Link til kirkekalenderLink til menu

Søndagens prædiken (Arkiv)

Søndag 21. februar 2010

1. søndag i fasten

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas:

Apostlene kom også i strid om, hvem af dem der skulle regnes for den største. Da sagde han til dem: »Folkenes konger hersker over dem, og de, som udøver magt over dem, lader sig kalde velgørere. Sådan skal I ikke være; men den ældste blandt jer skal være som den yngste, og lederen som den, der tjener. For hvem er størst: den, der sidder til bords, eller den, der tjener? Er det ikke den, der sidder til bords? Men jeg er iblandt jer som den, der tjener. Jer er det, der er blevet hos mig under mine prøvelser, og ligesom min fader har overdraget mig Riget, overdrager jeg det til jer, for at I skal spise og drikke ved mit bord i mit rige, og I skal sidde på troner og dømme Israels tolv stammer. Simon, Simon! Satan gjorde krav på jer for at sigte jer som hvede; men jeg bad for dig, for at din tro ikke skal svigte. Og når du engang vender om, så styrk dine brødre.«

Luk 22,24-32


Når man giver sig til at læse Biblen begynder den som bekendt med historien om verdens skabelse i de første par kapitler. De to kapitler rummer en smuk og poetisk hyldest til skabelsen af den storslåede natur, der omgiver os og den uendelige himmel - over os. De to første kapitler fortæller om en harmonisk og paradisisk tilstand, hvor livet er, som Gud har tænkt det. Men vi skal ikke længere hen end til kapitel fire før end vi finder ret en menneskelig historie, der handler om magtkamp og misundelse og splid. Nemlig i historien om Kain og Abel, som vi lige hørte et uddrag fra i læsningen fra alteret. De to brødre levede side om side - Kain var agerdyrker og Abel var fårehyrde. Abel var sikkert god til sit arbejde med dyrene, - og Kain var sikkert god til sit arbejde med marken. De havde hver sit enemærke. En dag ofrer de to brødre til Gud. Kain nævnes først. Han ofrede af jordens afgrøde til Herren. Og Abel ofrede også, - det var nogle fedtstykker af småkvægets førstefødte. Ingen af dem gør noget særligt eller noget, der gør den ene bedre end den anden - de er helt ligeværdige. Gud Herren tog imod Abels offergave, men Kains offergave tog han ikke imod. Det er det, vi i billedkunsten ofte ser gengivet med Abels røg, der stiger imod himlen, mens Kains offer-røg kryber langs jorden og ikke vil stige op.

Og hvorfor? Det får vi ikke at vide. Der konstateres blot, at Gud gjorde en forskel på de to brødre. Hvorfor ved vi ikke. Og denne forskel kunne Kain ikke tolerere. Han blev meget vred og gik med sænket hoved. Og Kains vrede og misundelse smelter sammen til raseri, - nu er ham og hans bror ikke længere ligeværdige - de er rivaler, der går og skæver til hinanden. Og en dag slår Kain slår sin bror Abel ihjel. Der var kommet en forskel mellem dem som brødre - som den ene ikke kunne affinde sig med.

Og Kain og Abel-historien er blot den første i en lang række af rivaliseringsfortællinger i Biblen. Det forsætter med fortællingen om brødre Jakob og Esau, der kæmper om førstefødselsretten. Og historien om Josef og hans brødre, hvor Josef som faderens yngling pådrog sig sine brødres misundelse. De hævnede sig ved at sælge ham til handelsmænd, de slæbte ham med til Ægypten. Og rivaliseringsfortællinger fortsætter med kong Saul og David, og man kunne også pege historien om Sara og Hagar og mange flere andre.

De nævnte historier fortæller noget om menneskelivet. At vi tit har travlt med at måle vores værd i forhold til andre. Hvis nogen kommer højt op på strå, så skal misundelsen nok sørge at de bliver trynet ned i jorden igen - som Kain trynede Abel. Og i dagens evangelium hører vi om disciplene, der rivaliserer om, hvem af dem, der er den største. Disciplene sidder oven i købet skærtorsdag aften ved det første nadverbord, som skranken deroppe bag mig, er bygget på. Disciplene sad ved selve det nadverbord, som siden hen skulle blive det sted, hvor ethvert menneske kan sidde uden længere at skæve til sidemanden, men rette blikket mod brødet med korset og spise det. Ved det nadverbord, som Vorherre indstiftede og hvor man knæle og i sit stille sind tænke: Her kan jeg være, her kan den anden være, her kan vi være. Her er ingen rivalisering. Her er jeg anerkendt som den, jeg er. Hvad der end måtte være af forskelle mellem os alle på vandrette plan, mennesker i mellem, - er ophævet på det lodrette plan - ved nadverbordet over for Gud er vi alle ligeværdige.

