Link til kirkekalenderLink til menu

Søndagens prædiken (Arkiv)

Søndag den 27. september 2009

16. søndag efter Trinitatis

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas:

Derefter gik Jesus til en by, som hedder Nain, og hans disciple og en stor skare gik sammen med ham. Men da han nærmede sig byporten, se, da blev der båret en død ud, som var sin mors eneste søn, og hun var enke; og en stor skare fra byen fulgte med hende. Da Herren så hende, ynkedes han over hende og sagde: »Græd ikke!« Og han gik hen og rørte ved båren. Bærerne stod stille, og han sagde: »Unge mand, jeg siger dig: Rejs dig op!« Da satte den døde sig op og begyndte at tale, og Jesus gav ham til hans mor. Alle blev fyldt af frygt og priste Gud og sagde: »En stor profet er fremstået iblandt os, og Gud har besøgt sit folk.« Og det ord om ham nåede ud over hele Judæa og i hele omegnen.

Luk 7,11-17"En stor profet er fremstået iblandt os, og Gud har besøgt sit folk". Det var hvad folk i Nain sagde på den uforglemmelige dag, da enken fik sin søn tilbage, den utrolige begivenhed, der gjorde den lille bys navn kendt i hele verden.

Måske har nogen af lagt mærke til at navnet ’Nain’ faktisk er hyppigt brugt som gætteord i kryds og tværs-opgaver. I kryds og tværs-opgaverne står der tit ’bibelsk sted’ på 4 bogstaver, og så kan man prøve at skrive enten Eden, navnet på paradisets have, eller man kan prøve at skrive Nain. Et af to ord er ofte svaret. Denne historie, vi lige hørte, gjorde byen kendt helt op til nutiden.

"En stor profet er fremstået iblandt os, og Gud har besøgt sit folk" sådan sagde de i Nain, den dag. Efter en lang epoke i nyere tid hvor det har været moderne at kritisere alt, der er utroligt og ikke kan bevises og dokumenteres, så vil denne historie netop åbne vore øjne for at det utrolige alligevel er til, netop til som utroligt. I sig selv er det ikke det utrolige i denne historie, der vækker troen, troen kommer derimod fra ham, der er midtpunkt i det, som evangeliet fortæller, fra ham, som de den dag kaldte en stor profet, fordi de ikke kunne finde bedre ord at beskrive det hele med, samtidig med at de med ordene om Guds besøg, antyder, at Jesus er mere end bare en profet. Sikkert er det at troen på det utrolige blev vækket den dag i Nain, hvor folket forstod lidt eller intet af det, som de havde været vidne til, og derfor sagde de, at Gud, Jesus Kristus, var kommet på besøg i byen. Efter den episode havde alle de tilstedeværende kun ét i hovedet og det var at prise Gud og sige tak og det selvom de alle var bange, og hvem af os ville ikke blive bange, hvis vi så en død pludselig rejse sig fra en båre? Og efter byen havde prist Gud, så gjorde de en ting mere: de gik ud og fortalte, ikke om det utrolige i sig selv, miraklet, jo det gjorde de også, men de fortalte endnu mere om den store profets besøg, Guds besøg i deres lille by, Nain. For det er en historie, der vedkommer alle mennesker, denne historie om Jesus , den store profet, i hvem Gud var kommet på besøg - den historie kom derpå ud til hele Judæa - og igen kom den videre ud til hele verden.

Ja denne historie om opvækkelsen af drengen fra Nain er en historie, der vedkommer os alle.

Lad os prøve at se hvordan perspektivet ser ud for moderens vedkommende. Hun var enke, og nu var hendes eneste søn død. Og vi må forestille os et scenario, hvor en stor flok mennesker fra byen følger efter båren med den døde. De er på vej til kirkegården. Moderen har det som alle andre mødre, der har mister et barn. Ganske forfærdeligt og utrøstelig. En frygtelig tung vej må hun gå. Og kun den, der selv har mistet sit barn, kan sætte sig ind i hendes situation. Det bemærkes som sagt i teksten, at moderen er enke, og nu har hun mistet den søn, som skulle forsørge hende. Men nu er begravelsesfølget og enken altså på vej til kirkegården. Og den situation har , den gang som nu, altid været præget af alvor og de forbipasserende standser derfor op og ser til i afmagt, for er det kommet så vidt som begravelse, kan man intet mere gøre.

Netop som begravelsesfølget er på vej, så bemærker moderen et glad følge af mennesker med en særlig mand i midten, der nærmer sig hendes følge. De to følger møder hinanden ved byens port. Og ham, Jesus Kristus, der kommer med det glade følge, går hen til enken med den døde søn. Han taler et trøstens ord til moderen: Græd ikke! siger han og han rører ved båren og han opvækker den døde søn ved at tale til ham, hvorefter han giver ham tilbage til hans mor.

