Link til kirkekalenderLink til menu

Søndagens prædiken (Arkiv)

Torsdag den 9. april 2009

Skærtorsdag

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus:

Den første dag under de usyrede brøds fest kom disciplene hen til Jesus og spurgte: »Hvor vil du have, at vi skal forberede påskemåltidet til dig?« Han svarede: »Gå ind i byen til den og den, og sig til ham: Mesteren siger: Min time er nær; hos dig vil jeg holde påskemåltidet sammen med mine disciple.« Og disciplene gjorde, som Jesus havde pålagt dem, og forberedte påskemåltidet.

Da det blev aften, satte han sig til bords med de tolv. Og mens de spiste, sagde han: »Sandelig siger jeg jer: En af jer vil forråde mig.« De blev meget bedrøvede og begyndte én efter én at spørge ham: »Det er vel ikke mig, Herre?« Han svarede dem: »Det er ham, som med hånden dyppede i fadet sammen med mig, der vil forråde mig. Menneskesønnen går bort, som der står skrevet om ham, men ve det menneske, som Menneskesønnen forrådes af. Det var bedre for det menneske, om det aldrig var født.« Judas, som forrådte ham, spurgte: »Det er vel ikke mig, Rabbi?« Han svarede ham: »Du sagde det selv.«

Mens de spiste, tog Jesus et brød, velsignede og brød det, gav sine disciple det og sagde: »Tag det og spis det; dette er mit legeme.« Og han tog et bæger, takkede, gav dem det og sagde: »Drik alle heraf; dette er mit blod, pagtens blod, som udgydes for mange til syndernes forladelse. Jeg siger jer: Fra nu af skal jeg ikke drikke af vintræets frugt, før den dag jeg drikker den som ny vin sammen med jer i min faders rige.«

Og da de havde sunget lovsangen, gik de ud til Oliebjerget.

Matt 26,17-30Der sker tre ting i evangeliet i dag. Først og fremmest vælges stedet hvor Jesus og disciplene spiser deres sidste måltid sammen. Derpå forudsiger Jesus, at en af de tilstedeværende disciple vil forråde ham. Og til sidst indstifter Jesus nadveren med løftet om at de alle skal ses igen.

Og hvis vi et øjeblik kigger på i hvilken sammenhæng nadveren her i Matthæus evangeliet står omtalt, så vil vi kunne se, at lige før dagens evangelium kommer beretningen om Judas’ forræderi, hvor Judas får 30 sølvpenge fra ypperstepræsterne. Og lige efter dagens evangelium, kommer afsnittet om Jesu forudsigelse af Peters fornægtelse. Så Peter og Judas er de to disciple, der har en stor rolle her hvor påskens begivenheder begynder at tage fart.

Og starter vi med Judas, så var det som bekendt ham, der forrådte Jesus Kristus ved at afsløre over for romerne og ypperstepræsterne, hvor Jesus gemte sig med sine disciple. Og Judas har lige siden været et grimt navn, som ofte er blevet forbigået i pinlig tavshed, fordi det gik ham så ilde som det gjorde. Sådan en judas. Jeg har et billede af ham som en snusket karl med et skulende blik – en person uden nogen moralsk integritet i sig. I Joh. Evangeliet omtales Judas endvidere som en gemen tyv idet han tager penge til side til sig selv fra den fælles pengekasse. Så Judas har lige siden været opfattet som den store skurk.

Disciplen Peter var ikke ret meget bedre end Judas for senere skærtorsdag aften løj og benægtede Peter ethvert kendskab til Jesus. Men til forskel fra Judas fik Peter reddet sig ud af det igen, og Jesus tilgav ham senere. Mest tragisk gik det som bekendt for Judas, der inderligt fortrød sit forræderi og blev så fortvivlet at han begik selvmord ved at hænge sig i et træ.

Der findes en historie om Judas-skikkelsen, som jeg gerne lige vil fortælle:

Der var engang en kunstner, der blev udvalgt til at lave et maleri i en kirke på Sicilien. Emnet var: Jesu liv. I flere år arbejdede kunstneren på sit værk. Endelig stod det færdigt - på nær to vigtige figurer: Jesus som barn og Judas Iskariot. En dag mødte han nogle børn, der legede uden for. Blandt dem var der en 12 år gammel dreng, hvis ansigt rørte kunstneren dybt. Det var noget over drengens ansigt, der fascinerede ham. Han tog drengen med sig, og dag efter dag sad drengen tålmodigt som model, indtil Jesus-barnets ansigt var gjort færdigt. Så vidt så godt.

Men stadig manglede kunstneren en, der kunne stå model til portrættet af Judas Iskariot.

Kunstneren havde selv forestillet sig Judas som en mand forkvaklet af livet, afkræftet af at have givet sig hen til grådighed og begær. I årevis søgte han efter den helt rigtige model af Judas. Mange mænd, der mente, at de lige netop havde det rigtige ondskabsfulde ansigtsudtryk, tilbød sig som modeller, men kunstneren kunne ikke finde den rigtige.

