Link til kirkekalenderLink til menu

Søndagens prædiken (Arkiv)

Torsdag den 21. maj 2009

Kristi himmelfartsdag

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Markus:

Til sidst viste Jesus sig for de elleve selv, mens de sad til bords, og han bebrejdede dem deres vantro og hårdhjertethed, fordi de ikke havde troet dem, der havde set ham efter hans opstandelse. Så sagde han til dem: »Gå ud i alverden og prædik evangeliet for hele skabningen. Den, der tror og bliver døbt, skal frelses; men den, der ikke tror, skal dømmes. Og disse tegn skal følge dem, der tror: I mit navn skal de uddrive dæmoner, de skal tale med nye tunger, og de skal tage på slanger med deres hænder, og drikker de dødbringende gift, skal det ikke skade dem; de skal lægge hænderne på syge, så de bliver raske.«

Da Herren Jesus havde talt til dem, blev han taget op til himlen, og han satte sig ved Guds højre hånd. Men de drog ud og prædikede alle vegne, og Herren virkede med og stadfæstede ordet ved de tegn, som fulgte med.

Mark 16,14-20Når man hører en fortælling er slutningen altid vigtig. Sådan er det også når vi ser en film, så er slutningen det lys, som man kan se filmens handling i.- Så både når vi hører en fortælling eller ser en film kan man vurdere fortællingen og filmen ud fra slutningen.

Der findes mange eksempler på romaner og film, hvor handlingen egentlig er god nok undervejs, men hvor forfatteren har valgt en alt for banal afslutning, så fortællingen bare fuser ud. Det kan også være fortællingen ender helt usandsynlig, så læseren får svært ved at tage historien alvorligt.

Og andre gange i biografen tænker man måske, at slutningen på filmen slap instruktøren nu let om ved.

Ofte kan vi godt lide at høre en historie, der ender godt eller se en film med såkaldt happy ending. De fleste af jer kender de gamle Morten Koch film, som f.eks. De røde heste med Poul Reichardt og Tove Maes og Peter Malberg. Mange af Morten Kochs film udspiller sig som et lokalt drama mellem de gode personer og nogle onde skurke, men hans film ender næsten altid med fryd og gammen.

Om der er happy-end i Lars Von Triers nye film, Antichrist, der har premiere i Cannes i disse dage og som alle snakker om for tiden, tør jeg ikke udtale mig om , men det tvivler jeg nok lidt på.

Og nu er det vel for banalt og sige herfra prædike-stolen at evangeliet, som vi lige hørte, også har en glædelig slutning, evangeliet har en happy-end, men det har det altså. Og som I hørte, så ender evangeliet glædeligt, ja himmelsk for "Da Herren Jesus havde talt til dem, blev han taget op til himlen, og han satte sig ved Guds højre hånd" står der i markus evangeliet. Og så kan vi spørge - er der i grunden den samme afslutning på alle de fire evangelier?

Hvis vi nu kigger på de 4 bibelske evangelier, Matthæus, Markus, Lukas og Johannes , så er de alle nogenlunde enige om hvordan Jesu liv og forløb i hovedtræk skal fortælles, men de er lidt forskellige, når de hver især skal finde en passende afslutning på deres respektive evangelium. Ved at slå efter i Biblen vil I kunne se at Markus, som hørte i dag, og Lukas begge slutter deres evangelium med himmelfarten, at Jesus forenes med sin far i himlen. Medens derimod Matthæus og johannes har to andre slutninger i deres sidste kapitel. Matthæus slutter sine 28 kapitler lange beretning med missionsbefalingen, den med befalingen om at gå ud i alverden og gør alle folkeslag til mine disciple og idet I døber dem i faderens, sønnen og Helligåndens navn, som vi hørte for lidt siden ved dåben. Og hvis vi lige skal runde det af, så slutter Johannes Evangeliet med en samtale mellem den genopstandne Jesus og Simon Peter.

Men jeg vil godt fremhæve en helt anden bog.

I konfirmandundervisningen har vi siddet og læst en tegneserie, der også har en flot slutning. Tegneserien hedder Menneskesønnen og den er skrevet af forfatteren Peter Madsen. ( jeg har taget et eksemplar med i dag, den ser sådan ud.) og det er noget af det mere populære undervisningsmateriale vi har, for i den får vi en sammenskrivning af Jesu liv og ord, hele dramaet, skrevet som en spændende tegneserie. Og kigger vi på slutningen i menneskesønnen, så har den også sin egen tolkning af slutningen på evangeliet om Jesus . I menneskesønnen slutter historien om Jesus, om jeg så må sige, i høj himmel , i ren himmel. Her i menneskesønnen lader forfatteren slutningen begynde med beskrivelsen af Peters store fiskefangst. Og den slutning vil jeg godt beskrive for jer. Man ser simpelthen et billede fuldstændigt spækket med blå fisk. Efter det billede kommer der tre brunlige billeder med Jesus og disciplene . Det ser ud som om de brunlige nuancer bruges til at beskrive dét, som hører jorden til. Først et lille stemningsbillede af båden på stranden og discipelskaren og Jesus omkring et bål. Så et nærbillede af Jesu ansigt, beskåret, så man kun ser øjne og næse, og så et billede af alle disciplenes ansigter. Ordene som følger de tre brunlige billeder lyder: Fred være med jer - som Faderen udsendte mig - udsender jeg nu jer. Og det I har fået som gave, skal I nu give videre til andre.

