Link til kirkekalenderLink til menu

Søndagens prædiken (Arkiv)

Søndag den 28. juni 2009

3. søndag efter Trinitatis

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas:

Alle toldere og syndere holdt sig nær til Jesus for at høre ham, og farisæerne og de skriftkloge gav ondt af sig og sagde: »Den mand tager imod syndere og spiser sammen med dem.« Men han fortalte dem denne lignelse: »Hvis en af jer har hundrede får og mister et af dem, lader han så ikke de nioghalvfems blive i ødemarken og går ud efter det, han har mistet, indtil han finder det? Og når han har fundet det, lægger han det glad på sine skuldre, og når han kommer hjem, kalder han sine venner og naboer sammen og siger til dem: Glæd jer med mig, for jeg har fundet det får, jeg havde mistet. Jeg siger jer: Sådan bliver der større glæde i himlen over én synder, der omvender sig, end over nioghalvfems retfærdige, som ikke har brug for omvendelse.

Eller hvis en kvinde har ti drakmer og taber én af dem, tænder hun så ikke et lys og fejer i huset og leder ivrigt, lige til hun finder den? Og når hun har fundet den, kalder hun sine veninder og nabokoner sammen og siger: Glæd jer med mig, for jeg har fundet den drakme, jeg havde tabt. Sådan, siger jeg jer, bliver der glæde hos Guds engle over én synder, som omvender sig.«

Luk 15,1-10Med de seneste dages pragtfulde sommervejr med sol og høje varmetemperaturer, som vi nu har haft i en længere periode, så kommer jeg til at tænke på nogle af dejlige sange fra højskolesangbogen, som nu rinder os i hu, som sange, der skal synges netop nu. Der er nogle mennesker, der har den åndelige glæde, at deres tidsopfattelse ikke bare følger det almindelige kalenderår, men hvis livsrytme også følger årstidens sange fra højskolesangbogen og salmebogen. Til sangeftermiddag på Fredensbo, Plejehjemmet i Særslev, sang i torsdag vi af vores lungers fulde og fornøjelige kraft forskellige sommersange bl.a. se, det summer af sol over engen. Bagefter tog vi Den danske sang er en ung blond pige og selvfølgelig Danmark nu blunder den lyse nat. Der blev sunget højt i stuen på Fredensbo - osse næsten så luften dirrede og kaffekopper og ruderne klirrede.

Dejlige sange, der rigtig synger sommeren ind. Johannes V. Jensen har et vidunderligt udtryk for sommeren, som han har digtet i sin midsommersang: "Skærsommer breder sin blomsterhynde med alle urter og årets ynde! og glædedrukkent der fejres sommer.

Sådan synger vi nu og inden længe går vi over til at synge: Marken er mejet, og høet er høstet!" og Det lysner over agres felt og senere igen kommer så Nu falmer skoven osv.osv.

Så vi er altså nået til sommersangene i højskolesangbogen. Og hvad er vi så kommet til i kirkeåret? Vi er i 1. tekstrække og i dag er vi kommet til 3.s.e.trinitatis. Og i dag hører vi Jesus tage til genmæle over for de forargede farisæere ved at fortælle dem lignelsen om hyrden, der forlader de 99 får for at gå ud og lede efter det ene får, der er løbet væk, og Jesus slutter med at sige, at således skal der være glæde i himlen over én synder, der omvender sig, mere end over 99 retfærdige, der ikke har behov for omvendelse. Jesus fortsætter med lignelsen om den tabte drakme, der skal sige det samme: Således bliver der glæde hos Guds engle over én synder, der omvender sig.

Og hvordan skal disse lignelser overføres på menneskelivet?

Jo man kan sammenligne det med den gamle sandhed, at mennesket ikke værdsætter livet eller friheden, før end man prøvet for at miste det. Tænk på en kriminel, der sidder bag tremmer i et fængsel, han ved nok hvad frihed er, for han selv har prøvet at miste den og savner den.

Og tænk på livet overordnet. Jo ældre man bliver desto lettere bliver det at hænge sig det i det, som man ikke har mere, eller det, som man ikke længere kan, man kommer let til at hænge sig i det, som man har tabt og ikke kan få igen. Jeg kender mange mennesker, der bruger alt for meget tid og energi på at fokusere på det, som ikke er lykkedes i deres liv. De tænker for meget på det, de kunne have gjort dengang, men som de altså ikke fik gjort.

Og det er måske heller ikke mere sært end, at de fleste mennesker måske bruger en del af deres liv på at lede efter det liv, de gerne ville have haft, men som de aldrig fik levet, og som de aldrig fik mulighed for at leve. Så tænker de meget på spildte chancer, de uudnyttede muligheder, det tabte liv - det fylder sommetider mere i hovedet, end det liv, der er muligt og kan lykkes.

