Link til kirkekalenderLink til menu

Søndagens prædiken (Arkiv)

Søndag 13. juni 2010

2. søndag efter Trinitatis

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas:

Store skarer fulgtes med Jesus, og han vendte sig om og sagde til dem: »Hvis nogen kommer til mig og ikke hader sin far og mor, hustru og børn, brødre og søstre, ja, sit eget liv, kan han ikke være min discipel. Den, der ikke bærer sit kors og går i mit spor, kan ikke være min discipel. Hvis en af jer vil bygge et tårn, sætter han sig så ikke først ned og beregner udgifterne for at se, om han har råd til at gøre det færdigt? - for at man ikke skal se ham lægge en sokkel uden at kunne fuldføre det, så alle giver sig til at håne ham og siger: Den mand begyndte at bygge, men kunne ikke fuldføre det! Eller hvilken konge vil drage i krig mod en anden konge uden først at have sat sig ned for at overveje, om han med ti tusind mand er stærk nok til at møde ham, der kommer imod ham med tyve tusind? Hvis ikke, sender han udsendinge for at forhøre sig om fredsbetingelserne, mens den anden endnu er langt borte. Sådan kan ingen af jer være min discipel uden at give afkald på alt sit eget. Salt er en god ting; men hvis selv saltet mister sin kraft, hvordan skal det da blive salt igen? Det duer hverken til jord eller gødning; man smider det væk. Den, der har ører at høre med, skal høre!«

Luk 14,25-35


I dagens evangelium handler det om hvad det vil sige at være en discipel. Ved dåben bliver man en discipel af Jesus Kristus. Ved enhver barnedåb siger Jesus: Mig er givet al magt i Himlen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle folkeslag til mine disciple, idet I døber dem, og lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer.

I dagens tekst hører vi desuden nogle krasse ord om at for at blive en sand discipel af Jesus må man hade sin far og far. Det er nogle voldsomme ord - at hade sin far og mor. Den bibelske tekst er jo oprindeligt skrevet på græsk og det græske ord 'miseå' der betyder ' at hade' er også sommetider blevet oversat med ' at bryde med' eller 'at opgive'.

Ordene om at hade og forlade sin familie må have lydt lige så provokerende den gang Jesus sagde dem første gang - som i dag. I det jødiske samfund på Jesu tid var familien det helt centrale netværk, der var ikke noget der hed offentlig forsørgelse, efterløn eller pension. Man var afhængig af familien. De voksne sønner var dengang forældrenes pensionsopsparing. Konsekvensen ved at forlade sin familie for at følge Jesus på vejene i Galilæa ville være, at man overlod familien til tiggerstaven og samtidig stillede man sig selv værgeløs. Men kan det virkelig være meningen, at man skal hade sine forældre for at blive en god discipel af Jesus? Kan det virkelig være meningen at man skal opgive sin familie, forkaste al sin ejendom og nærmest leve som en munk for at blive en god discipel? Det tvivler jeg nu på og det afviste vores kirkefader Martin Luther også.

For vi skal jo også huske på det fjerde bud. Kan nogen af jer mon huske det fjerde bud, der står i De Ti Bud? Der står at du skal elske og ære din far og mor. Og de ord står stadig ved magt som nogle ord vi skal bære med i vore hjerter og som vi må prøve at leve efter. Derfor tror jeg ikke man skal tage ordene om at hade sine forældre bogstaveligt, for når Jesus siger sådan, er det for at understrege den kompromisløshed, der ligger i hans kald til os. Ingen kan tjene to herrer. Derfor kræver han helhjertethed og opofrelse ikke lunkenhed af sine tjenere - af os sine disciple. En god discipel skal være ligesom saltet, der er med til at holde rådenskaben væk i verden.

Vi er som døbte alle Jesu disciple. Men hvad vil det sige at være discipel? En discipel er en elev, en lærling, en tømrerlærling, der bliver skolet på en bestemt måde af sin mester. Discipel er man i forhold til den, som man lærer noget af. At være Jesu discipel er ikke bare at være åben og velvillig indstillet til det, som Jesus siger, men det er også at tage Jesu ord til sit hjerte, have tillid til Jesu ord, tro det, og selv være tro mod ordene. At være Jesu discipel er også at lære, at lære at høre at de ord, der udgår fra Jesu mund stammer fra Guds hjerte, som de ord vi skal bære med os i vore hjerter.

