Link til kirkekalenderLink til menu

Søndagens prædiken (Arkiv)

Fredag den 25. december 2009

Juledag

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes:

I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Han var i begyndelsen hos Gud. Alt blev til ved ham, og uden ham blev intet til af det, som er. I ham var liv, og livet var menneskers lys. Og lyset skinner i mørket, og mørket greb det ikke.

Der kom et menneske, udsendt af Gud, hans navn var Johannes. Han kom for at aflægge vidnesbyrd, han skulle vidne om lyset, for at alle skulle komme til tro ved ham. Selv var han ikke lyset, men han skulle vidne om lyset.

Lyset, det sande lys, som oplyser ethvert menneske, var ved at komme til verden. Han var i verden, og verden var blevet til ved ham, og verden kendte ham ikke. Han kom til sit eget, og hans egne tog ikke imod ham. Men alle dem, der tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, dem, der tror på hans navn; de er ikke født af blod, ikke af køds vilje, ikke af mands vilje, men af Gud.

Og Ordet blev kød og tog bolig iblandt os, og vi så hans herlighed, en herlighed, som den Enbårne har den fra Faderen, fuld af nåde og sandhed.

Joh 1,1-14Vi lever ikke kun i en synlig verden, men også i en usynlig verden. I den synlige verden kan vi se ting omkring os - og vi er synlige for hinanden - det er øjets verden. Samtidig lever vi en verden, der er bestemt af det usynlige. En verden, der er bestemt af ordet, af sproget - det er ørets verden.

I den usynlige verden udfolder sproget sig mellem os og vi bruger ord - og ord kan som bekendt både være opbyggende og nedbrydende. Ord kan også være svage, usikre eller fulde af løgn. Ord kan modsat være sande og oprigtige og tillids-skabende. På mange måder er vores forhold til hinanden bestemt af ord. Vi kan på den ene side give hinanden liv med ord og på den anden side kan vi næsten slå hinanden ned med ord.

Det vil jeg godt illustrere med et citat, som højskoleforstanderen Poul Erik Søe skrev om ordets betydning. - Han sagde: " Hvis min kone ikke siger go'morgen, er der noget galt, og man kan også filosofere over, hvad ord kan sætte i gang, - men det viser hvor vigtige ord er. - Vi lever nemlig af de ord, vi giver hinanden. - Ord er ikke magiske, men meget livgivende. - Ud af en banal kaffeslabberads kommer måske to sætninger, man kan leve på den dag". - Her er Poul Erik Søe inde på ords vigtighed. - Hvis ikke hans kone siger god morgen, så er det meget muligt udtryk for, at hun er sur. - Så bare de to små ord er afgørende for dagens stemning.

Ja, der er en forbindelse mellem ordets usynlige verden og den synlige verden. Tænk bare på, at hvis nogen siger noget, der kan få os til at skamme os, så kan man synligt se, at vi sommetider bliver røde i hovederne.

Så ord gør noget ved os - de kan både skabe og de kan nedbryde.

I lektie-læsningen hørte vi et uddrag fra skabelsesberetningen. Vi hørte, at også Gud skaber ved hjælp af ordet. Og Gud sagde: der blive lys - og der blev lys. Og nu er vi tilbage i det vi kan kalde den usynlige verden -hvor ordet skaber noget nyt. Modsat har vi også erfaringen fra vores liv af ord kan være overfladiske, tomme og ligegyldige - eller helt fulde af løgn.

Og derfor må vi prøve at huske på hvor afgørende ord kan være i vores liv med hinanden.

Den betydning, som ordet bruges på i dagens evangelium, er så stærkt og så positivt som tænkes kan. I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Evangeliet til i dag handler nemlig om, at Jesus Kristus er Guds evige livs ord, som har taget bolig iblandt os mennesker. Altså at Jesus Kristus er Ordet.

Og så hører vi også lidt om Johannes Døberen undervejs i stykket. Han skulle vidne om ordet eller vidne om lyset, som var ved at komme til verden. Og hvad går Johannes Døberens virksomhed egentlig ud på ? Ja Johannes’ Døberen bruger også ordet som virkemiddel, da han ser det som sin opgave at skulle vidne om hans efterfølger - nemlig Jesus. Så Johannes fortalte og prædikede simpelthen for folk om Jesus , der snart ville dukke op efter ham. Og sådan er nok med al forkyndelse - det sker ved hjælp af ordet - det talte ord.

Godt nok lever vi i dag i en medie-tid, hvor billedet overtager mere og mere plads og ordet mister indflydelse. Reklamer og medier er fyldt med flimrende billeder og symboler og personer og nogle af billederne har et stærkt tag i os, men når vi skal kommunikere med hinanden gør vi først og fremmest brug af ordet - ikke billeder. Jeg tror at livskraften i ord er stærkere end i billeder - uanset om det moderne menneske synes billeder er mere interessante end ord - eller ej.

