Link til kirkekalenderLink til menu

Søndagens prædiken (Arkiv)

Søndag den 19. og 26. april 2009

Konfirmation i Melby og Særslev kirke

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes:

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem: »Fred være med jer!« Da han havde sagt det, viste han dem sine hænder og sin side. Disciplene blev glade, da de så Herren. Jesus sagde igen til dem: »Fred være med jer! Som Faderen har udsendt mig, sender jeg også jer.« Da han havde sagt det, blæste han ånde i dem og sagde: »Modtag Helligånden! Forlader I nogen deres synder, er de dem forladt, nægter I at forlade nogen deres synder, er de ikke forladt.«

Thomas, også kaldet Didymos, en af de tolv, havde ikke været sammen med dem, da Jesus kom. De andre disciple sagde til ham: »Vi har set Herren.« Men Thomas sagde til dem: »Hvis jeg ikke ser naglemærkerne i hans hænder og stikker min finger i naglemærkerne og stikker min hånd i hans side, tror jeg det ikke.«

Otte dage efter var hans disciple atter samlet, og Thomas var sammen med dem. Da kom Jesus, mens dørene var lukkede, og stod midt iblandt dem og sagde: »Fred være med jer!« Derpå sagde han til Thomas: »Ræk din finger frem, her er mine hænder, og ræk din hånd frem og stik den i min side, og vær ikke vantro, men troende.« Thomas svarede: »Min Herre og min Gud!« Jesus sagde til ham: »Du tror, fordi du har set mig. Salige er de, som ikke har set og dog tror.«

Jesus gjorde også mange andre tegn, som hans disciple så; dem er der ikke skrevet om i denne bog. Men dette er skrevet, for at I skal tro, at Jesus er Kristus, Guds søn, og for at I, når I tror, skal have liv i hans navn.

Joh 20,19-31Kære konfirmander.

Så kom vi om på den anden side af påsken og solen skinner stadig. Så kom vi hen til den anden søndag efter påske, hvor konfirmationen ligger fast hvert år ifølge skikken her i Særslev . Så kom vi til vejs ende. Og nu sidder 11 af jer konfirmander samlet her i Særslev kirke i jeres flotte tøj. I sidder og stråler og I er sikkert spændte på hvad der skal ske i dag.

Vi har nu været sammen i 8-9 måneder siden august sidste år, hvor I begyndte på konfirmationsforberedelse for at kvalificere jer til at blive konfirmeret. Og hvis vi nu kigger tilbage på den tid, som vi har haft sammen, så har vi faktisk været vidt omkring.

I konfirmander startede solbrune i august måned sidste år til konfirmationsforløb hvis formål er at øge jeres fortrolighed med gudstjenesten og den kristne børnelærdom. I har lært jer om dåb og nadver, I har sunget salmer og mange andre ting. Ja prøv lige og tænk tilbage på alt det vi har arbejdet med. I har lært at finde rundt i Biblens mange bøger. Vi har læst og diskuteret historier. Vi har bagt brød og snakket om nadverfællesskab, vi har set 2 film "Ernst og lyset" og "Adams æbler". Og for at I kunne få julens fortælling om Jesu fødsel rigtig ind under huden øvede og ophørte vi et krybbespil, og det endte med flot opførsel her i Særslev kirke. I har været på løb med poster i og omkring kirken. Vi har arbejdet med bøn og fadervor og flere af jer har formuleret nogle smukke bønner. Vi har arbejdet med kristne symboler som f.eks. korset, hjertet og fisken som I så igen har malet på glasplader. Vi har spillet en dødbold ude på glæsplænen ved flagstangen med bibelopslag, når man ryger ud af spillet. Og som en overraskelse fik I besøg af kristen motorcykelklub, der kom og fortalte om deres fællesskab i klubben, og I fik en lille tur bagpå og kom i avisen. Dermed har forløbet budt på lidt af hvert, så kom ikke og sig at konfirmations-forberedelse er lutter bibellæsning og evindelig salmesang.

Det ville ikke være helt redeligt, hvis jeg i dag helt sprang over, at vi også oplevede en krise undervejs i forløbet, hvor vi nok blev noget trætte af hinanden i et stykke tid. Men når det er sagt, så skal det også siges, at vi langsomt fandt hinanden igen - alle sammen. Således at vi langsomt igen og i dag med respekt kan se hinanden i øjnene og det er jo positivt, når et forløb ender godt på den måde.

Og så vil jeg sige, at det har været spændende at høre jeres meninger om nogle af de historier vi har hørt og arbejdet med. f.eks. lignelsen om den fortabte søn. Det har f.eks. været spændende at høre jeres mening om forholdet mellem retfærdighed og tilgivelse i den historie.

Og hvad skal der så mere ske i dag? Ja vi skal dels holde gudstjeneste og så skal I konfirmeres om lidt.

Den salme vi skal synge her efter prædiken udtrykker i grunden det meget godt.

Vi kommer til din kirke, Gud
og finder døren åben
Det navn bli’r aldrig slettet ud
vi fik hos dig i dåben.

Konfirmationen bygger på, at alle I konfirmander engang blev døbt. I er alle blevet døbt og mange af jer er døbt udensogns. Dengang svarede jeres forældre "ja" med jer i favnen på jeres vegne ved dåbefonten , nu er det så jer konfirmander, der skal konfirmere, dvs. I skal bekræfte dåben, ved selv, om lidt, at sige JA. Så I skal altså gøre noget i dag. Men samtidig Gud gør også noget i dag.

