erhverve sig 3 bakker jordbær til to bakkers pris. Så er det er købers marked.

Det må have gået for sig, lidt på samme måde, på torvet bare med køb og salg af arbejdskraft i Galilæas byer på Jesu tid. Arbejdsgiverne, nemlig vinbønderne, mødte op på torvet tidligt om morgenen for at få fat på de sundeste, hurtigste og stærkeste daglejere og de bedste daglejere blev på den måde taget først og de fik samtidig den største betaling. Men hen på dagen rasler prisen på daglejerne ned, fordi der er flere daglejere end der er vinbønder og derfor står daglejerne ledige på torvet. Nogle af daglejerne har sikkert været bange for at det skulle gå som dagen før, at de heller ikke i dag bliver hyret, og hvor de så må vende hjem til deres sultne familier uden en øre at købe mad for. Og det har givetvis ofte været de svageste og de små-invaliderede daglejere, som kun sjældent fik hyre, som så stod tilbage på det ledige arbejdsmarked sidst på dagen. Og skulle en af dem endelig være så heldige at blive hyret sidst på dagen, så fik de ofte en lavere løn end de daglejere, der blev hyret tidligt om morgenen. De daglejere, der så heller ikke denne dag fik solgt deres arbejdskraft, de måtte så sandsynligvis ernære sig som tiggere eller stjæle, hvis ikke deres familier skulle gå til af sult og fejlernæring. Det var den slags mennesker, som stod ledige på torvet. At der så også har været nogle af de ledige daglejere, der ikke blev hyret enten på grund af dovenskab og ligegyldighed eller modvilje mod arbejdets art eller modvilje mod arbejdsgiveren kan vi nok heller ikke helt udelukke.

Til disse daglejere på torvet og til sine disciple fortæller Jesus denne lignelse, der er et billede på Guds rige. Den lignelse, som Jesus fortæller dem er anderledes end den virkelighed som de kender, hvor enhver får efter fortjeneste. Ja denne lignelse om vinbonden er næsten meningsløs i den verden vi kender fra os selv . For at forstå lignelsen må vi forstå at en ting er denne verdens idé om retfærdighed noget andet er retfærdigheden i Guds rige. Derfor er denne lignelses eneste mening at den er et spejl af Guds rige. Den er en lignelse, der fortæller hvordan Gud hævder sin suverænitet i sit rige.

Det provokerende i denne lignelse er jo at alle daglejere, der blev hyret af vinbonden, får udbetalt den samme løn, da dagen var omme . Det var jo forventeligt, at dem, der har arbejdet mest også fik mest i løn. Men nej. Samtlige daglejere får af vinbonden alle den samme løn. Lige løn for ulige arbejde. Dermed forgyldes de dovne og de flittige straffes. Det provokerer. Og så kan vi tænke, at det ikke er retfærdigt at dem, der i lignelsen yder en ekstra indsats ikke også en ekstra belønning. Det er ikke retfærdigt tænker vi. Men overvej så lige hvordan Gud ville være hvis han ikke var andet end retfærdig - hvis han udelukkende skulle belønne os som vi har fortjent i livet.

Hvis du og jeg, når slutopgørelsen for livet foreligger, ikke får andet end hvad vi redeligt fortjener, hvor fortrøstningsfulde kunne vi så egentlig være ?

Eller lad os tage et andet eksempel: hvis det alene er den benhårde retfærdighed, der hersker i dit ægteskab, når du har dummet dig og der ingen tilgivelse er, kunne dit ægteskab så holde?

Hvis der kun hersker rigid retfærdighed mellem dig og dine venner, når du har svigtet dem eller de har svigtet dig - ville jeres venskab så bestå. ? Det ville være et helvede for os, hvis vi ikke kunne yde og tjene hinanden med andet en retfærdighed

Eller når du har dårlig dag på arbejde, hvis der så kun er den iskolde retfærdighed på din arbejdsplads, så der ikke var andet end straf - var det så til at bære i længden? .

Og sidst men ikke mindst når det store spørgsmål melder sig : hvad har så brugt dit liv på - hvordan ser det ud på den konto, der hedder hvordan-brugte-du-dit-liv-i-Guds-tjeneste? - Så må vi alle indrømme, at vi sagtens kunne have gjort det bedre.

Derfor er det en glæde at det kristne gudsforhold ikke er et kontraktforhold, men et faderforhold. Og Vor Far er en nådig Gud, der ikke binder sig til menneskelige præstationer, Han kan ikke lægge vore præstationer til grund for sit forhold til os.

Derfor er der en glæde af frihed med det Rige, som Jesus Kristus synliggør for os mennesker. Det rige er ikke af denne verden. Men Kristus kommer alligevel til os med sit rige. Vi er ikke herre over dette rige, men han gør os til medarbejdere i dette rige. Der gives løn i det rige for at tjene Gud , men i Gudsrige hedder det altså nådeløn og ikke efter fortjeneste. Derfor bliver arbejdet i Guds rige aldrig akkordarbejde, og derfor kan vi passe vores gerning og vores arbejde for Guds riges sag. dvs. arbejdet for hinanden - det kan vi passe i tillid, tryghed og ro og under stor frimodighed, for vores arbejdsgiver er Gud selv. Og den arbejdsgiver er retfærdig, men mere end det, han er først og fremmest god og barmhjertig.

Amen.

Kirkekalender
Søndag 19. september
16. søndag efter trinitatis
Særslev:
Ejlby:
Melby:10.30
Høstgudstjeneste
Ved Gunvor Sandvad
Se flere datoer

Information
Afstandskravene er ophævet i Folkekirken fra og med lørdag d. 14. august. Det betyder, at der nu ikke længere er nogen begrænsning på, hvor mange der må være inde i kirkerne ad gangen. Kort sagt: Vi må fylde kirkebænkene, synge og holde gudstjeneste og kirkelige handlinger, ligesom vi gjorde før corona-epidemien.

Arrangementer
Høstgudstjeneste
Søndag 19. sept. kl. 10.30 i Melby Kirke
Vi håber, at høsten er kommet godt i hus - og samles til høstgudstjeneste og synger de dejlige høst-....
Læs mere
Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021 14. søndag efter trinitatis v. sognepræst Gunvor Sandv....
Læs mere
Prædiken ved konfirmation - Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke
Prædiken ved konfirmation Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke 13. søndag efter trinitatis....
Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
Referater
Referat af åbent menighedsmøde 1. september 2021. Referatet kan læses som PDF-fil ved at klikke på ....
Læs mere
Konfirmationer i Særslev Kirke
Konfirmationer i Særslev Kirke Nu er det endelig blevet tid til konfirmationer! Hvor vi gl....
Læs mere
Kommende møder:
07. oktober 2021 kl. 19.00
02. november 2021 kl. 19.00
01. december 2021 kl. 19.00

Nyt fra graveren
Kirkegårdene
Kirkegårdene Der er sket store forandringer på vore kirkegårde det seneste par år. Der er blevet....
Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad
Tlf.: 64 84 11 37 (fastnet)
Tlf.: 23 44 71 09 (mobil)
Mail: gsa@km.dk

Tilgængelighedserklæring