Så en aften, da han sad på en beværtning over et glas, vaklede en udtæret og pjaltet skikkelse over dørtærskelen og faldt omkuld inde på gulvet. Kunstneren løftede manden op og så ind i et ansigt, som overraskede ham. Mandens ansigt syntes at være mærket af et liv i al mulig menneskelig synd og nedrighed. Stærkt ophidset hjalp kunstneren dette menneske på benene. "Kom med mig!" sagde kunstneren. HER var endelig modellen til portrættet af Judas. I mange dage - ofte også noget af nætterne - arbejdede kunstneren for at fuldende sit mesterværk. Men en dag brast modellen i gråd og skjulte ansigtet i hænderne. Efter nogen tid vendte han sig med indtrængende øjne mod den gamle kunstner: "Husker du mig ikke? År tilbage var jeg model for dig, da du skulle male billedet af Jesus-barnet!

"Det viste sig altså, at det var den samme person, der var model for både jesus-barnet og for judas.

Hvad vil historien fortælle os ?

Denne historie vil fortælle os, at bag den snuskede Judas skjuler Jesus sig. Selv bag sin egen forræder er Jesus til stede. Ja historien vil fortælles os, at Jesus skjuler sig bag ethvert menneske og er der. At Jesus Kristus er med os alle dage.

I dagens evangelium hørte vi, at medens disciplene sad og spiste så forudsiger Jesus, at en af disciplene vil forråde ham. Og disciplene spørger ængsteligt: Det er vel ikke mig, Herre?« Men det lader til, at Judas godt vidste at det var ham, som Jesus hentydede til.

Men her så kan vi sige, selvom Judas er en stor forræder, så gør det gør ikke ham til et umennneske. Og man kan for så vidt roligt sige, at der bor en forræder i os alle. Vi har alle forrådt derved at vi på en eller anden måde har stået i en situation, hvor vi har forrådt troen, håbet og kærligheden og vores ansvar for hinanden og alt, som det vi burde gøre. Og alligevel skjuler Jesus sig hos og er med hver af os. Han forlader os ikke. Og set i det lys er noget af det mest opløftende ved dette nadvermåltid , at Jesus - efter at have udpeget Judas som forræderen - ikke beder ham forlade bordet, men derimod lader også ham være med. Der kan ellers være så mange situationer, hvor mennesker er samlede .f.eks. i en familie, hvor den ene beder den anden om at forsvinde, hvis kærlighed og tillid er blevet forrådt. Men bemærk: Jesus beder end ikke sin egen forræder om at forsvinde. Han samler dem alle - og han samler dermed også os, alle vore fejl og alt forræderi til trods. Og når han dækker op med sig selv ved nadverbordet, så beder han os alle om at være med. Nadveren er derfor ikke for de særligt fromme, men for alle, for alle Peter’er og Judas’er- ja for os alle.

Og hvad er det så Jesus vil med os til nadver, når vi drikker et lille glas vin og få en lille oblat. Ja nadveren skal vi betragte i lyset fra påskemorgen. Det er i opstandelsens lys fra påskemorgen at nadveren skal ses. Jesus vil sige, at i nadveren er han hos med sit nærvær. Vi kommer med noget til alteret og får noget andet med hjem. Vi kan gå op til alteret og aflevere indholdet af vores dårlige samvittighed, så vi ikke skal slæbe mere med det. Så vil få noget med fra alteret nemlig Jesu åndelige nærvær i brødet og vinen. For han skjuler sig i nadveren med et ord, der siger: Her har du mig, her får du mig, lige så sikkert som det er, at du nu har spist brødet og drukket vinen, lige så sikkert er det, at jeg er din og du er min. Og det er ikke engang, fordi du selv tror på det, men det er fordi jeg siger det, fordi jeg gav mig selv for dig , at min død skal være din død og min opstandelse skal være din opstandelse.

Amen.

Kirkekalender
Søndag 03. oktober
18. søndag efter trinitatis
Særslev:14.00
Ved Nete Ertner Rasmussen
Ejlby:
Melby:
Se flere datoer

Information
Afstandskravene er ophævet i Folkekirken fra og med lørdag d. 14. august. Det betyder, at der nu ikke længere er nogen begrænsning på, hvor mange der må være inde i kirkerne ad gangen. Kort sagt: Vi må fylde kirkebænkene, synge og holde gudstjeneste og kirkelige handlinger, ligesom vi gjorde før corona-epidemien.

Arrangementer
Babysalmesang
- på en ny måde

Den 1. onsdag i hver måned
i Særslev Kirke kl. 10.30
Babysalmesang er sang og rytmer for babyer op til ca. 1 år og deres forældre. Vi synger børnesange o....
Læs mere
Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken i Særslev Kirke 26. september 2021
Prædiken i Særslev Kirke 26. september 2021 17. søndag efter trinitatis v. sognepræst Gunvor San....
Læs mere
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021 16. søndag efter trinitatis v. s....
Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
TILLYKKE til vores konfirmander
TILLYKKE til vores konfirmander Den 29. august og 5. september var der konfirmation i Særslev Kir....
Læs mere
Julehjælp - ansøg om julehjælp eller giv et bidrag!
Julehjælp - ansøg om julehjælp eller giv et bidrag! Menighedsplejen i Særslev-Ejlby-Melby sogne t....
Læs mere
Kommende møder:
07. oktober 2021 kl. 19.00
02. november 2021 kl. 19.00
01. december 2021 kl. 19.00

Nyt fra graveren
Kirkegårdene
Kirkegårdene Der er sket store forandringer på vore kirkegårde det seneste par år. Der er blevet....
Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad
Tlf.: 64 84 11 37 (fastnet)
Tlf.: 23 44 71 09 (mobil)
Mail: gsa@km.dk

Tilgængelighedserklæring