Link til kirkekalenderLink til menu

Søndagens prædiken (Arkiv)

Søndag den 29. november 2009

1. søndag i advent

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas:

Jesus kom også til Nazaret, hvor han var vokset op. På sabbatten gik han efter sædvane ind i synagogen, og han rejste sig for at læse op. Man rakte ham profeten Esajas' bog, og han åbnede den og fandt det sted, hvor der står skrevet:

»Herrens ånd er over mig,
fordi han har salvet mig.
Han har sendt mig
for at bringe godt budskab til fattige,
for at udråbe frigivelse for fanger
og syn til blinde,
for at sætte undertrykte i frihed,
for at udråbe et nådeår fra Herren.«

Så lukkede han bogen, gav den til tjeneren og satte sig, og alle i synagogen rettede spændt øjnene mod ham. Da begyndte han at tale til dem og sagde: »I dag er det skriftord, som lød i jeres ører, gået i opfyldelse.« Alle gav de ham deres bifald og undrede sig over de nådefulde ord, som udgik af hans mund, og de spurgte: »Er det ikke Josefs søn?« Han svarede dem: »I vil sikkert bruge denne talemåde mod mig: Læge, læg dig selv! og sige: Vi har hørt om alt det, der er sket i Kapernaum; gør det samme her i din hjemby!« Men han sagde: »Sandelig siger jeg jer: Ingen profet er anerkendt i sin hjemby. Og jeg siger jer, som sandt er: Der var mange enker i Israel på Elias' tid, dengang himlen var lukket i tre år og seks måneder, så der blev stor hungersnød i hele landet; og Elias blev ikke sendt til nogen af dem, men til en enke i Sarepta i Sidons land. Og der var mange spedalske i Israel på profeten Elisas tid; og ingen af dem blev renset, men det blev syreren Na'aman.«

Alle i synagogen blev ude af sig selv af raseri, da de hørte det; de sprang op, jog ham ud af byen og drev ham hen til kanten af det bjerg, deres by var bygget på, for at styrte ham ned. Men han banede sig vej imellem dem og gik. Amen.

Luk 4,16-30I kender sikkert godt den tv-reklame - med sloganet hvilken kaffe byder du uventede gæster. I den tv-reklame ser man hvordan uventede gæster banker på døren og kommer ind til værten og man hører, at de drikker en hyggelig kop kaffe sammen. Reklamefolkene har lavet den tv-reklame med mange forskellige overraskende situationer, hvor nogen får uventede gæster på besøg. Reklame-filmen bygger på den idé, at vi sommetider får helt uventet besøg. Og det kender vi også fra vores eget liv, når vi overraskes over at nogen pludselig banker på vores døren. Når det sker kigger vi på klokken -og tænker vi helt automatisk" Gad vide hvem det kan være". Og det er der kun en måde at finde ud af på - vi må ud og lukke op.

Ja når uventede banker på.

Jeg kommer til at tænke på nytårsaftenerne i min barndom. Jeg kan huske utallige episoder, hvor vi løb rundt til dørene og morede os med at ringe på ved folks døre. Det var det sjoveste og kosteligste spas - at udse sig et hus, ringe på døren, arrangere en spruttende overraskelse på trappen, løbe over og gemme sig i hækken og se hvordan de reagerede når de åbnede døren og når de smækkede den forskrækket i igen. Eller når vi forsøgte at binde nogle ting, fx en pose med papirstrimler i dørhåndtaget, som så væltede ud over gulvet, når de åbnede døren. Så var det r sjovt at gemme sig tæt på og se hvordan folk reagerede, når noget uventet kom til deres dør. Sådan har mange af jer sikkert forskellige minder om uventede gæster, der kom til jeres dør.

I dag er vi kommet til 1.s.i.advent. og vi har tændt det første lys i adventskransen. Tiden i resten af december vil nu være præget af, at julen er på trapperne, at julen står for døren og den vil ligesom ind til os. Vi kan se det rundt i bybilledet, juletræet er blevet sat uden for Særslev kirke og butikkerne rundt omkring bugner af juleting og pynt - nisser og engle. Julen presser sig på døren og ind ad brevsprækken kommer reklamer for gode julegaveidéer - ja på mange andre måder bliver vi mindet om at julen står for døren.

Vi ved godt at det er julen, der står for døren. Vi ved godt hvad julen indebærer og alligevel er mange af os ret forventningsfulde og glæder os til julen. Vi glæder os selv om at fra nu af bliver vi mindet om julen næsten overalt, at den nærmer sig, og den melder sit indtog midt i blandt os.

Jesus melder også sin ankomst til verden. I beretningen, som jeg lige læste, hører vi hvordan Jesus forbereder sit indtog til Jerusalem - han er nu mødt op i synagogen i Nazaret. Og frelserens ankomst til det jødiske folk var jo helt ikke uventet. Alle jøderne vidste fra læsning i Det Gamle testamente, at Gud havde lovet sit folk, at han en skønne dag ville sende en forløser og befrier til dem. Og mange jøder havde i tidens løb set frem til den dag med stor længsel.

Og inde i synagogen havde Jesus læst op af profetens Esajas’ bog. Han havde lagt bogen fra sig og sagt: "I dag er det skriftord, som lød i jeres ører, gået i opfyldelse.« De provokerende ord i den sætning er ordene "i dag". Det betyder lige nu. Det betyder, at han, Jesus Kristus, netop selv er den forløser og befrier, der skulle komme til sit folk.

