Link til kirkekalenderLink til menu

Søndagens prædiken (Arkiv)

Søndag den 31. maj 2009

Pinsedag

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes:

Judas, ikke Iskariot, sagde til Jesus: »Herre, hvordan kan det være, at du vil give dig til kende for os, men ikke for verden?« Jesus svarede ham: »Den, der elsker mig, vil holde fast ved mit ord, og min fader vil elske ham, og vi skal komme til ham og tage bolig hos ham. Den, der ikke elsker mig, holder ikke fast ved mine ord. Og det ord, I hører, er ikke mit, men Faderens, som har sendt mig.

Sådan har jeg talt til jer, mens jeg endnu var hos jer. Men Talsmanden, Helligånden, som Faderen vil sende i mit navn, han skal lære jer alt og minde jer om alt, hvad jeg har sagt til jer. Fred efterlader jeg jer, min fred giver jeg jer; jeg giver jer ikke, som verden giver. Jeres hjerte må ikke forfærdes og ikke være modløst! I har hørt, at jeg har sagt til jer: Jeg går bort, og jeg kommer til jer. Hvis I elskede mig, ville I glæde jer over, at jeg går til Faderen, for Faderen er større end jeg. Nu har jeg sagt det til jer, før det sker, for at I skal tro, når det sker. Jeg skal ikke tale meget med jer mere, for verdens fyrste kommer; og mig kan han intet gøre, men det sker, for at verden skal forstå, at jeg elsker Faderen og gør sådan, som Faderen har påbudt mig. Rejs jer, lad os gå herfra!«

Joh 14,22-31Så kom vi til pinsedag 2009. Og pinsen har på mange måder med skabelse med at gøre.

Den store skabelse. Prøv og forestil jer den store skabelse, da det hele blev sat i gang. Et sted, som ingen kender, og som måske slet ikke findes, og måske heller ikke fandtes den gang, en tid, som først blev til under skabelsen, for milliarder og milliarder af år siden. Ingen ved, hvad der skete eller hvordan skabelsen opstod, kun det, at en mikrodel af et sekund efter skabelsen gik tiden i gang, og den store bevægelse, spredningen begyndte. Stoffet slynges ud intetheden, og hvirvler af sted med en ubegribelig kraft, fortætter sig hér og dér, samler sig, rives op og skilles, forandrer sig, bliver til noget, der igen bliver til noget andet. Stoffet bliver til. Bliver til stjernetåger og galakser og kloder. Bliver til liv. Bevæget og bevægende liv.

Forestil jer så et andet sted. Et sted på denne klode opstår der i liv i et lille væsen. Fra mørket og ud i lyset, vakt til live af vældige kræfter, bliver et mennesket til. Adam bliver til. Gud herren bøjer sig over det lille væsen og blæser livsånde i dets næse og mund. Og livet begynder i det lille væsen, lungerne folder sig ud, blodet vender sin bane, bryder nye veje og strømmer rundt i hele den lille krop. Kroppen bliver til et levende væsen, der ånder. Et levende væsen er blevet til.

Forestil jer så et tredje sted. Et sted i en by for et par tusinde år siden, kryber nogle mennesker sammen for låste døre, knugede og forstemte sidder de sammenbøjede af frygt, usikkerhed og håbløshed - de sidder stivnede i afmagt. Men Gud bøjer sig over deres lukkede hus og lader sin Helligånd fylde huset. Og midt i tomheden og afmagten opblomstrer Guds Ånd mellem disse sammenkrøbne mennesker. De løfter ansigtet oplivet, trækker vejret, kigger overrasket op og ser på hinanden som nye menneske, der pludselig har fået farve i kinderne. Og så begynder bevægelsen ud mod det nye liv. Ved Helligåndens kraft rejser de sig og styrter de ud af dørene, de springer ud, de bryder ud i den brogede og uberegnelige verden, de bryder igennem til andre mennesker og kan med ét tale med alle mennesker.

Som en fugleunge, der ved ukendte kræfter bryder sin æggeskal eller som en sommerfugl, der bryder ud af sin puppe, sådan bryder den nyfødte kirke ud på gaderne i Jerusalem, kirken, der netop blev født den dag. Ja glødende af livsånden, glødende af Jesus Kristi Ånd, sendes de første kristne ud i verden, og de fortættes hér og dér i små menigheder, i huse af sten og træ, de spredes og samles, bliver til et og forandrer sig igen i årenes løb.

Men denne dag, pinsedag, samler skaberånden, Helligånden, alle kristne til eén søskendeflok i et åndeligt fællesskab. Og vi fejrer i dag, at kirken er blevet til.

Det er Pinse i dag, hvor vi har nu hørt om verdens skabelse, så menneskets skabelse og så kirkens skabelse. Vi hører hvordan Gud, Skaberånden, ad stadig nye og ukendte veje skaber nyt liv. Pinsen er vores fest for, at Gud ånder på verden, så universet, mennesker og kryb og kravl fødes og bevæger sig, Så kildevæld, bøgetræer, planter, blomster og mennesker springer ud. Vi kan derfor sige, at pinsen er festen for livets eksplosion, den store bevægelse udad, ud fra mørket, til livet, båret ud af Gud, løftet af Helligånden.

