Link til kirkekalenderLink til menu

Søndagens prædiken (Arkiv)

Søndag den 5. juli 2009

4. søndag efter Trinitatis

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas:

Jesus sagde: »Vær barmhjertige, som jeres fader er barmhjertig.

Døm ikke, så skal I ikke selv dømmes; fordøm ikke, så skal I ikke fordømmes. Tilgiv, så skal I få tilgivelse. Giv, så skal der gives jer. Et godt, presset, rystet, topfyldt mål skal man give jer i favnen. For det mål, I måler med, skal I selv få tilmålt med.«

Han fortalte dem også en lignelse: »Kan en blind lede en blind? Vil de ikke begge falde i grøften? En discipel står ikke over sin mester; men enhver, der er udlært, skal være som sin mester.

Hvorfor ser du splinten i din broders øje, men lægger ikke mærke til bjælken i dit eget øje? Hvordan kan du sige til din broder: Broder, lad mig tage den splint ud, som er i dit øje! når du ikke ser bjælken i dit eget øje? Hykler, tag først bjælken ud af dit eget øje; så kan du se klart nok til at tage den splint ud, som er i din broders øje.«

Luk 6,36-42Når man hører disse ord kan overveje et øjeblik - om disse ord enten taler om mennesker eller om de taler om Gud. Det første man tænker på ved disse ord er nok, at ordene handler om mennesker, for ordene er vel ment som vejledning i , hvordan mennesker rettelig skal leve imellem hinanden. Men nu vil jeg fortælle en lille historie, som jeg har fra præsten Johannes Møllehave, en historie, der viser at Jesu ord, som I lige har hørt, dybest set både handler om Gud og om mennesker.

Det er en historie, der hedder Møllersvenden der snød med vægten.

I en lille landsby boede der engang en rigtig sur og ond møller.

Der boede også en gammel galhovedet kone og så havde de en præst, som ingen rigtig kunne lide.

Så skete der det at de alle tre døde på den samme dag.

Det gjorde landsbyens gode møllersvend også; han havde eller haft det hårdt og havde fået mange hug af den sure møller, men nu var han faldet ned fra møllen og var også død.

Alle fire kom op og stod foran Sankt Peter, og nu kom det kedelige tidspunkt, da de skulle vejes.

Sankt Peter skulle se om de, på grund af deres opførelse i livet, var for lette til at komme ind i himlen.

Da han så møllersvenden, sagde han: "du er jo fagmand, du kan veje de andre".

Det kunne møllersvenden ikke sige nej til.

Den første skulle være præsten.

Han stillede sig op på vægten, men møllersvenden opdagede straks, at han selvfølgelig slet ikke vejede nok. Nu skete der bare det, at Sankt Peter så hen på den gamle kone et øjeblik og så snød møllersvenden med vægten.

"hvad vejer han så?", spurgte Sankt Peter. "han vejer det, han skal", løj møllersvenden. "det var godt for ham", sagde Sankt Peter og lukkede præsten ind i himlen.

I mellemtiden var den gamle galhovedede kone kommet op på vægten.

Der manglede temmelig meget!

"nå, hvad vejer hun så?" sagde Sankt Peter med ryggen til, mens han fumlede med den store nøgle.

"hun vejer, hvad hun skal" løj møllersvenden igen. "glimrende; så send hende herover", sagde Sankt Peter, fik nøglen frem og lukkede hende ind.

Så var det den sure møllers tur.

Møllersvenden tænkte lidt på alle de gange han havde fået bank af ham, men han stillede sig sådan, at Sankt Peter ikke kunne se, at han også snød med lodderne og vægten for hans vedkommende.

"hvad vejer mølleren?"

"hvad han skal", skyndte møllersvenden sig at lyve, og så fik Sankt Peter travlt med at få nøglen frem igen.

Nu var der jo kun møllersvenden selv tilbage, og han var godt bange, for han havde jo snydt selveste Sankt Peter for at hjælpe de andre.

"jamen, så må jeg jo selv veje dig", sagde Sankt Peter.

Og derved blev møllersvenden så hvid som det mel, han plejede at slæbe rundt på i sine sække.

Han vidste at hans vægt ikke slog til.

Så skete der noget mærkeligt:

Godt nok slog hans vægt slet ikke til, men nu var det Sankt Peter, der snød med vægten, så møllersvenden vejede det han skulle veje.

"hvad i alverden" sagde møllersvenden, "snyder du også med vægten?"

"ja", svarede Sankt Peter, " for Mesteren, Jesus, sagde dengang til os på bjerget: "med det mål, I måler med, med det skal I selv få tilmålt".

Det er jo en pragtfuld historie og samtidig et godt billede på Gudsrige. Både den onde og sure møller, den upopulære præst, og den galhovede kvinde blev, mod forventning og ganske ufortjent, taget til nåde og lukket ind i den himmelske salighed. Et godt billede på Guds rige, som er Guds, og som får det sidste ord med os mennesker. I historien må det være Jesus Kristus, der optræder i skikkelsen som møllersvenden, der er den eneste gode af dem, men som også er ham, der snyder på vægten, så de alle 3 kommer får lov at komme ind. Møllersvenden tilgiver jo den onde møller, der ellers har givet ham mange bank i livet, og redder derved den onde møllers sjæl.