Jeg kommer til at tænke på, at der er et sprogligt udtryk, der i de senere år er blevet uhyre populært at bruge i offentligheden, det hedder : Vi skal sende et signal om... et eller andet. Det kan f.eks. være politikere eller politiet eller formanden for fodboldklub. Alle mulige offentligt optrædende personer bruger udtrykket Vi vil sende et signal, og det udtryk har på en eller anden måde også mere med billeder end med ord at gøre. Man foretager en handling og så lader man andre personer tolke på den handling. Man signalerer. Det forekommer mig, at der er noget kunstigt over det. Man kunne spørge om ikke det var mere hensigtsmæssigt bare at formulere med ord hvad man mener - i stedet for at sende signaler, som andre så kan udlede forskellige ting af.

Et fast og klart ord derimod er noget man kan forholde sig til.

For et kristent menneske er er det ét afgørende ord - og det er ordet om Jesus Kristus.

Men et ord kan både være stærkt og svagt. Og et godt ord kan også være svagt. Som menneske var Jesus jo rent magtmæssigt svag. Man kunne nemt overfalde ham og tage ham til fange og slå ham ihjel. Men samtidig havde Jesus om nogen også ordets livgivende styrke i sig. Og de udstødte mennesker dengang var lykkelige for at høre på ham, og holdt sig til ham. Det var et fantastisk liv i hans ord, ligesom vi selv kender til, at der kan være liv i ord og sprog. Der er jo stor forskel om man siger Jeg kan ikke fordrage dig eller om man siger jeg holder i grunden meget af dig. Hvor forskellig vil en dag ikke blive for et menneske om det er den ene eller den anden sætning man hører. Og på den måde er ordene vi bruger afgørende.

Vi lever, som sagt, både i den synlig verden og i den usynlig verden, Ordets verden. Og i kirken er ordet det altafgørende. At vi lytter til det, som vi umiddelbart ikke kan se. At her i julen fejrer vi det under, at den usynlige verden, Guds verden, er blevet synlig i vores menneske-verden, så vi kan se Gud. Vi fejrer, at Guds hjerte begyndte at slå i menneskekrop. At Guds Ånd udfolder sig i en menneskekrop. Og menneskekroppen tilhører Jesus Kristus. Vi fejrer dermed det mysterium, at Gud kom til jorden i et menneske.

Guds hjerte i en menneskekrop? Hvem banker dette hjerte for? Det banker for os! Meningen med Ordet er, at Gud vil gøre sig lig med mennesker.

Så Vor Herre Jesus Kristus gik synligt blandt menneskene, så vi kunne se ham og høre hans underfulde ord om at tjene hinanden i kærlighed - ja så at vi kunne se og høre om det liv, som Gud har bestemt os til at leve med hinanden.

Amen.

Kirkekalender
Søndag 19. september
16. søndag efter trinitatis
Særslev:
Ejlby:
Melby:10.30
Høstgudstjeneste
Ved Gunvor Sandvad
Se flere datoer

Information
Afstandskravene er ophævet i Folkekirken fra og med lørdag d. 14. august. Det betyder, at der nu ikke længere er nogen begrænsning på, hvor mange der må være inde i kirkerne ad gangen. Kort sagt: Vi må fylde kirkebænkene, synge og holde gudstjeneste og kirkelige handlinger, ligesom vi gjorde før corona-epidemien.

Arrangementer
Høstgudstjeneste
Søndag 19. sept. kl. 10.30 i Melby Kirke
Vi håber, at høsten er kommet godt i hus - og samles til høstgudstjeneste og synger de dejlige høst-....
Læs mere
Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021 14. søndag efter trinitatis v. sognepræst Gunvor Sandv....
Læs mere
Prædiken ved konfirmation - Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke
Prædiken ved konfirmation Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke 13. søndag efter trinitatis....
Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
Referater
Referat af åbent menighedsmøde 1. september 2021. Referatet kan læses som PDF-fil ved at klikke på ....
Læs mere
Konfirmationer i Særslev Kirke
Konfirmationer i Særslev Kirke Nu er det endelig blevet tid til konfirmationer! Hvor vi gl....
Læs mere
Kommende møder:
07. oktober 2021 kl. 19.00
02. november 2021 kl. 19.00
01. december 2021 kl. 19.00

Nyt fra graveren
Kirkegårdene
Kirkegårdene Der er sket store forandringer på vore kirkegårde det seneste par år. Der er blevet....
Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad
Tlf.: 64 84 11 37 (fastnet)
Tlf.: 23 44 71 09 (mobil)
Mail: gsa@km.dk

Tilgængelighedserklæring