Link til kirkekalenderLink til menu

Søndagens prædiken (Arkiv)

Søndag den 6. december 2009

2. søndag i advent

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Mattæus:

Jesus sagde: Da skal Himmeriget ligne ti brudepiger, som tog deres lamper og gik ud for at møde brudgommen. Fem af dem var tåbelige, og fem var kloge. De tåbelige tog deres lamper med, men ikke olie. De kloge tog både deres lamper med og olie i deres kander. Da brudgommen lod vente på sig, blev de alle sammen døsige og faldt i søvn. Men ved midnat lød råbet: Brudgommen kommer, gå ud og mød ham! Da vågnede alle pigerne og gjorde deres lamper i stand. Og de tåbelige sagde til de kloge: Giv os noget af jeres olie, for vore lamper går ud. Men de kloge svarede: Nej, der er ikke nok til både os og jer. Gå hellere hen til købmanden og køb selv. Men da de var gået hen for at købe, kom brudgommen, og de, der var rede, gik med ham ind i bryllupssalen, og døren blev lukket. Siden kom også de andre piger og sagde: Herre, herre, luk os ind! Men han svarede: Sandelig siger jeg jer, jeg kender jer ikke. Våg derfor, for I kender hverken dagen eller timen.

Matt 25,1-13Vi er lever i forventningens tid. På den verdens politiske scene skal der snart afholdes klima-konference i København . Og den er der store forventninger til. Der er store forventninger til, at der skal komme et godt resultat i hus til denne klima-konference, hvor de stigende klimaforandringer verden over sætter en alvorlig dagsorden for hele konferencen.

Men samtidig er det også december og advent - og det er jo også forventningens tid. Vi venter på jul og tæller ned og forventer os en glædelig jul.

Ja december er forbundet med forventning og nu kunne vi prøve at tage fat på ordet ’forventning’ og sige, jamen hele tilværelsen har egentlig med forventning at gøre. Vi er alle født med en forventning til livet. Vi håber og forventer alle, at livet vil lykkes, at vore forventninger opfyldes. Hvor dybt den forventningsfølelse ligger i os mennesker, kan vi få en forståelse for, når vi oplever mennesker, hos hvem forventningen er helt væk. Når vi møder mennesker, hvis forventninger til livet er væk, måske p.g.a. for store skuffelser eller uoverkommelige nederlag, for dem er verden farveløs og ligegyldig. Der er for dem intet i verden, der kalder på dem, og vækker deres virketrang og glæde. Man kan altså miste sin forventning til livet. Men man kan heldigvis også vinde forventningen til livet igen.

I dag hørte vi lignelsen om de 10 brudepiger. De 10 brudepiger sad også forventningsfulde og ventede. De ventede på, at brudgommen skulle komme - så den egentlige bryllupsfest kunne tage sin begyndelse. Vi hører det er nat. Brudepigerne sidder samlet i vejkanten et sted og venter. Det trækker ud med brudgommens komme. Og til sidst falder alle ti piger i søvn. Kun deres lamper lyser svagt og stille. Pludselig brydes stilheden af en der råber: "Brudgommen kommer". "Gå ham i møde". Man da pigerne griber ud efter deres olie-lamper for at gøre vægen længere og lyset kraftigere, så viser det sig, at halvdelen af pigerne har været tankeløse nok til ikke at tage ekstra olie med, skønt enhver af dem kunne sige sig selv, at det var en helt nødvendig ting i den situation og at det ville være for sent at se sig om efter forsyninger, når først brudgommen kom: Derfor gik det brudepigerne som det gjorde. For da råbet lød, at brudgommen var vej, prøvede de febrilsk at redde situation ved at styrte hen til den nærmeste købmand, og selvfølgelig kom brudgommen, mens de var væk. Og da de fem brudepiger endelig nåede frem til gilde-salen, blev de mødt med et "for sent" . Døren var lukket. Der var altså noget, som de kom for sent til, noget de forpassede. Det er denne lignelses strenghed. Men når det er sagt, skal det også siges, at lignelsen også har noget glædeligt og godt at sige. Noget godt, noget der har med forventning at gøre. Og det strenge og det glædelige skal ses i sammenhæng med hinanden i denne lignelse. Denne lignelsen vil holde os fast på forventningen om det gode, der skal komme i livet. Og når lignelsen her slutter med at 5 brudepiger afvises til en bryllupsfest, så er det ikke fordi lignelsen er en løftet pegefinger med trusler om udelukkelse og straf, hvis man ikke gør sådan og sådan, som om himmeriget er noget man kan skræmme folk ind i. Tværtimod, ham, der fortalte denne lignelse holdt netop en plads åben i sit rige -selv for de ringeste og de mest usle mennesker. Næ det er noget andet lignelsen vil os. Lignelsen vil have fat på dig og mig. Og det lignelsen siger er: At med til dit liv og mit liv følger et "du skal". Der er noget du skal gøre. Der er noget i dit liv, som ingen anden kan gøre for dig, men noget som du selv skal gøre. Det betyder, at du ikke kan leve dit liv på andres vegne - du kan ikke skjule dig i flokken og bede en stedfortræder træde ind i dit liv og leve det for dig, du må selv gøre det - deri består egentlig et ethvert menneskes ære og værdighed, at det selv må finde sin egen vej. Og som det er med livet er det også med troen - du kan ikke tro på andres vegne - troen er et anliggende mellem dig og Gud. Og for Gud i himlen er alt andet end ligegyldigt om du bevarer din forventning og din glæde til livet eller om du synker ned i modløshed og resignation. Ligesom dem jeg startede med at tale om - dem, der tabte forventningen til livet. For Gud er ethvert menneske lige vigtigt.