Det er også i pinsen, hvor vi nu mindes de efterladte og knugede disciple, der efter Jesu død først var forsamlede i skuffelse og hvor Helligånden så kom over dem hvorefter de tog ud og begyndte at tale til andre om Jesus Kristus, og de begyndte at døbe - altsammen båret af sted af en tro skænket af Helligånden. Kirken var blevet til.

Her i Pinsen fejrer vi både Helligåndens komme samtidig at vi fejrer verdens skabelse. For vi fejrer også, at Gud i sin skabelse ikke har slynget os fra sig ud i et tomt univers, som en kold og forladt klode i et mørkt univers. For Gud er fulgt med os og har skænket os sin Ånd ind i vores verden, sin levende hellige ånde, så vi i ethvert åndedrag, står vi i levende forbindelse med den levende Gud, hvor i verden vi end bevæger os hen.

Gud er derfor ikke en fjern skaber, der har trukket sig tilbage bag galakserne - men Han er den nærværende skaberånd, der er fulgt med ind i vor verden, og som bøjede sig en gang over vores lille grønne jord og fyldte en lille jødisk dreng så helt og fuldt med sin levende Ånd, at den dreng blev Guds Ord ind i verden på et menneskesprog i ord og gerninger, som alle kan forstå.

Uden denne dreng, uden denne mand Jesus fra Nazareth nede i Palæstina, kunne vi ikke kende Gud. Vi ville nok kunne se og mærke livskraften i verden, men uden ham, ville vi være tilfældige individer, uden mål og retning. Men nu har Gud netop talt til os gennem et menneske, gennem Jesus Kristi liv og ord, gennem hans død og hans opstandelse og himmelfart . Og siden er Jesus liv blevet lagt ind i verdens åndedrag, lagt ind i vores kalender, i en tilbagevendende cyklus fra jul over påske til pinse - år efter år.

Pinsedag er fejringen af Helligåndens komme. Det er dagen hvor disciplene pludselig så ildtungerne gløde over hinandens hoveder og hvor de med ét forstod, hvad Jesus havde fortalt dem, ham, der blev taget fra dem, ham, der blev korsfæstet, døde og blev begravet, han var nu vendt tilbage til dem som Helligånd og de blev så vakte og fyldte, at de bare måtte bare ud, bryde ud , ud på gaden, ud i glæde, ud og tale med alle.

Det er Pinse, hvor Gud med sin Helligånd gav sig til kende i verden og Helligånden kalder os sammen og kræver nu et svar fra os.

Nu er det os, der skal give svar tilbage til Gud. Nu er det os, der skal lade os drage ind i Helligåndens vældige åndedræt her i verden. Vi skal ånde ind og lade os fylde af livet, af Guds kraft, af Guds kærlighed og af Guds nåde og så lade os sende ud, ud, af sted ud i livets kredsløb uden at frygte forløbet.

Og hvad Pinsen vil lære os er at leve af den åndelige føde, som Jesu ord er, gøre Jesu Ord til den daglige åndelige føde. For pinsedagens store fest er, at Gud først med Jesus Kristus og senere med Helligånden har samlet menneskene til et nyt sprog med hinanden, nemlig kærlighedens og opofrelsens sprog. Og lad os gå ud og leve det og lad os gå ud og give det videre, videregive Guds ord og kærlighed i tjeneste for hinanden.

Amen.

Kirkekalender
Søndag 03. oktober
18. søndag efter trinitatis
Særslev:14.00
Ved Nete Ertner Rasmussen
Ejlby:
Melby:
Se flere datoer

Information
Afstandskravene er ophævet i Folkekirken fra og med lørdag d. 14. august. Det betyder, at der nu ikke længere er nogen begrænsning på, hvor mange der må være inde i kirkerne ad gangen. Kort sagt: Vi må fylde kirkebænkene, synge og holde gudstjeneste og kirkelige handlinger, ligesom vi gjorde før corona-epidemien.

Arrangementer
Babysalmesang
- på en ny måde

Den 1. onsdag i hver måned
i Særslev Kirke kl. 10.30
Babysalmesang er sang og rytmer for babyer op til ca. 1 år og deres forældre. Vi synger børnesange o....
Læs mere
Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken i Særslev Kirke 26. september 2021
Prædiken i Særslev Kirke 26. september 2021 17. søndag efter trinitatis v. sognepræst Gunvor San....
Læs mere
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021 16. søndag efter trinitatis v. s....
Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
TILLYKKE til vores konfirmander
TILLYKKE til vores konfirmander Den 29. august og 5. september var der konfirmation i Særslev Kir....
Læs mere
Julehjælp - ansøg om julehjælp eller giv et bidrag!
Julehjælp - ansøg om julehjælp eller giv et bidrag! Menighedsplejen i Særslev-Ejlby-Melby sogne t....
Læs mere
Kommende møder:
07. oktober 2021 kl. 19.00
02. november 2021 kl. 19.00
01. december 2021 kl. 19.00

Nyt fra graveren
Kirkegårdene
Kirkegårdene Der er sket store forandringer på vore kirkegårde det seneste par år. Der er blevet....
Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad
Tlf.: 64 84 11 37 (fastnet)
Tlf.: 23 44 71 09 (mobil)
Mail: gsa@km.dk

Tilgængelighedserklæring