Link til kirkekalenderLink til menu

Søndagens prædiken (Arkiv)

Søndag 30. maj 2010

Trinitatis

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus:

De elleve disciple gik til Galilæa til det bjerg, hvor Jesus havde sat dem stævne. Og da de så ham, tilbad de ham, men nogle tvivlede. Og Jesus kom hen og talte til dem og sagde: »Mig er givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, idet I døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, og idet I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende.«

Matt 28,16-20


I følge kirkeåret er festen nu forbi - nu kan hverdagene begynde igen. Festerne - jul, påske og pinse er nu ovre og hverdagene er nu begyndt. Nu er kagen spist og nu skal vi til at spise rugbrød igen. Vi står foran et halvår uden kirkelige højtider og folkelige fridage. Tiden for fest er ovre i denne omgang - og nu går vi over til hverdagens ædruelighed. Nu er der de varme og lyse sommerdage at glæde sig til. For de fodboldinteresserede er der et verdensmesterskab i fodbold at glæde sig til juni måned, hvor landsholdstruppen i disse dage er blevet endelig sammensat.

Og nu er tiden så kommet til at overveje hvordan festerne jul, påske og pinse kan fylde vores hverdag med mening. Om der er indhold nok i festerne til at fylde vores hverdag resten af året. Og hvad er det nu vi fejrede? Vi fejrede Jesu fødsel i julen, vi hørte ved påsken om hans korsfæstelse, død og opstandelse. Og endelig med pinsen fejrede vi Helligåndens komme i kirkens menighed til alle tider.

Og ud fra teksten til i dag får vi anledning til at tænke over hvilken betydning det har for os, at vi blev døbt som små. Altså hvilken betydning dåbens ord har for os. I dåben sagde Vorherre: Og se jeg er med jer alle dage til verdens ende. Hvilken betydning har de ord for os i hverdagen - nu hvor fest-tiden er forbi?

Fest kontra hverdag er også et tema hos den danske digter Benny Andersen. Jeg faldt lige over en artikel om Benny Andersen forleden dag. Han skrev i 1972 en samling sange, der hedder Svantes viser. Svantes viser handler om en fiktiv person, Svante, et menneske for hvem festen også er forbi. Det er den fallerede og fordrukne lægestuderende Svante, der hutler sig igennem tilværelsen, sådan lidt på tilfældig vis, alt imens han hele tiden længes hjem mod Sverige. Da Benny Andersen skrev Svante viser i 1972 blev sangene hurtigt kendte landet over, og vi kender alle sammen højskolesangen om Svantes lykkelige dag, hvor omkvædet er: 'livet er ikke det værste man har og om lidt er kaffen klar'. Men historien om Svante, hvor Benny Andersen vist nok er delvist inspireret af en virkelig mand han har mødt, er faktisk en temmelig sørgelig og tragisk historie. Ligesom hos af nogle af disciplene i dagens tekst er troen hos Svante byttet ud med tvivlen. Men der er også et håb i historien om Svante. Svante skildres i viserne som et melankolsk og ensomt menneske for hvem den store fest på alle måder er forbi, men hvor Svante alligevel prøver at finde styrke i håbet. Hans livs fest gav ham håb - også selvom det sommetider gør ondt på ham. Problemet for Svante er, at hans elskede Nina ikke mere er hos ham, men hun lever dog fortsat i hans minder, som en åndelig rigdom af livsfylde og kærlighed. I den af Svantes viser, der hedder 'Lille sang til Nina' hedder det: 'Mit liv er knap en flaske værd, jeg er her kun på pant, undtagen når du er mig nær, du paradis-gesandt. Jeg ved det ikke varer ved, du har en anden kær, men du har lært mig kærlighed, du er mig evig nær'. Man får helt ondt af Svante. Det er nogle fine linjer, som Benny Andersen skriver dér, for de sætter ord på vores møde med kærlighed i livet som noget vi husker og som noget, der bærer os. Dem, der har lært os kærlighed, de er os altid nær.

