Link til kirkekalenderLink til menu

Søndagens prædiken (Arkiv)

Søndag 09. maj 2010

5. søndag efter påske

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes:

Sådan talte Jesus; og han så op mod himlen og sagde: »Fader, timen er kommet. Herliggør din søn, for at Sønnen kan herliggøre dig, ligesom du har givet ham magt over alle mennesker, for at han kan give evigt liv til alle dem, du har givet ham. Og dette er det evige liv, at de kender dig, den eneste sande Gud, og ham, du har udsendt, Jesus Kristus. Jeg har herliggjort dig på jorden ved at fuldføre den gerning, du har givet mig at gøre. Fader, herliggør mig nu hos dig med den herlighed, jeg havde hos dig, før verden var til. Jeg har åbenbaret dit navn for de mennesker, du gav mig fra verden. De var dine, og du gav dem til mig, og de har holdt fast ved dit ord. Nu forstår de, at alt, hvad du har givet mig, er fra dig. For de ord, du gav mig, har jeg givet dem, og de har taget imod dem, og de har i sandhed forstået, at jeg er udgået fra dig, og de er kommet til tro på, at det er dig, der har udsendt mig. Jeg beder for dem; ikke for verden beder jeg, men for dem, du har givet mig, for de er dine; alt mit er dit, og dit er mit, og jeg er herliggjort i dem. Jeg er ikke længere i verden, men de er i verden, og jeg kommer til dig. Hellige fader, hold dem fast ved dit navn, det du har givet mig, for at de kan være ét ligesom vi.«

Joh 17,1-11


Det uddrag af Johannes Evangeliet vi lige har hørt - plejer man at kalde for Jesu ypperstepræstelige bøn. Om det er nogen god betegnelse ved jeg ikke. For der er ikke noget særligt ypperstpræsteligt ved disse ord, men derimod er ordene mættet med noget meget nært, fortroligt og menneskeligt. Udtrykket Jesu ypperstepræstelige bøn får det næsten til at lyde som om ordene er sagt i en mægtig katedral af en højtidelig kirkefyrste. Men ordene er ikke sagt i en katedral - ordene er derimod sagt af Jesus som en afsked med sine disciple den sidste aften før påske. Så det var måske mere på sin plads at kalde ordene for Jesu afskedsbøn til sine disciple. For Jesus er ved at sige verden farvel og nu fører han samtale med Gud - som en søn med sin far. Og samtidig er det jo tydeligt nok at ordene også er henvendt til disciplene, som han er ved at tage afsked med. Og disciplene er jo ikke kun de 12 mænd, der fulgte ham i tyk og tyndt på vejene i Palæstina - disciplene er jo os alle sammen, der er døbt til fællesskab med ham - hans disciple til enhver tid. Vi er dermed delagtige i det Jesus beder Faderen om.

Og det, som Jesus beder for er jo hans disciple. Han beder for disciplene og alle disciplenes efterkommere - han beder for vores liv som kristne ind en verden, hvor han, Jesus, er vendt tilbage til Gud og ikke længere kan færdes direkte iblandt menneskene. Derfor handler teksten om hvad det vil sige at være kristen i verden. Og det er netop evangeliets pointe til i dag: at skal vi leve som kristne i denne verden, så er det afgørende for os, at vore fødder ikke kun har fæste på det, som foregår i denne verden på horisontale plan. Det er vigtigt, at vi også har blik for vertikale dimension, dybdedimensionen. Jesus sagde jo: mit rige er ikke af denne verden. Og i dagens tekst siger Jesus: Jeg er ikke længere i verden, men de er i verden og jeg kommer til dig. Hellige Fader - hold dem fast ved mit navn. Og dermed menes der, at nok lever vi i verden - men åndeligt talt lever vi ikke af verden. Vi lever af Guds ord og de er ikke af denne verden - de er fra Gud.

Et af de mennesker, der virkelig har levet sit liv på Jesu ord om at mit rige er ikke af denne verden, er den forhenværende tjekkiske præsident og forfatter Vaclav Havel. Vaclav Havel blev præsident for Tjekkoslovakiet i 1989 og efter kommunismens fald blev han præsident for den Tjekkiske republik. I sine unge år tilbragte han mange år i de kommunistiske fængsler på grund af sin kritik af det politiske system. I fængslet gav man ham mulighed for at gå fri, hvis han var villig til udvandre eller hvis han var villig til at samarbejde med myndighederne. Men Havel bøjede ikke nakken, han tog byrden og besværet på sig og gik ikke på kompromis med sine værdier. Han siger et sted: 'Jeg havde nemlig arbejdet mig frem til en konklusion, som nok lyder noget patetisk, men som er helt oprigtig: 'at det er bedre slet ikke at leve end leve uden ære'.

