Link til kirkekalenderLink til menu

Søndagens prædiken (Arkiv)

Søndag 18. april 2010

2. søndag efter påske - Konfirmation

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes.

Jeg er den gode hyrde. Den gode hyrde sætter sit liv til for fårene. Den, der er daglejer og ikke er hyrde og ikke selv ejer fårene, ser ulven komme og lader fårene i stikken og flygter, og ulven går på rov iblandt dem og jager dem fra hinanden; for han er daglejer og er ligeglad med fårene.

Jeg er den gode hyrde. Jeg kender mine får, og mine får kender mig, ligesom Faderen kender mig, og jeg kender Faderen; og jeg sætter mit liv til for fårene. Jeg har også andre får, som ikke hører til denne fold; også dem skal jeg lede, og de skal høre min røst, og der skal blive én hjord, én hyrde.


Joh. Evangeliet 10, 11-16


Kære Konfirmander.

Jeg er den gode hyrde siger Jesus. Jeg kender mine får, og mine får kender mig - sådan siger Jesus. Gad vide hvad I tænker på, når I hører talen om Jesus som den gode hyrde. Vi har jo ikke så mange fårehyrder her i Danmark. Men hvis I f.eks. har været i Grækenland eller Tyrkiet, så vil I se hvor det vrimler med hyrder og fåreflokke, der græsser i øde egne. Måske har I også set nogle af de cowboyfilm, hvor cowboyerne passer de store kvægflokke, der græsser på store åbne sletter. I sådanne tilfælde er det nødvendigt med en hyrde, der tager sig af dyrene og holder dem under opsyn.

En god hyrde er en person, der kender terrænet og som kender alle dyrene. En god hyrde er en person, der kan lede fårene sikkert af sted, lede dem ad rette stier. En god hyrde er en, der vil sige: 'jeg vil aldrig lade et eneste får i stikken'.

Som I kan høre er den gode hyrde her både et symbol på nærhed, tryghed, fortrolighed men også et symbol på myndighed og ansvarlighed. Og hyrdebilledet minder os her om at vi hører til i en sammenhæng, at vi som døbte og konfirmerede er en del af et fællesskab med Jesus Kristus.

Det er det billede Jesus bruger når han fortæller, at han er vores hyrde, der tager sig af os som en hyrde tager sig af sine får.

Den tekst passer i grunden meget godt på jer - konfirmander. I er nogle gode hyrder for hinanden. Når jeg har stået og betragtet jer ovre i konfirmandstuen, så har det slået mig, at I er nogle gode hyrder for hinanden. Allerede inden I startede med at gå til konfirmationsforberedelse sidste efterår, hørte jeg fra skolen, at I var en god klasse med et godt sammenhold. Og det er rigtigt. Det er I. Den måde I taler sammen og har det sjovt sammen på. Den måde I bakker hinanden op på og den måde I giver hinanden 'high five' på og klasker hænderne sammen på, vidner om, at I er nogle gode hyrder for hinanden. I tager jer af hinanden. Der er en god solidaritet imellem. Og sommetider har jeg tænkt på, hvad det grunden er, der gør, at I har et godt sammenhold i jeres klasse? Ja noget af forklaringen er vel, at der hjemme hos jer hver især, er nogle gode hyrder, forældre, der drager omsorg for jer. Mange af jer har jo også gået til FDF sammen, hvor I har lært at indgå i et fællesskab under ledelse af nogle gode hyrder, der har givet jer nogle gode fælles oplevelser og givet jer sammenhold, et sammenhold, som I har taget med jer op i skolen og mange andre steder hen.

Undervejs i jeres konfirmationsforberedelse så vi også en film om en præst, der så gerne ville være en god hyrde. Filmen 'Adams æbler' handler om præsten Ivan, der havde nogle stakkels fortabte får, nogle kriminelle, boende hos sig i kirken. Præsten Ivan vil så gerne lede dem ad rette stier til et liv som ordentlig og lovlydige mennesker. Den film kunne I godt lide - I har snakket meget om filmen flere gange siden og I har grinet af de mange sjove kommentarer i den film. Denne helt urimelig naive og tossegode præst Ivan er i starten af filmen fast i sin tro på, at han som den gode hyrde er godt i gang med at lede sine får på den rette sti. Han tror virkelig på, at de gør fremskridt i udviklingen mod at blive gode og pæne mennesker. Men som I så i filmen, så er ham den tykke Gunnar stadig væk alkoholiker og kleptoman, og Adam er stadigvæk en hårdkogt og kold nynazist, og Khalid bliver ved at røve tank-stationer. Vi tvivler aldrig på den gode vilje hos præsten Ivan, men er han nu også en god hyrde for dem? Det er nok tvivlsomt - Ivans projekt med at hjælpe de fortabte får bryder i hvert fald sammen i den skøre komedie. Alligevel ender historien jo godt og opbyggeligt med at nynazisten Adam bliver omvendt. Adam bliver faktisk en god mand - ja han ender faktisk med at blive en god hyrde, der hjælper Ivan med det næste hold kriminelle, der kommer.

