Link til kirkekalenderLink til menu

Søndagens prædiken (Arkiv)

Søndag den 12. juli 2009

5. søndag efter Trinitatis

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas:

Engang da Jesus stod ved Genesaret Sø, og folkeskaren trængtes om ham for at høre Guds ord, fik han øje på to både, der lå ved søen. Fiskerne var gået fra dem og var ved at skylle garnene. Så gik han op i en af bådene, den der tilhørte Simon, og bad ham lægge lidt fra land. Så satte han sig og underviste skarerne fra båden.

Da han holdt op med at tale, sagde han til Simon: »Læg ud på dybet, og kast jeres garn ud til fangst!« Men Simon svarede: »Mester, vi har slidt hele natten og ingenting fået; men på dit ord vil jeg kaste garnene ud.« Det gjorde de, og de fangede en stor mængde fisk, så deres garn var ved at sprænges. De gjorde tegn til deres kammerater i den anden båd, at de skulle komme dem til hjælp, og de kom og fyldte begge både, så de var lige ved at synke. Da Simon Peter så det, faldt han ned for Jesu knæ og sagde: »Gå bort fra mig, Herre, for jeg er en syndig mand.« For han og alle de, som var med ham, var grebet af rædsel på grund af den fangst, de havde fået - ligeså Jakob og Johannes, Zebedæus' sønner, som fiskede sammen med Simon. Men Jesus sagde til Simon: »Frygt ikke! Fra nu af skal du fange mennesker.« Og de lagde bådene til land og forlod alt og fulgte ham.

Luk 5,1-11"Vi har slidt hele natten og intet fanget". Sådan siger Simon Peter, da han møder Jesus ved vandkanten. Simon Peter står om morgenen dér på stranden med tæerne i det varme sand. Situationen er næsten som et stemningsfyldt postkort. Man kan næsten se og måske lugte situationen for sig: Sådan idyllisk, med solopgangen, bølgernes skvulpen mod strandkanten, lugten af vand og tang, fugleskrig. Men det er nu ikke den rene idyl. Langt fra. For historien starter med at skildre hvordan en fisker, Simon Peter, lider skuffelse, han vender tomhændet hjem fra sit togt, intet udbytte, ingen fangst, hele natten har han og hans folk arbejdet, men ikke så meget som én fisk har de fanget. Simon Peter må gå hjem til familien uden fisk; ingen mad, ingen penge, kun surt og udmattende slid, der er endt endnu engang med meningsløshed og skuffelse. Han har knoklet hårdt meget længe og intet opnået.

Og vi kan spørge - når evangeliet fortæller sådan - hvad er det så et billede på ? Jamen det kan vi tolke som et billede af vores erfaring af livets goldhed og tomhed. Ligesom Prædikeren i det gamle testamente, der siger. Mennesket arbejder i sit ansigts sved og hvad får det ud af det. Intet. Vi kan sige sådan i overført betydning, at fiskeren Simon Peter møder på søen dødens golde magt, der trækker en ørken af goldhed efter sig og derfor er han træt og desillusioneret. Og det er jo forståeligt nok, for fiskerens eksistens og levebrød er jo hans fiskeri og når han ikke kan fange noget, så er han i krise.

Situationen minder mig lidt om en roman af den amerikanske forfatter Ernst Hemingway. Han har skrevet en verdenskendt roman, der hedder den gamle mand og havet. Romanen handler om en gammel cubansk fisker, der tager alene ud på havet i en lille båd. Efter i månedsvis ikke at have kunne fanget noget, fanger han pludselig en kæmpefisk. En meget stor og flot sværdfisk og den gamle fisker er i første omgang henrykt over byttet. Men sværdfisken er så stor og stærk, at den trækker hans lille båd af sted ud på havet i dagevis, og da den gamle fisker endelig begynder at få overtaget i kampen med den, angribes sværdfisken af hajer. Det bliver til en udmattende, blodig, og håbløs kamp for den gamle fisker, først må han ro tilbage med byttet og samtidig må han kæmpe med at holde rovfiskene på afstand. Og da den gamle fisker endelig udmattet når ind til land med sin lille båd med sværdfisken slæbende efter sig i en snøre, så er fiaskoen total, for da opdager han, at der er ikke andet tilbage af den prægtige sværdfisk end de sørgelige skeletrester. Resten er ædt af hajerne.

Hvad der er Ernst Hemingways dybere budskab med den roman ved jeg ikke, men i hvert fald handler den også om, at det at være menneske kan være en miserabel affære. Sådan er livet. Og der er jo nogle erfaringer og skuffelser dér vi alle kan snakke med om. For der er vel ingen erfaring i menneskelivet, der er mere almindelig. Vi har vel alle haft drømmen om den store lykke. Den store kærlighed, den lykkelige familie, den fine uddannelse, den strålende karriere, velstand og status, den store gevinst i livets lotteri. Og hvad blev det så til, da det kom til stykket? Stumper og rester, lidt af dit, lidt af dat. Ingenting, skuffelse og tomhed. Middelmådighed, på det jævne, på det jævne.

