Link til kirkekalenderLink til menu

Søndagens prædiken (Arkiv)

Torsdag 01. april 2010

Skærtorsdag

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes:

Det var før påskefesten, og Jesus vidste, at hans time var kommet, da han skulle gå bort fra denne verden til Faderen; han havde elsket sine egne, som var i verden, og han elskede dem indtil det sidste. Og mens de holdt måltid - Djævelen havde allerede sat sig for, at Judas, Simon Iskariots søn, skulle forråde ham; og Jesus vidste, at Faderen havde lagt alt i hans hænder, og at han var udgået fra Gud og nu gik tilbage til Gud - så rejser Jesus sig fra bordet og lægger sin kjortel, tager et klæde og binder det om sig. Derefter hælder han vand op i et fad og giver sig til at vaske disciplenes fødder og tørre dem med klædet, som han havde bundet om sig. Han kom så til Simon Peter, og Peter sagde til ham: »Herre, vasker du mine fødder?« Jesus svarede ham: »Hvad jeg gør, fatter du ikke nu, men senere skal du forstå det.« Peter sagde: »Aldrig i evighed skal du vaske mine fødder.« Jesus svarede: »Hvis jeg ikke vasker dig, har du ikke lod og del sammen med mig.« Simon Peter sagde til ham: »Herre, så ikke kun fødderne, men også hænderne og hovedet!« Jesus sagde til ham: »Den, der er badet, behøver ikke at få vasket andet end fødderne, men er ren over det hele. Og I er rene; dog ikke alle.« Han vidste nemlig, hvem der skulle forråde ham; derfor sagde han: I er ikke alle rene. Da han nu havde vasket deres fødder og taget sin kjortel på og sat sig til bords igen, sagde han til dem: »Forstår I, hvad jeg har gjort mod jer? I kalder mig Mester og Herre, og med rette, for det er jeg. Når nu jeg, jeres Herre og Mester, har vasket jeres fødder, så skylder I også at vaske hinandens fødder. Jeg har givet jer et forbillede, for at I skal gøre, ligesom jeg har gjort mod jer.«

Joh 13,1-15


Vi kender vel alle til det, at man sommetider føler sig utilpas, ulækker eller beskidt på kroppen i sådan ganske bogstavelig forstand. Efter en lang rejse, en tur, eller efter en tur ude og lave noget havearbejde på en sommerdag. Man føler sig snavset og ulækker og har ikke rigtig lyst til at være sammen med andre mennesker. Det er nu om dage et problem, der let kan løses. Man tager sig et godt brusebad, og straks er man, helt ren igen - man føler sig næsten som et nyt menneske igen, når man tager noget rent tøj på. Alt det ulækre, det urene er væk igen, og man tør være sig selv bekendt og vise sig blandt mennesker. Det er jo en nem sag.

Men hvad nu hvis denne utilpashed, urenhed, ikke bare er et hygiejnisk problem, men hvis sådan føler sig uren og beskidt i overført betydning. Hvis man har noget gjort noget forkert, hvis man føler sig skyldig i noget, hvis man med rette føler sig som et dårligt menneske. Hvis du for eksempel har opført dig tåbeligt, urimeligt, og du selv er klar over det, du har måske såret et andet menneske, taget glæden fra et barn - noget der ikke lige kan gøres om. Så føler man ofte mishag ved sig selv. Den slags kan ikke ordnes så nemt ved et brusebad, det kan ikke bare lige skylles af, som man vasker snavs af sig i et brusebad.

Her på denne skærtorsdag hører vi om, at Jesus vasker fødderne på sine disciple. Og senere i forløbet denne skærtorsdag følger Jesu tilfangetagelse. Langfredag hører vi om Jesu korsfæstelse og død. Og endelig påskedag, den vigtigste dag i kirkeåret, hører vi om Jesu opstandelse fra de døde. Men der er en person i denne historie, der får et problem med at være uren og beskidt for noget han gjort, men som han ikke vil stå ved. Hvem er det mon? Det er Pontius Pilatus. Han lod sig presse af jøderne til at korsfæste Jesus. Og bagefter ved han ved udmærket godt, at han er medansvarlig og dermed også medskyldig i Jesu død. Men hvad er det han gør? Han tager noget vand, og i folkets påsyn, vasker han sine hænder og siger: 'jeg er uskyldig i denne mands død'. Han har skylden og ansvaret, men han vil ikke stå ved det, derfor vasker han sine hænder. Men i vore øjne bliver han jo ikke renere af det - snarere tværtimod - han er fej. Han vil gerne frikende sig selv for noget han åbenlyst er skyldig i.

Og hvis vi lige holder fast i billede af Pilatus, der gerne vil frikende sig selv, så kan vi gå til dagens tekst fra Johannes Evangeliet. For Pilatus er et fint modbillede til det budskab evangeliet i dag giver os med Jesu fodvaskning af sine disciple. Pilatus vasker sine hænder for at frikende sig selv. Jesus vasker i dagens tekst disciplenes fødder, fordi de ikke kan frikende sig selv. Og når Jesus gør det er ikke ment som en opskrift på god personlig hygiejne, men det er derimod ment som et tegn - som et symbol. Hvad er det, der gør et menneske rent? Pilatus mener, at man selv må gøre sig ren. Men det er jo ikke vore egne undskyldninger, der gør os rene - er det ikke snarere andre menneskers kærlighed og tilgivelse, der gør os rene og fri igen? Sommetider er der noget i os, som vi ikke selv kan fjerne, men som noget eller nogen udefra må fjerne fra os.