Så siger Jesus: Jeg har fortalt jer, at jeg forlader jer for at gå til min Far. Men I skal ikke være bange. For min Far vil sende jer en anden vejleder. Også kommer den himmelske slutning, som jeg talte om. På det næste billede slås himmeltonen an. Man ser en glasblå himmel. Men der er hul i den. Hvidt lys, stærkere end sol bryder strålende igennem det blå. Og ordene til billedet lyder: Hans hellige Ånd, Sandhedens Ånd, som skal være med jer, som skal være i jer - den Ånd bærer også min kærlighed til jer. På den næste tegning ser man Jesu ansigt. Han siger: Drag nu ud i verden. Drag ud og giv det hele videre.

Så kommer der et stort billede. Dette billede er bogens sidste med brunlige farver. Det er sidste gang man ser manden Jesus. Han står i midten af billedet, rundt omkring ham sidder disciplene. Jesus ser man kun fra ryggen. Helt rank står han med armene ud til siden og med åbne hænder (næsten som et kors). Og så kommer den smukke himmelske slutning, for den næste og sidste side ser man så en dybblå himmel med de hvide skyer i midten, der danner et spejlbillede af Jesus-skikkelsen, en velsignende himmelfigur. Ordene til dette velsignelses- og himmelfartsbillede: Og se - jeg er med jer alle dage indtil verdens ende. Så først ser man en sky der ligner Jesus og skyen forvandles så på næste side til et kors Teksten lyder: Han gjorde det. Han bar sit kors - og steg op fra det. Han viste os vejen - NU - skal vi gå den!

Hvordan Jesu himmelfart skal tolkes er svært at blive klog på. Men med sin Jesu himmelfart stadfæstes Jesus Kristus som Guds søn. De tidlige kristne sang følgende hymne i en hyldest til Jesus Kristus. Samtidig er det er et af de første salmer, som vi har kendskab til:

I skal have det sind over for hinanden, som var i Kristus Jesus / han, som havde Guds skikkelse / regnede det ikke for et rov at være lige med Gud / men gav afkald på det / tog en tjeners skikkelse på / og blev mennesker lig; / og da han var trådt frem som et menneske / ydmygede han sig / og blev lydig indtil døden / ja, døden på et kors. / Derfor har Gud højt ophøjet ham / og skænket ham navnet over alle navne / for at i Jesu navn hvert knæ skal bøje sig, / i him-len og på jorden og under jorden, / og hver tunge bekende: / Jesus Kristus er Herre, til Gud Faders ære."

Jesus viste os vejen. Vejen Jesus har gået, er en menneskevej, vel at bemærke ikke i luksusudgave. Derfor smalner vejen til og bliver til sidst til Via Dolorosa, smerternes vej. Derpå ender vejen på Golgatas høj, på et kors. Og Menneskers vej slutter som bekendt i døden. men Kristus-vejen går gennem døden. Og det er, om jeg så må sige, denne beretnings happy end, at Gud ophøjede ham den døde på korset og så han vendte tilbage som den levende opstandne Herre Jesus Kristus.

Amen.

Kirkekalender
Søndag 03. oktober
18. søndag efter trinitatis
Særslev:14.00
Ved Nete Ertner Rasmussen
Ejlby:
Melby:
Se flere datoer

Information
Afstandskravene er ophævet i Folkekirken fra og med lørdag d. 14. august. Det betyder, at der nu ikke længere er nogen begrænsning på, hvor mange der må være inde i kirkerne ad gangen. Kort sagt: Vi må fylde kirkebænkene, synge og holde gudstjeneste og kirkelige handlinger, ligesom vi gjorde før corona-epidemien.

Arrangementer
Babysalmesang
- på en ny måde

Den 1. onsdag i hver måned
i Særslev Kirke kl. 10.30
Babysalmesang er sang og rytmer for babyer op til ca. 1 år og deres forældre. Vi synger børnesange o....
Læs mere
Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken i Særslev Kirke 26. september 2021
Prædiken i Særslev Kirke 26. september 2021 17. søndag efter trinitatis v. sognepræst Gunvor San....
Læs mere
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021 16. søndag efter trinitatis v. s....
Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
TILLYKKE til vores konfirmander
TILLYKKE til vores konfirmander Den 29. august og 5. september var der konfirmation i Særslev Kir....
Læs mere
Julehjælp - ansøg om julehjælp eller giv et bidrag!
Julehjælp - ansøg om julehjælp eller giv et bidrag! Menighedsplejen i Særslev-Ejlby-Melby sogne t....
Læs mere
Kommende møder:
07. oktober 2021 kl. 19.00
02. november 2021 kl. 19.00
01. december 2021 kl. 19.00

Nyt fra graveren
Kirkegårdene
Kirkegårdene Der er sket store forandringer på vore kirkegårde det seneste par år. Der er blevet....
Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad
Tlf.: 64 84 11 37 (fastnet)
Tlf.: 23 44 71 09 (mobil)
Mail: gsa@km.dk

Tilgængelighedserklæring