Og på den måde kan man helt fortabe i sin fortids tabthed uden at komme ud af stedet, og hvor man så forpasser muligheden for at virkeliggøre de muligheder, de chancer, det liv, som rent faktisk lægger for næsen af os i nuet.

Altså må vi, med troen på fremtiden for øje, i stedet holde os til, at værdsætte det liv vi har, passe på det, gøre det bedre, hvis vi synes. Det er almindelig menneskelig fornuft.

Og så kan du spørge om der er fornuft i denne lignelse du lige hørte? Og dertil må vi svare, at hyrden bar sig højst ufornuftig ad - var det ikke mere rationelt nu at passe ekstra godt på de 99 får, han havde tilbage, så det samme ikke skete med dem som med det ene bortløbne får. Jo og derfor siger fornuften til os: Lad dog det ene får løbe og bliv ved de 99 får, så der ikke sker større ulykker eller tab.

Og så allerede er vi fremme det egentlige og væsentlige i denne lignelse - med hensyn til hvad den vil sige os: nemlig at Evangeliet ikke følger fornuftens domme. Evangeliet fortæller os, at det tabte hører med i vort liv, det tabte er også en del af vores historie. Tabtheden skal ikke dyrkes, men erkendes som en del af livet. Det, der gør ondt, det, der går i stykker, det, der mislykkedes hører med til livet, det skal ikke fortrænges. Vi skal turde at tale om det, der ikke lykkedes i livet.

Når denne lignelse er et billede på Guds rige, så vil lignelsen naturligvis sige os, at Gud leder efter det fortabte. Ja Gud samler på det fortabte, og det betyder, at vi kan have fortabte med i vores liv. Sådan opførte Jesus sig, når han gik rundt i gaderne og holdt selskab og festede med toldere og syndere - samfundets udskud, og dermed samlede Jesus alle de fortabte op, de var gode nok i hans øjne , og det var alt sammen meget forargeligt for de retfærdige farisæere og skriftkloge.

Og i dag vil være andre ting, der forarger. Det vil stadig være forargeligt at vedkende sig det fortabte og det mislykkede i vores eget liv . Det er så forargeligt, at vi skjuler det mislykkede, og fortrænger det. Men det fortabte kan aldrig helt fjernes, aldrig gøres ugjort. Det fortabte må med ind i vores liv.

Og deri ligger også det, at vi ikke selv kan erklære noget eller nogen for fortabt, i den forstand at vi regner nogen for ligegyldige. Vi har ikke ret til at vurdere kvaliteten af vores eget eller andre menneskers liv - som mere eller mindre værdigt. For det tabte, det fortabte, det mislykkede, det fejlslagne i menneskers liv, er omsluttet af Guds kærlighed. Det så vi i ham, de kaldte tolderes og synderes ven, Jesus Kristus, der aldrig blev træt af at stille ved siden af de fortabte mennesker med sin hjælpende hånd og et trøstens ord.

Amen.

Kirkekalender
Søndag 03. oktober
18. søndag efter trinitatis
Særslev:14.00
Ved Nete Ertner Rasmussen
Ejlby:
Melby:
Se flere datoer

Information
Afstandskravene er ophævet i Folkekirken fra og med lørdag d. 14. august. Det betyder, at der nu ikke længere er nogen begrænsning på, hvor mange der må være inde i kirkerne ad gangen. Kort sagt: Vi må fylde kirkebænkene, synge og holde gudstjeneste og kirkelige handlinger, ligesom vi gjorde før corona-epidemien.

Arrangementer
Babysalmesang
- på en ny måde

Den 1. onsdag i hver måned
i Særslev Kirke kl. 10.30
Babysalmesang er sang og rytmer for babyer op til ca. 1 år og deres forældre. Vi synger børnesange o....
Læs mere
Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken i Særslev Kirke 26. september 2021
Prædiken i Særslev Kirke 26. september 2021 17. søndag efter trinitatis v. sognepræst Gunvor San....
Læs mere
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021 16. søndag efter trinitatis v. s....
Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
TILLYKKE til vores konfirmander
TILLYKKE til vores konfirmander Den 29. august og 5. september var der konfirmation i Særslev Kir....
Læs mere
Julehjælp - ansøg om julehjælp eller giv et bidrag!
Julehjælp - ansøg om julehjælp eller giv et bidrag! Menighedsplejen i Særslev-Ejlby-Melby sogne t....
Læs mere
Kommende møder:
07. oktober 2021 kl. 19.00
02. november 2021 kl. 19.00
01. december 2021 kl. 19.00

Nyt fra graveren
Kirkegårdene
Kirkegårdene Der er sket store forandringer på vore kirkegårde det seneste par år. Der er blevet....
Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad
Tlf.: 64 84 11 37 (fastnet)
Tlf.: 23 44 71 09 (mobil)
Mail: gsa@km.dk

Tilgængelighedserklæring