Link til kirkekalenderLink til menu

Søndagens prædiken (Arkiv)

Søndag den 12. april 2009

Påskedag

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Markus:

Da sabbatten var forbi, købte Maria Magdalene og Maria, Jakobs mor, og Salome vellugtende salver for at gå ud og salve ham. Meget tidligt om morgenen den første dag i ugen kommer de til graven, da solen var stået op. Og de sagde til hinanden: »Hvem skal vi få til at vælte stenen fra indgangen til graven?« Men da de så derhen, opdagede de, at stenen var væltet fra. For den var meget stor. Og da de kom ind i graven, så de en ung mand i hvide klæder sidde i den højre side, og de blev forfærdede. Men han sagde til dem: »Vær ikke forfærdede! I søger efter Jesus fra Nazaret, den korsfæstede. Han er opstået, han er ikke her. Se, dér er stedet, hvor de lagde ham! Men gå hen og sig til hans disciple og til Peter, at han går i forvejen for jer til Galilæa. Dér skal I se ham, som han har sagt jer det.« Og de gik ud og flygtede fra graven, for de var rystede og ude af sig selv. Og de sagde ikke noget til nogen, for de var bange.

Mark 16,1-8Da biskop Kresten Drejergaard pludselig kom på visitats i Særslev kirke 1.s.i advent i 2007 var det selvsagt noget af en overraskelse. Efter gudstjenesten gik biskoppen og kone med os over og drak kaffe i præstegården. Da vi gik ind kontoret blev han stående et øjeblik ved vinduet og udbrød -"Sikke da en pragtfuld udsigt du har. Du kan se lige over til kirke og kirkegård". Pludselig med ét gik det op for mig hvor fin en ting det var både at kunne se over til kirken og over til vores flotte kirkegård. Og lige siden den dag har jeg med glæde og åbenhed stået og betragtet udsigten fra vinduet over til kirkens hvide bygning, Guds hus på jord, og over til vores flotte kirkegård.

Som nærmeste nabo til kirkegården ser jeg hvor mange mennesker, der dagligt færdes på kirkegården. Og der kommer skam en del folk på kirkegården- de kommer ofte gående med blomster ned til deres gravsted. Næst efter skolen og børnehaven og brugsen så er det nok et af de steder i Særslev, hvor der jævnligt kommer folk hver dag og hvor der er en del liv, og det må vi sige, det er godt gået af kirkegård.

At der er liv kan man kan naturligvis først og fremmest se på de folk, der kommer, men også på gravene. Der pusles og pyntes på kirkegården, og nogle steder kan man se, at de er flere om det. Der er mange flotte små haver, hvor en hel familie har gravsted - andre døde ligger alene i deres lille have eller under deres lille sten i plænen. Jeg gik forleden dag en tur på Særslev kirkegård forbi næsten samtlige gravsteder og så hvor mange forskellige gravstene der er og hvordan de er pyntet med figurer, med fugle og forskellige nips-ting. Tuja-hækkene omkredser hvert lille gravsted og nu er stedmoderblomsterne sat og mange grave har et eller flere livstræer.

Kirkegårde er egentlig et spændende sted at gå på opdagelse.

Og når jeg hjemme fra mit vindue i kontoret har betragtet folk, der går rundt på kirkegården - dukket der ofte et bestemt spørgsmål op.

Hvad mon tænker de på, dem, der går derovre og passer deres grave? Ja de sender vel en øm og vemodig tanke til den døde og fyldes af gamle minder fra en svunden tid. Men spørgsmålet er: tænker nogle af de kirkegårdsbesøgende mon på, om de skal se den døde igen, tænker de mon på om om der er sat stol frem? Tænker de mon på kødets opstandelse og det evige liv? Eller er kirkegårdsgæsterne bare langsomt ved at lære at leve med den definitive adskillelse, døden har bragt mellem dem og deres kære?

Ja, at dømme efter inskriptionerne på kirkegårdens nyere gravstene, så tænker folk nok mest på det liv, der ikke er mere, og hvad det liv bragte. "Tak for Alt", »elsket og savnet", "altid elsket, aldrig glemt". Det er små udsagn, der peger bagud i tid. Men der er også et par inskriptioner på gravstenene, der om jeg så må sige pege frem ad i tid, der er f.eks. en sten, hvorpå der står : "salig påskemorgenstund." - den rummer en forventning om noget, der skal ske.

Når man går rundt på og ser på gravstene kan man altså både finde en udsagn, der peger tilbage en svunden til og så inskriptioner med en mere, om jeg så må sige, klassisk tro på Jesu opstandelse.

Men under alle omstændigheder så har de fleste af dem, der går kirkegården, en grav, som de ser til og passer. Og de folk, der går på kirkegården, har noget til fælles med de kvinder, som vi hørte om i evangeliet til i dag, nemlig Maria Magdalene og Maria, Jakobs mor, og Salome, - de tre kvinder kom ud for at se til Jesu grav i den tidlige morgenstund påskedag. Kvinderne kom nemlig, som de fleste andre, der går på en kirkegård, også med en erfaring af sorg og skuffelse, af forladthed og ensomhed, som døden bringer. For Jesus var død fra dem langfredag.

