Link til kirkekalenderLink til menu

Søndagens prædiken (Arkiv)

Søndag den 15. marts 2009

3. søndag i fasten

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas:

Engang var Jesus ved at uddrive en dæmon, som var stum. Da dæmonen var faret ud, begyndte den stumme at tale, og folkeskarerne undrede sig. Men nogle af dem sagde: »Det er ved dæmonernes fyrste, Beelzebul, at han uddriver dæmonerne.« Andre ville sætte ham på prøve og krævede et tegn fra himlen af ham. Men da Jesus kendte deres tanker, sagde han til dem: »Ethvert rige i splid med sig selv lægges øde, og hus falder over hus. Hvis nu også Satan er kommet i splid med sig selv, hvordan kan hans rige så bestå? I siger jo, at jeg uddriver dæmonerne ved Beelzebul. Men hvis jeg driver dæmonerne ud ved Beelzebul, ved hvem uddriver jeres egne folk dem så? Derfor skal de være jeres dommere. Men hvis det er ved Guds finger, at jeg driver dæmonerne ud, så er Guds rige jo kommet til jer.

Når en stærk mand fuldt bevæbnet vogter sin gård, kan hans ejendele være i fred. Men kommer der en, der er stærkere, og overvinder ham, tager han straks alle de våben, som den anden havde sat sin lid til, og fordeler byttet. Den, der ikke er med mig, er imod mig, og den, der ikke samler med mig, spreder.

Når den urene ånd er drevet ud af et menneske, flakker den om i øde egne og søger hvile, men uden at finde den. Så siger den: Jeg vil vende tilbage til mit hus, som jeg er drevet ud af. Og når den kommer, finder den det fejet og prydet. Så går den ud og tager syv andre ånder med, værre end den selv, og de kommer og flytter ind dér. Og det sidste bliver værre for det menneske end det første.«

Mens han sagde det, var der en kvinde i skaren, der råbte: »Saligt er det moderliv, som bar dig, og de bryster, du diede!« Men han svarede: »Javist! Salige er de, som hører Guds ord og bevarer det!«

Luk 11,14-28Temaet i evangeliet til i dag er det dæmoniske. Temaet er vores erfaring af det dæmoniske og dét at være besat af noget. Situationen er, at Jesus og hans disciple er på vej til Jerusalem og på vejen møder Jesus en mand, som er besat af en dæmon. Med en skarer af folk omkring sig som vidner udriver Jesus dæmonen fra manden, så manden begynder at tale igen. At Jesus sådan får stumme til at tale og at han gør de syge raske er ikke kun noget, der berettes om i dag, det er et træk vi møder flere gange. Han har gjort alting vel – han får både de døve til at høre og de stumme til at tale står der i kap.7 i Markus evangeliet. Skaren af folk, der følger Jesus er først positive og forundrede over for det, som Jesus siger og gør. Men nogle i skaren bliver stadig mere mistænksomme overfor hvad Jesus gør. Ingen i skaren tvivler dog på, at Jesus uddriver dæmoner – det kan de se han gør . Men nogle af dem får en stigende mistro til om det mon med Guds kraft eller med Satans magt at Jesus foretager disse uddrivelser. Men for dem, der tror på Jesus , er der ingen tvivl om at Jesus er den, som Guds rige udfolder sig ved. Og på sin vis er dette uddrag fra i dag magen til så mange andre stykker fra evangelierne på den måde, at stykket her er som et krystal, en lillebitte stump af et spejl, der opfanger og videregiver det glædens lys, som udgår fra Jesus. Det glædens og kærlighedens lys fra Jesus, som vi skal høre, for at jage alle vores onde ånder og onde tanker på flugt- Det glædens lys fra Jesus, der skænker os tro og håb, og som vækker vor lyst til takkesang til live.

Og så kan det være du, kære tilhører, synes at der er noget højst mærkværdigt og utidssvarende over hele denne fortælling om dæmoner, besættelse og Beelzebul . Og onde ånder er jo heller ikke noget der, der indtager megen plads i vores moderne verden. I hvert fald ikke på den bogstavelige måde, som vi hører om i dagens evangelium. Når vi i vore dage hører om dæmonuddrivelser, såkaldt eksorcisme, så er det ofte i bestemte frikirke miljøer som f.eks. Evangelist og hos Ruth Evensen i Faderhuset i København. Dæmonuddrivelser opfattes i dag som noget hysterisk og overspændt noget, som ligger uden for normale menneskers virkeligheds opfattelse.

Men på en måde kan man nu godt alligevel tale om dæmonbesættelse i visse sammenhænge. Vi kalder det nok ikke dæmonbesættelse, men vi kender godt fænomenet. F.eks. situationer, hvor vi eller andre føler os drevet af kræfter og drifter, som vi har svært ved at styre. Tænk bare på den stakkels tidligere soldat og psykisk syge mand fra København, der tidligere på ugen blev skudt af politiet og døde. Angiveligt havde traumatiserende oplevelser fra Balkan-krigen og et senere stofmisbrug ødelagt den unge mands sjæl. Og han udviklede senere forskellige vrangforestillinger, der som en dæmon, havde besat hele hans personlighed og taget fornuft og realitetssans fra ham. Aviserne har skrevet om, at han havde perioder, hvor han bildte sig ind at han var en dragevogter eller at han var guden Tor. Og på den måde er der jo også tale en slags dæmon besættelse i overført betydning.

