Link til kirkekalenderLink til menu

Søndagens prædiken (Arkiv)

Søndag 12. september 2010

15. søndag efter Trinitatis

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas:

Mens de var på vandring, kom Jesus engang ind i en landsby, og en kvinde ved navn Martha tog imod ham. Hun havde en søster, som hed Maria; hun satte sig ved Herrens fødder og lyttede til hans ord. Men Martha var travlt optaget af at sørge for ham. Hun kom hen og sagde: »Herre, er du ligeglad med, at min søster lader mig være alene om at sørge for dig? Sig dog til hende, at hun skal hjælpe mig.« Men Herren svarede hende: »Martha, Martha! Du gør dig bekymringer og er urolig for mange ting. Men ét er fornødent. Maria har valgt den gode del, og den skal ikke tages fra hende.«

Luk 10,38-42


Hele denne beretning om Martha og Maria vækker nogle gode minder fra min barndom. I landsbyen Frøslev, hvor jeg voksede op, boede der et ældre ægtepar. De boede på en lille bakketop med en fin udsigt over det meste af landsbyen. Ægteparret boede i et nydeligt hus med stor have. Da jeg lærte dem at kende var de begge gået på efterløn. Konen havde været sygeplejerske i en årrække og manden havde bestridt hvervet som direktør for en virksomhed på Mors. De havde et dejligt og lyst hus, hvor der jævnligt kom mange slags folk på besøg. Der kom skolebørn, som jeg selv, efter skoletid, hvor vi ivrigt fortalte om dagens oplevelser i skolen medens vi gerne fik en is. Og vi børn nød at komme hos det ægtepar, ikke kun for at få en is, men fordi der var hjerterum og opmærksomhed hos det ægtepar. Der kom også voksne mennesker hos ægteparret. Og alle, der kom hos ægteparret, børn som voksne, oplevede en opmærksomhed, et hjerterum og et modspil, der betød at man altid gik fornøjet og fortrøstningsfuld derfra med et klogt ord i lommen. Nu ville det nok være lidt for søgt i denne prædiken at hævde, at manden og konen repræsenterede de to forskellige livsindstillinger som Martha og Maria hver især står for i dagens evangelium. Men der kunne måske nok alligevel spores en tendens hos dette ægtepar. Manden i ægteskabet kunne nok bedst sammenlignes med den foretagsomme Martha i evangeliet, der altid havde lidt for travlt med andre gøremål end finde tid til at sætte sig ned for at snakke lidt sammen. Konen derimod var meget snakkesalig, hun kunne bedre end sin mand, lægge de ting hun havde i hænderne fra sig, og bare sætte sig ned og lytte og snakke. Det var der, som sagt, mange mennesker, der havde glæde sig af, og derfor fik ægteparret mange besøg. Det bedste ved at besøge dem var deres gæstfrihed og åbenhjertighed. De var faktisk gode til at sætte sig ned og ofre opmærksomhed på deres gæster. De var gode værter, der tog sig godt af deres gæster.

De to søstre Martha og Maria vi hører om i dagens evangelium, var også gode værter, der tog sig godt af deres gæster. Og nu var Jesus på vandring med sine disciple og de kom til søstrenes hus i lille en landsby i Palæstina. De to søstre Martha og Maria tog imod Jesus i deres lille hus. Men de to søstre havde, som vi skal vende tilbage til, to meget forskellige måder at tage i mod ham på. Vi hører, at Jesus kommer ind og sætter sig - og som det er hans sædvane - fortæller han de lignelser om Guds rige, som han har bragt med sig til verden. Og nu hører hvordan vi to søstre reagerer forskelligt. Maria sætter sig helt nær ved Jesus - på pladsen lige ved hans fødder for at lytte til ham. Hendes søster Martha derimod er den foretagsomme type, der farer rundt i det lille hus. Nu da de sådan har fået fint besøg, så skal bordet da lige dækkes med hvid dug og det kongelige porcelæn skal lige findes frem og der skal også lige pudses af ved det lille ildsted i stuen. Martha er den således den mest praktisk orienterede af de to søstre - hun er den, som repræsenterer den foretagsomme og handlekraftige men også lidt rastløse og fortravlede livsforvaltning. Heroverfor repræsenterer søsteren Maria så den mere betragtende, rolige, afventende og lyttende livsforvaltning.