Men så skete det uventede! For ved graven blev kvinderne overrumplet af et budskab, som de mindst af alt havde ventet. De havde ventet at finde den døde Jesus. Men de blev mødt af budskabet: "Frygt ikke! Jeg ved, at I søger efter Jesus, den korsfæstede. Han er ikke her; han er opstået, som han har sagt."

Først blev kvinderne bange, men siden vendte deres frygt til glæde. For nu kom der pludselig en mening og håb med det hele. For havde Gud ladet Jesus opstå fra de døde, så var Jesus virkelig den han gav sig ud for at være - nemlig Guds søn. Og var Jesus opstået fra de døde, så blev hele kvindernes perspektiv forvandlet, for så var deres tur på kirkegården ikke længere kun en tur mod død og grav, fordi de blev klar over, at det Rige, som Jesus kom med ikke var af denne verden, og så udvides perspektivet, for så opdager de, at de også har borgerskab i hans rige og dermed bliver deres vandring ikke kun mod død og grav men samtidig en vandring mod paradis og det evige liv.

Dermed bliver sorgen til at bære, for dermed har deres lidelser og Jesu lidelser ikke været forgæves og uden mening.

Vi sidder nu sammen i en kirke og har alle det tilfælles, at vi er på vej til død og grav. Vi kan lade blikket søge ud over kirkegården ud til gravene, som vi passer og tilser. De døde.. De døde er med i det, der berettes i evangeliet. Dem gælder det også: Efter påske kan vi nu sige til ethvert menneske: Genfødt til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde. Vi har håbet til fælles.

At døden, sorgen og udsigtsløsheden vendes til noget glædeligt, lyst og meningsfuldt med Jesu Kristi opstandelse vil jeg lade en gammel græsk ærkebiskop ved navn Chrysostemos udtrykke. Dermed får den gamle ærkebiskop Chrysostemos nu det sidste ord om opstandelsen, som den lyder påskedag i mange græsk-ortodokse kirker verden over

Træd alle ind i jeres Herres glæde;
de første som de sidste, modtager lønnen;
rige og fattige jubler sammen med hinanden.
De, som har fastet, og de, som ikke har fastet,
Glæd jer i dag på samme måde.
Ingen skal græde over sin fattigdom, for riget, som er fælles for alle, bryder frem.
Ingen skal sørge på grund af synden, for tilgivelse stråler frem af graven.
Ingen skal frygte døden, for frelserens død har forløst os.
Den, som steg ned i dødsriget, har lænket helvede.
Kristus er opstanden, og dæmonerne styrter.
Kristus er opstanden, og englene glæder sig.
Kristus er opstanden, og livet er levende.
Kristus er opstanden, og af de døde er ingen mere i graven.
For Kristus opstod fra de døde som den første af dem, som sover dér.
Ham være ære og herredømme i evighedernes evighed.

Amen.

Kirkekalender
Søndag 19. september
16. søndag efter trinitatis
Særslev:
Ejlby:
Melby:10.30
Høstgudstjeneste
Ved Gunvor Sandvad
Se flere datoer

Information
Afstandskravene er ophævet i Folkekirken fra og med lørdag d. 14. august. Det betyder, at der nu ikke længere er nogen begrænsning på, hvor mange der må være inde i kirkerne ad gangen. Kort sagt: Vi må fylde kirkebænkene, synge og holde gudstjeneste og kirkelige handlinger, ligesom vi gjorde før corona-epidemien.

Arrangementer
Høstgudstjeneste
Søndag 19. sept. kl. 10.30 i Melby Kirke
Vi håber, at høsten er kommet godt i hus - og samles til høstgudstjeneste og synger de dejlige høst-....
Læs mere
Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021 14. søndag efter trinitatis v. sognepræst Gunvor Sandv....
Læs mere
Prædiken ved konfirmation - Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke
Prædiken ved konfirmation Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke 13. søndag efter trinitatis....
Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
Referater
Referat af åbent menighedsmøde 1. september 2021. Referatet kan læses som PDF-fil ved at klikke på ....
Læs mere
Konfirmationer i Særslev Kirke
Konfirmationer i Særslev Kirke Nu er det endelig blevet tid til konfirmationer! Hvor vi gl....
Læs mere
Kommende møder:
07. oktober 2021 kl. 19.00
02. november 2021 kl. 19.00
01. december 2021 kl. 19.00

Nyt fra graveren
Kirkegårdene
Kirkegårdene Der er sket store forandringer på vore kirkegårde det seneste par år. Der er blevet....
Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad
Tlf.: 64 84 11 37 (fastnet)
Tlf.: 23 44 71 09 (mobil)
Mail: gsa@km.dk

Tilgængelighedserklæring