Link til kirkekalenderLink til menu

Søndagens prædiken (Arkiv)

Søndag den 10. januar 2010

1. søndag efter Hellig 3 konger

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Markus:

De bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde til dem: »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres. Sandelig siger jeg jer: Den, der ikke modtager Guds rige ligesom et lille barn, kommer slet ikke ind i det.« Og han tog dem i favn og lagde hænderne på dem og velsignede dem.

Mark 10,13-16På Jesu tid havde jøderne en lang række strenge regler og love for hvad man måtte - og navnlig hvad man ikke måtte foretage sig på en sabbat. De skriftkloge og farisæerne på Jesu tid vogtede nidkært overholdelsen af sabbatten. Sabbatten var jo den dag, der fra skaberens hånd var givet menneskene som en hvilens dag efter en lang arbejdsuge. Sabbatten skulle beskyttes - mente farisæerne. Og jøderne måtte derfor underkaste sig de mange strenge regler for sabbatten.

Men som bekendt kom Jesus med et nyt syn på reglerne for sabbatten. Ja der skete noget, da Gud sendte sit egets frihedens evangelium i skikkelse af sin søn, for da brød han alle disse sabbatregler ind ad en kant. Jesus Kristus sagde, at mennesket er ikke til for sabbattens skyld, men sabbatten er til for menneskets skyld.

Og dermed kom Jesus med en helt ny form for frihed for menneskelivet. Og apostlen Paulus udbygger det frihedens evangelium, som Jesus kommer med - ved at tilføje, - "alt er tilladt - men ikke alt gavner". Og det betyder, du som kristen har din ubetingede og ubegrænsede frihed i alt hvad du foretager dig. Budskabet fra vor Herre Jesus Kristus til mennesket er altså ikke samling religiøse regler og love. Tværtimod. Som kristen er du og jeg derimod sat fri fra alt det - det er blot én begrænsning i din og min udfoldelse - og det er kærligheden til Gud og til næsten. Det er altså ikke love og paragraffer, som sætter grænsen for menneskets frie udfoldelse , men derimod kærligheden. Og den frihed har vi som kristne altså på den måde fået skænket inden for kærlighedens grænser.

Og når folk hører disse ord om det kristne evangelium, der sætter mennesket i frihed, så er der måske nogen, der vil sige. Det har vi hørt før. Det er det samme I siger fra prædikestolen altid - hvorfor er ikke noget nyt i budskabet til os?

Jeg ved ikke helt hvad jeg skal sige til det - men jeg ved, at har man for alvor bare én gang i sit liv hørt det kristne evangelium, så har man hørt en nyhed, som man i sin glæde ikke kan ryste af sig igen.

Når Paulus forkynder, at vi ikke skal leve et liv med hinanden bundet af et ton rigide regler, men derimod leve et frit liv udfra et syn, hvor alt er tilladt, men ikke alt gavner, så bliver det kærligheden og kun den- der sætter grænsen for vores udfoldelse.

Og den frihed inden for kærlighedens rammer - lod Jesus indstifte i dåben. I dåben fik vi Guds gave - kærligheden og frihedens evangelium med os som et korstegn på pande og bryst.

Men Jesu disciple, som vi hører om i dagens evangelium, sad dog stadigvæk fast i deres ufrie regel-tyrani af hvad man måtte og hvad man ikke måtte. Som vi hører ville disciplene forhindre børnene i at komme til Jesus. Det er imod reglerne, det går ikke an, Gudsriget kan ikke sådan gives til sådan en flok umyndige børn, det kan man ikke.

Men Jesus Kristus - hvad siger han nu til alt dette? Ja Jesus blev vred og siger: Lad de små børn komme til mig - det må I ikke hindre dem i. for Guds rige er deres. Sandelig siger jeg jer: den, der ikke modtager Gudsrige som ligesom et lille barn, kommer slet ikke ind i det.

Men hvad er nu det ved barnets måde at modtage på, der gør, at den er så forskellige fra den voksnes måde at modtage på? Der er beregningen til forskel. Den voksne gør altid noget, for at opnå noget bestemt. Når man f.eks. sidder i sin bil og kører en tur til Odense, så overholder man visse regler for at nå sikkert frem og for ikke at få en bøde af politiet. Og sådan er det i mange af livets forhold, at vi foretager os noget, for at opnå et mål. Men det forholder sig anderledes med modtagelsen af evangeliet. Hvis jeg - på nogen måde - modtager evangeliet for at sikre mig selv eller for at det må gå mig godt, så er jeg straks afsporet, for så er jeg trådt ind på beregningens vej. Så forsøger jeg at sikre mig med noget, som jeg ikke har beføjelser over. Og Jesu dom falder prompte og siger - den, som vil sikre sig sit liv, skal miste det.

