Link til kirkekalenderLink til menu

Søndagens prædiken (Arkiv)

Torsdag den 24. december 2009

Juleaften

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas:

Og det skete i de dage, at der udgik en befaling fra kejser Augustus om at holde folketælling i hele verden. Det var den første folketælling, mens Kvirinius var statholder i Syrien. Og alle drog hen for at lade sig indskrive, hver til sin by. Også Josef drog op fra byen Nazaret i Galilæa til Judæa, til Davids by, som hedder Betlehem, fordi han var af Davids hus og slægt, for at lade sig indskrive sammen med Maria, sin forlovede, som ventede et barn. Og mens de var dér, kom tiden, da hun skulle føde; og hun fødte sin søn, den førstefødte, og svøbte ham og lagde ham i en krybbe, for der var ikke plads til dem i herberget. I den samme egn var der hyrder, som lå ude på marken og holdt nattevagt over deres hjord. Da stod Herrens engel for dem, og Herrens herlighed strålede om dem, og de blev grebet af stor frygt. Men englen sagde til dem: »Frygt ikke! Se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket: I dag er der født jer en frelser i Davids by; han er Kristus, Herren. Og dette er tegnet, I får: I skal finde et barn, som er svøbt og ligger i en krybbe.« Og med ét var der sammen med englen en himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og sang: »Ære være Gud i det højeste og på jorden! Fred til mennesker med Guds velbehag!«

Luk 2,1-14Igen i år tager Lukas evangeliet os med til Betlehem for 2000 år siden. Højdepunktet i juleevangeliet er beskrivelsen af hvordan Jesus barnet kommer til verden og bliver født i en stald et sted i Betlehem. Forhistorien er at kejser Augustus sidder i Rom og han vil have et overblik over sit Romerrige: Så nu skal der være folketælling, så riget kan blive skrevet i mandtal. Alle indbyggere i hele riget, i enhver lille landsby, skal tælles op. For således kan Kejser Augustus og hans embedsfolk få styr på hvor mange mennesker, de kan kræve told og skat af. Så alle indbyggere må af sted til deres respektive fødeby og for at lade sig indskrive. Det gælder også Josef og Maria. De må af sted til Betlehem, dén by, hvor de er født.

Og der er drama på spil i denne beretning. Vi hører om trængsel og besvær. En gravid kvinde er som bekendt bedst tjent med hvile og ro. Men Maria, som er højgravid, er tvunget af sted på denne - for dem - lange og besværlige dagsrejse på æselryg. For når kejseren siger, at alle skal hen og indskrives, så mener han ALLE. Og da Josef og Maria endelig når frem til Betlehem er trængslerne ikke slut. For der er ingen steder de kan overnatte. Vi kan næsten se det for os:

Hvordan Josef og Maria søger planløst rundt i de mørke gader, hvordan de banke forgæves på porte og døre. "Beklager herberget er optaget" lyder meldingen til dem - og de vandrer trætte videre. Men når trængslerne er størst - er hjælpen ofte nærmest. For der var skam også hjælpsomhed den første julenat. Parret får nemlig - til sidst - hjælp af nogen, der anviser dem en stald. Og som gentleman hjælper Josef sin forlovede indenfor i stalden, hvor de reder op i halmen til den foranstående fødsel, - og vi kan næsten se det lille nøgne, spæde væsen, Jesus barnet, for os. Barnet bliver svøbt i hvidt og rent linned og lagt i krybben foran dyrene. Jo det var ikke uden kamp og trængsel, at Jesus barnet kom til verden.

Herhjemme har vi også oplevet trængsel på en anden måde i det sidste stykke tid. Onsdag i sidste i uge kom julesneen i hele sit vælde og den faldt tyk og tæt ned over os - hele dagen. Onsdag og torsdag gav sneen virkelig trængsel og besværligheder for mange. bl.a. for både børnehaven i Særslev og for Særslev skole og mange andre.

Og de erhvervsdrivende her i området fik problemer med deres leverancer, der holdt stille på vejene, der langsomt lukkede sig i sne.

Ja mange af os blev mindet om i de dage, at sneen var en magt, som vi for en stund måtte bøje os for- og at der egentlig kun var ét gøre i sådan situation - nemlig at slå sig med tålmodighed. Samtidig tvang sneen os også til at stoppe op, finde sammen og være dér for hinanden og hjælpe hinanden.

Ja mon ikke mange af jer har fået nogle forskellige oplevelser i de første dage med sneen.