Det var der nogen, der blev glade for at høre.

Men der var den dag endnu nogle, der ikke troede på ,at Jesus var den ventede forløser og befrier. De troede ikke på, at Jesus var den profet, der kunne love dem et Herrens nådeår, fremgang, - de vidste, at Jesus ikke var andet en tømrerens søn, som de havde leget med som børn, at nu han kunne sige, at med ham var profet-ordet gået i opfyldelse, var dem et nummer for groft. En forløser og befrier måtte efter deres opfattelse være en stærk konge med stærk verdslig magt. Der var nemlig mange jøder, der mente, at den ventede frelser kun kunne se ud på en ganske bestemt på måde - nemlig som magtfuld og stærk konge. Og i den forstand var der ikke meget konge over Jesus. Og at prøve at gå ind en synagoge og få jøderne til at ændre den forestilling, var nok så svært, at Jesus slet ikke skulle have prøvet på det. For dér i synagogen var der mange, der ikke ville lukke Jesus ind i deres liv. I stedet holdt de ham uden for. De blev vrede og aggressive - de ville slå Jesus ihjel, når han formastede sig til at hævde, at han selv var den, der bragte frelsen og glæden til det jødiske folk. Alle i synagogen sprang derfor op, jog Jesus ud af byen og drev ham hen til kanten af det bjerg, deres by var bygget på, for at styrte ham ned. Men Jesus veg udenom - de fik ikke taget på ham - hans tid var ikke i kommet. Næ menneskene fik i det hele taget aldrig helt taget på Guds søn, Jesus Kristus.

Og derfor kan han komme igen - også i denne adventstid banker Jesus på - hos os.

Og hvad er det så vi fejrer?

Vi fejrer at i Jesus Kristus lod Gud menneskene se og mærke kærligheden fra ham. En kærlighed, der ikke farer frem med tvang. For det gør kærligheden ikke. I Jesus Kristus møder vi derimod en kærlighed, der ikke slår døren ind, til det, der er vores liv - som ikke er en brutal magt, der stikker foden imellem, så snart du åbner døren på klem. I stedet banker han på hos os, og han viser os vejen med sin sandhed, sit lys, sit håb og sin kærlighed. Han kalder på os, så at vi selv lukker døren op til ham, så han kan gøre sit indtog i vores liv, som lyset og saltet, den stærke kraft, så vi kan lære Guds kærlighed i ham at kende.

Hvor dørene bliver åbnede op og Jesus gør sit indtog, skabes livet på ny i os. Ved sit evangelium giver han os fred i hjertet, ved sin tilgivelse letter han vort hjerte for byrde, og ved syndernes forladelse, bliver vores samvittighed nulstillet igen, således at ingen dårlig samvittighed skal tynge os.

Og nu kan vi svare på spørgsmålet om - hvem det egentlig er, der står for døren i denne juletid? Hvem er det, der banker på og ikke løber sin vej, når vi åbner op. Hvem er det julen bringer budskab om ? Det er Vor Herre Jesus Kristus, der står dér og det er Guds kærlighed han har med til os. Vi fejrer jul for, at Guds kærlighed kommer helt ned på jorden til i et menneske, der fødes i en stald i Betlehem. Vi fejrer, at den glæde ikke bare gælder den gang - da han gik synligt rundt på jorden i Galilæa og Judæa, men at glæden og kærligheden også kommer igen - til du og jeg. Det er kernen i adventsglæden, der nu banker på - hos os igen.

Amen.

Kirkekalender
Søndag 19. september
16. søndag efter trinitatis
Særslev:
Ejlby:
Melby:10.30
Høstgudstjeneste
Ved Gunvor Sandvad
Se flere datoer

Information
Afstandskravene er ophævet i Folkekirken fra og med lørdag d. 14. august. Det betyder, at der nu ikke længere er nogen begrænsning på, hvor mange der må være inde i kirkerne ad gangen. Kort sagt: Vi må fylde kirkebænkene, synge og holde gudstjeneste og kirkelige handlinger, ligesom vi gjorde før corona-epidemien.

Arrangementer
Høstgudstjeneste
Søndag 19. sept. kl. 10.30 i Melby Kirke
Vi håber, at høsten er kommet godt i hus - og samles til høstgudstjeneste og synger de dejlige høst-....
Læs mere
Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021 14. søndag efter trinitatis v. sognepræst Gunvor Sandv....
Læs mere
Prædiken ved konfirmation - Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke
Prædiken ved konfirmation Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke 13. søndag efter trinitatis....
Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
Referater
Referat af åbent menighedsmøde 1. september 2021. Referatet kan læses som PDF-fil ved at klikke på ....
Læs mere
Konfirmationer i Særslev Kirke
Konfirmationer i Særslev Kirke Nu er det endelig blevet tid til konfirmationer! Hvor vi gl....
Læs mere
Kommende møder:
07. oktober 2021 kl. 19.00
02. november 2021 kl. 19.00
01. december 2021 kl. 19.00

Nyt fra graveren
Kirkegårdene
Kirkegårdene Der er sket store forandringer på vore kirkegårde det seneste par år. Der er blevet....
Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad
Tlf.: 64 84 11 37 (fastnet)
Tlf.: 23 44 71 09 (mobil)
Mail: gsa@km.dk

Tilgængelighedserklæring