Link til kirkekalenderLink til menu

Søndagens prædiken (Arkiv)

Søndag den 1. november 2009

Alle Helgen

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus:

Da Jesus så skarerne, gik han op på bjerget og satte sig, og hans disciple kom hen til ham. Og han tog til orde og lærte dem:
»Salige er de fattige i ånden,
for Himmeriget er deres.
Salige er de, som sørger,
for de skal trøstes.
Salige er de sagtmodige,
for de skal arve jorden.
Salige er de, som hungrer og tørster efter retfærdigheden,
for de skal mættes.
Salige er de barmhjertige,
for de skal møde barmhjertighed.
Salige er de rene af hjertet,
for de skal se Gud.
Salige er de, som stifter fred,
for de skal kaldes Guds børn.
Salige er de, som forfølges på grund af retfærdighed,
for Himmeriget er deres.
Salige er I, når man på grund af mig håner jer og forfølger jer og lyver jer alt muligt ondt på. Fryd jer og glæd jer, for jeres løn er stor i himlene; således har man også forfulgt profeterne før jer.«

Matt 5,1-12Det kristne budskab, som forkyndes i kirkerne, er sommetider blevet kaldt for ’tabernes evangelium’. For Jesus Kristus, Guds søn, levede sit liv omgivet af tabere. Det var dem han talte så indtrængende til om at glæden, saligheden, som var for dem. Han talte til de sygdomsramte, som skulle heles og til de fortabte, der bad om hjælp. Det var taberne, der opsøgte ham, - det var taberne, der fulgte ham, og det var også taberne, som Jesus døde for. Det var de fortabte han vendte tilbage til efter sin genopstandelse. Og endelig kunne man her tilføje som en sidste bemærkning, at forskellige historikere har påvist, at kristendommen tidligt vandt udbredelse netop blandt samfundets tabere, de nederste - kvinder og børnene. Hvorfor var det sådan? Fordi de sikre, de rige og de velbjærgede, der aldrig havde prøvet at miste og tabe - slet ikke kunne se hvem Jesus var. De havde nok i deres eget - de kunne klare sig selv.

Og i dagens evangelium er vi igen omgivet af tabere - blandt de folk i folkeskaren, som Jesus taler til.

Og nået hertil, kan vi så i vores stille sind overveje om vi mon også er en del af alle de tabere, os der er samlet her i kirken, for at høre et Guds ord af ham, der talte trøst og håb til folkeskaren. Og jo, jeg ved godt at, at det ikke er særlig pænt eller høfligt sådan at kalde folk omkring sig, for tabere.

For ordet ’taber’ har unægtelig en uheldig og nedsættende klang.

Men går vi tættere på ordet ’taber’ så betyder det vel bare. "En, som har tabt". En, som har mistet. Den, for hvem noget vigtigt er gledet af hænde. Og se, så begynder ordet ’taber’ at få en almengyldig karakter, som noget alle mennesker har erfaret. Se, så giver det mening at tale om at være en ’taber’ her ved Alle Helgen, hvor vi mindes de døde - dem vi kendte, de døde i vores liv. Og det er faktisk dem vi kommer i kirken for - her på Alle Helgen, for at mindes dem vi har mistet, dem vi har tabt.

Når vi sådan har haft begravelser eller bisættelser i Særslev, Ejlby eller Melby kirke, og når jeg efterfølgende har talt med pårørende til en afdød - er det ofte en smertelig proces i tiden efter en begravelse, at nå til den første bryllupsdag, den første fødselsdag, første jul - nå frem til de personlige mærkedage i enhver familie, som er så fulde af minder - hvor savnet og tomrummet, føles ekstra tungt, fordi en plads står tom.

Og derfor fejrer vi Alle Helgen, hvor der skal være tid til at stoppe op en stund , mærke efter, tænke efter, lægge en blomst, tænde et lys, bladre i et fotoalbum, eller hvad man nu kan lide - men under alle omstændigheder finde et øjebliks ro til at give plads til de tanker og følelser til de forskellige mennesker i vores liv - de levende, så vel som de døde.

Her skal vi give os selv et øjeblik til at tænke over hvem der var saltet og lyset i vores liv, de mennesker, hverdagens helgener, der fik os til at åbne vore øjne for livet, dem, der hjalp os, dem, der var med til at sætte humør, farve og smag på livet.

Salige er de, som sørger, for de skal trøstes - hørte vi. Og sådan er det: De, som sørger, skal have lov til at sørge over det de har mistet. Vi kan ikke flygte fra sorg over at have mistet, vi kan ikke tie den ihjel, vi er nødt til at være i den, leve med den for at opleve at den ændrer karakter. Den sorg og det tab man kan sidde med her til Alle Helgen er ikke noget man skal stræbe efter at komme over i en fart, det er noget man må igennem og indoptage som en del af sit liv for at kunne leve med det. Derimod er det mere værd at stræbe efter at fortælle om det, man sørger over, fortælle om den sidste tid, fortælle om alt det man delte af glæder og sorger med den man savner, fortælle om alt det, som både kalder smil og tårerne frem.