Ikke desto mindre sidder disciplene ironisk nok ved det selvsamme nadverbord og skændes om magt og deres indbyrdes rangorden. De vil hver især gerne være den største.

Den tidligere domprovst i Odense Rudolph Arendt skrev for en del år siden nogle gode ord om at være den største. Han sagde - man kan være den største på to måder: Man kan være stor på de andres bekostning: træde på de andre, nedvurdere dem, udnytte dem, holde dem nede i uvidenhed, armod og afhængighed. Dermed bliver man den største på bekostning af de andres livsmod, frihed, værdighed, eller af deres helbred, velfærd, liv og lykke. Men man kan også være den største - for de andres skyld. Blive den største ved at tjene og løfte de andre. Som en god mor eller far, en god læge, en god leder eller en god lærer. Ingen af dem bliver store ved at træde på dem, de er mor eller far, læge, lærer eller leder for, tværtimod. En mor eller en far bliver store ved at gøre deres børn duelige til at stå på egne ben. En læge bliver stor ved at gøre sine patienter uafhængige af hans hjælp. En leder bliver stor ved at give sine medarbejdere ansvar og få dem til at yde deres allerbedste. En lærer bliver stor ved at åbne og udvide sine elevers horisont. Der er altså en storhed, der ikke består i at holde de andre nede, men tværtimod består i at gøre andre duelige, dygtige, ja sådan set: gøre dem store.

Sådan er også med den Guds storhed vi møder i Jesus Kristus. Som vi møder ham i Jesus Kristus er han aldrig den største på andres bekostning - men derimod for de andres skyld. Jeg er iblandt jer som den, der tjener, siger han til disciplene, og det er netop, hvad de har set og hørt fra den første dag, han kom forbi og kaldte dem op af deres fiskerbåde, og helt frem til denne aften, da det hele er forbi. I hvert eneste møde med hvert eneste forpint menneske var Jesus iblandt dem som den, der tjener. De havde set ham løfte den lamme og den spedalske, den sørgende og den skyldige op af det, de var fanget i, og hørt ham sende dem hjem for at tage fat på tilværelsen på deres egne ben - båret af hans ord. Sådan er Jesus blevet den største: ved at gøre dem store.

Ja ikke på bekostning af de andre, men på bekostning af sit eget liv, bliver Vor Herre Jesus Kristus den største. Det er hvad denne fastetid forbereder os på. I påsken ser vi, at det koster ham livet, at han ikke vil nøjes med at løfte mennesker op af sorg og skyld og fortræd, men vil løfte os helt ind i den himmel, hvor han selv har hjemme. Og ind i denne verden med dens splid og misundelse tjener han os fra sit nadverbord med sit tilgivelsens og genoprejsningens ord - der forsoner stridende brødre, formilder vrede sind og løfter vores livsmod op, så vi styrkede og opløftede kan gå ud herfra og tage fat på vores liv - en gang til.


Kirkekalender
Søndag 03. oktober
18. søndag efter trinitatis
Særslev:14.00
Ved Nete Ertner Rasmussen
Ejlby:
Melby:
Se flere datoer

Information
Afstandskravene er ophævet i Folkekirken fra og med lørdag d. 14. august. Det betyder, at der nu ikke længere er nogen begrænsning på, hvor mange der må være inde i kirkerne ad gangen. Kort sagt: Vi må fylde kirkebænkene, synge og holde gudstjeneste og kirkelige handlinger, ligesom vi gjorde før corona-epidemien.

Arrangementer
Babysalmesang
- på en ny måde

Den 1. onsdag i hver måned
i Særslev Kirke kl. 10.30
Babysalmesang er sang og rytmer for babyer op til ca. 1 år og deres forældre. Vi synger børnesange o....
Læs mere
Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken i Særslev Kirke 26. september 2021
Prædiken i Særslev Kirke 26. september 2021 17. søndag efter trinitatis v. sognepræst Gunvor San....
Læs mere
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021 16. søndag efter trinitatis v. s....
Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
TILLYKKE til vores konfirmander
TILLYKKE til vores konfirmander Den 29. august og 5. september var der konfirmation i Særslev Kir....
Læs mere
Julehjælp - ansøg om julehjælp eller giv et bidrag!
Julehjælp - ansøg om julehjælp eller giv et bidrag! Menighedsplejen i Særslev-Ejlby-Melby sogne t....
Læs mere
Kommende møder:
07. oktober 2021 kl. 19.00
02. november 2021 kl. 19.00
01. december 2021 kl. 19.00

Nyt fra graveren
Kirkegårdene
Kirkegårdene Der er sket store forandringer på vore kirkegårde det seneste par år. Der er blevet....
Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad
Tlf.: 64 84 11 37 (fastnet)
Tlf.: 23 44 71 09 (mobil)
Mail: gsa@km.dk

Tilgængelighedserklæring