Link til kirkekalenderLink til menu

Søndagens prædiken (Arkiv)

Søndag 11. juli 2010

6. søndag efter Trinitatis

Det hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus:

Og se, der kom en hen til Jesus og spurgte: »Mester, hvad godt skal jeg gøre for at få evigt liv?« Han svarede ham: »Hvorfor spørger du mig om det gode? Én er den gode. Men vil du gå ind til livet, så hold budene!« Han spurgte: »Hvilke?« Jesus svarede: »>Du må ikke begå drab, du må ikke bryde et ægteskab, du må ikke stjæle, du må ikke vidne falsk, ær din far og din mor!< og: >Du skal elske din næste som dig selv.<« Den unge mand sagde: »Det har jeg holdt alt sammen. Hvad mangler jeg så?« Jesus sagde til ham: »Vil du være fuldkommen, så gå hen og sælg, hvad du ejer, og giv det til de fattige, så vil du have en skat i himlene. Og kom så og følg mig!« Da den unge mand hørte det svar, gik han bedrøvet bort, for han var meget velhavende. Og Jesus sagde til sine disciple: »Sandelig siger jeg jer: Det er vanskeligt for en rig at komme ind i Himmeriget. Ja, jeg siger jer, det er lettere for en kamel at komme igennem et nåleøje end for en rig at komme ind i Guds rige.« Da disciplene hørte det, blev de meget forfærdede og sagde: »Hvem kan så blive frelst?« Jesus så på dem og svarede: »For mennesker er det umuligt, men for Gud er alting muligt.«

Matt 19,16-26


I dette stykke hører vi om ung og velhavende mand, der vil vide af Jesus, hvordan man får del i det evige liv.

Nu om dage hører man ikke så mange mennesker spørge efter hvordan man får del i det evige liv. Man hører snarere folk spørge sig selv - hvordan bliver jeg lykkelig? Eller også spørger de: Hvad er meningen med mit liv?

Den gamle kirkehistoriker og professor i teologi P.G. Lindhardt sagde en gang i et fjernsynsinterview: 'Livets mening er at gøre Guds vilje og anden mening er der ikke'. Og så tilføjede han: 'At spørge efter hvilke opgaver, Gud har til mig, er ikke nogen dårlig tilgang'. Det var P.G. Lindhardt.

Tilbage til teksten.

Den unge og velhavende mand i stykket vil altså gerne have del i det evige liv. Og Jesu svar til ham er i første omgang, at man som menneske skal holde de 10 bud. Det har han gjort - mener han. Derpå siger Jesus til ham, at han skal sælge alt hvad ejer og give det til de fattige og derefter skal han slå følge med Jesus. Men den rige unge mand gik bedrøvet bort, for han var meget velhavende. Han ville altså nødigt give sin al sin ejendom bort - må vi konkludere.

Det provokerende i dette stykke er at det kommer til at lyde som om at et velhavende menneske ikke kan få del i det evige liv. Og den velhavende unge mand ville tydeligvis gerne samle point hos Gud ved at gøre gode gerninger i livet for at sikre sig en plads i Guds rige. Og når Jesus tilsyneladende stiller så store krav at man skal sælge alt hvad man ejer og give det til fattige, så må vi umiddelbart tro at det er dér næsten ingen mennesker, der kan leve op til. Men spørgsmålet er også hvad Jesus mener det. Disciplene og de folk, der dengang lyttede til disse ord om at sælge alt hvad man ejede, blev rystede i deres grundvold, for de tog ordene om penge og rigdom ganske bogstavelig. Disse fiskere og håndværkere og andre småkårsfolk havde en begrænset horisont og forstod ikke, at der findes langt mere raffinerede rigdomme end penge; de havde aldrig selv haft penge og var derfor meget imponerede af folk, der både havde penge og ville være fuldkomne. Så disse folk blev bedrøvede ved at høre ordene, at det er vanskeligt for en rig at komme ind at komme i Himmeriget. For hvem kan så komme det?

Men det centrale i dette stykke er faktisk ikke, at penge i sig selv er roden til alt ondt.

Nu om dage er vi vant til at tænke at penge giver frihed. Men man kan også vende den om og sige: Hvis man kan frigøre sig fra begæret efter penge, så lægger der også en himmelsk frihed i det. Jeg tror ikke, at pointen i denne historie er, at penge i sig selv er et onde eller at rige mennesker ikke kan komme i himlen. Det er begæret efter penge, der er et onde. Mange mennesker tror, at Biblen er fuld af forbud imod løsagtig seksualitet mellem mennesker, men kritikken af menneskers pengebegær og grådighed er meget mere udtalt i Biblen end det først nævnte. Vores erfaring siger vel også, at der både findes gode og velhavende mennesker, der forærer meget af deres ejendom og penge bort i velgørenhed. Og modsat findes der småtbemidlede mennesker, der hele livet begærer penge og ejendom. Jeg tror derfor, at pointen i dette stykke er at menneskets værdi for Gud ikke hænger sammen med penge. Vores liv og værdighed er ikke afhængig af penge, og dem, der lever i den illusion kalder Gud for tåber.

