Link til kirkekalenderLink til menu

Søndagens prædiken (Arkiv)

Søndag 03. oktober 2010

18. søndag efter Trinitatis

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes:

Jesus sagde: »Jeg er det sande vintræ, og min fader er vingårdsmanden. Hver gren på mig, som ikke bærer frugt, den fjerner han, og hver gren, som bærer frugt, den renser han, for at den skal bære mere frugt. I er allerede rene på grund af det ord, jeg har talt til jer. Bliv i mig, og jeg bliver i jer. Ligesom en gren ikke kan bære frugt af sig selv, men kun når den bliver på vintræet, sådan kan I det heller ikke, hvis I ikke bliver i mig. Jeg er vintræet, I er grenene. Den, der bliver i mig, og jeg i ham, han bærer megen frugt; for skilt fra mig kan I slet intet gøre. Den, der ikke bliver i mig, kastes væk som en gren og visner; man samler dem sammen og kaster dem i ilden, og de bliver brændt. Hvis I bliver i mig, og mine ord bliver i jer, så bed om, hvad I vil, og I skal få det. Derved herliggøres min fader, at I bærer megen frugt og bliver mine disciple. Som Faderen har elsket mig, har også jeg elsket jer; bliv i min kærlighed. Hvis I holder mine bud, vil I blive i min kærlighed, ligesom jeg har holdt min faders bud og bliver i hans kærlighed. Sådan har jeg talt til jer, for at min glæde kan være i jer og jeres glæde blive fuldkommen.«

Joh 15,1-11


Her på denne 18.s.e.trin. skal der i det ganske land prædikes over dette stykke med Jesus som vintræet og os kristne som grenene. Teksten er taget fra Johannes Evangeliet kap.15 vers 1-11. Disse ord fra Jesu mund lød første gang den skærtorsdag aften, hvor Jesus holdt sit sidste måltid med sine venner, og hvor Judas, ham der senere forrådte Jesus, lige har forladt selskabet.

Jesus taler her i stykket dels om sit forhold til Gud og dels om forholdet mellem ham og os. Han siger: 'Jeg er det sande vintræ, og min fader er vingårdsmanden' og 'Jeg er vintræet, I er grenene'. Dermed vil Jesus sige os, at vi som kristne er en del af en familie - vi er som grene, der ikke kan klare os ved egen kraft, men som sidder på den stamme, som er Jesus Kristus, hvorfra vores åndelige næring skal hentes. Billedet af vintræet giver os et tilhørsforhold - et sted vi har vore rødder.

Billedet af vintræet som Jesus og os som grenene minder mig også om noget lignende, som også handler tilhørsforhold. Nemlig at der før i tiden hang et familiestamtræ i mange hjem - ofte fint broderet og smukt indrammet. På et sådan familie stamtræ kunne man se hvordan træets grene voksede ud af den samme stamme og rod, der var slægten, familien. For hvert nyt barn, der fødtes i familien, måtte der broderes en ny gren. Et træ er på den måde et fint billede på livssammenhængen og kontinuiteten mellem de ældste i familien og de yngste skud på stammen. Et sådant familiestamtræ skildrer også den afhængighed de yngste grene havde i forhold til forældre, bedsteforældre og oldeforældre. Den enkelte gren, det enkelte menneske, blev opfattet som et led i en større familiemæssig sammenhæng af traditioner og værdier. Hvad man var, skyldte man ikke sig selv, men den ballast og støtte, man havde med sig fra sin slægt - fra sin familie, fra sin stamme.

Nu om dage er disse broderede familie stamtræer vist ikke så udbredte længere - men familiestamtræerne lever alligevel i bedste velgående bare på et nyt sted - ja gæt en gang! På internettets utallige familie-hjemmesider findes der mange familiestamtræer, hvor der ofte er billeder af alle personerne på stamtræet.

Og her i evangeliet til i dag hører vi om et slægtstræ, eller rettere et vintræ, som udtrykker vores slægtskab med selveste Vorherre. 'jeg er vintræet, I er grenene'. Jesus taler her om et åndeligt slægtskab, en livssammenhæng, som vi, hans disciple, har del i. Jesus er stammen, som vi som grenene må suge næring og kraft fra for at kunne leve og bære frugt. Og med denne tale om bære frugt passer teksten meget godt på årstiden - nu hvor æbler kan plukkes ned fra træerne, og kartoflerne og gulerødderne kan lægges i en kule. Det er nu rødbederne skal ordnes - og under de sydlige himmelstrøg kan man nu klippe klase efter klase af den frugtbare vinranke.

Der tales også her om glæden ved at bære frugt her i stykket. Vi kan i dag også glæde os over de mange mennesker før os fra vores respektive slægter, som har siddet på bænkeraderne rundt om i kirkerne og lyttet til disse ord fra Jesus om at bære frugt i hans navn. De folk, som har siddet her før os - søndag efter søndag, og som har suget til sig af livssaft fra Jesus Kristus, og som har båret frugter frem til os i dag, som vi høster gavn af. Og i dag lyder så ordet om at også vi skal bære frugt for hinanden og for dem, der kommer efter os. Bære frugt ved at elske og tjene hinanden i dagligdagen. Det er alt sammen til at forstå.