I evangeliet hører vi at Martha til sidst bliver vred over at Maria bare sidder dér og ikke hjælper til. Martha beder derfor Jesus sige til Maria at hun skal hjælpe til med at servere ved selskabet.

Og hvordan reagerer Jesus på den anmodning? Ja hvis vi forestiller os, at Jesus var mand, der altid gik rundt med alvorsfulde rynker i panden - tungsindig og anstrengt på udkig efter uregelmæssigheder, så tager vi fejl! Jesus havde humor - det viser hans billedvalg i hans forskellige lignelser og det viser optrinet også her. Jesus havde en guddommelig humor, lige fra spidende ironi til et let træk på smilebåndet som her hvor han svarer. »Martha, Martha! Du gør dig bekymringer og er urolig for mange ting'. Og så Jesus tilføjer. Men ét er fornødent. Maria har valgt den gode del, og den skal ikke tages fra hende.« Og herfra kunne vi så indlede en afslutning på denne prædiken med et budskab om, at Maria er forbilledet for os her, fordi hun tager sig tid til at lytte til Guds ord, medens Martha repræsenterer den hverdagstravlhed vi må prøve at lægge bag os. Men det ville alligevel være lidt for enkelt og evangeliet ville komme ikke til sin fulde ret med så simpel pointe og slet ikke i verden som vores, der er mere sammensat og kompliceret. For sagen er vel at både Maria og Martha rummer noget godt i hver deres livsindstilling. Ja sagen er vel, at de fleste af os både rummer Marthas foretagsomhed samtidig med vi også har Marias evne til at sætte os ned og være lydhøre.

Det var netop også en pointe i gårsdagens interview med et fynsk menighedsrådsmedlem i Kristeligt Dagblad. En ældre dame fra Ørsted menighedsråd blev interviewet i Kristeligt Dagblad med udgangspunkt i denne søndagstekst om Martha og Maria. Den ældre dame fremhæver i interviewet Martha og Maria som to forskellige mennesketyper med to forskellige livsholdninger, altså to menneske-typer man også finder rundt i de små danske menigheder den dag i dag. Martha-typen, der hjælper til med at varte op, lave kaffe og bage kage, og sørge for at de kirkelige aktiviteter glider på bedste vis. Samtidig er Maria-typen rundt i menighederne heller ikke ukendt - hende, den åndeligt søgende og mere lyttende menneske, der stilfærdigt finder sin plads på kirkebænken og lytter. I interviewet kommer den ældre dame kommer frem til en god pointe, nemlig den at de fleste af os har både en Maria og en Martha i os. Den ældre dame siger i interviewet: Når jeg for eksempel selv får gæster derhjemme, så vil jeg gerne have, at maden og borddækningen står klar et par timer i forvejen. Jeg kan godt lide at have styr på tingene. Men behovet for forberedelse og styring kan jo også kamme over i unødvendige bekymringer. Og som hun slutter af: Det er jo vigtigt at huske på, at en aften med venner og familie ikke står og falder med, at der er styr på alt det praktiske.

Det, som den ældre dame mener er, at det ikke er enten Maria eller Martha, der har den rigtige indstilling - men at de begge rummer noget godt, som gerne skulle kunne forenes.

