Link til kirkekalenderLink til menu

Søndagens prædiken (Arkiv)

Søndag 16. maj 2010

6. søndag efter påske

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes:

Jesus sagde: »Ikke for dem alene beder jeg, men også for dem, som ved deres ord tror på mig, at de alle må være ét, ligesom du, fader, i mig og jeg i dig, at de også må være i os, for at verden skal tro, at du har udsendt mig. Den herlighed, du har givet mig, har jeg givet dem, for at de skal være ét, ligesom vi er ét, jeg i dem og du i mig, for at de fuldt ud skal blive ét, for at verden skal forstå, at du har udsendt mig og har elsket dem, som du har elsket mig. Fader, jeg vil, at hvor jeg er, skal også de, som du har givet mig, være hos mig, for at de skal se min herlighed, som du har givet mig, for du har elsket mig, før verden blev grundlagt. Retfærdige fader, verden har ikke kendt dig, men jeg har kendt dig, og de har erkendt, at du har udsendt mig; og jeg har gjort dit navn kendt for dem og vil gøre det kendt, for at den kærlighed, du har elsket mig med, skal være i dem, og jeg i dem.«

Joh 17,20-26


Her i dag på den sidste søndag før pinse hørte vi et stykke fra Johannes Evangeliet. Stykket er del af et længere stykke, hvor Jesus er ved at tage afsked med sine disciple. Derfor beder han for sammenholdet blandet disciplene og Jesus beder samtidig til Gud om at det må gå dem godt. Eller rettere Jesus beder ikke alene for disciplene, men også for dem, som ved deres ord tror på mig. Det vil sige alle Jesu disciple og dermed også os, der er samlet i dag. Jesus beder om, at disciplene må være ét - at de må holde sammen.

Gennem hele Johannes evangeliet bruges udtrykket at være ét. Faderen og sønnen er ét. Det betyder ikke at Gud og Jesus er helt identiske, men det betyder, at der en tæt samhørighed mellem dem, de er så tæt forbundne, at man kan kende den ene ved at se på den anden. Men hvad menes der med udtrykket at være ét? Vi kender udtrykket f.eks. fra Jesu tale om foreningen af mand og kvinde - de to skal være til ét kød - sådan hører vi ved enhver vielse, men det er alligevel ikke helt dét, der er på færde her. Det er snarere sådan at forstå, at når man er ét med noget, så er man stadig sig selv, men det fælles, man bliver en del af, er større end en selv.

Hvis vi kigger på mennesket for et øjeblik - så kan man se to modsatrettede kræfter, der virker i os. På den ene side lægger der i os en dyb trang til at være en ener, at være unik, at rage op over andre på den ene eller anden måde, at være noget særligt, at kunne noget særligt. At 'gøre en forskel', som det hedder nu om dage, når man i dag udtrykker sin drøm om et meningsfuldt arbejde. Og det gælder for alle uanset om man er social - og sundhedshjælper eller direktør for en stor koncern. For mange mennesker er det i dag ikke længere nok at udfylde sin rolle, gøre det, man er sat til. Man vil gøre en forskel, man vil være en ener.

På den anden side har vi netop i os en trang til at være ét med noget, en trang til at blive forenet sammen med nogen eller noget større, og opleve, at jeg ikke skal bære alting selv, men blot er en del af en større sammenhæng eller af et fællesskab. Og sommetider vil det være sådan, at jo mere dyrker os selv og vil være enere, desto mere vil den modsatte længsel vokse i os efter at blive ét med noget og forsvinde op i noget større.

Når folk for eksempel går til fodboldkampe med landsholdet i Parken, så nævner folk ofte det særlige fællesskab eller den særlige holdånd, der opstår når man er til stede i Parken.

Man kunne også nævne de politiske ideologier og andre massebevægelser, der i tidens løb har været dygtige til at udnytte den menneskelige længsel efter fællesskab og det at indgå i kampen for en større sag.

Jeg kommer også til at tænke på et fænomen som facebook. Grunden til at et fænomen som det sociale netværk facebook på internettet er blevet så populært, er måske fordi netværket både rummer både det fællesskabsmæssige og det individuelle. Der skulle i dag angiveligt være over 2,2 millioner danskere, der har oprettet en side på facebook, hvor de på ene side kan skabe deres egen helt unikke side med deres personlige billeder - samtidig bliver man på den anden side en del af et større fællesskab - et netværk af venner og bekendte.

Når vi holder en god gudstjeneste så oplever vi sommetider, at Helligånden og kærlighed binder os sammen som menighed. Vi oplever et fællesskab af noget større. Når vi holder gudstjeneste i kirken finder der en 'almindeliggørelse' sted. Her bliver alt det, som jeg synes gør mig speciel og særlig, af mindre betydning. Her er jeg et menneske som den jeg er dybest set er. Over Gud er det ikke alt det, der gør mig til noget særligt, der er afgørende, jeg behøver kun at være mig selv.

