Link til kirkekalenderLink til menu

Søndagens prædiken (Arkiv)

Søndag 14. februar 2010

Fastelavn

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas:

Jesus tog de tolv til side og sagde til dem: »Se, vi går op til Jerusalem, og alt det, som er skrevet ved profeterne om Menneskesønnen, skal opfyldes: Han skal overgives til hedningerne, og de skal håne ham, mishandle ham og spytte på ham; de skal piske ham og slå ham ihjel, og på den tredje dag skal han opstå.« Men de fattede ikke noget af dette; det var skjulte ord for dem, og de forstod ikke det, som blev sagt. Da Jesus nærmede sig Jeriko, sad der en blind mand ved vejen og tiggede. Han hørte, at en skare kom forbi, og spurgte, hvad der var på færde. De fortalte ham: »Det er Jesus fra Nazaret, som kommer forbi.« Da råbte han: »Jesus, Davids søn, forbarm dig over mig!« De, som gik foran, truede ad ham for at få ham til at tie stille; men han råbte bare endnu højere: “Davids søn, forbarm dig over mig!' Og Jesus stod stille og befalede, at manden skulle føres hen til ham. Da han var kommet derhen, spurgte Jesus ham: »Hvad vil du have, at jeg skal gøre for dig?« Han svarede: »Herre, at jeg må kunne se.' Og Jesus sagde til ham: »Bliv seende, din tro har frelst dig.« Straks kunne han se, og han fulgte ham og priste Gud. Og hele folket så det og lovpriste Gud.

Luk 18,31-43


I dag er det fastelavn. Og fra i dag indledes fastetiden, den periode på 40 dage, der strækker sig frem til påske. I gamle dage var fastetiden en temmelig streng og alvorlig periode med afholdenhed fra nogle bestemte ting man ikke måtte spise og drikke. Den fastetid, der nu begynder, skal forberede os på påskeugen med dens store begivenheder.

Når fastetiden er sat til at vare 40 dage, så er det jo inspireret af Jesu 40 dages fastetid i ørkenen. Efter Jesus blev døbt i Jordan floden af Johannes Døberen gik han ud i ørkenen, hvor han opholdt sig i 40 dage og nætter. Jesus spiste ikke noget i de dage, og da Jesus ved at dø af sult, kom Djævelen og gav ham det ene fristende tilbud efter det andet. Men Jesus modstod Djævlens fristelser. Jesus var den stærkeste af de to og han afviste djævelen og bad ham forsvinde.

Senere op i middelalderen søgte man også at holde det onde væk i her fastetiden. Man slog katten af tønden, og i middelalderen var der en levende kat i tønden, som skrækslagen sprang ud, når tønden gik i stykker. Var katten heldig, fik den lov til at løbe, men var den ikke så heldig, blev den jaget og pryglet til døde som symbol på alt det onde, der skulle ’dødes’ i fastetiden. Men i dag, når vi slår katten af tønden i dag er der ingen levende kat i tønden - men derimod slik og lækkerier til børnene.

I dag hører vi om at Jesus og hans disciple er på vej mod Jerusalem - endemålet. Undervejs på denne rejse er de nu kommet til byen Jeriko og et sted på vejen sidder der en mand. En blind mand. Og vi skal forestille os, at det vrimler med mennesker på vejen, de er på vej til påskefesten i Jerusalem og mange af dem vil gerne se Jesus, som de har hørt om. Og midt i mylderet og støvet af mennesker, der masser sig frem, sidder altså en blind mand og råber med sine lungers fulde kraft. En blind mand. Jeg ved ikke om I kan forestille jer, hvordan det er at være blind. Jeg ved det ikke selv. Man kan jo prøve at fornemme det ved at holde øjnene lukket i lang tid. Vi har jo 5 sanser - øjnene, høresansen, følesansen, lugtesansen, smagssansen og hvis vi lukker øjnene, så virker de andre sanser stadig. Med lukkede øjne kan man fx.stadigt lugte og høre. Måske kan man stadig forestille sig farverne. Man kan godt huske hvordan farven blå og rød ser ud med lukkede øjne. Men hvis man har været blind længe, som manden i evangeliet, så kan man slet ikke forestille sig, hvordan verden ser ud. Den blinde oplever ikke hele verden. Der er en masse, som er skåret fra. Det er lidt lige som om at opleve verden gennem en smal sprække. Og når man er blind, er det kun det, som man oplever gennem sprækken fra de øvrige sanser, som man får som indtryk. Alt, resten, det man bruger synet til, det er der lukket for - for en blind.