I sangen Svantes lykkelige dag får man indtryk af, at Svante er en lykkelig mand, der er glad og spiser ostemad, mens Nina går i bad og han skal til at drikke kaffen, der om lidt er klar. Men Svantes lykkelig dag er en undtagelse, for de andre sange af Svantes viser er temmelig sørgelige og melankolske, når Svante f.eks. taler om, at Natten er kold. Livet er kort. Vennerne flytter længere bort. Tungen er muggen og sjælen er slidt. Nok er Svantes liv i sangene præget af opløsning. Der er måske ikke så meget kristeligt indhold i Svantes viser, men der er en ærlighed og ægthed, når Svante beskriver menneskelivet. Og der er alligevel en løftekraft og et lysende håb i nogle af sangene, der næsten ligger sig op af Vorherres lysende ord, når han siger: og se jeg er med jer alle dage indtil verdens ende. Der er et håb og en fortrøstningsfuldhed i 'Svantes svanesang', der lyder sådan:

Timerne føles så korte, ingenting varer ved.
Mor jer nu godt, når jeg nu er borte,
Jeg ønsker jer sange og kærlighed,
Bag mig er misbrugte dage. Foran mig noget jeg ikke ved.
I, som skal blive tilbage,
Jeg ønsker jer sange og kærlighed.
Jeg rejser uden eskorte - og uden bitterhed.
Mor jer nu godt når jeg er borte.
Jeg ønsker jer sange og kærlighed.


Et liv med sange og kærlighed og fællesskab er den gave, vi får skænket i dåben. Og et liv fuld af sang og kærlighed og fællesskab, det er altid et liv, der er værd at leve. Når Jesus siger: og se jeg er med jer alle dage indtil verdens ende, så betyder det, at vi ikke kan komme til det punkt, hvor Jesus ikke kan være ved siden af os. Og det gælder uanset hvor mange eller hvor få misbrugte dage vi har bag os. Og det gør noget ved vores ensomhed. For med Jesu løfte om at han er med os, får dagen fylde af glæde og indhold. Både til hverdag og fest. Også selvom livet indimellem er svært. Ligesom Svante havde også nogle af disciplene mistet troen på livet og på Jesus. Og det er vel ikke noget mere menneskeligt end at troen er ledsaget af tvivl på det hele? Det, som evangeliet i dag vil sige til os, er at troen ikke noget vi selv skal yde og præstere. Tro er at stole på ham, der siger - se jeg er med jer alle dage til verdens ende. Det er at tro på, at livet bæres af Gud til hverdag og fest. Tro er at have tillid til Jesus Kristus og hans ord og forlade sig på, at hans ord også gælder for dig og mig.

Amen


Kirkekalender
Søndag 03. oktober
18. søndag efter trinitatis
Særslev:14.00
Ved Nete Ertner Rasmussen
Ejlby:
Melby:
Se flere datoer

Information
Afstandskravene er ophævet i Folkekirken fra og med lørdag d. 14. august. Det betyder, at der nu ikke længere er nogen begrænsning på, hvor mange der må være inde i kirkerne ad gangen. Kort sagt: Vi må fylde kirkebænkene, synge og holde gudstjeneste og kirkelige handlinger, ligesom vi gjorde før corona-epidemien.

Arrangementer
Babysalmesang
- på en ny måde

Den 1. onsdag i hver måned
i Særslev Kirke kl. 10.30
Babysalmesang er sang og rytmer for babyer op til ca. 1 år og deres forældre. Vi synger børnesange o....
Læs mere
Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken i Særslev Kirke 26. september 2021
Prædiken i Særslev Kirke 26. september 2021 17. søndag efter trinitatis v. sognepræst Gunvor San....
Læs mere
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021 16. søndag efter trinitatis v. s....
Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
TILLYKKE til vores konfirmander
TILLYKKE til vores konfirmander Den 29. august og 5. september var der konfirmation i Særslev Kir....
Læs mere
Julehjælp - ansøg om julehjælp eller giv et bidrag!
Julehjælp - ansøg om julehjælp eller giv et bidrag! Menighedsplejen i Særslev-Ejlby-Melby sogne t....
Læs mere
Kommende møder:
07. oktober 2021 kl. 19.00
02. november 2021 kl. 19.00
01. december 2021 kl. 19.00

Nyt fra graveren
Kirkegårdene
Kirkegårdene Der er sket store forandringer på vore kirkegårde det seneste par år. Der er blevet....
Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad
Tlf.: 64 84 11 37 (fastnet)
Tlf.: 23 44 71 09 (mobil)
Mail: gsa@km.dk

Tilgængelighedserklæring