Vi hører altså, at Jesus ydmyger sig og vasker disciplenes fødder som symbolsk handling, der dels skal gøre dem rene i åndelig forstand og dels som et udtryk for at når han tjener dem, så skal de også tjene hinanden.

Der kan være et ydmygende aspekt i at blive vasket. Jeg husker fra mig tid som plejemedhjælper på Caritas plejehjemmet ved Århus hvordan det gik til, når de gamle og demente beboere skulle tages op og vaskes. For nogle af beboerne på plejehjemmet var der noget ubehageligt og ydmygende i at blive vasket. De fik deres tøj af og blev sat i vaskestol og kørt ind under bruseren og blev vasket. Men det, som var nødvendigt for en god hygiejne og til deres eget bedste, var der nogle af beboerne, der ikke brød sig om. De gjorde modstand. De ville helst ikke i bad, der var noget ydmygende over ikke længere selv at kunne klare sig egen vask og personlige hygiejne. Men vasket blev de nu alligevel.

Og der er også en, der gør modstand i dagens evangelium mod at blive vasket. Og det er disciplen Peter. Da Jesus kommer til Peter udbryder han: »Aldrig i evighed skal du vaske mine fødder.« Hvortil Jesus svarer: »Hvis jeg ikke vasker dig, har du ikke lod og del sammen med mig. «

Og Peter lader modvilligt sine fødder vaske af Jesus. Det var jo Peter, der ikke kunne forestille sig, at han måske også selv var uren og svigefuld - for det var jo ham, der højtideligt lovede, at han ville følge Jesus sin Herre til verdens ende. Og det var netop Peter som senere den aften svigtede Jesus ved at fornægte kendskabet til Jesus, da han var taget til fange.

Og sådan fik disciplene deres fødder vasket og hvilken symbolik ligger der så i det? Når Jesus vasker fødderne på sine disciple, så er det udtryk for at Jesus af egen fri vilje ydmyger sig for menneskenes skyld- og iklæder sig en tjeners skikkelse, og det gør han for at samle os i fællesskab med ham. Og dermed vender Jesus op og ned på forholdet mellem mennesker.

Den største skal blive som den mindste. Herren og mesteren bliver som den, der tjener.

Og når man vasker ens anden fødder sker der også noget. Man tager sig af den anden. Der opstår et intimt fællesskab mellem to. Når man vasker en andens fødder har man holdt noget af den andens liv i sine hænder, ja når man af kærlighed har holdt den andens fødder med sine hænder, så har man på en måde også holdt én om hjertet. Og for Jesus slutter det ikke med fodvaskningen. Han går, om jeg så må sige, planken helt ud for alle sine disciple - og for os. Når Jesus rejser sig fra bordet og lægger sin kjortel fra og begynder at vaske disciplenes fødder, så ligger der også en symbolik i det. At lægge sin kjortel betyder at give sit liv.

Med korsfæstelsen langfredag er Jesus den, der giver sit liv for vores skyld. Det er hvad påskens forestilling handler om: at Jesus er den, der stiller sig foran os og tager skraldet, og han tager en tjeners skikkelse på, og han påtager sig døden frivilligt.

Jesus er derefter den, der kommer til os i gudstjenesten og fjerner det snavs på os og de pletter i vores samvittighed, som vi ikke selv kan fjerne - og han giver os syndernes forladelse. Ved at dø for os på et kors og tage vores skyld på sig, gør han os rene overfor Gud.

Og sidst men ikke mindst lægger han sig som en fodskammel under vores fødder, og løfter med sit ord os op for at vi kan have lod og del med hans himmelske fællesskab.

Amen.


Kirkekalender
Søndag 19. september
16. søndag efter trinitatis
Særslev:
Ejlby:
Melby:10.30
Høstgudstjeneste
Ved Gunvor Sandvad
Se flere datoer

Information
Afstandskravene er ophævet i Folkekirken fra og med lørdag d. 14. august. Det betyder, at der nu ikke længere er nogen begrænsning på, hvor mange der må være inde i kirkerne ad gangen. Kort sagt: Vi må fylde kirkebænkene, synge og holde gudstjeneste og kirkelige handlinger, ligesom vi gjorde før corona-epidemien.

Arrangementer
Høstgudstjeneste
Søndag 19. sept. kl. 10.30 i Melby Kirke
Vi håber, at høsten er kommet godt i hus - og samles til høstgudstjeneste og synger de dejlige høst-....
Læs mere
Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021 14. søndag efter trinitatis v. sognepræst Gunvor Sandv....
Læs mere
Prædiken ved konfirmation - Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke
Prædiken ved konfirmation Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke 13. søndag efter trinitatis....
Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
Referater
Referat af åbent menighedsmøde 1. september 2021. Referatet kan læses som PDF-fil ved at klikke på ....
Læs mere
Konfirmationer i Særslev Kirke
Konfirmationer i Særslev Kirke Nu er det endelig blevet tid til konfirmationer! Hvor vi gl....
Læs mere
Kommende møder:
07. oktober 2021 kl. 19.00
02. november 2021 kl. 19.00
01. december 2021 kl. 19.00

Nyt fra graveren
Kirkegårdene
Kirkegårdene Der er sket store forandringer på vore kirkegårde det seneste par år. Der er blevet....
Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad
Tlf.: 64 84 11 37 (fastnet)
Tlf.: 23 44 71 09 (mobil)
Mail: gsa@km.dk

Tilgængelighedserklæring