Og når der er nogen, der sørger blandt os er det også vigtigt, at der er nogen, der lytter. Vigtigt at vi er dér for hinanden - som venner, familie eller naboer, så er det af uvurdérlig betydning , at vi er dér for den, der sørger. At vi ikke flygter, eller ser den anden vej, snakke uden om, eller bliver væk, men at vi i stedet tør at være der, også dér, hvor vi ikke kan finde på noget at sige, for bare ved, at vi tør at være tilstede sammen, og lytte, lægge øre til sorgen, da er vi med til at bære, og så har vi bidraget med noget vigtigt.

Jeg startede at tale om at vores erfaring af at tabe. Og sådan er det med liv vi lever at det somme tider glider os af hænde - vi kan ikke fastholde hverken livet eller hinanden i absolut forstand - det har sin grænse. Klamrer vi os for hårdt til hinanden eller klamrer vi os for hårdt til livet - i forsøget på at overtage det på vores egne præmisser, så smuldrer det gerne væk imellem hænderne på os. Så tabte vi lidt af det igen.

Men der er sandelig også de store øjeblikke, hvor vi virkelig mærker det, livet, som glimt af glæde, eller som en følelse af varme og fylde. Når vi ser hinanden i øjnene, når vi griner sammen og har det skægt, når vi hviler i den gode form tavshed, som ikke behøver ord for at fylde stilheden, eller når vi siger gode, muntre og oplivende ord til hinanden. Da er livet i os og da kan vi lade det folde sig ud.

I dag siger Jesus, at taberne er salige. Salig betyder lykkelig. Ikke lykkelig i den betydning vi kender fra hverdagen i vores jagt efter oplevelse og nydelse, der knytter sig til øjeblikket og forsvinder igen. Men derimod lykkelig som den salighed, som den fred og lykke Gud skænker, som bærer evigheden i sig. Den salighed, der skænkes og netop modtages i troen på, at det ikke er sidste gang den kommer - men at den kommer igen.

For den salighed, som Jesus igen og igen taler om i dagens evangelium - den salighed er jo netop ikke en salighed, som vi opnår i kraft af, hvad vi selv udretter og præsterer i vores liv.

Den salighed er skænket fra den Gud, der lod sin søn opstå fra de døde påskemorgen. Den salighed er salig - for der er noget af det, der går tabt i denne verden, der ikke går tabt hos Gud. Vores sorg over tab af liv får dermed ikke lov at stå alene til denne Alle Helgens gudstjeneste - for den sorg gennemlyses af troen på og håbet om, at ingen er glemt hos Gud. Med Jesus Kristus har Gud sat en grænse for tabets evighed og har gjort livet og kærligheden evig. Vi kan derfor, som tapre tabere, leve videre i troen at ligeså vel som Gud er hos alle taberne i livet - lige så vel tager Han os i døden med til dér hvor saligheden er.

Amen.

Kirkekalender
Søndag 19. september
16. søndag efter trinitatis
Særslev:
Ejlby:
Melby:10.30
Høstgudstjeneste
Ved Gunvor Sandvad
Se flere datoer

Information
Afstandskravene er ophævet i Folkekirken fra og med lørdag d. 14. august. Det betyder, at der nu ikke længere er nogen begrænsning på, hvor mange der må være inde i kirkerne ad gangen. Kort sagt: Vi må fylde kirkebænkene, synge og holde gudstjeneste og kirkelige handlinger, ligesom vi gjorde før corona-epidemien.

Arrangementer
Høstgudstjeneste
Søndag 19. sept. kl. 10.30 i Melby Kirke
Vi håber, at høsten er kommet godt i hus - og samles til høstgudstjeneste og synger de dejlige høst-....
Læs mere
Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021 14. søndag efter trinitatis v. sognepræst Gunvor Sandv....
Læs mere
Prædiken ved konfirmation - Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke
Prædiken ved konfirmation Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke 13. søndag efter trinitatis....
Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
Referater
Referat af åbent menighedsmøde 1. september 2021. Referatet kan læses som PDF-fil ved at klikke på ....
Læs mere
Konfirmationer i Særslev Kirke
Konfirmationer i Særslev Kirke Nu er det endelig blevet tid til konfirmationer! Hvor vi gl....
Læs mere
Kommende møder:
07. oktober 2021 kl. 19.00
02. november 2021 kl. 19.00
01. december 2021 kl. 19.00

Nyt fra graveren
Kirkegårdene
Kirkegårdene Der er sket store forandringer på vore kirkegårde det seneste par år. Der er blevet....
Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad
Tlf.: 64 84 11 37 (fastnet)
Tlf.: 23 44 71 09 (mobil)
Mail: gsa@km.dk

Tilgængelighedserklæring