Og læser man efter her i evangeliet, så kan vi faktisk også høre, at Jesus ikke ringeagter nogen af dem. Jesus fremhæver hverken Marthas foretagsomhed eller Marias lydhørhed. Eller rettere - Jesus korrekser godt nok Martha, men Jesus siger det for at værne om Marias ret til at være i fred og lytte efter. Så jo ganske vist bliver Martha dadlet, kritiseret, i denne fortælling, men ikke for hendes foretagsomhed. Martha bliver irettesat af Jesus, fordi hun blander sig i Marias sager i en situation, hvor Maria taler med sin mester. Martha bliver derfor sat på plads, fordi hun vil gøre sig selv og sit arbejde gældende i en situation, hvor det ikke har noget at gøre.

Og så kommer vi frem til det vigtigste ord i dagens evangelium. Men ét er fornødent - siger Jesus til os i dag. Det lyder her en opfordring til, at vi skal prøve at se bort fra vore evner til foretagsomhed og vore evner til lydhørhed, for så står der én ting tilbage. Den gode del. Det er Guds ord til os, som er det eneste fornødne - altså det vigtigste vi skal høre i dag. Når Jesus siger sådan, så flytter han dermed vægten bort fra alt det vi kan og vil - hen til det, som er Guds gerning, hen til det, som er Guds vilje med sin skabning, Guds mening med vores liv. Det afgørende bliver så ikke hvad vi kan og vil, men det ene nødvendige, den gode del, bliver dét, som Jesus Kristus vil, at vi skal høre og holde os til. Det eneste fornødne, den gode del, er at vor Herre Jesus Kristus ikke holder op med tale livets ord til os. Den gode del er det ord, der fortsat lyder fra hans mund, der giver den ængstende trøst, den svage mod, den skyldige tilgivelse, den døde livet - det ord trænger ind igennem vores foretagsomhed eller vores stilstand ind i vores liv og slår rod i os. Den gode del er således det hjerterum vi finder hos vor herre Jesus Kristus, som siger: Du er accepteret midt i al foretagsomhed eller i mangel på samme - du er godtaget som den du er. Dit liv er i din skabers hånd, nu og altid, hvordan det end former sig, så er han med dig.

Amen.


Kirkekalender
Søndag 03. oktober
18. søndag efter trinitatis
Særslev:14.00
Ved Nete Ertner Rasmussen
Ejlby:
Melby:
Se flere datoer

Information
Afstandskravene er ophævet i Folkekirken fra og med lørdag d. 14. august. Det betyder, at der nu ikke længere er nogen begrænsning på, hvor mange der må være inde i kirkerne ad gangen. Kort sagt: Vi må fylde kirkebænkene, synge og holde gudstjeneste og kirkelige handlinger, ligesom vi gjorde før corona-epidemien.

Arrangementer
Babysalmesang
- på en ny måde

Den 1. onsdag i hver måned
i Særslev Kirke kl. 10.30
Babysalmesang er sang og rytmer for babyer op til ca. 1 år og deres forældre. Vi synger børnesange o....
Læs mere
Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken i Særslev Kirke 26. september 2021
Prædiken i Særslev Kirke 26. september 2021 17. søndag efter trinitatis v. sognepræst Gunvor San....
Læs mere
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021 16. søndag efter trinitatis v. s....
Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
TILLYKKE til vores konfirmander
TILLYKKE til vores konfirmander Den 29. august og 5. september var der konfirmation i Særslev Kir....
Læs mere
Julehjælp - ansøg om julehjælp eller giv et bidrag!
Julehjælp - ansøg om julehjælp eller giv et bidrag! Menighedsplejen i Særslev-Ejlby-Melby sogne t....
Læs mere
Kommende møder:
07. oktober 2021 kl. 19.00
02. november 2021 kl. 19.00
01. december 2021 kl. 19.00

Nyt fra graveren
Kirkegårdene
Kirkegårdene Der er sket store forandringer på vore kirkegårde det seneste par år. Der er blevet....
Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad
Tlf.: 64 84 11 37 (fastnet)
Tlf.: 23 44 71 09 (mobil)
Mail: gsa@km.dk

Tilgængelighedserklæring