Ganske modsat et lille barn. Et lille barn går ikke ind på beregningens vej i bestræbelsen på ved egen kraft at opnå noget. Det kan det ikke. Et barn er derimod helt hjælpeløst og helt afhængig af, at nogen tager siger sig af det. Hvis det ikke sker, så dør barnet. Barnet kan kun tage imod. At tage imod er egentlig ikke noget barnet bevidst gør. Det er simpelthen dets måde at være til på. Sådan lever det. Trygt og sorgløst.

Når vi har barnedåb her i kirken - kan vi jo se, at et barn intet kan. Et spædbarn kan ikke sige et eneste ord fra trosbekendelsen. Det har aldrig bedt fadervor. Det eneste et barn kan, når de møder op i kirken, er at tisse i bleen, samtidig med, at det sender et tandløst smil til præst og menighed. Men det er netop pointen ved barnedåben. Det handler i dåben ikke om at præstere noget. Det handler ikke om love og regler. Det handler om, at tro på, Gud tager imod os i al vor hjælpeløshed. Barnet har intet gjort, barnet forstår ikke, hvad der foregår, men modtager blot korsets tegn til et vidnesbyrd om at det skal tilhøre fællesskabet med den korsfæstede herre Jesus Kristus.

Ja at modtage evangeliet og at blive døbt er den gave til mennesket, at vi skal glemme alle vores forsøg på i sidste instans at redde os selv, og i stedet forlade os på at, al vores frelse er taget ud af vores hånd - og lagt i Guds hånd. At vi er indesluttet i Guds kærlighed og at dét er noget, der står fast også forud for vore egne afgørelser - og førend vi kan forstå eller tro nogen ting.

Hvad er det så for et Gudsrige, der tales om her i evangeliet til i dag? Lad mig her bruge et billede på - hvad Guds rige er. Man kan sammenligne Guds rige med sit eget hjem. Det hjem, hvor man bor, er næppe et sted, der er helt overladt til tilfældigheder i sin indretning. Og modsat er ens hjem formentlig heller ikke et sted, der er omgærdet med et utal af regler og bestemmelser, der skal overholdes, for at man selv kan få lov at være dér. Tværtimod er den slags betingelser et hjems væsen stik imod. For et hjem hviler som regel på en grundlæggende accept af den, der bor dér. Ellers var det ikke noget hjem. Et hjem er et sted, hvor man kan være sig selv, hvor man ikke bærer maske, - et sted man er fuldt ud accepteret og hvor man kan være den man er. Sådan er det også med Guds rige. I dåben bliver døren åbnet ind til Guds bolig i det høje, hvor Jesus Kristus er fundamentet. Og i vores dåb fik vi overrakt en gave fra Guds rige, som vi skal bruge her i det jordiske liv. Vi overrakt et Ord om, at vi i fællesskabet med Jesus Kristus - frit kan leve vort liv i kærlighed - ikke være bundet regler og paragraffer, men have hans ord for, at vi er accepterede som dem vi er. Og således skænker Jesu ord os frimodighed og glæde til at tage livet op som det foreligger netop nu - og vi kan fæste vor lid til - at i sidste instans - er vi hans hjælpeløse børn, der er indesluttet i hans kærlighed.

Amen.

Kirkekalender
Søndag 19. september
16. søndag efter trinitatis
Særslev:
Ejlby:
Melby:10.30
Høstgudstjeneste
Ved Gunvor Sandvad
Se flere datoer

Information
Afstandskravene er ophævet i Folkekirken fra og med lørdag d. 14. august. Det betyder, at der nu ikke længere er nogen begrænsning på, hvor mange der må være inde i kirkerne ad gangen. Kort sagt: Vi må fylde kirkebænkene, synge og holde gudstjeneste og kirkelige handlinger, ligesom vi gjorde før corona-epidemien.

Arrangementer
Høstgudstjeneste
Søndag 19. sept. kl. 10.30 i Melby Kirke
Vi håber, at høsten er kommet godt i hus - og samles til høstgudstjeneste og synger de dejlige høst-....
Læs mere
Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021 14. søndag efter trinitatis v. sognepræst Gunvor Sandv....
Læs mere
Prædiken ved konfirmation - Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke
Prædiken ved konfirmation Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke 13. søndag efter trinitatis....
Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
Referater
Referat af åbent menighedsmøde 1. september 2021. Referatet kan læses som PDF-fil ved at klikke på ....
Læs mere
Konfirmationer i Særslev Kirke
Konfirmationer i Særslev Kirke Nu er det endelig blevet tid til konfirmationer! Hvor vi gl....
Læs mere
Kommende møder:
07. oktober 2021 kl. 19.00
02. november 2021 kl. 19.00
01. december 2021 kl. 19.00

Nyt fra graveren
Kirkegårdene
Kirkegårdene Der er sket store forandringer på vore kirkegårde det seneste par år. Der er blevet....
Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad
Tlf.: 64 84 11 37 (fastnet)
Tlf.: 23 44 71 09 (mobil)
Mail: gsa@km.dk

Tilgængelighedserklæring