Ja både den gamle fisker i Ernst Hemingsways roman og Simon Peter i evangeliet kan sige ; "Vi har slidt og slæbt og ingenting fået". og hvad skal det så nytte alt sammen? Og den kommentar kan vi så overføre på menneskelivet og sige: Sådan vil det naturligt høre med til menneskelivet, som vi modnes, indser vi derved, at vi må lægge den ene forventning bag os efter den anden, indtil man når til det punkt og den alder, hvor det bare gælder om at få resten af livet til at gå så godt og behageligt som muligt, og så roligt som muligt. Vi lærer at indrette os med det vi har, på de givne betingelser, ganske uden illusioner om at det kunne være gået anderledes.

Simon Peter er egentlig i et endnu dybere hul af håbløshed og vrede efter de mislykkede fisketure, da Jesus kommer til ham og med myndig røst siger: Læg ud på dybet, og kast jeres garn ud til fangst! Simon Peter svarer ham: Mester, vi har slidt hele natten og ingenting fået; men på dit ord vil jeg kaste garnene ud igen. Og de tog ud og fangede så mange fisk som aldrig før og glæden var stor. En stor gave og velsignelse kom til fiskerne fra oven. Men hvad var det mon hos Jesus, som fik Simon Peter til at bøje sig og gå i gang med endnu et fiskeforsøg? Vi ved det ikke. Jeg tror Simon Peter kunne mærke den udsædvanlige myndige røst hos Jesus, en røst, der kalder på ham og vil ham det godt. Peter fornemmer et løfte i Jesu ord, der siger: Du kan stole på mig, Jeg vil være hos dig. Prøv så igen, at tage fat på det, der er blevet håbløst for dig. Og da Peter kommer ind igen , falder han ned for Jesu knæ og siger: »Gå bort fra mig, Herre, for jeg er en syndig mand.«Men Herren gik ikke bort.. Han blev hos disciple. Det er den faste grund her. Det er evangeliet, at Vor Herre Jesus Kristus ikke går bort, men kommer og vedbliver med at komme til os i nødens stund. Til alle os, der før eller siden vil tabe livet, kommer den store menneskefisker, menneskesønnen selv, i sin barmhjertighed for at søge og frelse det fortabte. Til alle os, der kommer i kirken, kommer Jesus med sit lys, sit håb og sin velsignelsen og med sit ord om, at vi skal følge ham. Til alle os, der kommer med livets prøvelser i vores rygsæk, til alle os, der har erfaret livets lykke og det modsatte, os, der sidder her med vores glæder og sorger fra det, der lykkedes og det, der ikke lykkedes - os kalder han på med sin myndige røst gennem dåben, gennem Ordet, og gennem nadveren, hvor han så sender os af sted med sin fred og sin velsignelse, idet han siger: Jeg vil være hos dig, prøv nu at gå ud fra dette hus igen og tag fat på dit liv engang til.

Amen.

Kirkekalender
Søndag 03. oktober
18. søndag efter trinitatis
Særslev:14.00
Ved Nete Ertner Rasmussen
Ejlby:
Melby:
Se flere datoer

Information
Afstandskravene er ophævet i Folkekirken fra og med lørdag d. 14. august. Det betyder, at der nu ikke længere er nogen begrænsning på, hvor mange der må være inde i kirkerne ad gangen. Kort sagt: Vi må fylde kirkebænkene, synge og holde gudstjeneste og kirkelige handlinger, ligesom vi gjorde før corona-epidemien.

Arrangementer
Babysalmesang
- på en ny måde

Den 1. onsdag i hver måned
i Særslev Kirke kl. 10.30
Babysalmesang er sang og rytmer for babyer op til ca. 1 år og deres forældre. Vi synger børnesange o....
Læs mere
Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken i Særslev Kirke 26. september 2021
Prædiken i Særslev Kirke 26. september 2021 17. søndag efter trinitatis v. sognepræst Gunvor San....
Læs mere
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021 16. søndag efter trinitatis v. s....
Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
TILLYKKE til vores konfirmander
TILLYKKE til vores konfirmander Den 29. august og 5. september var der konfirmation i Særslev Kir....
Læs mere
Julehjælp - ansøg om julehjælp eller giv et bidrag!
Julehjælp - ansøg om julehjælp eller giv et bidrag! Menighedsplejen i Særslev-Ejlby-Melby sogne t....
Læs mere
Kommende møder:
07. oktober 2021 kl. 19.00
02. november 2021 kl. 19.00
01. december 2021 kl. 19.00

Nyt fra graveren
Kirkegårdene
Kirkegårdene Der er sket store forandringer på vore kirkegårde det seneste par år. Der er blevet....
Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad
Tlf.: 64 84 11 37 (fastnet)
Tlf.: 23 44 71 09 (mobil)
Mail: gsa@km.dk

Tilgængelighedserklæring