Og når den velhavende mand spørger Jesus om det evige liv, så drejer Jesus spørgsmålet fra at gøre det gode over til at handle om den gode. nemlig Gud. Jesus drejer perspektivet væk fra kampen for at være et godt menneske - til at handle om den, der er god - nemlig Gud. At blive frelst, det er der vitterligt ingen mennesker, der selv kan præstere. Det står ikke i noget menneskes magt at frelse sig selv, kun i Guds.

Og dermed vil Jesus sige til os at det er en ørkesløs og umulig kamp at frelse sig selv, for når vi kæmper for at være gode mennesker, når vi har gjort vores yderste, så nåede vi alligevel ikke helt enden. Når vi har stræbt efter at være perfekte, så opdager vi at vi alligevel ikke er perfekte. Det siger Jesus alt sammen for at understrege - at når vores muligheder er brugt op, så er Guds muligheder stadig tilbage. Så står den nådige Gud tilbage.

En anden vigtig pointe i dette stykke handler om at turde at give slip på nogle ting i tilværelsen. Give slip på begæret efter penge. Give slip på bekymringens mange afguder og egentlig bare stole på den levende Gud, der som en kraft bærer og fornyer os i livet hver dag.

Jeg har fundet en historie, der netop handler om at frigøre sig fra begæret efter penge. En historie, der handler om, at der i menneskelivet er andre større rigdomme til end bare penge. Historien kommer her:

En gammel legende fortæller, at der i en indisk landsby var en mand, der havde en drøm. En stemme fortalte ham i drømmen, at han næste morgen skulle gå til landsbyens torv. Dér, under det store træ, ville der sidde en mand, der havde en kostbar gave til ham. Da manden vågnede næste morgen, gik han straks hen til torvet, og under det store træ sad en langskægget mand, der lignede en tigger. Ham, der havde haft drømmen sagde til den langskæggede: En stemme i en drøm har fortalt mig, at du har en kostbar gave til mig. Den anden kiggede i sin vadsæk: Jeg har ikke andet end denne her, så den må være til dig. Og op af sækken tog han en kostbar diamant. Manden greb den og løb hjem. Hele resten af dagen, og natten med tænkte han på, hvad han kunne gøre med de penge, han kunne få for diamanten. Han kunne købe hus, og sikre sig selv og sin familie økonomisk resten af sine dage.

Men ud på morgenen kom han på andre tanker. Og da han vågnede op, løbe han straks hen til torvet igen. Her sad den langskæggede tigger endnu. Manden rakte diamanten til tiggeren og sagde: 'Værsågod'. 'Her har du diamanten tilbage'. Tiggeren så op på ham og sagde: 'Jamen den var til dig. Jeg har givet den til dig. 'ja', sagde manden, men når du frit kan give den til mig, må du have noget, der er endnu mere værd'. 'Vil du fortælle mig hvad det er '?

Ja spørgsmålet bliver stående - hvad havde den gamle skæggede mand mon, der var mere værd end diamanten? Lad det være den åbne afslutning på denne prædiken som noget vi så kan tænke over.
Amen.


Kirkekalender
Søndag 03. oktober
18. søndag efter trinitatis
Særslev:14.00
Ved Nete Ertner Rasmussen
Ejlby:
Melby:
Se flere datoer

Information
Afstandskravene er ophævet i Folkekirken fra og med lørdag d. 14. august. Det betyder, at der nu ikke længere er nogen begrænsning på, hvor mange der må være inde i kirkerne ad gangen. Kort sagt: Vi må fylde kirkebænkene, synge og holde gudstjeneste og kirkelige handlinger, ligesom vi gjorde før corona-epidemien.

Arrangementer
Babysalmesang
- på en ny måde

Den 1. onsdag i hver måned
i Særslev Kirke kl. 10.30
Babysalmesang er sang og rytmer for babyer op til ca. 1 år og deres forældre. Vi synger børnesange o....
Læs mere
Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken i Særslev Kirke 26. september 2021
Prædiken i Særslev Kirke 26. september 2021 17. søndag efter trinitatis v. sognepræst Gunvor San....
Læs mere
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021 16. søndag efter trinitatis v. s....
Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
TILLYKKE til vores konfirmander
TILLYKKE til vores konfirmander Den 29. august og 5. september var der konfirmation i Særslev Kir....
Læs mere
Julehjælp - ansøg om julehjælp eller giv et bidrag!
Julehjælp - ansøg om julehjælp eller giv et bidrag! Menighedsplejen i Særslev-Ejlby-Melby sogne t....
Læs mere
Kommende møder:
07. oktober 2021 kl. 19.00
02. november 2021 kl. 19.00
01. december 2021 kl. 19.00

Nyt fra graveren
Kirkegårdene
Kirkegårdene Der er sket store forandringer på vore kirkegårde det seneste par år. Der er blevet....
Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad
Tlf.: 64 84 11 37 (fastnet)
Tlf.: 23 44 71 09 (mobil)
Mail: gsa@km.dk

Tilgængelighedserklæring