Her var altså en gudfrygtig mand, der ikke lod sig presse til at afsværge sin tro. Her var en mand, der var klar over at centrum i menneskelivet er ikke mennesket selv - men en instans uden for mennesket - nemlig Gud. Vaclav Havel forklarer det på følgende måde: ' Så snart mennesket har gjort sig selv til verdens højeste mening og altings målestok, så begynder verden at miste de menneskelige dimensioner og glide mennesket af hænde. Mennesket må derimod genfinde en dybere ansvarlighed overfor verden, hvilket betyder en dybere ansvarlighed for noget højere end det selv'. Vaclav Havel taler her om magten over alle magter: Den levende og skabende Gud. Vi kommer først i et ret forhold til verden, når vi tror på ham. Havel er her ved inde på kernen i den kristne tro. At Gud sætter mennesket i ansvarlighed og samtidig møder vi i Jesus Kristus den Gud, der ved at bære vore fejl og syndere sætter os fri igen til leve og forvalte vores liv så godt og samvittighedsfuldt vi kan.

I evangeliet til i dag er situationen som sagt den, at Jesus tager afsked med sine disciple og han går i forbøn for alle disciple - for os. Men det er ikke sådan at forstå, at Jesus dermed lægger det hele fra sig som om han ville sige: 'Nu er min gerning slut på jorden - nu er I overladt til jer selv og nu må I føre det hele videre på egen hånd'. Hvad vi derimod hører er, at Jesus går i menneskets sted overfor Gud som vores talsmand. Sådan at det store ansvar for livets gang er løftet ud af vores hånd og lagt i Guds hånd. Men det betyder ikke at vi er umyndiggjorte eller skubbet til side. Vi er stadig sat i ansvarlighed for vores eget liv og livet med hinanden. For Jesus åbner vore øjne for, at der er nogen, der venter på os, at der er nogen, der kalde på os, at der er nogen, der brug for os - også selvom vi måske sommetider føler os fristet til opgive os selv eller vi ikke kan se nogen mening med nogen ting.

I stykket hører vi altså, at Jesus Kristus ikke afskriver os - han er med os på vor livs vandring. Og derfor har vi fået et liv, som vi skal forvalte efter bedste evne, og derfor har vi ikke lov til at kaste vrag på os selv, eller på det liv vi har fået givet at leve eller på de mennesker vi har fået givet at leve med. At Jesus er med som talsmanden i vores liv giver os plads til håb og til glæde, også selvom at livet slår knuder undervejs og ting går i den forkerte retning. At Jesus Kristus bliver 'herliggjort' for os, som han i evangeliet til i dag beder om må ske, det har at gøre med at vi kommer til at forstå, at livet ikke længere er vores egen håbløse affære, men vi med ham er omsluttet en selvhengivende kærlighed, der omslutter os såvel i livet som i døden. Og den selvhengivende kærlighed vi er omsluttet af, sætter os frie til at gå ud i livet igen og få det levet som godt muligt til glæde og gavn for hinanden.

Amen.


Kirkekalender
Søndag 19. september
16. søndag efter trinitatis
Særslev:
Ejlby:
Melby:10.30
Høstgudstjeneste
Ved Gunvor Sandvad
Se flere datoer

Information
Afstandskravene er ophævet i Folkekirken fra og med lørdag d. 14. august. Det betyder, at der nu ikke længere er nogen begrænsning på, hvor mange der må være inde i kirkerne ad gangen. Kort sagt: Vi må fylde kirkebænkene, synge og holde gudstjeneste og kirkelige handlinger, ligesom vi gjorde før corona-epidemien.

Arrangementer
Høstgudstjeneste
Søndag 19. sept. kl. 10.30 i Melby Kirke
Vi håber, at høsten er kommet godt i hus - og samles til høstgudstjeneste og synger de dejlige høst-....
Læs mere
Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021 14. søndag efter trinitatis v. sognepræst Gunvor Sandv....
Læs mere
Prædiken ved konfirmation - Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke
Prædiken ved konfirmation Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke 13. søndag efter trinitatis....
Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
Referater
Referat af åbent menighedsmøde 1. september 2021. Referatet kan læses som PDF-fil ved at klikke på ....
Læs mere
Konfirmationer i Særslev Kirke
Konfirmationer i Særslev Kirke Nu er det endelig blevet tid til konfirmationer! Hvor vi gl....
Læs mere
Kommende møder:
07. oktober 2021 kl. 19.00
02. november 2021 kl. 19.00
01. december 2021 kl. 19.00

Nyt fra graveren
Kirkegårdene
Kirkegårdene Der er sket store forandringer på vore kirkegårde det seneste par år. Der er blevet....
Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad
Tlf.: 64 84 11 37 (fastnet)
Tlf.: 23 44 71 09 (mobil)
Mail: gsa@km.dk

Tilgængelighedserklæring