Filmen slutter med at præsten Ivan bliver skudt i hovedet og burde egentlig være død. Men på mirakuløs vis overlever han og mod alle odds fortsætter han sit kald som den gode hyrde for de fortabte får.

Sådan er det også på en måde med ham, der er herre her i huset. Jesus Kristus levede sit liv ud og døde på et kors. Men der var et liv i ham, der ikke kunne slås ihjel. Og det liv, som døden ikke kunne slå ihjel, var den kærligheds stemme, der som en hyrde bliver ved med at kalde på sine får. Jeg er den gode hyrde - siger Jesus. og så tilføjer han: Den gode hyrde sætter sit liv til for fårene. Og det gjorde Jesus. Og deroppe ved alteret hænger Jesus så på korset. Så er vi helt inde ved kernen i den kristne tro, at Gud vil hele det brudte. Igen og igen har Gud forsøgt at råbe os menneskene op og få os til at høre efter, derfor bliver Gud selv til sidst til et menneske, til Jesus Kristus, og derfor er han parat til at ofre sit liv og dø på et kors for at vise, at så langt er hyrden parat til at gå for din og min skyld. For den gode hyrde sætter jo også livet på spil for det sorte får, udskuddet, den vilde og uregerlige vædder, der går sine egne trodsige veje. Det så vi også i filmen 'Adams æbler' - at den gode hyrde, Ivan, sætter hele sit liv ind på at frelse Adam, Gunnar og Khalid. Han giver ikke op.

Fra den gode og trofaste hyrde, Jesus Kristus, lyder den samme røst til os i dag, en røst, der siger: Du skal vide, at jeg aldrig slipper dig. Hvad du så end måtte komme ud for i dit liv, hvor meget du så end kludrer med det hele, så er og bliver du mit elskede og tilgivne barn for tid og evighed'. Så accepter du også dig selv og det liv du har fået givet og de mennesker du har fået givet at leve sammen med.

Og det kald fra hyrden omkranser vores liv fra vugge til grav. Fra den gode hyrde fik vi et løfte om at ingen magt i denne verden, ikke engang i døden, kan skille os fra den Gud, som i dåben har gjort os til sine børn, den Gud, som nu i konfirmationen bekræfter sin kærlighed til hver enkelt. Den Gud, som hver eneste gang vi er samlet i hans navn, giver os sin velsignelse. Se, det er den kærlighed, vi får konfirmeret eller bekræftet, ikke bare fordi det er konfirmation, men til hver eneste gudstjeneste, ja selv i sidste ende, når livet er slut, står den gode hyrde dér igen og gentager sit løfte. Jeg er den gode hyrde, jeg sætter mit liv til for fårene, og ingen skal rive dem ud af min hånd.


Kirkekalender
Søndag 19. september
16. søndag efter trinitatis
Særslev:
Ejlby:
Melby:10.30
Høstgudstjeneste
Ved Gunvor Sandvad
Se flere datoer

Information
Afstandskravene er ophævet i Folkekirken fra og med lørdag d. 14. august. Det betyder, at der nu ikke længere er nogen begrænsning på, hvor mange der må være inde i kirkerne ad gangen. Kort sagt: Vi må fylde kirkebænkene, synge og holde gudstjeneste og kirkelige handlinger, ligesom vi gjorde før corona-epidemien.

Arrangementer
Høstgudstjeneste
Søndag 19. sept. kl. 10.30 i Melby Kirke
Vi håber, at høsten er kommet godt i hus - og samles til høstgudstjeneste og synger de dejlige høst-....
Læs mere
Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021 14. søndag efter trinitatis v. sognepræst Gunvor Sandv....
Læs mere
Prædiken ved konfirmation - Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke
Prædiken ved konfirmation Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke 13. søndag efter trinitatis....
Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
Referater
Referat af åbent menighedsmøde 1. september 2021. Referatet kan læses som PDF-fil ved at klikke på ....
Læs mere
Konfirmationer i Særslev Kirke
Konfirmationer i Særslev Kirke Nu er det endelig blevet tid til konfirmationer! Hvor vi gl....
Læs mere
Kommende møder:
07. oktober 2021 kl. 19.00
02. november 2021 kl. 19.00
01. december 2021 kl. 19.00

Nyt fra graveren
Kirkegårdene
Kirkegårdene Der er sket store forandringer på vore kirkegårde det seneste par år. Der er blevet....
Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad
Tlf.: 64 84 11 37 (fastnet)
Tlf.: 23 44 71 09 (mobil)
Mail: gsa@km.dk

Tilgængelighedserklæring