Nå men tilbage til teksten.

Jesus uddrev en ond ånd og den stumme fik talens brug.

Og folk reagerede som sagt på forskellige måder.

Der er dem, der glæder og undrer sig.

Og så er der de mistroiske, der forlangte nærmere beviser. De mistroiske lukker øjnene for det glædelige, der sker lige for næsen af dem. For det er jo øjensynligt, at det der sker her, er noget godt. Den stumme er jo kommet til at tale igen. Alligevel udlægger de mistroiske det som en livsødelæggende og livsfjendsk gerning som Jesus foretager. Det er ved hjælp af Beelzebul, de onder ånders fyrste, han uddriver onde ånder.Og dermed siger de egentlig: Hold dig væk fra os Jesus. Lad os være i fred. Men når de siger sådan, så er det ikke kun den stumme, der er besat, det er de raske her på en måde også. de er besat af en angst for dette menneske Jesus og hans gerning. de kommer i affekt og protesterer som om Jesu gerning var djævlens værk. Og hvad svarer Jesus på denne protest ? Han svarer ved at lægge afgørelsen op til dem selv. I må selv vælge, siger han. Men I får ikke mere end to muligheder at vælge imellem. Og noget neutralt standpunkt i denne sammenhæng gives der ikke. Det er Jesus, der siger til os : Enten må I mene, at min gerning er uønsket og livsfjendsk og at jeg er i ledtog med onde magter, som vil forstyrre jer. Eller også må I mene, at hvad I her ser, er det gode, der er på spil , ikke bare sådan i almindelighed, men for alvor og i sandhed, at det er min far i mig, jeres Skaber og Herre, der virker og taler igennem mine ord og mine gerninger og der som den stærkeste overvinder den stærke . Ja så er det Guds rige selv, er her bryder frem for øjnene af jer. : Hvis jeg uddriver onde ånder med Guds finger så er Guds rige jo kommet til jer. Det er den afgørelse som evangeliet til i dag stiller os over for. Afgørelsen for eller imod er Kristus er altså vores.

Men ødelægge Kristus - det kan vi ikke .For Gud viste sig at Han stod bag Kristus i liv og død , så vi mennesker kan ikke ødelægge den Guds kærlighed, som Jesus kommer til os med. Eller jo -det kunne mennesket måske nok i første omgang, da mennesket fik Jesus dømt, korsfæstet og dræbt. Men det blev alligevel klart at på trods af, at mennesket tilførte Jesus al mulig ondt, så kunne mennesket ikke fordærve menneskesønnen. Den gode blev ved med at være god. Og i Jesus Kristus blev Guds kærlighed ganske bogstaveligt sluppet løs i denne verden. Og overfor dæmoner, og den onde selv, trådte Jesus op som den stærkeste og sejrede. og denne sejr over det onde vil Jesus Kristus ikke beholde for sig selv. Han deler byttet med os. Han deler af sin kærlighed til os alt det med os, som kærligheden vandt. Livet og glæden.

Og dermed bliver det ikke dæmoner vi skal bekende os til, men derimod den Jesus Kristus, som Gud sendte til os. Den Jesus Kristus, der jager håbløshedens og mismodets magter på flugt og tager broden af deres magt. Det er den befrielse, som evangeliet skænker. at vi for Jesu Kristi skyld er i Guds magt og ikke i dæmonernes magt. Amen.

Kirkekalender
Søndag 03. oktober
18. søndag efter trinitatis
Særslev:14.00
Ved Nete Ertner Rasmussen
Ejlby:
Melby:
Se flere datoer

Information
Afstandskravene er ophævet i Folkekirken fra og med lørdag d. 14. august. Det betyder, at der nu ikke længere er nogen begrænsning på, hvor mange der må være inde i kirkerne ad gangen. Kort sagt: Vi må fylde kirkebænkene, synge og holde gudstjeneste og kirkelige handlinger, ligesom vi gjorde før corona-epidemien.

Arrangementer
Babysalmesang
- på en ny måde

Den 1. onsdag i hver måned
i Særslev Kirke kl. 10.30
Babysalmesang er sang og rytmer for babyer op til ca. 1 år og deres forældre. Vi synger børnesange o....
Læs mere
Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken i Særslev Kirke 26. september 2021
Prædiken i Særslev Kirke 26. september 2021 17. søndag efter trinitatis v. sognepræst Gunvor San....
Læs mere
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021 16. søndag efter trinitatis v. s....
Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
TILLYKKE til vores konfirmander
TILLYKKE til vores konfirmander Den 29. august og 5. september var der konfirmation i Særslev Kir....
Læs mere
Julehjælp - ansøg om julehjælp eller giv et bidrag!
Julehjælp - ansøg om julehjælp eller giv et bidrag! Menighedsplejen i Særslev-Ejlby-Melby sogne t....
Læs mere
Kommende møder:
07. oktober 2021 kl. 19.00
02. november 2021 kl. 19.00
01. december 2021 kl. 19.00

Nyt fra graveren
Kirkegårdene
Kirkegårdene Der er sket store forandringer på vore kirkegårde det seneste par år. Der er blevet....
Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad
Tlf.: 64 84 11 37 (fastnet)
Tlf.: 23 44 71 09 (mobil)
Mail: gsa@km.dk

Tilgængelighedserklæring