Hvis man mister en af sine sanser, sker der nogle gange det, at de andre sanser bliver skærpede. Da jeg arbejdede blandt de hjemløse i kirkens korshærs nattjeneste i Århus var der en stamgæst, en blind mand, der næsten kom hver nat. Hans navn husker jeg ikke. Men jeg lukkede ham tit ind nede ved indgangen, når han kom og bankede på og gav mig sin blindestok. Han gik temmelig tarvelig klædt i noget slidt og hulet tøj. Jeg havde indtryk af, at han måske selv klippede sit eget hår - der var i hvert fald store totter af hår på hovedet han tit overså. Men sådan så han nu en gang ud. Det var bestemt ikke kedeligt at snakke med ham. For han var klog og god til at høre hvad folk sagde. Når vi sad og snakkede med ham om natten, så var han god til at høre hvordan folk havde det og god til at snakke med de øvrige gæster - selvom han ikke kunne se dem. Ja nogle gange kunne man føle sig helt gennemskuet af ham - gennemskuet af en blind!

I dag hører vi altså om Jesus, der møder en mand, der er blind. Den blinde mand er temmelig hjælpeløs som han sidder dér og tigger om penge. Men der er en ting, den blinde mand er overbevist om, da han hører det er Jesus, som er kommet forbi. Det er at nu hjælpen er nær. Og da den blinde mand kan mærke på larmen, at Jesus nærmer sig - råber han. 'Jesus, Davids søn, forbarm dig over mig!« Først er der nogen i flokken, der tysser på den blinde mand og siger, at han skal tie stille. Men den blinde mand råber bare højere: ' Davids søn, forbarm dig over mig!' Og da Jesus hører den blinde mands råb står han pludselig stille og befaler, at manden skal føres hen til ham. Da den blinde mand r kommet derhen, spørger Jesus ham: »Hvad vil du have, at jeg skal gøre for dig?« Manden svarede: »Herre, at jeg må kunne se. Jesus sagde: Bliv seende. Og i samme nu blev den lille bitte hul, den lille sprække, han havde til verden, meget større. Han behøvede ikke længere kun opleve med ørerne og næsen - han kunne se!

Fyldt af glæde fulgte manden nu med Jesus og hans disciple. Nu skulle han rigtig se verden. Og han fulgtes med Jesus resten af vejen op til Jerusalem. Og det var ikke kun gode ting hans øjne fik at se. Han så Jesus blive taget til fange en torsdag aften, han så Jesus blive hængt op på et kors om fredagen, hvorpå han døde ved middagstid. Og så var der også ting mere, som han ikke fik at se, selvom han nu kunne se. Han så ikke Jesus stå op af graven om søndagen, selvom han hørte meget om det. Men i alt dette var én ting, som manden var helt sikker på: Og det var, at ham, der havde givet ham synet tilbage, var Guds søn.

Amen.


Kirkekalender
Søndag 19. september
16. søndag efter trinitatis
Særslev:
Ejlby:
Melby:10.30
Høstgudstjeneste
Ved Gunvor Sandvad
Se flere datoer

Information
Afstandskravene er ophævet i Folkekirken fra og med lørdag d. 14. august. Det betyder, at der nu ikke længere er nogen begrænsning på, hvor mange der må være inde i kirkerne ad gangen. Kort sagt: Vi må fylde kirkebænkene, synge og holde gudstjeneste og kirkelige handlinger, ligesom vi gjorde før corona-epidemien.

Arrangementer
Høstgudstjeneste
Søndag 19. sept. kl. 10.30 i Melby Kirke
Vi håber, at høsten er kommet godt i hus - og samles til høstgudstjeneste og synger de dejlige høst-....
Læs mere
Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021 14. søndag efter trinitatis v. sognepræst Gunvor Sandv....
Læs mere
Prædiken ved konfirmation - Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke
Prædiken ved konfirmation Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke 13. søndag efter trinitatis....
Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
Referater
Referat af åbent menighedsmøde 1. september 2021. Referatet kan læses som PDF-fil ved at klikke på ....
Læs mere
Konfirmationer i Særslev Kirke
Konfirmationer i Særslev Kirke Nu er det endelig blevet tid til konfirmationer! Hvor vi gl....
Læs mere
Kommende møder:
07. oktober 2021 kl. 19.00
02. november 2021 kl. 19.00
01. december 2021 kl. 19.00

Nyt fra graveren
Kirkegårdene
Kirkegårdene Der er sket store forandringer på vore kirkegårde det seneste par år. Der er blevet....
Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad
Tlf.: 64 84 11 37 (fastnet)
Tlf.: 23 44 71 09 (mobil)
Mail: gsa@km.dk

Tilgængelighedserklæring