Karen Christensen, en pige jeg har lært at kende, var kørt en tur til Glamsbjerg på besøg den onsdag formiddag - kort efter at sneen var begyndt at falde. Den tur skulle også vise sig at give hende en del trængsler. På vej hjem havnede hun i trafikprop nede i nærheden af Padesø kirke. Her holdt personbiler, lastbiler og busser på kryds og tværs i sneen og ingen kunne komme hverken frem eller tilbage. Og i denne travle jule-tid reagerer folk forskelligt på sneen. Der var dem, der blev siddende i deres bil og rullede vinduet og råbte og kommanderede til de andre - at nu måtte de se at flytte sig. Men der var også dem, der trådte ud i kulden for at hjælpe de andre bilister ud af driverne.

Men når trængslerne er størst er hjælpen, som sagt, ofte nærmest. For sammen med Karen var også en elektrikersvend fra Særslev kørt hjælpeløst fast i sneen på den samme vej. Og Karen og ham sluttede sig sammen og via en telefon fik de kontaktet elektrikersvendens far, en landmand fra Toderup. Og se...: Her var en mand, der havde forstået julens budskab om, at i Jesus møder vi et fornemt tjenersind for menneskene, der kalder os alle til efterfølgelse. Nu sprang hjælpsomheden ud i sin traktor og kørte ad Padsø kirke til for bringe Karen og hans søn, frelst ud sneens trængsler og bringe dem trygt og sikkert hjem til Særslev igen. Derfor siger jeg i denne prædiken tak til familien Knudsen fra Toderup.

For det er jo hvad julens budskab drejer sig om - at i vor herre Jesus Kristus møder vi et kærligt og trofast tjenersind, der handler om, at vi skal være dér for hinanden. Vi fejrer i julen det vendepunkt i historiens gang, der indtraf fordi der blev født et barn til at leve den selvopofrende, tjenende kærlighed ind i denne verden og at han skulle miste livet i denne tjeneste på et kors, som aldrig vil kunne glemmes. Det var altså - i en tjeners skikkelse - at Guds kærlighed kom ned til jordens børn og den kom for at blive. Ja i Betlehem - fødtes Guds søn til verden for at leve kærlighedens tjenende liv for os. Og i dåben, hvor vi døbes til fællesskab med Jesus Kristus, dér genfødes vi som hans brødre og søstre til at leve dette liv med ham - for hinanden.

På den måde er julen er hjerternes fest, og det betyder i al sin enkelhed, at vi skal være der for hinanden. Og i Jesus Kristus møder vi en mand der om nogen, der var dér for andre mennesker. I ham ser vi, at dér hvor kærligheden, hengivenheden og tjenersindet for andre udspringer,- det er også dér hvor det sande og autentiske liv udfolder sig. Derfor hylder vi i dag det barn der kom til verden, og levede sit liv i tjeneste for andre. I det barn har Gud vist sig selv for os. Han har vist os, at han har hjerte og tjenersind for os. Da skal vi også have hjerte og tjenersind for hinanden!

Glædelig jul til jer alle.

Amen.

Kirkekalender
Søndag 03. oktober
18. søndag efter trinitatis
Særslev:14.00
Ved Nete Ertner Rasmussen
Ejlby:
Melby:
Se flere datoer

Information
Afstandskravene er ophævet i Folkekirken fra og med lørdag d. 14. august. Det betyder, at der nu ikke længere er nogen begrænsning på, hvor mange der må være inde i kirkerne ad gangen. Kort sagt: Vi må fylde kirkebænkene, synge og holde gudstjeneste og kirkelige handlinger, ligesom vi gjorde før corona-epidemien.

Arrangementer
Babysalmesang
- på en ny måde

Den 1. onsdag i hver måned
i Særslev Kirke kl. 10.30
Babysalmesang er sang og rytmer for babyer op til ca. 1 år og deres forældre. Vi synger børnesange o....
Læs mere
Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken i Særslev Kirke 26. september 2021
Prædiken i Særslev Kirke 26. september 2021 17. søndag efter trinitatis v. sognepræst Gunvor San....
Læs mere
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021 16. søndag efter trinitatis v. s....
Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
TILLYKKE til vores konfirmander
TILLYKKE til vores konfirmander Den 29. august og 5. september var der konfirmation i Særslev Kir....
Læs mere
Julehjælp - ansøg om julehjælp eller giv et bidrag!
Julehjælp - ansøg om julehjælp eller giv et bidrag! Menighedsplejen i Særslev-Ejlby-Melby sogne t....
Læs mere
Kommende møder:
07. oktober 2021 kl. 19.00
02. november 2021 kl. 19.00
01. december 2021 kl. 19.00

Nyt fra graveren
Kirkegårdene
Kirkegårdene Der er sket store forandringer på vore kirkegårde det seneste par år. Der er blevet....
Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad
Tlf.: 64 84 11 37 (fastnet)
Tlf.: 23 44 71 09 (mobil)
Mail: gsa@km.dk

Tilgængelighedserklæring