For det at blive døbt, det er altså at få tilsagn fra Gud, om at være forenet med kærligheden i Jesus Kristus. Og I konfirmander skal altså bekræfte eller konfirmere den barnedåb, som I har fået. Den dåb hvori Jesus Kristus sagde, at han vil være hos jer, hos hver enkelt af jer, og hvor I fik at vide, at I er gode nok som dem I er. I er accepteret som dem I er, hver især. I skal ikke først være gode nok, kloge nok, dygtige nok, for at være rigtige mennesker, som vi ellers oplever så rigeligt i denne verden. Næ, I er blevet godtaget hver især allerede fra spæd af, og der er intet i verden, der kan skille jer fra Guds kærlighed. For Jesus Kristus gav jer et budskab i dåben, der nu igen lyder her til hver enkelt af jer .Et budskab, der siger : "Du skal vide, at jeg aldrig slipper dig. Hvad du så end måtte komme ud for i dit liv, hvor meget du så end kludrer med det, så er og bliver du mit elskede og tilgivne barn for tid og evighed". Det er kernen i dåben og i konfirmationen. Det er løftet - , der lover, at intet skal skille jer fra Guds kærlighed.

Undervejs i konfirmationsforløbet har I nogle gange tvivlet på de forskellige ting, som vi har hørt og snakket om og det er også fint - sådan vil det være. Tro og tvivl vil altid følges ad her i livet. Den mest kendte tvivler i hele verden er disciplen Thomas, som vi hører om i evangeliet til i dag. For disciplen Thomas vil ikke tro før end han får bevis. Han vil se hullerne i Jesu hænder og han vil se såret i siden på Jesus før end han vitterligt tror på, at det er den genopstandne Jesus Kristus, som han står og taler med. Men hvad er det så Jesus svarer til Thomas og de andre disciple. Først siger Jesus: Fred være med jer! Han skaber altså fred i deres sind. Og dernæst siger Jesus til dem: Som Faderen har udsendt mig, sender jeg også jer. Det vil sige: Han viser dem ubegrænset tillid og lover at være hos dem derude. Disciplene bliver sendt ud i verden for i Jesu navn at gøre godt mod andre og mod hinanden og glæde sig med hinanden både i hverdagen og til fest.

Og til sidst siger Jesus til dem: Modtag Helligånden! Det er den udrustning, det værktøj, han giver dem med. Sin ånd.

Sådan sagde Jesus til disciplene dengang og sådan siger han til os og til jer konfirmander, han sender jer ud i verden. Og selv om I kommer i tvivl om det med Gud og Jesus, og selv om I oplever smerte og onde ting i jeres liv, så er I fundet af Jesus Kristus

Han er den faste klippe, I kan stole på, han er baggrunden for jeres liv, og han er den, der går foran for at give jer tro, håb og kærlighed i livet og til livet.

Jeg vil slutte med følgende bøn til jer, konfirmander:

Må Kristus være foran dig og vise dig vejen.
Må Kristus være ved siden af dig og ledsage dig.
Må Kristus være bagved dig og beskærme din ryg.
Må Kristus være nedenunder dig og holde dig oppe, når du falder.
Må Kristus være inden i dig og fylde dig med sin ånd.
Må Kristus være omkring dig og bevare dig fra alt ondt.
Må Kristus være oven over dig og velsigne dig.

Må Gud velsigne jeres liv .-alle 11.- forskellige som de bliver. Og kan I så have en rigtig god og festlig dag! Amen.

Kirkekalender
Søndag 03. oktober
18. søndag efter trinitatis
Særslev:14.00
Ved Nete Ertner Rasmussen
Ejlby:
Melby:
Se flere datoer

Information
Afstandskravene er ophævet i Folkekirken fra og med lørdag d. 14. august. Det betyder, at der nu ikke længere er nogen begrænsning på, hvor mange der må være inde i kirkerne ad gangen. Kort sagt: Vi må fylde kirkebænkene, synge og holde gudstjeneste og kirkelige handlinger, ligesom vi gjorde før corona-epidemien.

Arrangementer
Babysalmesang
- på en ny måde

Den 1. onsdag i hver måned
i Særslev Kirke kl. 10.30
Babysalmesang er sang og rytmer for babyer op til ca. 1 år og deres forældre. Vi synger børnesange o....
Læs mere
Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken i Særslev Kirke 26. september 2021
Prædiken i Særslev Kirke 26. september 2021 17. søndag efter trinitatis v. sognepræst Gunvor San....
Læs mere
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021 16. søndag efter trinitatis v. s....
Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
TILLYKKE til vores konfirmander
TILLYKKE til vores konfirmander Den 29. august og 5. september var der konfirmation i Særslev Kir....
Læs mere
Julehjælp - ansøg om julehjælp eller giv et bidrag!
Julehjælp - ansøg om julehjælp eller giv et bidrag! Menighedsplejen i Særslev-Ejlby-Melby sogne t....
Læs mere
Kommende møder:
07. oktober 2021 kl. 19.00
02. november 2021 kl. 19.00
01. december 2021 kl. 19.00

Nyt fra graveren
Kirkegårdene
Kirkegårdene Der er sket store forandringer på vore kirkegårde det seneste par år. Der er blevet....
Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad
Tlf.: 64 84 11 37 (fastnet)
Tlf.: 23 44 71 09 (mobil)
Mail: gsa@km.dk

Tilgængelighedserklæring