Der er imidlertid også nogle provokerende ord i evangeliet til dag, der er sværere at forstå. Der tales først om at vi skal blive i Kristus, men så Jesus siger videre at den, der ikke bliver i mig, kastes væk som en gren og visner; man samler dem sammen og kaster dem i ilden, og de bliver brændt. Hvad menes der med at nogle grene falder af stammen - visner og går til? Det vil jeg i første omgang lade en anden mand svare på. I Kristelig Dagblad er der hver lørdag et interview med person, der kommenter søndagens evangelie-tekst. I går lørdag interviewede avisen således en æbleavler oppe fra Gistrup - syd for Aalborg. I interviewet siger denne æbleavler at lige som vi her hører om vingårdsejeren må beskære sine vinstokke, så må også han som æbleavler hvert år ud for beskære sine æbletræer i sin plantage. Om vinteren saves de overflødige og brækkede grene væk og om sommeren fjernes vildskuddene. Det skal væk, siger han i interviewet, så træet kan få lys og luft, så det kan bære store og gode frugter og holdes fri af sygdomme. Og så tilføjer æbleavleren: På samme måde med mennesker. Vi skal også beskæres. Sker det ikke, ender vi som triste gamle æbletræer, som ikke længere bærer god frugt, fordi de ikke er blevet beskåret i årevis. Vi er - som med æbletræerne - nødt til at skære alt det dårlige væk, alt det, som tynger og som på den ene eller anden måde ødelægger livet for os.

Det var altså synspunktet hos denne nordjyske æbleavler. Og er det hans tolkning af dagens tekst skal også han lov til at mene det. Men hvis han mener, at vi som mennesker hele tiden skal beskæres for vore fejl og mangler ligesom som en kirurg går ind og skærer en blindtarm væk, så ville mange af os nok stå temmelig amputerede tilbage i løbet af nogle få år. Det er rigtig nok, at vi i første omgang hører Jesus tale om at de grene, der ikke bærer frugt, vil blive fjernet. Men i anden omgang hører vi ham sige det vigtigste: I er allerede rene på grund af det ord, som jeg har talt til jer. Og de ord siger noget om at den Gud vi tror på - ikke er en nidkær Gud, der kommer og beskærer de uduelige grene i os, men derimod at det er en nådig Gud, der hænger på et kors og døde for vor synders skyld. Det er ikke en Gud, der kommer og beskærer os - men det er Gud, der hænger på et kors og tager i mod os som dem vi er - med alle frugtbare og ufrugtbare grene vi hver især rummer.

At det er en nådig og barmhjertig Gud vi tror på kan man bl.a. se på Claus Bergs altertavle inde i Odense Domkirke, hvor Jesus Kristus hænger i midten som den korsfæstede på livets træ, hvis grene, ligesom vinstokkens, så breder sig herfra og ud over resten af altertavlen med dens mylder af menneskefigurer. På den altertavle bliver det tydeligt hvad det er for et ord, som Jesus Kristus siger til os: Et ord, der siger til dig og mig: Hvad du bærer på af byrder, af rådne grene, i din samvittighed må du lægge på mine skuldre, så skal jeg bære dem for dig - så du kan gå fri og lettet ud i verden igen.

Og det hele starter med troen på at vi i dåben som en gren bliver indpodet på stammen - i Vorherre Jesus Kristus. Vi døbes til fællesskab med den nådige Gud. der siger: Bliv i min kærlighed. Vi blev podet ind på den store stamme - hvis rod vi ikke selv skal bære - den bærer os. Livskraften fra Kristus flyder gennem stammen og grenene og derfra kan vi hente næring og få lys, luft - liv og glæde til at bære gode frugter for hinanden. Velvidende nu om hvor vore rødder er, kan vi som frie og elskede mennesker gå ud for at tjene hinanden og gøre godt for hinanden nu og for dem, der kommer efter os.

Amen.


Kirkekalender
Søndag 03. oktober
18. søndag efter trinitatis
Særslev:14.00
Ved Nete Ertner Rasmussen
Ejlby:
Melby:
Se flere datoer

Information
Afstandskravene er ophævet i Folkekirken fra og med lørdag d. 14. august. Det betyder, at der nu ikke længere er nogen begrænsning på, hvor mange der må være inde i kirkerne ad gangen. Kort sagt: Vi må fylde kirkebænkene, synge og holde gudstjeneste og kirkelige handlinger, ligesom vi gjorde før corona-epidemien.

Arrangementer
Babysalmesang
- på en ny måde

Den 1. onsdag i hver måned
i Særslev Kirke kl. 10.30
Babysalmesang er sang og rytmer for babyer op til ca. 1 år og deres forældre. Vi synger børnesange o....
Læs mere
Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken i Særslev Kirke 26. september 2021
Prædiken i Særslev Kirke 26. september 2021 17. søndag efter trinitatis v. sognepræst Gunvor San....
Læs mere
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021 16. søndag efter trinitatis v. s....
Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
TILLYKKE til vores konfirmander
TILLYKKE til vores konfirmander Den 29. august og 5. september var der konfirmation i Særslev Kir....
Læs mere
Julehjælp - ansøg om julehjælp eller giv et bidrag!
Julehjælp - ansøg om julehjælp eller giv et bidrag! Menighedsplejen i Særslev-Ejlby-Melby sogne t....
Læs mere
Kommende møder:
07. oktober 2021 kl. 19.00
02. november 2021 kl. 19.00
01. december 2021 kl. 19.00

Nyt fra graveren
Kirkegårdene
Kirkegårdene Der er sket store forandringer på vore kirkegårde det seneste par år. Der er blevet....
Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad
Tlf.: 64 84 11 37 (fastnet)
Tlf.: 23 44 71 09 (mobil)
Mail: gsa@km.dk

Tilgængelighedserklæring