Og det er pointen i denne lignelsen, at der var noget, brudepigerne ikke kunne hjælpe hinanden med. At der er noget i livet vi ikke kan skubbe over for de andre - eller over på samfundet. At der er noget i livet, som intet menneske kan løbe fra, og det er er at dets liv er et mellemværende med Gud, hvad enten vi tror det eller ej, hvad enten vi vil det eller ej. Det er den ene del af denne lignelse, den strenge del, den anden del af lignelsen er fyldt til randen med håb og forventning i bedste forstand. Ikke et spagt og forsigtigt håb, men et håb for det enkelte menneske i særdeleshed, et håb for dig og for mig, som skal gøre alle vore ængstlige og bekymrede forventninger for fremtiden til skamme. Et håb for os, der måske tabte lidt af de gode forventninger til livet - undervejs på livets langbane. Til os kommer håbet kommer fra Vor Herre Jesus Kristus og det håb gælder for alle os ufærdige og skyldige mennesker, der gik vores egen vej i tilværelsen så langt og så godt vi synes vi kunne - og efter bedste evne. Det håb og den glæde kommer netop fra Vor Herre Jesus Kristus, som netop aldrig lagde menneskelige præstationer til grund for sit forhold til os - men trofast står ved sit løfte om at være med os i liv og død. Den Jesus Kristus, derfor aldrig blev træt af at stille sig hen ved siden af det enkelte menneske med et trøstens og tilgivelsens ord. Den Jesus Kristus der til sidst skal gøre fyldest for alle vore forventninger til livet - de gode forventninger vi bevarede og dem vi tabte.

Amen.

Kirkekalender
Søndag 03. oktober
18. søndag efter trinitatis
Særslev:14.00
Ved Nete Ertner Rasmussen
Ejlby:
Melby:
Se flere datoer

Information
Afstandskravene er ophævet i Folkekirken fra og med lørdag d. 14. august. Det betyder, at der nu ikke længere er nogen begrænsning på, hvor mange der må være inde i kirkerne ad gangen. Kort sagt: Vi må fylde kirkebænkene, synge og holde gudstjeneste og kirkelige handlinger, ligesom vi gjorde før corona-epidemien.

Arrangementer
Babysalmesang
- på en ny måde

Den 1. onsdag i hver måned
i Særslev Kirke kl. 10.30
Babysalmesang er sang og rytmer for babyer op til ca. 1 år og deres forældre. Vi synger børnesange o....
Læs mere
Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken i Særslev Kirke 26. september 2021
Prædiken i Særslev Kirke 26. september 2021 17. søndag efter trinitatis v. sognepræst Gunvor San....
Læs mere
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021 16. søndag efter trinitatis v. s....
Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
TILLYKKE til vores konfirmander
TILLYKKE til vores konfirmander Den 29. august og 5. september var der konfirmation i Særslev Kir....
Læs mere
Julehjælp - ansøg om julehjælp eller giv et bidrag!
Julehjælp - ansøg om julehjælp eller giv et bidrag! Menighedsplejen i Særslev-Ejlby-Melby sogne t....
Læs mere
Kommende møder:
07. oktober 2021 kl. 19.00
02. november 2021 kl. 19.00
01. december 2021 kl. 19.00

Nyt fra graveren
Kirkegårdene
Kirkegårdene Der er sket store forandringer på vore kirkegårde det seneste par år. Der er blevet....
Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad
Tlf.: 64 84 11 37 (fastnet)
Tlf.: 23 44 71 09 (mobil)
Mail: gsa@km.dk

Tilgængelighedserklæring