Den historie er anderledes end det, som vi kender fra vores egen verden. I vores verden er ikke altid barmhjertigheden og tilgivelsen, som hos møllersvenden, der styrer, men i stedet styrer retfærdighedstænkningen, der siger øje for øje, tand for tand.

Man kan bare tænke på børnehaven: Han slog mig, så må jeg også slå ham igen. Den logik begynder allerede i børnehaven.

Vi kan også tænke på konflikten i Mellemøsten, hvor den endeløse vold mellem jøder og palæstinensere, kører efter gengældens logik, der siger; når de har slået og fornærmet os, så svarer vi automatisk igen - og sådan kører det hele tiden - år efter år.

Vi kender den romerske gudinde for retfærdighed, Justitia, der står med bind for øjnene og en gammeldags vægt i hånden. Når der er lige meget i de to vægtskåle, så er der balance. F.eks. skal der helst være en balance mellem størrelsen af den ugerning man har gjort og størrelsen på den straf man så får. Og den balance opfatter vi almindeligvis som retfærdighed.

Vi mener faktisk, det er rimeligt, det, som Jesus siger i dag, at det mål, vi måler med, skal vi selv få tilmålt med. Sådan har vi indrettet retssamfundet.

At en forbryder får sin straf og mister sin frihed.

Og sådan må det være i samfundsperspektiv. At loven er sat og skal håndhæves. Men i det almindelige liv med hinanden, er det ikke kun den rigide retfærdighed, der skal herske, der skal ikke kun herske et noget-for-noget-princip imellem mennesker, der skal være også være plads til, at noget bliver givet gratis.

Og når Jesus siger, at vi skal tilgive, så er det jo netop et brud på den rigide retfærdighed.

Lad være med at slå igen, siger Jesus.

Lad være med at følge øje-for-øje princippet. Tilgiv i stedet for siger Jesus. Vær barmhjertige, som jeres fader er barmhjertig.

Barmhjertigheden kommer fra Gud.

Den kommer fra vores himmelske far, og Jesus lever den ud for ham og for os. Og så giver han den til os som en mulighed.

Jesus kalder os for sine disciple.

En discipel står ikke over sin mester; men enhver, der er udlært, skal være som sin mester, siger Jesus.

Så han kalder os til at prøve. Vi må træde ud af det rigide retfærdigheds univers og træde over i barmhjertighedens. Lige som møllersvenden fra historien, der ved vægten hjalp de 3 andre til at komme igennem hos Sankt Peter. Men vi kan kun gøre det, når vi går i Jesu fodspor. Jeg er vejen, sandheden og livet siger Jesus. Vi må følge mesteren.

Helt udlærte hos mesteren bliver vi aldrig.

Men vi er indkaldt. For vi er kaldet til at følge ham.

Således er barmhjertigheden er kommet til jorden som Guds gave i Jesus Kristus, som vi skal følge.

Amen.

Kirkekalender
Søndag 19. september
16. søndag efter trinitatis
Særslev:
Ejlby:
Melby:10.30
Høstgudstjeneste
Ved Gunvor Sandvad
Se flere datoer

Information
Afstandskravene er ophævet i Folkekirken fra og med lørdag d. 14. august. Det betyder, at der nu ikke længere er nogen begrænsning på, hvor mange der må være inde i kirkerne ad gangen. Kort sagt: Vi må fylde kirkebænkene, synge og holde gudstjeneste og kirkelige handlinger, ligesom vi gjorde før corona-epidemien.

Arrangementer
Høstgudstjeneste
Søndag 19. sept. kl. 10.30 i Melby Kirke
Vi håber, at høsten er kommet godt i hus - og samles til høstgudstjeneste og synger de dejlige høst-....
Læs mere
Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021 14. søndag efter trinitatis v. sognepræst Gunvor Sandv....
Læs mere
Prædiken ved konfirmation - Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke
Prædiken ved konfirmation Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke 13. søndag efter trinitatis....
Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
Referater
Referat af åbent menighedsmøde 1. september 2021. Referatet kan læses som PDF-fil ved at klikke på ....
Læs mere
Konfirmationer i Særslev Kirke
Konfirmationer i Særslev Kirke Nu er det endelig blevet tid til konfirmationer! Hvor vi gl....
Læs mere
Kommende møder:
07. oktober 2021 kl. 19.00
02. november 2021 kl. 19.00
01. december 2021 kl. 19.00

Nyt fra graveren
Kirkegårdene
Kirkegårdene Der er sket store forandringer på vore kirkegårde det seneste par år. Der er blevet....
Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad
Tlf.: 64 84 11 37 (fastnet)
Tlf.: 23 44 71 09 (mobil)
Mail: gsa@km.dk

Tilgængelighedserklæring