I Det Nye Testamente kan man læse om de 12 disciple, som Jesus fandt. De forlod alle deres familier og deres arbejde for at følge Jesus på hans vej rundt i Judæa og Galilæa. Og det kan lyde frastødende for os i dag, at de forlod deres familier for at blive gode disciple. Familien er for mange mennesker i dag deres hele liv og sammenhæng - deres base. Familien er både det, der giver os vores identitet og vores efternavn. Og der er status i at være en rigtig velfungerende familie. Der er mange mennesker i dag, der lægger billeder af familien ud på facebook, for at signalere at familien bare har det fantastisk godt - altid. Man vil gerne signalere, at man er en del af fantastisk familie. Men for mange mennesker er familiens skød ikke altid noget fredeligt sted at befinde sig. Og når jeg tager rundt på husbesøg og snakker med folk, så fortæller folk tit, at bag facaden er familieidyllen ikke altid så intakt som man skulle tro. De fleste familier har deres interne problemer - det kan nogle personer i familien, der ikke snakker med hinanden eller nogen, der ikke har kontakt med hinanden. Familien kan også være det sted, hvor vi fæller nogle hårde domme over hinanden. Man kan blive kaldt 'en dårlig mor', eller 'en fraværende far'. Der kan også være had og ufred internt mellem søskende. Og netop her inden sommerferien sætter ind, kan der være en stor befrielse i at høre, at vi som mennesker ikke måles af Gud på hvor god og velfungerende vores familie er, Gud ser på os hver især igennem ham, Jesus Kristus, der satte sit korsmærke på os i dåben. Gud ser på os i nådens lys. Han lægger ikke vore præstationer til grund for sit forhold til os.

Der er kristendommen tradition for at sige at vi som kristne har et dobbelt borgerskab. Vi har dels et jordisk borgerskab, det jordiske liv, hvor vi lever i sammenhæng med vores respektive familier. Og så har vi et himmelsk borgerskab. Et borgerskab, der angår forholdet til Gud. Derfor er det vigtigt at vi ikke glemmer det første af de ti bud, der siger: 'Du må ikke have andre guder end mig'. Underforstået du må ikke gøre familien til Gud. Det er ikke vores kæreste eller ægtefælle, eller vores forældre eller børns opgave at skænke os liv, fred og frimodighed. Det er snarere troen på den nådige Gud, vi møder i Jesus Kristus, der skal skænke os liv, fred og frimodighed i livet.

Og det dobbelte borgerskab kommer også til udtryk i trosbekendelsens ord, hvor vi bekender troen på 'de helliges samfund'. Når vi fejrer barnedåb her i kirken er det ikke en privat familiebegivenhed, men det er noget, der foregår om søndagen, hvor menigheden er med. Ved dåben bliver det enkelte menneskebarn løftet ud af familiens kreds og bliver indlemmet i Guds samfund - det er det himmelske borgerskab. Nok bliver et spædbarn ved barnedåben båret ind i kirken af familien. Men herinde i kirkens rum rejser vi os fra bænkene, fordi det er noget mere, der bærer barnet livet igennem. Barnet bliver i dåben gjort til et Guds barn. Barnet bliver gjort til en discipel af Jesus Kristus. Fra ham hører vi i dåben ordene om syndernes forladelse - ordene om at vi er accepterede som dem vi er hver især - uanset hvad verden mener om os. Det er den bærende kraft i liv og død.

I den jordiske dimension hører vi altså til i familiens sammenhæng, i den himmelske dimension hører vi til hos Gud.

Og dét, at der er en himmelsk dimension, giver os luft og frihed, når vi ikke kan trække vejret i den jordiske dimension, i vores samliv med hinanden, for i den himmelske dimension er vi ikke afhængige af hvad de andre mener om os. I den himmelske dimension skinner nådens lys på os. Det nådens lys fra Vor Herre Jesus Kristus, der tegnede korset for vort ansigt og bryst. Det er det afgørende for alle Jesu disciple. Det er den nådegave, den velsignelse, der er skænket til alle Jesu disciple - dengang og nu.

Amen.


Kirkekalender
Søndag 19. september
16. søndag efter trinitatis
Særslev:
Ejlby:
Melby:10.30
Høstgudstjeneste
Ved Gunvor Sandvad
Se flere datoer

Information
Afstandskravene er ophævet i Folkekirken fra og med lørdag d. 14. august. Det betyder, at der nu ikke længere er nogen begrænsning på, hvor mange der må være inde i kirkerne ad gangen. Kort sagt: Vi må fylde kirkebænkene, synge og holde gudstjeneste og kirkelige handlinger, ligesom vi gjorde før corona-epidemien.

Arrangementer
Høstgudstjeneste
Søndag 19. sept. kl. 10.30 i Melby Kirke
Vi håber, at høsten er kommet godt i hus - og samles til høstgudstjeneste og synger de dejlige høst-....
Læs mere
Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021 14. søndag efter trinitatis v. sognepræst Gunvor Sandv....
Læs mere
Prædiken ved konfirmation - Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke
Prædiken ved konfirmation Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke 13. søndag efter trinitatis....
Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
Referater
Referat af åbent menighedsmøde 1. september 2021. Referatet kan læses som PDF-fil ved at klikke på ....
Læs mere
Konfirmationer i Særslev Kirke
Konfirmationer i Særslev Kirke Nu er det endelig blevet tid til konfirmationer! Hvor vi gl....
Læs mere
Kommende møder:
07. oktober 2021 kl. 19.00
02. november 2021 kl. 19.00
01. december 2021 kl. 19.00

Nyt fra graveren
Kirkegårdene
Kirkegårdene Der er sket store forandringer på vore kirkegårde det seneste par år. Der er blevet....
Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad
Tlf.: 64 84 11 37 (fastnet)
Tlf.: 23 44 71 09 (mobil)
Mail: gsa@km.dk

Tilgængelighedserklæring