Det som Jesus beder om i dagens tekst er at vi må holde sammen i vores kristne fællesskab. Han beder om også at vi hver især må modtage budskabet om at vi er Guds elskede børn. At vi glade skal holde fast i budskabet om at vi i Jesus Kristus møder en nådig Gud. Og det kan sommetider være svært at vide hvad man skal lægge i de ord - præsterne står jo tit og forkynder at Gud er kærlighed - det ved vi fra hans søn Jesus Kristus - men nogle gange farer ordene bare hen over hovedet på os og vi tænker: 'det lyder da meget godt, men det gælder ikke mig'. Jeg vil derfor godt slutte af med en historie om mand, der havde svært at modtage budskabet om, at han også var elsket af Gud. Manden var Peter Christian Kierkegaard - han var bror til den danske filosof Søren Kierkegaard. Peter Christian Kierkegaard ligger i dag begravet oppe i Ålborg. Han var biskop i Ålborg stift - det vil sige han var hyrde for et stift, men i sin egne tanker opfattede han i grunden sig selv mere som en byrde. Han var et ekstremt flittigt og samvittighedsfuldt menneske. Han lagde en formidabel arbejdsindsats for dagen og gjorde alt hvad man forventede af en biskop - han sled snart sagt fra morgen til aften og en god del af natten med i arbejdet for sit stift. I de sidste år af sit liv skrev han breve til nær og fjern og bad om tilgivelse for rene ligegyldigheder eller småting, der pinte hans samvittighed. Havde han glemt at hilse på en mand eller trådt en kone over tæerne for 12 år siden? Sjældent havde man set en mand med så høje krav til sig selv og dermed skabte han enorm dårlig samvittighed i sig selv. P.C. Kierkegaard var ganske vist på det rene med, at Guds nåde gjaldt alle mennesker, det eneste han tvivlede om, var, om det også gjaldt ham selv. Hans egne krav til sig selv var så store og urimelige, at han havde svært at ved at finde glæde og trøst i troen på den nådige Gud.

Men på sin gravsten i Ålborg ønskede han imidlertid følgende ord mejslet ind: 'Gud er større end vort hjerte'. Og i de ord lyser der virkeligt et evangelium - et glædeligt budskab forstået på den måde at Gud også tilgive dét, som vi ikke kan tilgive os selv. Hvad vi end hitter på af tvangstanker i så vel religiøs som i almindelig forstand, og hvordan vi end dømmer os selv, så er Gud meget meget mere rummelig end vort menneskehjerte. Gud er uendelig meget større end vore spekulationer om vi er gode nok, om vi nu er interessante nok, større end vores tvivl og skyld.

For kernen i den kristne tro er at Gud kender os og vil kendes ved os - hvad enten vi er hyrder eller byrder. Det er det glædelige budskab vi som hans disciple skal blive ét med - søndag efter søndag.

Amen.


Kirkekalender
Søndag 03. oktober
18. søndag efter trinitatis
Særslev:14.00
Ved Nete Ertner Rasmussen
Ejlby:
Melby:
Se flere datoer

Information
Afstandskravene er ophævet i Folkekirken fra og med lørdag d. 14. august. Det betyder, at der nu ikke længere er nogen begrænsning på, hvor mange der må være inde i kirkerne ad gangen. Kort sagt: Vi må fylde kirkebænkene, synge og holde gudstjeneste og kirkelige handlinger, ligesom vi gjorde før corona-epidemien.

Arrangementer
Babysalmesang
- på en ny måde

Den 1. onsdag i hver måned
i Særslev Kirke kl. 10.30
Babysalmesang er sang og rytmer for babyer op til ca. 1 år og deres forældre. Vi synger børnesange o....
Læs mere
Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken i Særslev Kirke 26. september 2021
Prædiken i Særslev Kirke 26. september 2021 17. søndag efter trinitatis v. sognepræst Gunvor San....
Læs mere
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021 16. søndag efter trinitatis v. s....
Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
TILLYKKE til vores konfirmander
TILLYKKE til vores konfirmander Den 29. august og 5. september var der konfirmation i Særslev Kir....
Læs mere
Julehjælp - ansøg om julehjælp eller giv et bidrag!
Julehjælp - ansøg om julehjælp eller giv et bidrag! Menighedsplejen i Særslev-Ejlby-Melby sogne t....
Læs mere
Kommende møder:
07. oktober 2021 kl. 19.00
02. november 2021 kl. 19.00
01. december 2021 kl. 19.00

Nyt fra graveren
Kirkegårdene
Kirkegårdene Der er sket store forandringer på vore kirkegårde det seneste par år. Der er blevet....
Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad
Tlf.: 64 84 11 37 (fastnet)
Tlf.: 23 44 71 09 (mobil)
Mail: gsa@km.dk

Tilgængelighedserklæring