Og sådan er det med Jesus Kristus, der er livet selv, han kan ikke lade være, han kan ikke gå forbi døden og være ligeglad, som inkarnationen af liv og kærlighed kan han aldrig være ligeglad, derimod viser Jesus dem den Ånd, der arbejder imod, at alle er ligeglade med hinanden.

Og det svarer jo til den menneskelig kærlighed, som vi kender fra vores eget liv, vi er jo heller ikke ligeglade med hinanden til en begravelse. Der er f.eks. kun meget få mennesker i vores land, der nøjes med at begrave deres døde uden et ord, en blomst, en sang, et ord, eller tale i en kristen sammenhæng. Så vi er heller ikke ligeglade med hinanden i den forstand.

Og læg lige mærke til, at Jesus ikke spørger den sørgende mor, hvad der er sket, eller hvad hun har gjort, siden hun må bære så tung en sorg. Jesus interesserer sig slet ikke for, om moderen eller den døde søn nu også har fortjent det, han nu vil gøre. For i den forstand kan ingen mennesker gøre sig fortjent til livet eller kærligheden. Livet og kærligheden er på den måde noget vi får skænket af Vor Herre.

Og så står der også her i beretningen , at Jesus rører ved båren inden den døde vækkes til live. Sådan er det med den Jesus Kristus, der rører ved os alle med sit ord. Han rører ved de små børn, der bliver døbt i kirken. Og han rører ved os hver gang, når han rækker os brødet og vinen ved nadverbordet, og når velsignelsens ord lyses over os, lige inden vi forlader dette kirkerum: Herren velsigne dig og bevare dig. På den måde får Vorherre sagt til enhver af os, at han har godtaget os hver især, taget os til nåde. Vi hører til på livets side, og Gud sender os ud igen -i livets tjeneste for hinanden, lige som han gav den unge søn tilbage til sin mor, som han skulle forsørge.

Her i denne høst-tid - sidst i september er det tid til at stoppe op og ikke bare sige tak for mad, høst og forråd men også sige tak for livet, hvor kort eller langt det end må blive - nemlig at sige tak for de mennesker, som vi har fået givet at leve livet sammen med.

"Gud har besøgt sit folk" sagde de i Nain, ja Gud har besøgt os for at lade os vide, at Han i Jesus Kristus har kæmpet dødens kamp og sejret, at han stiller os på livets side, rører ved os og lover os, at hans kamp mod døden omfatter os.

Som Job siger i det gamle testamente: Når min hud er skrællet af, når mit kød er tæret bort, skal jeg skue Gud. Ham skal jeg skue, ham og ingen anden skal mine øjne se. Vi kan tage Jobs ord i munden og tro det. Tro på, at i Jesus Kristus åbner der sig en ny dimension af lys og liv, som døden ikke kan bugt med. Og den er den dimension af lys og liv i Gud, som vi har fællesskab med.

Amen.

Kirkekalender
Søndag 03. oktober
18. søndag efter trinitatis
Særslev:14.00
Ved Nete Ertner Rasmussen
Ejlby:
Melby:
Se flere datoer

Information
Afstandskravene er ophævet i Folkekirken fra og med lørdag d. 14. august. Det betyder, at der nu ikke længere er nogen begrænsning på, hvor mange der må være inde i kirkerne ad gangen. Kort sagt: Vi må fylde kirkebænkene, synge og holde gudstjeneste og kirkelige handlinger, ligesom vi gjorde før corona-epidemien.

Arrangementer
Babysalmesang
- på en ny måde

Den 1. onsdag i hver måned
i Særslev Kirke kl. 10.30
Babysalmesang er sang og rytmer for babyer op til ca. 1 år og deres forældre. Vi synger børnesange o....
Læs mere
Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken i Særslev Kirke 26. september 2021
Prædiken i Særslev Kirke 26. september 2021 17. søndag efter trinitatis v. sognepræst Gunvor San....
Læs mere
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021 16. søndag efter trinitatis v. s....
Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
TILLYKKE til vores konfirmander
TILLYKKE til vores konfirmander Den 29. august og 5. september var der konfirmation i Særslev Kir....
Læs mere
Julehjælp - ansøg om julehjælp eller giv et bidrag!
Julehjælp - ansøg om julehjælp eller giv et bidrag! Menighedsplejen i Særslev-Ejlby-Melby sogne t....
Læs mere
Kommende møder:
07. oktober 2021 kl. 19.00
02. november 2021 kl. 19.00
01. december 2021 kl. 19.00

Nyt fra graveren
Kirkegårdene
Kirkegårdene Der er sket store forandringer på vore kirkegårde det seneste par år. Der er blevet....
Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad
Tlf.: 64 84 11 37 (fastnet)
Tlf.: 23 44 71 09 (mobil)
Mail: gsa@km.dk

Tilgængelighedserklæring